Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Snow » Zella Snow Team
Media precedente
Zella Snow Team
Media successivo
[907 x 606]

Da: zellamax
Lunedì 24 Febbraio 2003
Numero di visite: 20354
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Visualizza
Spot GuideSalva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
###########################################MMM##MMM######################M#############M#####MM#########MMMW#M#WMMMM##M###############MWHM##
##############################################MM#M#####################################M#####MMM########MUUW#MMM#M###M##############MMWM####
############################################WMMMHMM############################M####M###########M######MWXM##MM#############################
###########################MMM##############WM#HW######M#####################MM#################MMM#####HM#WM##M##############M####M########
############MMMMM#######MWMMM###################M##H#####MM#################M##################M#MM#####WHMM#########################M######
##########MXUTXXHWM########################M###HX####M#####################MMM#MMMM###########MMMM######HXMMM###############################
#########MUUTTTXXXHWM###############MM########MHW###M######################MMMMWHLHMM#M################MMW#MW##MM######################MM###
########HTULUTTTXXXHWM#########MM####M#########MM#########M###############MMMHL$OV$HWWM##MMMM########M#####M###MW######M#M##################
######MWTULLUTTXXXXXXHM###########################M######################MHUGYCCCVYLWMMM##MMM#M######M#####M###MMM##################M#######
######WHHLLLUTTXXXXXXTH##########################################M#######MLOVVCCVYOO$WW$WMMMMMM#####M##M##MW##########################M#####
#####MHXHHUTUUUTTXXTTTX###############M################M#################MXGYCCOTUGYVLXYWMMM#MM#####MMMMM###################################
#####WXXHHXULG$$GUXTULH###############M######################M############MXT$YOGG$Y$GLOMMMMMM##############################################
####MHXXXHXUTULULGUTLLH##############################MMMM##################XLL$YOO$GL$UUMMMMM#MM#WM###########M#MM#M########################
####MXTTTHXXHWXTTUTHUTM############################MWHUWHMM################MTL$OOGLLL$TXMMMMW#M#WWM##########MMMM###MM######################
####WXTULXTULUULXWHXXXM###########################MHUTTTLTWM################WXLY$$OO$$TTWWWWH###MMM########MMMM#####M######################M
