Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 671
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Eventi e Gare » Analog France Trip 2008 » MG 7112.jpg
Media precedente
_MG_7112.jpg
Media successivo
[800 x 1200]

Da: SurfReport
Martedì 7 Ottobre 2008
Numero di visite: 62379
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUULLLLL|!]i||,                   .!]]i]!,                    -!lCV/VYOTGol|::|Go||ìì]]]]
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUULLLLLL!!]i!!.                   .!/|ì];.                    -|oCC]VY$TYol;:-ìGìiì]///]]
TTTUUUTUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTUUUUUUUUUUUULLLLLLL;!]]!;.                   .;|;ì/:.                   .-|oCl]VYGTClì:--C$oi|||///]
TTUUUUUUUUUTTTUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUTTUUUUUUUUUULLLLLLLLLG:!]]!:.                   .;!:ì|-                    .:/oCiìYYLUol/--:OOl/||||//]
UUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUTUUUUUUULLLLLLLLLLLLG-!]]!:.                   ,;!;i;-                    .:ioC/oVYUGol!--|GV]|!!||///
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTUUUUUUUTUUUUULLLLLLLLLLLLLLG,!]]!:                    ,;;|];,                    ,;ìoo|CVOUYoì;-,iC|!!!!||///
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTTUUTTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLGG-|]/!-                    ,;;!/;,                    ,|ìol|CV$TCli-,,!:;;;!|||///
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLG$-|]/;-                    ,!;!!;,                    -/loi]VVGUoì/-,-::;;;!!||||/
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLGGO,|]/!-                    -;//|:,                   .:]lo/iVVLLlì;,,--:;;;!!||||/
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLGGGO-|]|!-.                   -;]||:.                   .;]ìl!lCYLOli-,,--:;;;!!|||/ì
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLGGG$!|]|!-,                   :;/||-.                   ,!iìì!oCYUCìi-,,--:;;;!!!|ìY$
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLGGGGO!|]|!,-.                 .:!/|!-.                   ,|iìi|CCOUli/-,,-::;;;;|ìYOVo
UUUUULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGO||]|!,,                  .;!||!-.                   ,/iì//CC$Lìi!-,--:::;!lYYolìi
UUUUULLLULLLLULLLLUUUUUUUUUUUUUUUULLLUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGY!!]!;..                  ,;|||!-,.,.               .-/iì!iCCG$ìi:----::!lYVlìi]//
ULULLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUULLLLUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGV!!/!;.                   -;|||!,.           ..     .;/ìì!lCVLVì]----:|oYCli]/////
UULLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUULLLLUULLLLLLLLLLLLGGGGGGC|!/;;.                   -;|!!;.                   ,;]ii!oCYLoi/:::|oYoì]/|||||//
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUULULLLLLLUULLLLLLLLGGGGGGGGGGo!;|;;.                   -;|;;:.                  .-;]i/|oCOLì]|::/$Ci]|||||||///
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUULULLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGl!!|;-                    -;|;;-                   .,!]i|]oC$Gii;::ìOì|!!!!!|||///
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGì!!|:-                    -:!;:,                   .,!]i!ìoCGYìi::;VV|!!!!!!|||///
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUULLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGi|!|!,                   .-:;;-.                   ..|]];loVLCi]::;Ol!!!!!!|||////
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUULLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGG]||||.                   .-:;;-.                   ..|]/!loYLli/;:/O]!!!!!!!||////
