Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » checazzodiarte
Media precedente
checazzodiarte
Media successivo
[500 x 399]

Da: zellamax
Lunedì 19 Aprile 2004
Numero di visite: 2148
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
WWWWWWWWHHWHHHHWWWWWWWWWWWHHHWWHHHHWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHXTXHXXHHHHXTXXHXXHHXTGLXX$YY$TXXXUTXTTTTLOGLHHHHX$UTG$TXXGOO$$UGGUTXHXWWWWLLU$LLGL
WWWWWWWWWWWWWHHXWHWWWWWWWWWHWWWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXXHXHHWHHHXHXLTULUXTTXXOY$G$$$LG$$LUUXUXULL$LLXWHXULULGLTTWXULGLGLTTXHXXWHHXUGOTLXUU
WWWWHHHWWWWWWWWXXWWWWWWWWWWXTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHXXTXXHHHXHHXOTXGY$UGOO$GLG$OGLLLTLLLLUTLGGTXHUGL$GUTLUUTUTTLUUTTXHHHTUUTTXTOHHTTX
WWWWWHHXXHWWWWWWHWHWHWWWWWWHXWWWWWWWWWWWWWWWHXWWWWWWWHHXHWHXXTXHWWHTTXHHHTL$$$GGGLL$$GGLG$$$$OLO$$OOY$LGO$G$$$$GG$UG$G$XUUUGGUXL$GGGGTUUUHHX
WWWWWWWWHWHHWWWWWWWWHHHWWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWHXXXXXWWWXXUTHHTHTXHHHWHT$HHXUG$G$GG$$$$G$$$O$$LL$GGOOO$$OOGLUG$$$GL$GG$L$$L$LUGU$U$GL$TG$$$GLUX
WWWWWWWWWWWHXWWWHXHWHHHWWWWHXXHWWWWWWWWWWWWWWWWHXTHWHHHHHHHHWHXHHXULUGHHHT$$$$$U$G$$G$L$$$G$G$$G$OO$OOOGLL$G$$GG$$$$$GGGGUU$LGLG$$GLGGTGTUTT
WWWWWWWWWWWWHXHWWWWWWWHWHXTXTTXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXTHHXHWWHTXWXHTLULGULGLXTTTLLLUO$OG$$GYYY$$GGG$OLO$UTTXTTTTU$OU$GOL$GTTXULLUXTTTUTHXLTXHX
HHWWWWWWWWWWWWHHWWWWWWWWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWHXXXWWHHHWWXXXTTTHHTUUTUUGGLLL$$$GLG$$O$UUTUTOYOLUTXUTXTULLLGUU$$$TXHHXXHHWHXHHHWHU$GLLX
WWWWWWWWWWWWWWWWHXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHWWTTTWXYVUXXWHXULUUUUUULLUUG$$O$GLXTT$LUY$LCLTUUULGGGUUGLGGTXHTGXGTTHXXHHHXXUUTUHW
WWWWWWWWWWWWWWWWWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXXHXOGUCC$HHHTTLLXTUXTULUTTUGOGLHTLLTTUGYG$VOLUULGUUUUULGTTXTXLCOO$$UHHTLGLXXTHXHH
WWHWWWWWWWWWWWWWWWHXHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWXOOTLO$OOO$OY$LUTLUXXTTTTLGUTGLLUGUXXTLLGG$YOTHTGLGLUTX$UTLOYOL$$LGLXUXXULUGLGUXHH
WHHHWHUXWWWWWWWWWHWWTXWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHXXWHWWWHXXXLOLULLLLUULUGGO$OYLLTHHXLLGULGHUOY$LXXHXTG$Yo!;YGOYGGGGGUGLOCVOGTULUTUGHUTTLTUTHHTXX
HHHWWWHXWHXHXXXXXLTTXTXWHWWWWWWWWWWWWWWWWTXWWWHXUXWWWWHXXUUUXXHXULLUULL$V$LTHTLTUXLGVLTLGGLGUXLL$G$YOVCVYY$L$G$$GGGG$$LGO$UL$GGXTUUTTUUTHHXL
HHWWWWHHHXHXTXXUTUG$GG$GUHHHWWWHXWWWWHWWWHHWWWWWHXXTXHHHHUGULGTTTTUUUTXXTTLTXUGGULLLLUTTLGXTUUULOY$GG$Vo$$THXUGLLGU$G$YO$GU$UXTULLU$TXUTTLOO
HWWWWWHXHXHHTUTXLGTHLGUGOLTTHWWWTTTWWWWWWWWHHWWWWWWHHHXHHXTTHHTUGTUUULLGLULLUTXXTT$GTUTULYGUXUUL$GULGUUCGGUUGUXTLLUOLOO$LULUHTYLHUGOOLTXUUTX
HWWWWWWHTXHHHUUHWHTTWTXXLTUUXXHWHWHXHWWWWWWLTHWWWWHXXXTL$$TTTTXTTTTTUULTTUTXULG$UTTUTUTLTUGLL$LUOLGL$GLGTXTUUXTXGY$OYLTUXTGGG$$OTTG$LTL$LL$U
WWWWWWWWWHWWHWHWWWWXHWWWWHTXUUUXWWMMWWWXWWWXGTWWHHWHXC;,..-iXHHXXXHHXXHHHXXHHTGLGTG$TTTGLLLOYYV$OOGU$GLXTTXHXU$$UUUYV$LG$OOGL$L$YTXXTUG$TTLG
WWWWWWWWXUTXWWWWWWWWWWWWWWWWWXXULHWWWWWWHWWHLUXXHXWHo,--,-:.:O$$TXTXHXHHXXTTUTUUTUGUTU$GUGYVOGGLUL$GLULXUUULGLLGULGYYGUUULO$$OG$$UUXL$GLL$LG
WWWWWWWHGGGLTXHWWWWHWWWWWWWHWWWWXTTWWWWWWWWWWH$TXWWL!!-,-]$Y!:LXXXHHHHHTXTXXXHTLUXU$VLY$G$G$GUGUXXTG$LUUTXXLTTLGGYLTLLUTXTL$G$G$GGGLGLUULOGG
WWWWWWWXXHWHUTHTHHWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXHWUC]---,!iCCi:VWWHHHWWHXHTXXHHWX$U$LUUULOGGTTL$GUUULLGGLLGLUULG$OO$LGLUGLU$$YOGGLLUXU$$$$CLT
WWWWWWWMWWWWXTWTXHWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHOìV:,,,-;ìì]lUWXXHXHHWWHHTTXHHXTULLLTTU$$$O$LUGOYO$G$OYCVlVVVVOGGO$GL$LGLYOG$UUXXXHHTLGGLUG
WWWWWWWWWWWHWHWHWTHWWWXHWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHWHLVVVl;. .-!ìlYUXTTTXHHHHHHHXXHXUVGUGUTXTUTTLL$GYVO$LLYìV$L$GYYYYGL$GUGUUUUGOYLTUULLGUXGO$OGG