####HXTXXHUULUUTXHHXTX###########################MWTL$$LUUTMM################XUGOYYCY$UHWWGLTM####MMMM#MMMM##############M##############WTXT
####WTUTHXUULLUTTXTUTM#######################MMM#MXTTLLTTULXM#############M##WGL$$OYOLHWXYVOGH##MXXWWM##################################XLGL
#####WWWHXTTHTTTTXTUH#############MWMWMMWW#######MXTLGGGUTTXM###############MWUGGOYOLWW$llYCYLXWWHW#M###############################M##MWTUH
##WHHWMMXTTTXXTHHUUXM############WWWMWMHMM######MMXTLYOUUUUTM######MM#MM##MMHVXT$YYLWUoììooCoOGUXTWM##W##M###M#####################MMMWMMM##
$XXXXHMMTUUUUUXHXGUM##################WM#MM######MTTULG$LG$HMM#MMMMM##MMMMWHV$LWHTLLVlììCìollVYOLTXHM########MM###M######MMM#MMMM##MMMM#####
iìYTXXMMHLLLGUXHMMM##################MM#MMM####M#MXLLHL$LTTWM####MM#M#MMMMMWLOG$YXOolloVolììCCCCYLLUTXM########M##MMM#WMM#MMM###########M###
iiilLUTWMUGGGUTH#MWW###################M##########MWULG$$GUMM#########M##MMMGOVGLoOooVOCllìloCCooCYOGOLXMM#####MMMMM#######MM##########M####
i]iiìO$TWWL$GLUHMWWXXW################WWMM########MTLULG$$TMMM############MMW$XUUoVl$YColllooooliooCVVCYOTMM###MMMMMM######MM###############
]iiiioOYXMMWXTHMWTHWWHW##############MMMMM#M#####MMWUULG$GWHTH###########M##MXGOLYCCHoooììlolooìiolìloVlYCOW###M##MMMM###M###############M##
]]]]]iYY$HMWWM#HOYLH#################WHWXWW#######WMWL$$LTUUTXHM##M######MMMWLOYLGVYUloìiìllloìoìliìlìoìCCVVW##M##MM#MM#####################
i]iiiioVYUHMM#W$YOG$TM##############HTGLOUL#MX####HXXTTTUUUUTXHTW#######M#MHGO$O$YVlloliìllìlììCìiiììììoìCCCU##MMM#M#M######################
i]iii]ìGGLHWMMGYYOO$$GM###########MXX$UG$ULHLX####MXUTUUUUUUTUXXTH#######MW$OOOG$GoColìlìlllìiiCìiìììlilìooYG########MM#####################
iiiii]iY$$XHMTGOOOY$$Y$H#########XTHWTHLTHWXUTM###MXTUUTUUUTTUXXXTXM#####MT$OY$O$OoClillìllìi]]lìilìììiììloYVM#######MMM#M##################
iiiìiiioVVUHH$GGGG$$YYYOX#######TUTG$UWWWMMXXXTWM#MXTUUTTTTTTTTTTXXXM#####G$YYYO$OVlììlliililiiliìììiiiììlCooT######MMMM#MM#M###M##########M
ìiiiiiiìYVGXLVYVYOGGYYYYOM#####HY$$CVVVXHTT$GXHXMWXXXUUUTTTUUUUUUTXHX###MWV$YYYOOOColoollCìììlìoììiìiiiììlloCO#MM#MMMMMMMMMMM######MMM#M####
ììiiìiii$GLHGVVVVVOLG$$YVLM####GVYYColoCColOVOUTUXTXTTUTTTUUUUUUUTTXXW###GC$OOYOOYCClolìCìiìlìllìiìiiiiiìllloYM#MMM###MMMMMM#MM#MMMMMM###M##
iìiiiiiiVGUHGGG$YVYYOO$OVGW####OYOYClìlli]oCoìYOGTTTTULG$LUUTUUUUUUTXWMMM$CO$$VYoYCllCiiViiìllloliììiiiiìììloCWMMMMMM###MMM#####MWMMMMM##M##
