Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » ric a ventotene
Media precedente
ric a ventotene
Media successivo
[640 x 480]

Da: musolong
Martedì 18 Maggio 2004
Numero di visite: 2159
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||ìllloooooCoCoVHWWWMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMWHHXT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ii]]]iiiii]]]]iUHHHWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHWWWWWWWWWWHHXTT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-|ì]iiiiìììiiiiiiìOHXHHWWWWWWWWWWHHXHHHHHHWHWWWWWWWWHHXHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,//iiìiiiiillìiìììiììoHXHHWHWHHHWWWWWHHHHHHHHHHWWWWWWWHHHHHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|ìillìlìììllllìlììiiìiLHHHWWHWWWWWWWWHHHHWHWWWHHWHHHHHHHHHHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|o,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ìlììlllììloollloìl]]]]lHWHWWHHWWWWWWWHHHWWHWWWWWWHHHHHHWHHHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,YUY|.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!ììllloììloooooooi]ii]]iUWWWWWWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWW
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,--:!|;-;;ì$GGO!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|ìiìllllìlìlllolooìiiìiììVWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWMWWWWHWWWWHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.-iOGGGLGGG$$GO$GLGVl];-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-liìlllllllllllllooiìi]iiiìTWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWHWWWWHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,o$$$YVVCVCCoCVVVYLGG$VCoi:,,,,,,,,,,,,,,---!lìlllloloolllllooolllìllììCHWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWHHHH
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:|/]]ììlY$GOVYVCololllYloCoCColoClo/-,!]///|;!//lYOYYooCVVYYooololloooooolollììoGHWWWWWWWWWWWWWWMWWWWMWWWWWWWWHHHWW
,,,,,,,,,,,-;,,,,,.,-;||iOOO$OY$LUUUULLLLOOOGT$YOGGGGO$$$OCYolll]iilOGLL$O$GLGY$YOOO$Vooooolloolìi]|||!;;!TWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWHHHHWW
,,,,,,,,,-,/l|/]oolCCVYCoVCoCYOLUUUTUGYGCVYVìYOOVCCoooCClìolooìììììooCYY$YO$LUY$GLLGL$CVYo|!!;:::::::::::-ìHWWWWMWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWHHWHWW
!|!!!|/ioCCColloìoCCYO$VO$YVGLUUUULUGo!lCColiììlOVYYCColììVCCVOYOOooV$OOYYYOLULXXXXTTXTXHHY;:--------,,,,,,YHWWWMMWWWWMMWMWWWWWWWWWWWWHWWWWW
VYOG$OOCYoìloCVOOVCVYOO$$LUOUUULYolllllllloCooooolllooolloCCVCOGGOOGLGGGLG$OGUXXXXXXXHHWWHH$:,,,,,,,,,,,,,,:TWWWWWMWWMMMMMMWWWWWWWWHHHHWWWWW
ooCY$GL$LOY$$OYVYYCCVVOCCVCVVVVCCCCCooCooCoCVooCoCYVCYYYYVYCooCYGGOLULLLLUULGLXXXXXHHHHHWHHXUCi/;-,.,,,,,,,,/HWWWWWWWMMMMMWWWWWWHWHHHWHHWMMM
YYooolloooooCVYOOYYYO$GUG$OVYVOLUTGYO$$OYYOYYYY$G$LGLOOYOGOGOYCV$GGUUUUULTTTUGUUXXHHHHHWWHHXTUUTTT$O$]----,,,GWWWWWWWMMMMMMWMWTG$YCVOGUHWWWW
oVVVVVVOOOOOOOGG$YYOGLLUTTTL$UXXXLOYYOO$O$G$G$GUG$GGG$$$$O$G$Y$LUT$O$OOO$LLUL$$LXXHHHHWWWHHXXHXXTUUXHH|,,,,,,;HWWMMMMMMMMMMMHYiii/|]ii]iìlìì