WWHWWWWWWWWWWWWWHXWWHHWHHWWMWXWWWWWWMWHHXXHHTTXXLVioCUUY/,.!]$TXHHTHHWWHHHXTGLLLGULLLUXUULTGOOOYOULGGLULGTULGLL$VOGLXTUXLGL$$$LUOOGGUXXLG$GL
WWWHHWWWWWWWWWWHXTHWWWHWWHWWWWWWWWWWWWWHX$lioYCYViìllGHWX$i,|XXXHTXTTXHHHXTUUTHHGLGLTXXXUGL$GL$$$UUUULTTLUUUGGGUG$YYGXXTTULLGGG$L$UGG$GGGUGU
WHWWWWWWWWWWWWWHXTHWWWHXXHXWWWMWWWWWHHXV|-,....-!ìYoOLXHXU$C|HWWWWWHHHWHHXHHHWWXTXHTTTHT$GUUG$O$TXXULUHHXXXUGGTULTTTTULTTUTULULLUUULUGLTTTXT
WWWWWWWWWWWWWWWWXTHHWWWWWWHWHHWWWWWWX$]!:--,-,--!C$$LXTGGL$XXWWWWWWWWWWWWXHWHHTLGTLLTXXUULLLLL$GTHHTXUUXTXTGUTXL$XHXLTTXXUXXHUGTXTLU$LTXXUXX
WWWWWWWWWWHWWWWWHTHHWWWWHHWWWWWWWWWHV]|!;::!|/]||CLUG$ULL$XXWWWWWWWWWWWWTUGXUL$YCOOLXLG$$LLLLUGUXHTUTTTUXXXUUTUYGUTLLTXXHXUTL$$UUTTLULGUTTUU
WWWWWWWWWWHWWWHWWHHWWHHHWWWWWWWWWWHV]/|!!|]ìoCYo;VUTGOLULUWHHHWWWHWHWWWWHHTUTLTTULL$$UGOGLULLUTXHXWXUUTTUUTULUTG$THXHWXHHTUU$$LGUULGLUGLLLGT
WWWWWWWWWWWWWWXHHHWWHHHXWWHWWWWWWWT!/!!]ioVYOOOO:CUUUGGUHWWWWHXHXWWWWWWWWWXUTUTUUO$YVVLOLTULUUXHXHHULLULGLTUUUOLLTXTUXTXULUTLXTLLXXLGL$O$LLU
WWWWWWWWWWWHHWHHXHWWHHHWWWWWWWWWWH];!!/ìCO$GG$YY;]LLY;-CWWWWHWXXWWWWWWWWWWWTUUGGG$UU$$G$OY$O$YOGUUGVGGLUUUUTTXLGTXXTUXXXUTXHTTXXUUTULG$$L$LL
WWWWWWWWWWHHWWHWTTXWWHHWHHWWWWWWWG-||/lVO$GG$Ooì!:GGY:-|XWWHHWWHHWWWWWWWWWWTGGGG$LULLUUGYVVloO$GVYYLULLTLLLLTXT$GGLLLLUXXTXWHHXHUGLGLGLLLULL
WWWWWWWWWWWWWWHWTUTWWWWWHWWWWHHWW]!|]oYOYYOOYVli!,oLG!:|OXXWWWWWHHHWWWWWWWWUGGLLUXHTG$GOOLGOOL$YV$$$UULLOXXLUUUG$LXUG$G$XTTXUTWHHUY$TOGGLTTL
WWWWWWWWWWWHWWWWTLXWWWWWHWWWWWWHU!!/lVOOOO$O$$Co|-|L$|!ì]XXHWWWWHHHHWHHHWHWHTTUUGGLUULUUULLGG$O$TXTGLUGLLUUTXULULLULGUUGXTTULLHHHUGGULUXXUTU
WWWWWWWWWWWHWWWHXLTHWWWWWHWWWWWWo;|ilCYO$$OGLYCY!,,VV!]V!$HHHWWHHXHHWWHWHHXXXHTGGULTXULLLGGGGGLTXHHXTUGL$O$LTLUTTTULUUTXTXTUXXTTTOVVOG$LUULT