iiìiiii]oUTHULGGGG$VVVO$$UH#MMMO$O$$OoCooì/l/]ìlYTTTUU$OYYGTTUUUUUUUTHMMM$oY$CCOYOCìVoìloiìlllooolììiiiiiìilooLMWWMM######M#MM###M########M#
ììiiiiiiiUXHTUUUULG$YVOUTTT###HUUGULU$CoCCo]]]iìLTTTTLOLYYVYUUUUUUUUUTMM#OoYVlYCCYVlOìiCìilolllVVCilìiiiiiìlloVWMMW#M##M##M##M#M#M##########
ìiiiiiiii$TTTTTUUUGGGGUTTTTM##XTTUTU$G$GYoìlloVOTTTUT$$YVYV]LUUUUUUUUUHMM$oCVoYCVVVOììiCììllllìllCiììiiìi]ìlloCOMMM##M#####M#MM#M###########
$iiìiiiiiVUUUTTUUULLGUTUUTTW##TUUUUUO$G$ollloCo$TTUTTOYVVVY]VUUULLUUUTTMMGCCooYCVColiìoliìlolllllll]ìiiìiiìlloCCM#MM#MMM###M#MW######H######
LliiiiiiilUUUUTTUUUUUTTUUUTH##UUTTTL$$GClloooloGTTTUT$YVVVVìoLULLLUUUTTXM$ooloYCCCoììiCìillollllloYliiiìiììloloVTMMMMMMM####MM#M############
LCiìiiiiiiUUUUUTUULLUTUTUUUT##UTTTTL$GOooCVoVVCUTTTUUGYVVVVClUUULLUUUUTXMGoollVloYVììllììlllllllCVYYliiìììilllooO##MMMM#############MM######
GLìiiii]i]OUUUUTTUUUTUUTUTUT##UXTTUGGGVVCCoYCCVTTTUTULYVVVVYlUUULLLLUUUTMToCoìloCVlìilìiìllìlllCCVoYOlììiliììoooV#MMMMMMMMM#####M###MM######
UToiiiii]iCUUUUUTLUUTUUTTUUTMWUTTULGOGCYVVOYCCOTTTTUUUYVVVVVoUUULLUUUUUTMHoCCoVYCoììiìiiìììiooooVoCYCoì]iìiiìolooXMMMMMMMMMMM##MM###MMM#####
HXWHXLiiiiìUUUUUTUUTTUUUUUUXMXTUUUULGL$$YO$GGOGTUTTUUUOVVVVVYLUUUUUUUUUTMTCYYlCooliiiìiììììoooCVCoYVVYo]ììiiìlìllG#########M################
ToOWMMViiiiGUUUUTUUTTUUUUUUXMTUUTULGULLOOOOGLGGTTTTUTU$VVVVVYGLUUULUUUUTWXVlOììlCoiiiìììlìoCVY$YlCCoVoOiììiiììiloY#########MM####MM#########
ìììGMMHlii]YTTTUTTUTTUUUUUUTWUULLUULUUOCOO$$GGGTTTTTUUUYYYYYY$OUUUULUUUUWMCoVìiloliiiììoìlCYYVolllllllVlìliììiilooHM#########M##############
CCCOWMMXUXWMMWWHTTUTXTTTUUUUHG$CGUUUUULLOCOG$LLTTTTUUUUGVVYYYOYUUUUULUUUW#XCClìloliiilollooYlìlllloolìlCìlììiiììooLMMM#####MMM##########M##M
#MMMWMMMMMM#MMMMHTTTTTTUUUUTTVV]YUUULLGYì/ìO$YTTTTTUUTUUOVVVVYLUUUULLUUUHMMCCYCOooììlììllìiliìllllloooìYolììiiìiloVMMM######################
MMMWWMMMMM##MMWWWXTTTTTUUTTTTL$OOLL$$$$VììCO$VTTTTUUUUUUGVVVVY$UUUUUUUUUX#MCVGVColìiiiììiiiìììlìllllCoYYYllìlìiilolTMM###########M##########
M#WXWMWMWM#MMMMMWXTTTTTUUUUTXUGGGGG$O$YYVlYGY$TTTTTTTUUUU$VVVYOUUUUUUTTUX#MYlOOoollllììii]illìiìiloCoVYoOCoolììilolT#M########M#############
M#HXMWWMMM#MMMMMMHTXXTTUTUUUTULLLG$$$OVYYOO$VLTTUTTTTUUUULYVYYLUUULLUUTUX#MUlCYllìiiiiiiìììiìiìiìoolllYHTGVollììloCXMM########M#############
M#MWMMMMMMMMMMMMMXTXXTUUTTUUTULGGGGG$OVGXYGU$TTTTTUTUUUUUU$VVYUULUUUUUTH##MGCoollìììiiiìì]iiiiiilììlìoGMGMWUOolloCCL###############M########
WWHMMWMWM##MMMMMHTUXTTTTTTUTTULGG$GL$UXWWWM#MHXTTTTTUUUUUULYVVGUUUUUUUTW##WlVlolìlìiììli]]]ii]]iiiiììlLUoHWUWTU$VCCL################M#######