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGG$$i||||.                   .-:::-                    .,/]||ooOLìi!;;ìO|!!!!!!!|/////
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGG$$i||||.                   .-::-,                   ...|];]oC$$i];;;CC!!!!!!!||/////
LLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGG$$i!!!;.                   .-:--,                    .,/];ìoCGVì]::!Yl!!!!!!!||////]
LLLLLLGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGG$$$i!!!:.                   .-:--,                     ,//:loVLoi/::/Y]!!!!!!!|||///]
LLLLGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGG$$$i!|;;                    .-:--.                    .://!loYLì]|;:iY|!!!!!!!!|////]
LLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLGGLLLGGGGGGGGGGGG$G$$$$ì!|!;                    ,-::-.                    .;/!|ooOGì];::oC!!!!!!!!!////]]
LGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLGGGGGGLLGGGGGGG$$GG$$$$$$$ì|/!!--,.                ,-::,.                    .!/;]oC$Oì];;;Vl!!!!!!!||////]]
LGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLGGGGGGGLLGGGGGGG$$$$$$$$$$$ì|/!|!;:.       .       .,:::,,                    ,|/;ìoCGCì];;|Y]!!!!!!!||///]]]
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLGGGGGGGLLGGGGGG$$$G$$$$$$$$l!|!|!;:,.     .,      -.-:-::,.                .,,://!loVLli/;:iV|!!!!!!||////]]]
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLGGGGGGGGLLGGGGGG$$$$$$$$$$$$l!|!|!!;:,.   ...      .,-::;;:-..          .,.,:;;|]/|ooYLli|;:oC|!!!!!!!|////]]]
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLGLGLGGGGGGGGGLGG$$$$$$$$$$$$$$$$oi]]/|!!:,....,,,....,,,-:-!!!!;:-,.......,-;!!!!|//]|/oo$Gìi;;;Vl|!!!!!!!|////]]]
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLGGLGGGGGGGGGGLG$$$$$$$$$$$$$$$$$oolllìììii/|!!!;:-,..,,-;||ì//||!;:-,,,,,-:;!!!||////;]oCGYì];;/Yi|||!!!|||///]]]]
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLGLGGGGGGGGGGGLGG$$$$$$$$$$$$$$$$ooollllllllllllìììii]//|||!||||!;!;:-----:;;!||||/|//;ìoCLCl]!!iV/|||!||||///]]]]i
GGGGGGGGGGGG$$GGGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$OYOYVVCCooooollllllloolllllllììii]/||!!;;;;;;!|/|////|;lCYLoì/!!oC/|||||||//]]]]]]i
GGGGGGG$$$$$$$$GGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$$$$OOOOYYVVVCCooooooooooollloollllììììii]]]]]]ii//oCOLlì/||Cl/|||||||///]]i]ii
GGGGGGG$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOYYYVVCCCooooooooooloooooolllllllCC$Glì/|]Vi////||//]]]]]iiii
GGGGGG$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$OOOOOOOOOOYOYOOOOOO$OOOOOOOOOYYYVCCCooooooooooooCCCGYoi//iV]////////]]]]iiiiì
GGGGGGG$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$OOOOOOOOOOYOYOOOOOOOOO$OO$$$O$$$OOO$OOOOYYVVVCCCCVYLVoi//oC////////]]]iiiiiìì
GGGGG$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$Y$$$$$OOOOOOOOOYYOOOOOOOOOOOOOO$$$OO$$OOOOOOOOOOOOO$$$$$GLCoi//Cl////////]]iiiiiiìì
GGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$OOOOOOOOOYYOYOOOOOOOOOOOOOOOO$$$OOOOOOOOOOOOO$$$GGLLoo]]]Vì////]/]]]iiìiiiììì
GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGG$GGG$$$$$$$$$$$$$$$$$OLLLLLGG$$$$OOOYYOYOOOOOOOOOOOOO$OOO$OOOOOOOOOOOOOO$$$GGGGCl]]ìVi]]]]]]]]]iiiiiìììì
GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGG$$GGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$YYYYGGOOOO$$GGGLGGGGG$$OOOOO$OOOOOOO$OOOOOOOOOOOOO$$$$GLLOVl]]lC]]]]]]]]]iiiiiiìììì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGG$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$O$OGLYGGYOOYYYYVVOLYYYVYOOGLLLLGGGG$$$$OOOOOOOOOOOOO$$$GGLLYYì]/Co]]]]]]]]iiiiiiììììì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGG$G$$GG$$$$$$$$$$$$$$$OO$UUVG$YLLGGGG$YOLYOOYOOYOLYYVVYOO$GLGGLLLLGGG$$$O$$$$GGLLVYi]]Vì]]]]]]]]iiiiiiììììì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGG$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$OOOUTVL$OUUULGGLV$LV$GGGGO$LVOYYYOYY$GYYVVVVYOOGUGGLGLLUUUUVY]]iVi]]]]]]iiiiiiiiiìììì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGG$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$OOOO$GYL$YYOO$O$OC$LVUTGOVVGGVGGGGLLVG$YG$$$$$OY$LOOYYYO$LTGYY]]lCi]]]]]iiiiiiiììììììì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGG$$$$GG$$$$$$$$$O$OOOOOOGGG$UGOYVCVYYOVGGVOYYYVVG$VYOGLUUCLOOTUUULLLVGLYLLLLL$TGYYl]]Co]]]]]]iiiiiììììììììì
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGG$$$$$GG$$$$$$OOO$OOOOOOOCVVYOOO$GGGGG$$LGVVVCCCVL$VVCV$LLCLYY$$G$OO$CLGYUUGLLGTGYGi]]Cl]]]]iiiiiiìììììììììì
$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGG$$$GG$$$$$$OOOOOOOOOOOCCCCCooooooCCVVVYOOO$G$$LLG$OYYVVYUYYYOOO$G$VU$OTUGOOGTGYG]]ìVì]]]]iiiiìiìììììììììl
$$$$$$$$$$$OOO$$$$$$$$$$GGGGGGGGG$$$$$GG$$$$$$OOOOOOOOOOYCoooooooooooCCCCoG$$OYVCCCVVYOO$$GLGGG$OOYVYOUOVYVYO$LU$YO]ilVi]]]iiiiiìììììììììììl
$$$$$$$$$$$O$OO$$$$$$$$$GGGGGGGGG$$$$$GG$$$$$OOOOOOOOOOOYCoooooooooCoCCCCCTTXTXXXHXXTUULG$OCooCVVYO$$GGGLLGGG$UU$$$YlCC]]]iiiiiiìììììììììììo
$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$$$$$GGGGGGGGG$$$$$GG$$$$OOOOOOOOOOOOYVCCCCooooCCoCCooVXTXTTTUTUTLTLLULTCoooooooCCCCCCVVYO$GU$LY$lVli]]iiiiiììììììììììììC
$$$$$$$$$$$OOOOO$$$$$$$$GGGGGGGG$$$$$$GG$$$$$OOOOOOOOOOOYCCoCCooooCCCCCCCYXTTTTXTUTTUUTUTTTCooooooCCCCCCCCVVYYYOVYìCCVì]]]iiiiiìììììììììììlC
$$$$$$$$$$OOOO$OO$$$$$$$GGG$GGGG$$$$$$GG$$$OOOOOOOOOOOOOYCCoCoooooCCCCoooYXHXXTHMWHHWWWHHTUoCooooCCCCCCCCCVVYYYOVV]lCVi]]iiiiiììììììììììììlC
$$$$$$OOOOOOOOOOO$$$$$$$$GG$GGGG$$$$$$GG$$$OOOOOOOOOOOOOVCooCoooooCCCCoooOHXXMMMM#MMMMMMMXLCCoCCCCCCCCCCCCVVYYYYVC]ìCCi]iiiiiiììììììììììììoo
$$$$$$$OOOOOOOOOO$$$$$$$$GG$GG$$$$$$$$GG$$$OOOOOOOOOOOOOVCooCoooooCCCCooo$HHHHHXXHWWWWMMWH$oooCCCCCCCCVVVVVYYYOYYoìiVoìiiiiiiiìììììììììììlCl
$$$$$$OOOOOOOOOOO$$$$$$$GGG$GG$$$$$$$$GG$$OOOOOOOOOOOOOOVVCCCooooCCCCCooo$XXXXXXXTXHTUTHHHOCooCCCCCCCCVVVVVYYYOVYìoiVlìiiiiiiiìììììììììììlCl
$$$$$$OOOOOOOOOOO$$$$$$$$GG$$G$$$$$$$$GG$$$OOOOOOOOOOOOOVVCCCCCooCCCCCCoCCoCCVVYO$GGLUO$LUYCCCCCCCCCCCVVVVYYYYYVYiììCìììiiiiiììììììììììììool
$$$$OOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$GG$GG$$$$$$$$GG$$OOOOOOOOOOOOOOVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCColllloCCCoCCCCCCCCCCCCCVVVVYYYYYVV]]loiiììiiiiììììììììììììCll
$$$$$OOOOOOOOOOOOOO$$$$$$GG$$$$$$$$$$$GG$$$OOOOOOOOOOOOOCCCCVCCCCVVVVCCCCCCCClìììììììììloCVVCCCCCCCCCVVVVVYYYOYVo]]oliiiiiiiiìììììììììììlCll
$$$$OOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GG$GGG$$$$$$$GG$$O$OOOOOOOOOOOOCCCCCCCCCVVVVVVVVVVCììììììììììììloVVCVCCVVVVVVVVVYYYYOVYl]iCì]iiiiiiiiiìììììììììooll
$$$$$OOOOOOOOOO$$$$$$$$$$G$$G$$$$$$$$$GG$$$OOOOOOOOOOOOOCCCCVCCCCVYYollllllìììììììììììììììoVVYVVVVVVVVVVVYYYYOVYi]iCi]iiiiiiiiiiììììììììClll
$$$OO$OOOOOOO$O$O$$$$$$$$GG$G$G$$$$$$$$G$$OOOOOOOOOOOOOOCCCCVCCCVYYYCoolllìììììlooooolìììììCVYVVVVVVVYVVYYYYOOVY]]lo]]iiiiiiiiiiìììììììlClll
$$$$OOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$GGG$G$$$$$$$$GG$$O$OOOOOOOOOOOOCVVVVVVVVYOOYVVVVlllììlolllllooìììììloCYYVVVVVVVVYYYOOYC]]ol]]iiiiiiiiiiìììììììlClll
$O$OOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$GGG$G$$$$$$$$$G$OOOOOOOOOOOOOOYCVVVVVVVYYOOVVVVCìllllllllllllooìììloooYYYVVVYYYYYYOOOYo]]oì]]iiiiiiiiììiììììììoolll
$$$$O$OO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$GG$$$$$$$GG$$OOOOOOOOOOOOOYVVVVVVVVYYOOVVVYlìììlollìììllllollllCVVOYYYVYYYYYYYOOYOì]iCiiiiiiiiiiiiìììììììlCllll
$$$O$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGG$$$$$GGG$$$OOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYOOOOYVYVììììlllììììllllolllloV$U$YYYYYYYYYYO$YOi]ìoi]iiiiiiiìììiììììììlCllll