WWWWWWWWWWWWWWWHXUTHHWWWWWWWWWHY!:!|ìYO$O$LL$YY$;,,:/!VY];THHHWHXHHXXWWHXUTHWWHHXTXXLGYYLG$UU$$ULLHXGULLLL$LUTLG$LLTUTXUTHXTXTXXXTULLG$G$GLU
WWWWWWWWWWHWWWWWHTHHWWWWWWWWWWY;!:;]V$$OGGG$VllC---:;/$Ol;ìHWWWHWHHXHHWHHXXHHHTTTOOYV$OVOCV$YVGL$LXGoOGGXULGTLGVoGHTXHTUTUUUU$LUXHUUHT$Y$LLL
WHWWWWWWHHTWWWWHHHXHHWWWWWWWWWo;!;|oYOO$YYYYVol];-::!o$OVi!GHHHHHHHHTUHWHXHXHXULLLL$$GVV$$G$GLUXTULL$CoVVYYi]lloGLTLTLLUTTGULULTTTLLLUUULG$$
WWWWWHHHHXLXWWWHHTXHHWHHWWWWWHì;;!]VY$$OOYCi/!;:;;:;|GOOYo]/XHWHHHHHHTHT$OLTLL$UTXXXHXHXl:-,-;/Y$G$oliìlooVYV$GGXTLGULTUUUTXXTLGOUTUUUULULTX
WWHHXHWWWWHXWWWHXUHWHHXXHWWWWXi||/lCY$OOYCoìi/;::;-!oHGOYC]!/LTUGGGOOVooYOYYoVLTULGUXXXì..... . .:/]ìoCCVVOLTLUGTGLTTUTUTTTTXTUULUXUXTUUUTXT
WWXXHHXWWWWHWWWWHXHWWHHHWWWHWo]||]oCO$VVClìiii]/|!;/UWXGYo|---CXT$$GLGUXUXTUL$OOLUXTXTX]!;:..       .-!ioYYOTGGOVoVLUTTTUUUTXUGVYCY$G$Y$TXXT
WWHWWWHHWWWHWWWWHXHHHHHHWWWW$:]//ìVVO$Cìoli]]iìi|!|OHTHXOCì|;-.iUXHWHXHWXXXTXXTTTTTUTTTCll/;..         ..,-!/;,.. .-|l$GLUUTULLGYìCYVO$LLUUL
HHHWWWWWWWWXHWWWHXXHHHWHHWWT::ìiìoVVOOV/ilìi//||/!CHHTTXTYoi|;-.]XXXXHWHHHWHXXHTTTLL$];|oCCi::,...                    .:lGGOYOLXOìCC$UXUYO$L
HXHWWWWWWWHHWWWWHXXWHHWHWHWY.!ìilCYYVVYì|]i]//]]!]LXHWHHHUYoi/!:,]LXXXHXTTXXXHHHTC]C:..,]VVYo];-,..              .  .. . ,]LYC$XTOVOCVCOOY$U
HXWWWWWWWWHHWWWHHTXWWWWHHHX],:ììoYYVCllì|!|//||!|OLGUXHTXHTOoì]!:,;YUXXTUTHHHHXU].. .,.,:lVYOl|::-,..        ..,,....   .. ]UTG$LXULL$VO$GUX
HWWWWWWWWWXHWWWHHUXWWWWWWHC.:;llCVYCooli]/|||!!!YHTLGTUTXHXXGCli]!/|lULVVYCLTXL/... ,,.,.;CV$Oì]||:,,.       .-:---... ..,..oUTL$LUXUGVLLLL$
HWWWWWWWWWXHWWWWHTXWWWWWWT:  .]ìlVVVVCCoi]]/|!!lHXLULGLTXTUUTLYCloG!-:!]]]//:,...   .;-:--/VYOYì]/|:-,,.      .-:::,,,,,...,!$V$GGGTUTTXXTXH
HWWWWWWWWWHHWWWWHUXWWWWWH!   .]iìVCl]]iiii/||!]XHWWWWTLTUTUTXTUU$G$ì]!:,. ..  ..,,.  :|;:||ìYOOYoìi]|;;-,.......:;;!;:--,,--:$LG$$GXTGUUUHWT