WMWMMMMMMMMMH$HTUTUTTTTUUUTTTTGLGGG$UHWMWWW##MXTTTTTUUUUUUUGYYUUUUUUUUTM##Glolollliiììi]]iii]]]]ìlìCVYHTXXHXXWHXXXXXWWMMM######MMM##WM#M####
MMMMMMMMMWWWOìHLUUTUXXTTUUTTXXUTTXXTMMMHHXLHMMXTUTTTTUUUUUUUGYLUUUUUUUH#MMVlllllollìììi]i]]]]ìlVYYUHHHMWHXU$C$HWHTXXXXXTXHHWM##MMWWMWWMMM###
MMMWWMMMWWMTiL$UUUTTTXTUUUUUTXTXHOlWMMMWLWUXM#WTTTTTTUUUUUUUU$LUUULUUUH#MMollooVVoolììiììllooOUHHHHHHMMT$VUGìOHMWTTXXXTTTTTTTTXXHHHHHHMW####
VVCliìCYXXXOGCiLUUUTTTTTUTUUTXXHGC]VWMMMWWMM##WTTTTTUUUUUUUUUUUUUULUUUH#MMOYY$$VVCCVCCColìVGXWWHHHHHHWWGìCUO$LWMWHUUUUTUTTXTXXXXXXTTTTXHWMWW
ììiiiiiiìiìi]]iYUUUUTTUUUUUTTHHH$i]lLMMM#WMM#MXTTTTTUUUUUUUUUUUUTUUUUUH#M#WXTULLLG$UXHWWWWWWWWWHHHHHHXWX$UXTUXXWWWXXXXULLUTTTTTXXXTTTTXTTTHH
ììiiii]iii]i]]ilUUTTTTUUUUUTXHHHUilYYWMMMWMM#WXTTTTTUUUUUUUUUUOLMWHTUTH#M##MWWWHWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHXHXHXHHXHWMMWXXXXXXTTUUUUTTTTTTTXXTXXUH
ìoCiiiiìiiii]iiiLUUUTTTUUUUUTHHHHLG$XWMMWHOW#MXTTTTUUUUUUUUUULY$LTWWWHM#M#MWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHWWXXWWHXMWMWXXXXXXTXXXXTTTTTTTTXXTXXHH
ì$Uiii$Ui]iGO]]iYUUTTTTUUUUUTXHHWHTXWMMMOCo##MXXTTTTTUUUUUUUULOYOOOUHM#MMMWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHWWWXHWWHHMTHHXTTXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXHHH
ìììiiiìliiiCo]iilTTTTTTTUUUTTLUULUTHMMMUooY#MWXXTTTTTUUUUUUUULO$$YYOOG#MMMWWWWWWWWWWWWWWWWWHHWHHHHHHHWHHWWWWWWMWWWXUTXXXXXXXXXXTTTTXXXXXXHWX
ìììiiii]iiiiiiiiiLTTTXXUUTTTTUUTGUWMMH$llìG#MHHTTTTTTUUUUUUUUG$GGGLLUH#HMMHWMMWWWWWWWWWWWWHHWWHHHHHHHHWHWWWWMMHHWWHXXXXXXXXXXXXTTTTXXXXXHWWT
ììVLìiioOiiioCi]iVTTTHWUGLTTUTHUL$GGVoliììX#M#HTTTTTTTTTTUUUL$LVVY$UXM#HHWWWWWWWWWWWWWWWWHHHWWHHHHHHHWMMMMWMWWWWWWHXXXXXXXXXXXXXXUXXTXXHHHWX
ììC$ìiiVGiii$$i]ilHHTHWG$GUTUWLYVlCCooolìiM##MMWXHTLLG$$G$OOTMUVVVYXW#MMWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWHHHHHHHWWWWWHHMWUGXTHUXXXXXXXXXTXXXLTGGXXHHWWH
ìììììììiiiiiiiiiiiUWWWTGGGULGL$YVlVVCoolil########LOOOYYYYV$WMOVVGHWM#MMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHWWWWHWWXXGVOTHXXTXXXXXXXXTXGUX$YXXHHWHH
ìììììììiiìliiiiiiiVWWML$$GUU$$OYViCCoooliY########U$OOYOYYYXHXVVLHHW#MWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWWHHHHHHHWWWWHWHYTTYUMWXXXXXXXXXXXXXGGLo$THHWHTH
ìììììiiloCVìiiiiiiìHWWGUL$LUO$OY|.!CoolliL########X$$OOOOYLWHUY$UUGT##MMWWWWWWWWWWWWMMWWWWWHHWHHHHHHWWWWWWWWTXHMMMHXXXXXXXXXXXXXOUUGLLXHWH$W