$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGG$$$$GGLGG$$OOOOOOOOOOOYOYYYYYYYYYOOOOYVYClììlllììììllllllollllY$GG$OOOOOOOOOO$$Y]]oli]iiiiiiìììììììììììoollll
$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$G$$$$GGGGG$$$$GLLGGLL$OOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYOOO$OYYoìììllììììììlllllollllO$OOOOOOOO$$$$$GGC]]oìiiiiiiiiìiiììììììììCollll
$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGG$$$GGGG$OOO$GGGGGGL$$OOOOOOOOOOYYYOYYYOYYYOOO$OYYoìììllììììììììlllollllO$OOOOOOOOOOOO$G$l]iCìiiiiiiiìììììiìììììlClllll
$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGLLG$OOOOO$GGGGG$$$OOOOOOOOOOYYYOYYOOYOOOOO$OYYolììllìììììììììllollloOOOOOOOYYYOOO$$$Oi]ìCiiiiiiiiiìììiiìììììlolllll
$$$$$$$$$GGGGGGGLLGGGGGGLG$OOOOOOOO$GGGG$$$OOOOOOOOOOYYYOOOOOOOOOOO$$YYollìllìììììììììllllllC$OOOOOOOOOOOOO$$Yiiloiiiiiiiiiìiìiììììììollllll
$$$$$$$$GGGGGGLLLLLGGGLGG$OOOOOOOOO$G$GG$$$OOOOOOOOOOYYYOOOOOOOOOO$$$OYollìlllllìllììllollllY$OOOOOOOOOOOOO$$Viioliiiiiiiiiiiìììììììlollllll
$$$$GGGGGGGLLLLLLLLLGLLGOOOOOOOOOOOO$$GG$$$OOOOOOOOOOYYYOOOOOOOOO$$$$$OClllllììììlllìllolllo$$OOOOOOOOOOOO$$$oiiCìiiiiiiiiiiììììììììlClllllo
$GGGGGGGGLLLLLUUUULLLL$OOOOOYYYOOOOO$$GG$$$OOOOOOOOOYYYYOOOOOOOOOOO$$$OVllllllìììììììlollllV$$$OOOOOOOOOOO$G$ìiìCìiiiiiiiiiiììììììììoolllllC
GGGGGGGLLLLLUUUULLLLGOOOOOOYYYYYOOOO$$GG$$$$OOOOOOOOYYYYOOOOOOOOOO$$$$$Ylllllllllllllllllll$$$$$$OOOOOOOO$$GOiiìCiìiiiiiiìììììììììììollllllV
GGGGGGLLLLUUUUULLLG$YOYYYYYYYYYYOOOO$$GG$$$OOOOOOOOOYYYYOOO$OO$$$$$$$$G$olllllllìlllllllllCG$$$$$$$$O$$$$$GGYiii/|]ììiiiìììììììììììlollllllO
GGGLLLLLLUUUTULLLGOVYYYYYYYYYYYYOOYO$$GG$$$OOOOOOOOOYYYY$OO$$GU$$$$$$GGGVlllllììYCìllllllo$G$$$$$$$$$$$$$$GGCiiìì]!/iìiììììììììììììoolllllC$
LLLLLLLUUUTTLGGG$OYOOYYYYVYYYYYYOOOO$$GG$$$OOOOOOOOOYYYO$$$$$UT$$$$$$GGGGClllllllllllllloYGG$$$$$$$$$$$$$$GGoìììììi!|ilììììììììììììollllllV$
LLLLLUUUTTULGLL$YYYYYYYVVVYYYYYYOOYO$$GG$$$OOOOOOOOOOYYO$$$G$TTG$$$GGGGLLG$YOOOYVVCoCoooVGGGG$$$$$$$$$$$$$G$ìììììììì|;]ìlìììììììììlollllllO$
LLLUUUUTTLGGGGYYYYYYYVVYVVYYYYYYYYYO$$GG$$$OOOOOOOOYOYYO$$$GGTTGGGGGGGLLLO$CYGLLLUULVLGLGGGGG$$$$$G$$$$$$GGOììììììììì];/ilììììììììlolllllC$$
LUUUTTTULGGG$VCYYYYYVVVVYVYYYYYYYYYO$$GG$$$OOOOOOOOYYYY$$GGGGTTGGGGGGLLLYCCCCCVVVYYYCO$LLLLGGGG$$GG$$$$$GGGYììììììììììi!|illìììììloolllllY$$
UUUTTTULGGGOVVYYYYVVVVVYYVYYYYYYYYYY$$GG$$$OOOOOOOOYYYY$GGGGGXTGGGGGGLLOlllooooooooooCCVGULLGGGGGGGGGGGGGLLCìlCììììììììì/!]ìllìlllollllloO$G
UTTTTUGLGGOVVYYYVVVVVVVVVVYYYYYYYYYO$$$G$$$OOOOOOOOYYYYGGGGGGXUGGGLLLLLoiìoCCCCCCCCCoooloYLLGGGGGGGGGGGGGLLoìoCClììììììììi;/ìoolllolllllC$$G
TTTULGGG$YYYYYYYVVVYVVYVVVVYYYYYYYYO$$GG$$OOOOOOOOYYYYYLGGGLGXUGGGLLLLGl]ìCCCCCCCCCCCCColìCGGGGGGGGGGGGGGLGlìColClììììììììì!|iloloolllllY$$$
TTULLGGOVVYYYYYVVVVVYVVVVVVVYYYYYYYO$$$G$$OOOOOOOOYYYYYLLLLLLHULLLLLLLGC]]CCCCCCCCCCCCCCoì]CLLGGGGGGGGGGLLOllCoìlClìììlìllll/!]ìoCllllllO$$$
ULGGGGOCVYYYYYYYYVVYYVVVVVVYYYYYYYYO$$GG$$OOOOOOOOYYYYYTTTTTTHXTUUUULLLYo]]oVCCCCCCCCCCCol]]GLLLLLGLGGGGLLVllVllìlClìllìllllli!/ìllllllC$$$O
LGLL$VVYYYYYVYYYYYVVYVVVVVVVVYYYYYYO$$GG$$OOOOOOOOOYYYOHXXXTXWXXXXXXXXTOVCl]iCOG$$OOYVCCoi/]GLLLLLLLLLLLULCloClllììColllllllllì||llllllV$$$O
LLLOCCYYYYYYYVVYYYYVYVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$OOOOOOOOOYYYOWHHHXHWHXXXXXXXXUOVCCoì]]illoCCli/]ìVUTUUUUULLLLUULolCCllllìlCollllllllll]llllloO$$$O
LGOVVYYOYYYVVYYVYYYVVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$OOOOOOOOYYYYOTHWHHHWHHHHXXXHHX$OYVCCCCollìììllCVVOXXXXXXXXXXXHTGolColllllìlCCllllllllloooollC$$$$$
GOVYYYYYYYVYVYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$$OOOOOOOOYYY$THWHHHWHHHHXHHHHHU$OYYVVVVVVVVVVVVYOXXXXXHXXXHTGXTOooVollllloììCCllllllllooooolY$$$$$
YVYYYYYYYYYVVYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$$OOOOOOOYOYYGXHWHHWWWHHHXHHHHHHL$OOOOOOYYYYYOOO$THHHHHHHHHWULWXVooVooloooloììCClllllllooooooO$$$$$
VYOOYYYYYYYYVYYYYYYVVYVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$$OOOOOYOYYYYGHWWWWWWWWHHHHHHHHHXG$$$OOOOOOOOO$GXHHHHHHHHHHWUTMXCoCVooooooooolìCVlllllloooooC$$G$$$
OOOOOYYYYYYYYVYYYYYYVYVVVVVVVVVYYYYY$$GG$$OOOOOOOOYYYYLMMMHWWMWWWTUUTTTTXXGG$$$$$$$$$$GLHHHHHHHHHHHHHUTMTooVCoooooooooollCVolllooooooY$$$$$O
OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$OOOOOOOOYYYYLHHWWXHWWWWULUUUUTTLGGGG$$$$$GGLTXWWWWWWWHHHHHWXLXLCoYoooooooooooollCVolooooooo$$$$$$O
OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVVVVVYYYYYYY$$$G$$OOOOOOOYYYYYUWWTXHWWWHXTTXXXXTTG$GGGG$$$GLTHWMMWWHWWMXUTTTHWTGOCCVooooooooooooollCVoooooooY$$$$$OO
OOOOYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYY$$$G$$OOOOOOYYYYYYUHWULLLLLLLHWMWHMHX$GG$$O$$$GXHM#MHHWWWMWXUUUUTHHGVCVVoooooooooooooollCVCoooooO$$$$$OO
OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$OOOOOOYOYYYYUHHLGGGLLLLXXWHHWHU$GG$OYYYO$XMM#MHLLUUUUUUTXXXHHLCCVCoooooooooooooooolCCooooo$$$$$$O$
OOOOYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYY$$GG$$OOOOOOOOYYYY$GLXTXTTTTUUUXXXXXLGG$OOYYYY$THHWWWULLLLLLUWWWWMWTCCYCoooooooooooooooooooooooC$$$$$OOG
OOOOOOYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$OOOOOOOOYYYYO$LWXHTTHXHGGGGGGGLGG$OOYYYY$LTXHHWULGLGGGGXXHHHMGCVYCooooooooooCoooooCCoooooY$$$$$OOG
OOOOOOYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYYYYY$$GG$$OOOOOOYYYYYYOOUHXXTTWXH$$$$$GGLGG$OOYYYY$GULLLGLTTHXTXLLLTTXHOVVYCCoooooooooCCCCCoCCooooo$$$$$$O$G
$OOOOOYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYY$$GG$$OOOOOOYYYYYY$$LTXTHTHXXOO$$$$GLG$$OOYYYY$GLLGGGGXHWXHHXXG$$GGVVYVCCooooooooooCoCCoCCooooV$$$$$OOGG
OOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYY$$GG$$OOOOOOOOYYYYXUOYYOOOOO$LLXTTXTUG$OOYYYYO$$LGG$$$LXTXHHHHU$$$$VVYVCCCCoooooooooooooCCoooCY$$$$$O$GG
OOOOOOYYYOYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYOY$$GG$$OOOOOOOOYOYOXLYYYYYYYYOHXHXXHXHHGOOOYYYOOGXHHTTGLGGUUUXUL$OOOVVYVCCCCCoooooooooooCCCoCCC$$$G$$O$GG
$OOOOOOYYOOYYYYYYYVYYYVVVVVVVVYYYYOYO$GG$$OOOOOOOOYYYOXGYYYVVYYYOHTHTXHXHTTGOOYYYOOLHWHXHTX$OOOOOOOGXT$VYYCCCCCCooCCCCCoCooCCCCCCV$$GG$OOGGG
G$OOOOOYYOOYYYYYYYVYYVVVVVVVVVYYYYOYO$GG$$OOOOOOOYYYYOU$YYVVVVVVOGUHTXXTUU$LUL$OO$UXXHXXHXHGYYYYYYYOXXYYYYCCCCCCCCCCCCCoooCCCCCCCO$$GG$O$GGG
G$OOOOOYYOOYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYO$GG$$OOOOOOOOYYYYV$$GTUTUUO$YO$$$GGGGLLLUTXXTULLHTHTXLLYYYYYYYYGXYYOVVCCVCCCCCCCCCCCoCCCCCCCG$GG$$O$GGG
G$OOOOOYYYOYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYOYO$GG$$OOOOOOOOYYYYVGTUTLUTUTGVVVYYYYO$XXHXHTHTH$$$$$$$$$$L$$$OOYYGYYOVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCY$$GG$O$GGGG
G$OOOOOYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYVYYYYYYO$GG$$OOOOOOOOYYYYYUUUUUUTLX$VVVVYYYOOTHXTUUHTWGOOOOOYYY$XTHTTXUX$YYCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO$GGG$O$GGGG
G$$OOOOYYYOYYYYYYYYYYVYVVVVVVVYYYYOOO$GG$$OOOOOOOOYYYYYGGTUXUXUT$CVVVVYYYOTHTTTUHTHLOOOOYYYVYUTTLGLTTOYYCoVVCCCCCCCCCCCCCCVCCCCC$$GGG$OGGGGG
GG$OOOOOYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYVYYYYOOO$GG$$OOOOOOOOYYYYOYV$OG$L$YYVVVVVVYYYUXXHXXHTHTOYYYYVVVV$XUULLTLYYYVlCVCVVVCCCCCCCCCCCCCCCY$$GG$O$GGGGG
GG$OOOOOYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVYVYYYYYOO$GL$$OOOOOOOOYYYOOCooolooooOTGXLXUHTX$OO$$$GGGG$$G$OYYVVYUUXUXUUYYYVClVVVCVCCCCCCCCCVCCCCCO$$GG$$$GGGGG
GG$OOOOOYYOYYYYYYYYYYYYYVVVVVVYYYYYOO$GL$$OOOOOOOOOYYOVoolllllllOTLTLXLTUX$YYYYYYYYOLUXXXUXLOOVCCCVVYYYYVVlCVVVVCCCCCCCCCVCCCCV$$GLG$$GGGGGG
GG$OO$OOOYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYVYYYYYOO$GL$$OOOOOOOOOYYOVolloollllOTGT$O$TUX$VVYYYYYYYGHTHUTUTUUYCooooYYYYYVCìVVVVVVVCCCCCVVCCCCY$$GG$O$GGGGGG