HWWWWWWWWWHHWHHHHTXWWHWWU,-..,/i]Coì/;;/]/]ìl]iWWWWWWHULLTTXHHXXGC/,.     ...,,.:-,. ,i/]]]/o$OO$Voli/|:--,,... .:!!;::-::;;;OUGGLLLTLXXLTTG
WWWWWWWWWWHWWWWWHXXXUTWM$,-:..;//ìì]|!;!|ìli/|lUWWWXHXLGLXTXTC/:.. .    .-!|!;-:|!:,..;]/!!/iCOYY$YCCì|;;:::,,...,-;!!:;::!||$THTTTTUTXUUGGL
WWWWWWWWWWHWWWTTUUUTCYWWO..,:,,!iCì;:;;!|/i]ìXHLTUTTLLLVilo!,.    ..,,:|]i!-,,,-:|!:-,,|i/!|ioVO$$$OOYCìì]|;;:-,.,,:;||!|;;!/UXTTXHUUTTULU$$
WWWWWWWWXLLHXTOVG$O$o]V$ì...,-:!]oiìl;-!|;-:CHHXHXUOOì:.  .........-|i]/!:-,,,,--;]|!;--]ì]]/lCYYGGOOYVClìli]|!;--,--|]]ii|!ìXHHWHXHXXXLUUGG
WWWWWWWWWLìiGHWHLOYCClCGV----ìì!|ioi|!!|]iiVGVTHHG,. .    .,-;;;!;-:!;;:--,,-,::;:]i!::-:/ollìlCVYOGOOYVVYYGYl]/]/!;;|iClCCoYULTHHXXXTTGLTXU
WWWHXUTTXWTGCìYXXLi;--;;:-,,/loììoì/!;:;|ìlYYì/li:  ..,,.,-;|iìììì|,,-----::;:;::;|ii!;-::|lllìoVYYOY$OYVVCY$GOVolooiiìCYOO$LXTULGUTLLOOTXXT
WHXXHUGOCLHWXLTi-:-,..:]V$l/Ciloìll];:--:/li:.. ..,,,,-:!|iìoìlllol!,.,-----:::--:!/lì/|;::!iColloVO$O$$VVCCCVYOVolCVloYY$O$HXHWHXTX$GGO$LLL
XXTWWT$C$TXUo/o:-.....,ìLHHGloYCGOVì:--:;i;... .-;;!|//illl]!;;!|/ìl|,..,-:|!!!!!!||illìi]]||]ìoolllVVOO$$VVCOOOO$YVVY$$Y$YGXXTXHTLULLLUULLL
HWWWWWWUoì!;;!-,....,:/V$XHOioCGXUXV:,,,:!.,-. .-!/iìii/|!:-----;;!ioi!,.-!|!!!!/]//]ioColii]]]]ìloolìloVOOYooVVVYOOO$GG$YY$LLL$GUXHTUTTXTXU
HHHHLoCi;,;::;;,::-;/oOlVUT$oGUXTHL/-,,;lì!-:,..,;!!;;::::--:;;:--:!iooì/;!!!//]]//]]ilCVYClììiiiiìloCCCCCYOOColooVVoVVVCCGLLUGGLLTXTULLGLUT
TUGC/:-:-,.,,---|]]/]L$ioOLGoYHHWLi;,,-:;ll]!;,..,,--:;;!::!;:----:;/]ìoooì/iiii/]///iìooCCVCoolììllooCCVYVVVYClolloolìiCUTTLLLTUUTUXUTXTGO$
l]::!:!;;--:,,;-,,,|VoìllVYooYUUOi;--,-:!OC]/|;;,..,-:;;;;||||/!|/||||]ììlìili]]iilllìiiiìloCooCCVVCClìloooCoìiìlìììllìCOLG$$GUUTUTUUUTULLLL
:-:----:|:;|!/lìo!||$/!/lYV]lCVC];----://o|::/||!;,.,,,,,:;!///ilìiìlìiiììiìloìììll]iìi]iììlllllllllììiiiiloììlCClColllCO$$$GLLUUTTXXUULLUXX