ìlììììiìoì]iiiiii]]GWHLMH$LUOYi] ,]CoolliX########H$$$OOOY$LWG$OOYO$###MWWMWWWWWWWMMMWWWWWWHHWHWHHWWWWWMWMMWWMMMMHHHHXXXXXXXXXXXLU$GGGTHWHYM
Yìììììiìi]]iiiiiii]CWTUMUGL$$V|-,:illllììM######M#M$$OOOOYVGH$YVVYY$H##WWWWWWWWWMWWMMWWWWWWHLLXTTGHHWWWWMWWWWMMMHUUTXXXXXXXXXXXXLTOUUUXHMHO#
TìììììiiìiiiiiìiiiiìXHHULGLOOYYl;;-;oolìC##########G$OOOYVVVVVVYYYYOT##WWWWWWWWWMMMMMMWWWWHHll$$oìLHHWWWMMMWMMWHHHXXUUXHXXXXXXXXTUOTHXHWWHG#
WoììlììiìiiììiiiiiìiOWUTUU$Y$YCì|iooollìO##########T$OOOYYVVVYYYYOOOG#MWWWWWWWWWMMMMMMWWWWHHOYV$YY$WWWWWMM######WHHHXXTUTXXXXXXXXXUXXHHWWTX#
M$ìììììiiìiìììiiiiiilHM#$G$OYOVì]i]lololL#MM#######H$OOOYYVYVVYYOOOOG#MWWWWWWWWWMMMMMWWWWWWWWWWWHHHWWWWWW##MWMMMM#MHXHHXXUTTXXXXXXXXXHHMWLM#
MHlìììììiìiiììììiiiiiLMW$$OOO$OoVYVCllolX#MM#######MGOO$OYYYVVYYOOOOU#WWWMWWWWWWWMMMWMWWWWWWWWWWHHWWWWWWW###MMM#M#M#MHXHHXXTTTXXXXXXXXHWWG##
MMVìllìììiiiiiìiiiiiiCMX$LGG$$YlVYVCllolM##MWM######L$OOOYYYYYYYOOO$X#WWMWWWWWMWMMMMWMMWWWWWWWWWWWWWWWWWM###M#MM###M##MHXXHXXXTXXXXXHHWWWG##
MMLìlìllìììììiiìiiiiiìXTLGGLG$OoOYVCoCCo#MMWWM###M##X$$OOYOOOOOYOOO$XMWWWWWWWWMMMMMMMMWWWWWWWWWWHWWWWWMMM#MMMMMM###MM###MHXXHXXXXXXXHHWWWT##
MMWlììlìììììììììììiiìì$TUULGGGOoOYVCCCoY#MMMM###MWM#WG$$OYOOYYOYOOOOXMWWWWWWWMMMMMMMMMWWWWWWWWWWHWWMMWMWMMWWWWWWWWWWWWWWWMWHXXXXXXXXHHWMHW##
##MOlììllììlììììììììììlUUULLL$YCOYYYVCoG#######MWWM##L$$$YOYOOOOOOOOWMWWWWWWMMMMMMMWMWMWWWMWWWWWWWWMMMMMMMWWWWHHWHWHHHHHHWWWWHXXXXXHHHWMH#MM
##MTlìlllììClllììììììììGTUUUUGVYOO$OYVVT#######HM####XG$$OO$O$$OOOO$TWWWWWWWMMMMMMMMWMMWMMMWWWWWWWMMMMMM#MWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHXXHHHWWWH#HX
###MCllVGUTWTGOVoCCV$XLTWHMWXTLUULTWWTYH######MM#M###MG$$O$$OOYOYYOOGWWWWWWMMMMMMMWMMMMWWWWWWWWWWWWMMMMM#WWWWWWWWWWWWWWW/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\MHH
###MGoUWTWMM##MWMMMMMMMMMMMMMMHXHMMMMMM#######M#MM##MML$$$OYYYYOOOOOUWWWWWWMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWMMMMM#WWWWWWWWWWWWWHHSurfReport.it (WXX
####HXWYOMMWMMMMMMMM###MMMMMM########MMM#M###M########TG$$OOOOOOO$O$UWWWWWWMWMMMMMMMMM#MWMWWWWWWWWWMMMMM###MMMTHWMWWWHHX\_______________/HHH
#####MOoXMMMMWWUWMMMM#M#MMMMMMMM####MXMWM#MLULUWM###M#ML$$OOOOOYO$O$HWWWWWWMMMMMMMMMMM##WWWMWWWWWWWMMMM#####WT$GLHUTLGLGLULUGliìooVoOoX/UXXH
DescrizioneZella Snow Team » Parte dello Zella Snow Team in notturna. Da sinistra: Paolo, Massimo e Lorenzo.

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.185 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=4&pid=229&orderby=titleD&spotname=&uname=&ascii=1