GG$OOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYVVVVVYYYYYYOO$GL$$$OOOOOOOOYYOCollolllll$T$UGTLTUX$CVVVVYYYVOXUXLTLXLTOCooooVYYYYVVloVVVCVVVCCCCVVVCVVO$GGG$$GGGGGGL
GG$OOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYVVVYVVYYYYOOO$GL$$$$OOOOOOOYYYVVVVCCooooOLGUGTLXLT$CCCCCVVVVVG$TLTGTLUGCooooCYYYYVVVìVVVVVVVVVCVVVVVVV$$GLG$$GGGGGGG
GG$OOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYVVVYVYYYYYOOO$GL$$$$OOOOOOOYOYYVLLGLLUCClllooooooCYYYO$O$OOVVYVGGLLULYYVoooooVOYYYVVolVVVVVVVVCVVVVVVYGGGL$$$GGGGGGL
GG$$OOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYVYVVYYYYOOOGGL$$$$OOOOOOOYOOL$TGLGULG$lìììlìllìlCOO$U$UGTOVClllllllooVGLGGG$GOYYYVVìCVVVVVVVVVVVVVV$GGLL$$GGGGGGLL
GGG$OOOOOOOYYOYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYOOOGGL$$$$OOOOOOOOO$U$T$U$L$L$ììììììììììoOG$UOU$TGUOìlllllllloOTLTLTL$OYYYVoìVVVVVVVVVVVVVVGGGLG$$GGGGGLLL
GGG$OOOOOOOOOYOOYYYYYYYYYYVYVVYYYYOOOGGL$$$$OOOOOOOOOGU$U$U$U$L$ììììììììììoOLOUOL$U$UGììììììììllVULUGG$GOYYYYVìCVVVVVVVVVVVVOGGGL$$$GGGGGLLL
GGG$OOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYVYVYYYYYOOOGGL$$$$OOOOOOOYOVC$LOL$LOOYììììììììììlYLOU$ULULGGlìììlllììloGUGLYOLOYYYYVCìVVVVVVYVVVVV$GGLL$$GGGGGLLLL
GGG$OOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYVYVYYYYYOOOGGL$$$$$$OOOOOOOolCVCYCOVoolìììììììììlCooU$GG$LVVoìììììììììlYU$UGULGYYYYYYloVVVVVYVVVVYGGGLG$$GGGGGLLLL
GGG$OOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOGGL$$$$$$OOOOOOOlììììiiiiiìGG$UOL$L$$YlìììllooClloCoolllllìlCLGTUXUTYYYYYYVlVVVVVYVVVVOGGLLGOGGGGGLLLLL
GGG$$OOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOGLLG$$$$$OOOOOOOììììiiiiiiìGGOGYGY$YGOliiiiiiiììììGGGT$TGXLU$olloloCYVVVYYYooVVVYYVVVV$GGUL$$GGLGGLLLLL
GGGG$OOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOGLLG$$$$$$OOOOOOìììììiiiiilG$OGVOV$YG$oiiiiiiiììiìGT$UOL$L$LLoìlllllVVVVVVVVìVVVYYYVVYGGLTG$$GLLGLLLLLL
GGGG$O$OOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOGLLG$$$$$$$$OOOOììììiiiiiilG$OGCooGOLGoiiiiiiiiiiiYLOL$YY$GGUYlììllloVVVYYVYolYYYYYYVOGGUT$$GLLLGLLLLLL
GGGG$$$OOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOGLUGG$$$$$$$OOOYìììììiìiìioLG$LOLOL$GGoiiiiiiiiiiiCLOGGCVYL$U$lllllllVVYYYVYYìCYYYYYYGGGTU$$GLLLLLLLLLL
GGGG$$$$OOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYOOOOGLUGG$$$$$$$OOOYlììììiiiiioG$$GYGYG$$$oiiiiiiiiiiioLG$L$T$TLTTCllllllCVYYYYYYCìYYYYYYGGGOG$GLLLLLLLLLLL
GGGG$$$$OOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYOOOOGLUGG$$$$$$$OOOOC$OVOVYColoVCYYVOVOOO$CììììììiiiiiìLU$UOUGLLGLYlllllllYYYYYYYYìVYYYY$LLGOG$GLLLLLLLLLLL
GGGGG$$$OOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYOOOOOGLUGGG$$$$$$OOOOC$GOLOUGllìiiiiiiiiìììCCCCOYYYVYCooCVCYVOOOGOGOolollloVOOOYYYYVYYYYYGGLGG$$LLLLLLLLLLUU
GGGGG$$$$OOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYOOOOOGLUGGGG$$$$$$OO$$UG$LYLOOOìiiiiiiiiiiilCoo$OOGOL$oClììììììlllloYL$LLGL$L$OOYYYOYYYYOLLLLG$GLLLLLLLLLUUU
GGGGG$$$$OOOOOOOOOOOYYOYYYYYYYYOOOOOOGLUGGGG$$$$$$O$OYGOOGYGY$$ìiiiiiiiiiiilOGYUGOLYGO$$lìììììììllllCLLGTGUGU$OOOOOOYYOY$LLLLG$LLLLLLLLLUUUU
LLGGG$$$$OOOOOOOOOOOYYOYYYYYYYYOOOO$OGLUGGGG$$$$$$O$OOLOGL$U$ULìiiiiiiiiiiilVOV$GV$V$$OGoìììììììlllloGXLTUTTTL$OOOOOOOYYGLLUUG$LLLLLLLLUUUUU
GLGGG$$$$OO$OOOOOOOOOYOYYYYYYYOOOOOO$GUUGGGG$$$$$$O$OGUOGGOGY$OìiiiiiiiiiiilY$Y$GYLOLU$UYìììììììlllloYULLLVOOU$OOOOOOOOOLLLLL$GLLLLLLUUUUUUT
LLGGGG$$$$$$OOOOOOOOOYOOYYYYYYOOOOO$$GUUGGGGG$$$$$O$Y$GYG$OGYGOìiiiiiiiiiiilVGO$GV$$$GOGYììììììlllìllVLU$LOYYTG$OOOOOOOGLLLLG$LLLLLLUUUUUUTT
LLLGGG$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOYYYYOOOO$$$GUTGGGGG$$$$$$$YLLOLGGLVooìiiiiiiiiiiiìoVCY$V$$OGOLGlììììllllllloGHLTUTXLT$OOOOOOOLLLLLGGLLULUUUUUUUUTT