|:/]!/;|!]/ii!/ìVCìYV|!]oYVoClì]!:----!|/l;-,!]/|::!|]]/|;-;/ìiì]/ììì]]iìììiììììiiiiiiiììììiììììììiiiìììo$L$$YVlì]ii]]]/|]]lV$LULTXXTULUUULU
|]ioYYOVVl||:/ii]ìlYY//lVYCìloo|;:---:!,lV|:;;]i]]]ìloCVVCì!!||i]/lìiìiiiiiììììììlììììliiiìiiiììiiiioV$LGUGG$$O$YCYVVGG$CiìVYYYVCOTTTLLLUULG
]/]ìCYìì]|]Oo]/i]OoO/:!oYYì/]C|/;:---;-!Ol/;!|/iìi||]CCCVVYVì|]]iii/i]]]]]ìììiiìlììlììiiiììlìoiiìCGUXUUG$LU$OYVO$YL$YOGU$$$GLLLLLUUTUTGGLLGG
iìo]oCCilCLUU$OOVoo/,,!OOOl/!ìi/;::--,:OOC/!!!|/oC];;ìooolllCliiìlloliiiiiiiiìììllìììiiììììiilC$LTXGOLTGVYYYO$V$YOYOOYVYOL$G$GGGGTTUUUULGLGU
$CìììVYGLOCo]loYC$UCìoVYOOY]/i|!:;;!|;oG$Yì/!!|/iCo!:|lìììiììììiìlllììiiiiiìììiiìlllìi]]]ìoYOLLLTTLLUXHXGCOVo$VOOYO$oOCVOYY$G$YVVOUXTLUGLUO$
i/ìCVVYCO$$L$ìlCGYi$OVGYYOYiioYOC!!!;]$G$Yli/||/]ìoì!!iìiiii]iììiiiìlììiìììiiiìlllìii]ìVO$LLLUTGOGTXGGTGY$$L$G$GGO$OYOYG$$GGYYOO$UTXTUTUUG$G
LYOCVGOLGVYUL$LLLTLGLU$YOOVìooìiiì!|/VGOOVli/]]]iìloi|]ìiììiììììiiiìliìiiiiìlllìiii]ìloL$UUGGLGYOGLLGGUGLUXXTULULGO$$VYOYG$YO$$GOUHXLLLUL$$O
O$oGVVLll$$VlOLXTULL$YLOol!|ìoo]]ììlV$$OOYoì]]]]ììlollilìììììììiiìiiiiìììllllìiiiCO$GTGUUGGGGOGL$HHHULLUXUUUUU$UUGOOG$OOOCYOYYOO$ULOGTLUOYOV
GGLGCUU$LLGì$XLUUULGLXTO];!:!]lCoV$O$G$OYYCllooìììllColllìlììììììììllllìiììoC$GGLL$$OYCVTGO$GULUOGLLYYGTHHXHTLOOGGULTG$OVoVYGYOGL$$YGG$$OO$O
YGUUUG$LTTTUTGUGXL$TXUUo;;|]lloCYGG$GG$OOYVVCVooolllClììolìììììlllìììoVOLUTHXUGLVCVV$$$V$GVolYTUUGOGLLXTUGUTTGY$O$UGXUL$YVYLUYVV$LOGLUL$YO$$
GUU$YOGXL$UUXUXXULXXXXO|||]//]ìoO$O$G$$OYVVVVColoooooolìlooìììloY$LTXXXXTTTLYVOUOYOoVO$L$VVGOLUTUUU$$GLUTHXXTU$L$$YCVoOG$TGLOV$loV$CVYYYOCY$
GL$LHXTUTTTXXHXXTTHWWL//]]ilYGLLG$OGG$$$YVVooollloolìColooCooUHUXXHXTXXTU$OVOYVL$$LULGUXLGLGLTXTTUULUXXOC$$LHULLU$oìl]COGLLVlV$VVCCVlV$YG$GY
$UXXUULTHWHXXHHWHHHHXì/ioC$LUUUGG$$$$$OOVVoooooloolllooVOVoYLOOUHHHXHWWWTVOGVCYVGOXTUXUULGUTULXXTTT$C$YO$O$GVCCCViìCYCooYOYooCYYOOVCVOOO$OYC