VY$GGGG$OO$O$$OVVYO$GGLLGGTXTTHXXXTL$OOO$$GLGLGGLO$$$L$$LGGGGOYVlCoVVVVVVVVVCoì$XTTTHHWWWHHXXXXXTTXHWHL,-,,,,-YWWMMMMMMMMWXOollCVColoVCVoìlC
OO$GLGULL$$$OVVVVVYO$LTXXTXHHHXXXHHHHXUG$$$GG$$$GG$$GGLGLGOVCooolìiloCVYYOYolVUULLUXHHHHHHHXXXXXTTXHHHH!,--,,-;HWWMMMMMMMTCCCCYYCYOOO$$OOVoC
GGGLUUULGG$$GLUTXXUUTXHHHHHHTTTXHHHHHHHHHTLGGG$YOGGG$OOYVVVVCCColììiloVYOOLVCCOGLUXXXXHHHHXXHXXTTLG$$V/-,,,,-/$WWWMMMMMMWLUXU$O$OO$$GG$$$$OG
GLLLLGGGGGGGLXHHHHHHHHHHHHHXLLLUTTXHHHTULUTTLOOClì]/!;:iYOOOOOOOYCCoìVYCVVVOYCVO$LUUUTXXXUG$Vl]!!::--,,,.,-:|iLWWWWWWWWWWHHHHXUTULGG$LTLLGO$
$GGLUGGO$UTTLTHHHHHHXUUTTTUTXUUUTTL$GLGGGGGOo;--------iCYGGGGLLGOYOY$OClCoCVCOCYGGOGL$C]!!;;:-,,-,,,,,,,,,-!iYXHWWWHHHHWHHWWWHXTLGGG$GG$$YYY
G$GUXT$OVOLLLGUXXXXTXUG$$$OYYli/|!::$UUUUULG$Y:-,,,,,!VGLUUTTTULGLLLLOVColoVYCYCClool]|!|!;;:-,-,,,,,,,,-;|ìoLXHHHHHWWWWWXTTLGO$OO$$GGGGG$GG
TTGLGLG$YYYOGG$GLGOVCoi/|!:::------CUTTUUTLGGOY:,-,,:lLTTXXXXTUUTTTULG$$ColoVì$Cl]!||;!!!|!:-,,,,,,,,,---!il$UXHHHHHHHHHHXUULLGGGLLGLLLLULLL
$OOYYOOYYoolli/|;;:::::----,,,,,,,:TTTTTTLLLG$V]-,,,CTTTXXTTXXTTTTTLUUG$VOVoooCCCo|!;::-----,,,,,,,,,,,,-!]o$UXHHXXXHXXHXXTTUULLLLLGLUUUUULL
$O$YVVC!!;:::::-------,-,,,,,,---:/LLGYCoì]|:,,,,,,]LLUTTTL$UL$GOO$LLGG$Y$CYVOCoiC/-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,:!]lYLUXXXXXHHXXXXXXTTTUUULLLLLULUULU
OYCì]!;:::------,,,-,,---,--:--,,,,,,,--,,-,,,,,,,,CO$LUXXXUUTULG$GLLLL$O$LGGG$lìlo]:-,,,:-,,,,,,,,,,,,-!ioV$UXXHXXXXXXXXXXTTTULUUUULUTUTTTU
!;:----------------,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,--,,,,,,,,,-Y$$UTXHHHXXTTTTTTLGG$LLO$G$GYVCoC]-,,,,,,,,,,,,,,,,-:;|ìOLTTXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTUTTTTTTT
:-------------,-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/UUTTXHHXXHHHHXXXTTUULLO$G$GLG$VlVV]-,,-,,,,,,,,,,,,-|/ìVGUTTXXXXXXXXXXXXTTTUUUUUUUTTTTTUU
::-----,-,,,,,,,,,,,,,,,-,--::;!!;!!;;-,,,,,,,,,,,CLTHHHHXUTUXHHHHHXTUUULLLG$LLGOYCCOV/,,,,,,,,,,,,,-:/!]lC$LTTXXXXXTXTTXTTTTTTUUTTUUTTTTTTT
-------,,,,,,,,,,,--;-,;!]i/|;;!;!!;:-,,,,,,,,,,,-OULUTTXHXUUTXHXXXXXTTTTTULLULGV$VVC$V;,-,,,,,,,,,,-;!|loYLUUTTXTXTXXTTTTXTTTTTTTTTTTTTXTTT
--------::-----:-----::-----,,,,,,,,,,,,--,,,,,,,:YTXUUTXHHHXTTTXTXTXHHXXXTUUULGOGVYYVYo-,,,,,,,,,,:;:;|ìlCGLUTXTTXXXXTTXXTTTTUUTTTTTTTTTTTT
/|!;;:------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:CGTXHTXHHHHWWWHXXXXXHHHHXXTTLGLLLV$OYVV],,,,,,,,,,,-:!|]oYGUUTTTTXTTXXXXXTTTTTTTTTTTTTXXTTT
,,----,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,iLLXHHHHHWWWWWWWWWWHHHHXXXXXULL$O$OL$OYYo,,,,,,,,,,,:!|iìOGLUUTTTXXXTXXTXTTTTTTTTTTTTTTTTTXT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lUTXHWHHHHWWWWWWWWWHHUTTYGTXUTLG$OOLOY$OV,,,,,,,,,,--:|!/ìYLLUTTXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
,--,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;GTHWWWHHHWWHLYYLHWHHUGGYlLLTUGGGOY$OOG$O-,,,,,,,--,-,-iìoCOLLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXT
:::------,,,,,,,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-YUHWWWHHHHHLOLLGUHHXXXUGG$GLT$GG$$G$OGLO,,,,,,,,,,,-:;:|ìY$UUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
----,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/UHWWHHXXHT$$GUTUXHXHHHTUUTLUGGLUL$$GLTC,,,,,,,,,,,,;/loCYLUUGUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
,,,,,,,,,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,OXHHHHTUXL$UTTLXXXHHXXXTUUULUUUUULLUTT|,,,,,,,,,--,,-|lVYGLUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTTXT
--,----,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,]XHHHXTLT$$UUUUXTTTTULGGGGGGLLLG$$LLTL--,,,,,,,--,-|]/ìlVGLLUUTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
--------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-iLHHHTLLU$OOLTUTUULGG$$$$$$$$OOOOOLUTì,,,,,,,-:,,-;;!/]iCOGLULUUUUUTTTTTTTTTTTTTUTTTTUUTTT
------,,,,,---,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,]$TXTLGGGLYVGGLULG$$OOYYYOOOOYYYO$LTY-,,,,,,,-,-,-:-|/]VYGLUUTTTUTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTT
,,----,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lYGLGG$$GL$VO$$LLG$OYYYYYYYYYYYVVol/,,-,,,,,,,,,,-;|]|]ìoGLLGLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
--,--,,--,,-,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-:CYO$$$$$GGGYOOO$$OOOYYYYYYOYVVVVl-,,,,,,,,,,,,,--,,;|ìoCC$GLUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU
-------,-,,,,-,,,,,,,,-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,---,]CYYOO$$$$$G$OOYOOOOYYYYO$OOOO$Vo-,,,,,,,,,,,,-::-:;!|!ìlVOGUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
---------,---,,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,--,,,,,,,;lCVYYOOO$$OOOYYYYYYYYYVVYUG$OOOo-,,,,,,,---,,---,--:;;iVCCOLTTTXTXTTTTTTTTXXTULTTTTTTTTTTTT
---------,,,---,,-,,,,,,--,,,,,,,---,,,,,,,--,,:ìloCVYOOO$$OYYYYYYYYYYVVCVLTGOV|,,-,,,,,,,--,---,---:]ìlolCOUUTTTTXXXXXXXXXXXXTTTTTUGLUGUTTT
------------,--,,,---,,,----,,,,,---,,,,,,,,,!|/]iìlCVYOOO$OYYYYYYYYYVVCCCOOYV:,,,----,,,,,,,-::---:::!||VOGUUTTTTTTTXTXXXTTTUTXXTTTTTTTTTTX
------------------,-,,--,,,,---------,,,,----|iìììììiìCO$$$$YYYYVYYYYYVVCoooCi,,-,,,,,,-----,----:::;|ilV$$LLUTTTTTTXXTXXXXXTTTTTTTTTTTUTTXX
---------------,------,,,,-,,---,,,,-,---,--;||||||/]iììCO$LOYYYYYYYYVVVVClCCi-,,,,,---,,,,,,-:-:;;:;|//]lYGLLUTTTLTTTTXXTTTTTTXXTTTTTXXTXTT
::-:--------------------------,,----,,,----:]ii]]]]]/|/iììYUOYYYYYYYYYYYVCCVol-,,,,-,,,,,-,,,--:----!!;!!lOGLLUUTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
::---::---:-------------------,----------,::;;;;;;;;!|//]ilO$OYYYYYYOOYYYVOìi;,-,-,,---,,,,,,----,-::!/ìVOO$LLLUUUTTTUTTUTUUTTUTTTTTTTTTTTTT
:--:-::-------------------------,--------:!;!!!;;;:----;/]ioL$OYYYYYOOYYVCo---,,---,,--,----;;!:::;!]iiiilo$LUTUUTTUUTTTUUUTTTTTTTTTTTTTTXUL
-:--::--------------------------,,-------;|||!!;-,,,,-,,,:|]VL$OOOOYOYGCìCì---,,----,---:::::--;-:;;!]/]loVGLUUTTULLUXTTTTTTUTTUTTTTTTTUUTTX
----------------------------------------:|||!|;-,,,,,,,,,,-;|CL$OOYYVC$/-------,-,,,,------;---:;:;!/]iììlYYOLUUTTTUUUUTU$$LUTTUTTTUTTTTTTTT