LLLLGG$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOYYOYOOOO$$$GUTLLGGG$$$$$$$VllloloColollìììììììiiiìoooOLOGL$L$CVoìììlllllllloVGGGUGUGTGOOOOOO$LLLLLGLLUUUUUUUUUUUTT
LLLLLG$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOYOYOOOO$$$LTXLLLGGGG$$$$$CììììiiiiiìOGYLLYG$$GY$YlììloloCoVCCCooollllllllllCLULHUHTTT$OOOOOGLLGLGGLUULUUUUUUUUTTT
LLLLLGG$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$UXHLLLLLGGG$$$$CìììiiiiiiìYOCO$V$YO$YOYoiìiiiìiiììììlLLOTU$U$UU$LOCoooCCVVOOOOOOOLLLLLGGUUUUUUUUUUUTTTT
LLLLLGG$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$LUUULLLLGGGG$$$CììììiiìiiìGUOLGYL$O$YL$oiìiiiiiìììììlOGYGLOLGGU$LLClllllooCOOYOO$LLTHLGLUUUUUUUTUTTTXTT
LLLLLLG$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$GLLLLLLLGGGG$$$oìììììììììlO$V$OCYVYOV$$oiììiiììììììììOTLLTGTTGUGTTYolllooooYYOOOGLLXUGGUUUUUUUUTTTTXXXX
LLLLLLG$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$GLLLLLLGGGGG$$$oìììììììììlLUOLLVoo$GOLLCìììììììììììììCLGOL$$GOLGGU$ClllloooCOOOOLLUWUGLUTUUTUTTTTTXWXXX
LLLLLLGG$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOO$$$$GLLLLLLGGGGG$G$oìììììììììl$$VOOVYVY$V$$CìììììììììììììoTXGTTYVVUTLXTVooloooooOYO$LUTTLGUTTUTTTTTTTTXHXTT
LLLLLLLG$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOO$$$$$$GLLLLLLLGGGGGGGolììììììììoLLYGLOLGGL$UUVìììììììììììììo$LOGLY$O$L$UUYolooooooVOOGUUHTLGUTUUTTTTTXXXXXXTT
LLLLLLLGG$$$$$$$$O$$O$OOOOOOOOO$$$$$$GLLLLLLLLGGGGGGolllllììììoG$V$$V$OOGY$$VlììììììììììlllGTLLTLTTLXTTHLCoooooooCO$LUTWUGLTTUTTTTXXXXXXXHXT
LLLLLLLGGGG$$$$$$$$$O$OOOOOOOOO$$$$$GGUULLLLLLLLGGGGVCoolllllloLLOUUOULGUGLLYlììììììììlllllYLG$L$GL$UU$ULVoooooCCCYLUTUXUGUTTUTTXXXXXXXHHHHT
LLLLLLLGGGG$$$$$$$$$$$$O$$$OOO$$$$$$GGUUUUULLLLLGLLL$GGL$OOOYYOOOYYYYOOO$O$$YCoolllllllllllVTTGXXLXTTXUXXOoooooCCCCLHXUTLLTTTUXXXXXHHHHHHHHX
LLLLLLLLGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$GGTUUUUULLLLGUULOVVYoooolìììlìi]]]iiiilllCCCCVVVYYCCVVVYYOY$$$LLGLGLL$YVVVVVVVVYUTUXLUTTTTXXXXHHHHHHHHHH
LLLLLLLLGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGLTTTTTUUUUULXXTOCVVllllllììììi]iii]]]]]]ii]iiìiiVììlìllllooCCCVVYYOOOO$GGLLUUULTHXHUTTXTXXXXXHHHHHHHHHH
UULLLLLLGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGLWHHHWHHHXXXXTGVCVVllììlllììiì]iii]]]]]i]]]iìiiìVìllìlllloooCCCoCVVVVYYYYYYYY$Y$UTXTXXXXXXXXHHHHHHWHHHH
LULLLLLLLGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGLHHXXXXXXTTTTLYVCYCllììììlìììiiiiiiiiiii]iiiiiiìYìllllloooooCCCCVVVVVYYYYYYYYO$OGLXHHHXXXXHHHHHHWWWWHHH
LUUULLLLLGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGXHHXXXXXTTTTUGVVCYCoolììllìììììiiiiiiiiiiiiiììììYolollooooooCCCVVYYYVVYYYYYYYO$O$GUHWMHXXHHHHWWWWMMWWHH
LUUULLLLLGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGGXXXXXXXXXXTTULG$$G$GGG$OYYYVVCCoooolìììììììììoìlVololooooCCCoVVVVVVYVVYYYYYYYY$$$GLTXHHHWWWWWMMMMM#MWHH
UUUUULULLGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$GGGGGLXXXXXTTTTTTLGOCCCOooooooooooCCVVVCCVYYYYOOOOOOOOOOYYVVVVCCCCCVVVVYVVYYYYYYYYYOO$O$GUTXXHHHHWWWWWWWMMWWH
UUUUUUUULLGGGGGGGG$$GG$$$$$$$$$GGGGGUXXXXXTTTTTUL$YVVCOolooollllìììììiiiiììiiìììlloooVOVCYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOG$$GUUXXHWWMMMMMMMMM#MWH
UUUUUUULLLGGGGGGGGG$GGGG$$$GGGGGGGGGTXXXXTTTTTTLG$YVCVOoCoooollììììììììììììlììììlllloC$ooCoCCCCVCVVVVVVVVYYOOOO$$$$$GLLLTHWM##############MW
UUUUUUUUULGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLTXXXXXTTTTULGOVCCVYoCooClllìlììììììììììììììlllooloOooooooCCCCCVVVVYYYYYYOOOOOOO$$GGTM##################W
UUUUUUUUULGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUXXXXXXTTTULGGOVVVYYoCooCooolllìììììììììlìlllllllloOooooooCCVVVVVVVYYYYYYYOOOOOOOGXMMM##################M
UUUUUUUUULLLLLGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTHHXXXTTTTLLG$OVVCOVCColoolollllìlìlììììlllllllloloOCooCoCVCVVVVYYYYYYYYOOOOYOO$UWMM#####################
UUUUUUUUULLLLLGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGLTHXXXTXTTULLG$OYVV$VCCooolollllllìllììììlllllloolooYVCCCCCVVVVVVYYOOYYOOOOOOOO$XWM#######################
TUUTUUUUUULLLLGLGGGGGGGGGGGGGGGGLGUXXXXXTTTUULLG$OVYVGVCCCoCoooollllllllìlllCCllllooooVOVCCCVVYVYYYYOOYYYYYOYOOO$XWM########################
TUTTTTTUUULLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGLLUXXXXXXXTULLGGOOYYYGVVVCCCCooololloooCooooooooooooooVOVVCVVYYYOYYYYOYYYYOOOOO$XMM######M##################
XTTTTTTTUULLLLLLLGGGGLLGGGGLGLGLLLUXXXXXXTTULLGG$OYYY$VVCCCCCCooolooloCCVCCColooooCCCCV$CCCCVYYYYYYYYOOOOOOOOOOTMM#####MMMMM################
XTTTTTTTTUULLLLLLLLGGLGGGGGLLLGLLLTXXXXXXTULLLG$OOYY$$VVCCCCCCCoooCloCVVVVVCCoooCCCCCCV$VVYVVYYYYYOOOOOOOOOOOOLWMM####MMMMMM################
XTTTTTTTTUULLLLLLLLGGLLLLLGLLLLLLUXXXXXXXTULLLG$$OOY$$VVVVCCCCCCCoooCVVVVVVCCCCVVCCCCVV$VVYYYYYOOYOOOOOOOOOOO$HMM####MMMMMM#################
XXTTTTTTTTULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUXXXXXXTTULLLG$$OOO$OYVVYVVVVVCCCCoCVVVVVVVCVCCCCCCVVYOYYYOYYYYVYYYOOOOOOOOOUMM####MMMMMMM#################
XXTTTTTTTTULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTXXXXXTTULLLGGG$OOYGOYVVVVVVVVVCCCCVVVVVVVVVVVVVCVVVVYOOYOOYYYYOYOOOOOOOOO$$HMM###MMMMMM#MM################
XXTTTTTTTTUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUXXXXXTTTULLLGG$$$OOLOYYYVVVVVYVCVVVVVVVVVCVVVVVYYVVVYYO$YOYYYOOOOOOOOOOOOO$GMM####MMMMMM##M################
XXXTTTTTTTUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLTHHXXXTTUUULLLG$$$O$GOOOYYYYYVYYVVYYYYYVVCCCVYVVVVYYYYYO$OYYVYOOOOOOOOOO$$$$TMMMM##MMMMMMM##################
XXXTTTTTTTUULULLULLLLLLLLLLLLLLLTHHXXTTUUUULLGG$$$O$GYOOOOYYYYYYYVYYYVVVVVCYYYYVVVVYYVYOGYYYYYYOOOO$O$$$$$$GHMM###MMMMMMM###################
XXXTXTTTTTTUUUULUULLLLLLLLLLULLUTHHXXTTUUUULLLGG$$O$GOOOOYYYYOOOYYYOYVCVVVYVYYYYYYYYYYYOGOOOYYOOOOOO$O$$$$GLWMMM##MMMMMMMMM#################
XXXTTXTTTTTUUUUUUUUULLLLLLLLULUTHHXXXTTUUUULLLLGGG$GGOOOOOOOYYOYYOOOYYYVVYVVYYYYYYYYYYOOGOOYOOOOOOOOO$$$$$GUMM#M##MMMMMMMMMM################
XXXXTXXTTTTTUUUUUULULLULUUULUUUXHHXXTTUUUUULLLLGGGGLG$$OOOOOOYYOOOOYOYYYYYYYYYOYYYYYYYOOL$OOOOOOO$$$$$$$G$GTMM###MMMMMMMM###################
XXXXTXXXXTTTUUUUUUUUULUUUUUUUUUTHHXXTTUUUUULLLLGGGGL$$$$OOOOOOOO$$OOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOG$OOOO$$$$$GG$$$GGGXMM###MMMMMMMM#MM################
XXXXXXXXXXXTTUUUUUUUULUUUUUUUUUXHHXXTTUUUULLLGGGGGGL$$$OOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOGGOOOO$$$$GGGGGGGGGXMM####MMMMM#M###################
XXXXXXXXXXXXTUUUUUUUUUUUUUUUUUXHHHXXXTTUUUULLGGGGGLLG$$$$$$$$$$OOO$$$OOOOOOOOOOOOOOO$OOOGL$O$$O$$$GGGGGGGGGXMM###MMMMMM#####################
XXXXXXXXXXXXTUUUUUUUUUUUUUUUUUXHHXXXXTTTTUULLLGGGGGUGG$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$GL$$$$GG$GGGGGGGGGGXMM#####MMMMM####################
HXXXXXXXXXXXTUUUUTUUUUUUUUUTUUXHXXXXXTTTTUULLLLGGGLLGGGG$$$OO$$$$$$OOOOYYYOOO$OOOO$$$$$$$U$$GGGGGGGGGGGGGGGXMM###M#MMMMM/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\###
HHXXXXXXXXXXTTUUUUTUUUUTUTTTUTXHXXXXXTTTTUULLLGGGGLLGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$O$OOOOOOOO$$$$$$$UG$$G$$GGGGGGGGGGGXM######MM#MMSurfReport.it (###
HHHHXXXXXXXXTTTTUTTUTUUTUTTTTXHHXXXXTTTTTUUULLGGLLULGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$OOO$$$$$$$$$$LGG$GGGGGGGGGGGGGLXM########MXX\_______________/X##
XXHXXXXXXXXXTTTTUTTUTTUTTTTTTHHHXXXXTTTTTUUUULLLLLULGGGGGGG$$$GG$$$GGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$LLGG$GGGGGGGGGGGLLTM########MUUUULLVC]]/C/o]OCM|L##
Descrizione_MG_7112.jpg » Analog Surf Trip in Francia

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.278 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=175&pid=19279&orderby=titleD&spotname=&uname=&ascii=1