XHHTGXHHHXXUHHHHHXHHCiiooVOGLUGL$YOOOOYVVVVCCoooooCoì!/LHX$YG$CGHWHHTHWGYXXGY$GLTXXGGGUXXTVOGUXHXUHU$OGYolìlilìlClìCOoCVolCoVYOY$$$YCVYL$CCO
HXXHXHHHXHTTWWWHHWWOi]oCV$LUULLU$$$$OOOYYVVCooCCVYo]]:-:OHXTY$$UHWWLLGLLUHXXHXUGLTXTXWXTWXTUOYOTUHXXLViìYool]ilioooCCV$LO$YV$UYVVoV$YlVOOOY$
HHHWWHHHXWXWWWWHHHT]ìoCV$LUUUUUL$$G$$OOOYYYYYOGLLUOii/;:-oUTLHTGXXH$G$$WHWWWWXXTTXTTTTGLHXWHTUTXHXHHHXYCVYCl/lVoooYYV$UXUULL$O$$OGLGOYG$$OOL
HXHHHWWWWXHWHWHHHXo|lVCOUUTUTTG$GGGG$$$GGLGG$GUUTTUYVVi|-,CHG$XOXLTCCVLHULVLGXWHXTTTUOO$XHWWWHWHHHTHXHHOVOVCìloiClCV$GLLTXXT$YOGLULYO$LLUL$$
HWWWWWWWWTHHHUGHHV//iCOLTTTXXLGGUULLUTULUTLGLUTTXTTGOVOì|-:TLOGLUHUìllUTUWLTUXHWXXHVGHTCYHYVLLTXXUTOGTLYlVOLYCVYYVYY$$GY$LGULU$GG$OGGLLLO$GU
HWWWWXWWHHWWXOTHLl]]oVGLUTTTL$HXXXTUUHTTTTTXXXXTXTTTLGOo]!-iTHTO$TO/]ìXTUUGGGUTTHHVOXTH$VUXWTYlOHL/olìY$VlCYo]Y$lCOVlllloGGoOGOOLUOVOLLVGO$L
WWWWWHWWWXWWGLWTììCLUTTTUUUUGGTXXXXTTHHXHHWHHHXXXUUGOOCCli|:$$OVVYVloo$OYOCOGOUHWWXOTXHHXHWWMX$OXHX$VlVYYO$YlV$$YYCV$OVUT$CVLXOG$GUUGGG$VVYO
TTHWWWWWGXWXXHTCYO$VGTTTTUTTUG$GGUXXXWWWWWHHHHHXUUUL$YYllìl|VVY/!i]ìO$$YYO$OGYOLTG$GUXWWWWWWWHLU$oU$OY$UU$oCV$CYO$$COLOoìCGULLGL$$YLULYVl$oC
OL$TWWWWGLTGTXV/lYGOlY$$GUHX$VlloooVUWWHWHXHHHHXTULUOVYCCoì]oGYlYGoCLVoY$G$$OLU$$OOLGGHHHWHHTXHHGoCOUXXGGGOlCLOOGU$V$OVGCl$GLVoC/ìOUOGGOOVYV
lTTTG$HWL$OLYG]]loYGYìYGLXGC]!!|//]/|oTWHHXXXXTTUULXWXL$YVì]ìoCClCoYGTTUTXTUHWXTG$LU$Y$XHHTOXTLGL$YYLXXTOLOooLG$LYCi]lVlììYCO$ClVoVLOOOYVYoO
lUXTULYYVYOo;:;]iYVloYo$TVì/::;!///!;;/LHXXXXTULGLTXHTG$YYViiiìVVlVOOGGYYGUGLTLLTUXHU$OVO$OGOOlVCiVG$$LL$YGVOGG$Vì/;!]iì]oloY$OOVliClloìoVOO
CV$Vii|o$YlVo::liiCLTUTLoi/!;;;!ì/||;::/TXXHXXULLUXUXUOOOOVìliìoYCloVVllOY$Y$OGGL$OLT$GOOYCYìioYC]VYìiìlìoCì]iìi/;-:!!!|/ioCVOCCoCVCCGYllìVY