:----:-----::-::------------:-----------!|/|/:-:-,,,,,,,,,,,;!iO$OYo-,;--------,-------:;:;::----:!||!/ioVCYOGLUUULGGGUTTTTTTULGLULUTTTTTTTT
---::-----::--------------------------:!|//];;;:-:;:--,,,,,,-;/]i/|---:----:----------,-------:;!!:;;;!iCO$LLOGGGGUUTTUUUUUUTUUUUTTUUTTTTTTT
:--::::-:--------------:--------------;|//]|!;-;||:,--,,-,,,,||/]:---:::---------:::--::---:;:;;;;;;//!|/ioOGLLLLLUTTTUUUUUUUUTUUTTTTTTTTTTT
:-::::::----------:------------------;//]/]|!!|]|:;-,:,----,,!!|!!:-----------------------------::;!!|/ìloYVO$LUTTUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
:::::-::::::::---::-----------------;/]//]/;]i]!!]|!;!!--,-,,:;!/|:::------------------:::-::;!;:::-:!/]lOGLLULLLLLUUTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTT
:::::::::::::------:--:-------------!]i//];iì/;/ìi;;!||;!-,-,,-;|!;-::-------:-:::;:::::-----::;!!!;;/]iloYO$$$GGGGLUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
;;;;::::::::---:::::::-------:------!ii]]]ii|/ìlì!!!|!!;!|;-,,,;!!;----::------,,-------:::--:!!;;;|/||/ìCV$GLLOGUUUUULUUUUUUUUTTTTUUTTTTTTT
::::::::::::::::::::-::::::-::::::::|ii]ili/ìlol||||/!;;!||;-,,-;!|:------:--------------------;:!|!:;/oCCooVV$UUUUULUUUUUUUOYYGUUTULUUTTTTT
::::::::::::::-::--:::::::-:::::::::/ìiiioiìool]/////!::;!!;:,,-:|:---------:::::-::--:::;;::::;!;|/!!iiloli]ioCV$GOOLUUUGGLLLUUUUUUTUUUUTTU
::::::::::::::::::::::::::::::::::::]liiìoìool]/ii]/|;;:;!!!;/!,:--,:-::----::-:::---::;;:::!;::-;;;;||/lCooV$LLLUTTTUUUOOO$LTTUUUUUUULUTTTT
::::::::::::::-::::::------:::::::::ilììoooCoi/ììi/||:::!|/|;l/,--:;::;;::---::::;;:---::-:!|;!!!!//;!/ìi]oìYLULCVUUUUUUGOUUUUUTUUULLUUTUUUU
;::::::::-:::::::::::::::::::::::::;ìlìlCoCCì]ììì]||!;::!/]/;C]--!;;!--::---:::-----::::::::;:::!|;!;!ìloCVCCYLLLLUULLLOOLULGLGUUU$$G$LUUTTT
::::::::::::::::::::::--:::::::::::!ìlllCCVC]iìì]|!|!;;;!/]];Vì-;;;ì/-----------::----:;:::--:::;::!]i/|lV$GOY$ULGLG$$GLUULGGGLUTUUGOGLUUUUT
$$$$$OO$$OOOOOOOOO$OOOOOOOOO$$$$$$$GLUUUTTTULLLLG$GGG$$$$GGG$TLO$$$ULO$$OOOOO$$$$$OO$OOOOOO$GGGL$$$GL$LUGGLLTHHHXXHHHWWWHHWHHWWWWWWWWWWWWWWW
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
########################################################################################################################/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\###
########################################################################################################################SurfReport.it (###
################################################################################################################ULTHHXTG\_______________/M##
################################################################################################################XLGUGLMGGl/iìiOi]C/WiHH|Y###
Descrizioneric a ventotene » Come potete vedere a pasqua ho trovato la piatta...

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.195 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=5&pid=1971&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1