VlV]]ìooVO]$GGliOVVYGUTììì/!;|!/i|/]]!;;iXHHXUTLUXXTXTGGGGVll]]|/]CYOYCoVCVooCoo$LVoUGYllliiiiìli!/]|!;:::;::;;;:------;-;!!!]oCYYVoYUUOCCoV
CVlVllooYYCVYGC$$TUXHWTllli|!|/ìli]]/||!|OHHTUUTHHHGGGLL$OGCììiì|/oO$$OVì/ioi]llCìi]/ìli]//|]|:--;;:---,,,,,,---,,,,..,,,.,::;/|]ii|/$UOVVCO
XHTLGVCVYCoC,;VGYGHHWXOCOOi||//il/|i/ìi]oiXXTU$$HWHGUUl$GG$l]]|]ìììoooì]:!!|/!!:!;:!|!!-!;:---,,.,,.......  .......  .. ...-::;:!//]CVlioOVV
TG$XO$LYGO|$/,]VLOXHTOVoGLl/]ìiil/]iìoìooìOHVOTHWHTTLYoVYOC:;!/!iii|/]!;::-;::--,,,-::..,,,,....  .                        .,,-,-;;:|/]iìoVC
LCoGUUTTHG]L|,GY$O$HUYVOGUoiìliil]]iììììolYHXUUUUL$o|lo/iì;,-,;;;;;;;;:,,,.,,,,,....,.  ..  . .                           .....,.,-,-|/|//iì
LTTUUXTUXO|ìO:]O$OYGVOOYG$VCVìi]liìii]iìlìCOOCVVCol]]/|:-:-,,,,,.,o|,,,..     ::          -C:V.  i|         !,                ..,,:-.---;!!!
$TGGTLTLH$i;/|CGL$VO$YYVCoVVVl]|]///|//]]/]ì!i/|i;]]|;/-/!!,/.!-..Tli--ii:.|i!$$!;i/.:;;./ìW:C.;iLo./i,:!]|-Wl:|:::i|.  ./i:,]/,:!]!|i,-:;:!
GTTXLUTUT$l;VìoGLLVVCìlo/ìilli|!!!;;;;;;;:;;:X]UGlGGo$X]TlLiM|H;  TOG$;ìOTiHlìLL]]ìToCTCCToW;M!HCUoV$YLoTVH|HV/WYìXlUì  /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\-::
GUU$$$O$LGCiV/|ìVYoìl]]]|//|!;:-:----,,,,,-,,CLLTUiiULGLC-WLYLU.-.T]ìTìLYH;$XCVV.$OUVCO.GV:W!M]W,$oLGoooLCLoX|;X!|O|i/!.SurfReport.it (,,-
OOC]]lCoCCì]|::!!]!!!!;;;::---,,,,,.....  .  !MìVH--HVìM; GT;Wo:H-T$TooUYXi$UClXCTOUVo$.lXYH;M;X$ToiTYYoUOGiGG$OCCUii!o|\_______________/...
ì]/|||/!/]|!;--:-;--:---,,,,,... ..       .  .,..,. ,..,. ., ,..,.,,:..:,,.,,  -,,-.... .:,,.,.,:.. ,-.,!]lOVlY$,o/:ì:/;!//.];-]],-;-.|!.  .
Descrizionechecazzodiarte » .....ma ditemi voi se io perderei tempo a fare ste cose!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.200 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=5&pid=1622&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1