Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » Indj
Media precedente
Indj
Media successivo
[1025 x 767]

Da: maestrale
Domenica 27 Febbraio 2005
Numero di visite: 2141
Numero di voti: 1
Votazione media: 10
1010101010


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
$$OOOOGLUULLTXTXXHLGOO$GUTHHHHHTGUUULTUUY$ULLGU$GiCL$TTXTUXXXHWXXHXTTXXTLTXXXTGTTLOYGGLUTTTXXXTUUGO$COO$GLOY$OY$LLUG$YOYUXTG$LTTL$LTYO$OLULL
G$$OOO$GLG$ULHXXXTL$O$LUUTXXXXHHUUTUU$TTLGLUGGUULVUGCTXUTXXXTXXHXXXUXXXUUUTXTL$TTU$ULLUUUTXXXXXLGGGGVClY$LGGOC$Y$GGL$YYY$$L$LXXL$VV$UGGUTLLG
L$$OOO$GTXTUXXLUGGLGLUXXXXHHXXWWXGLUTGLULG$LGLUTULLGUTXXXHHXYYTXXTXUTXTTTLUXLLUTXTUTGLTXXXTTTTTUGGYVVY$$$$LLG$G$GGLL$O$YG$VGTTLYLOOYUGGGLLG$
LG$OYOO$LUUGL$O$GLLTT$HXXTHHXXWXLLLLL$UXLTXU$LUXTLGCUUXTXXXTUGLXXTULLTTTTLUXTTTXTTXUGTUTXHXTTUTUTLGO$GGGGLUUGGGGGO$GOY$LGOO$LOYY$L$GGGGG$L$G
TG$OY$$$YOYYO$GGLTXXXLXHTXXXXHWHU$$UULLLUUTUGLUXUL$$$GHTTTXLLTTHXLUTUXXXXUTTXTXTUTXXGTXXXXXXXTL$VLLLLLYLLLUU$$$VYOOVY$OUUYYlooYLG$OYLUTLUUV$
TG$$OOO$YY$GGLLXXXTXUGXHTTXXHXHHXUGLLLLLLUUUGUUULOoUGUXXTXXTT$TXTUTTTXXHHXXTXTTLUTXHULTUXTTXXXYLYXUUTUOUTTUUUG$OYYVVllVYO$OìlVLUT$VY$GOGUUUO
XUG$O$L$OV$LTXYLUXTXG|XXXXXTTHHWTHUULUULULUL$U$UGCOTVUXXXXXXLGXXTTTTXXXXXXXTHUTTUTTTTLTXTTXLTTVO$LGLLUTTTTLLGoCYO$OOYoCOYOOoo$$LGOO$LL$GLUGG
XUG$$LLLUGUTXTOTTTTX$ìXXHXHXTXXHGXUULULUGTUG$LGUGVTLCTXTXXXXTUXTTTTTTXXXXTXXHXXUTXXXTGTTTUULVYYVLGLLLTTTUTUTYOVYOYYVooCVVYYolloYY$GGLULLLUG$
TL$$OGGUUUTTXTGXXTTHT$TUTUXXHXGWHTLULLLULXL$OGTTUCTLìTTUXX$XXUXTTXUTXTXTXTXXXXXHXHHXXTO$ULGG$GGG$$LGLUTTUTUUGGYOOYOVolYGGOYYCoVO$GG$$GOGGUGY
TGOO$GLLGTTXXUYXTTTXX|LTXXXLHXìHXULLGXULUO$O$UTTTTTTCTXXXXTXTUUGLT$TXTUTXXXXTXXXXXTXXTYiY$GLOLOLGLUUUTUUTUUL$OVO$$$$oYGGOVVVVVYOOOLL$LoYGLTX
O$YOO$GGUXTTXOYXXXTXXìTTYTTLWXlHX:GUUHX$L$G$$GXXXLULOTTXLXUUUUUHYHLXTXTTHTTTUTTTTTTUUXTOìY$GGOLG$TLLUUTTTLUOYCo$GLL$CLGOoloCCOOYYYLGOO$LUTTG
GOO$O$$OYHXXTUCHXXUXUCXUlTTTHXTHTYLLUHH$TTGOLYXXTTL$YUTTOTUTGXXTCHXTTTTUUUTTTLXTUUUTUU$O$OYTG$TLLUUUULUUULGOo]ìC$GLGUXTY]oCoC$OYOG$V$$LTTXTU
$$$$$$G$GXTULLoHUTXXTOXL$TXHHXGHHXLLTHGYGLGOUTTTLLOVLLLTYTLLGLXUXHXTTXTLUTTTTTTTXTUUUGUUUUUULLLLUTUUUUTUGGC$$oliCYVUXXXGl$GGLLV$GUUTULLGUTTX
Y$GUL$GUOHXTU$CHGLXXTOXXXLXHHHXXHTLLXHUTY$$OTLTXOoYGU$TTGTUUOTTTXXXTTXXLULUTUTTULL$UXLXTTTTUUGGULTUUUUT$oOUG$OYVCV$GUTGCiOYGLUULGUUTTUTTL$TX
$O$$GLUTTXXTUYTXUTXXTUT$LìXXHHHTHULGXHHT$G$OUTTTU$LUUULUGTYTXXXTTHXXXXXULLLLGXTUTULUTUULUGLLUGGUUULUULUUV$$GGLYGloCYCGYiìì]oLLLLUUUUUUTTULTX
$YYY$LTXXTXLU$XXXXTT$LTLLlXXXHHTHULLXHHL$GOiCLXUTTUUUTYUTT$UXXXXTXXXXXXUGUTTUUUTUUTXXTTLLULUUUUUTUT$LXTG$G$O$TGCììoOi$Y/$YOGLLUUTUUUTTTULUGO
$YYO$LTXXTTXXVTXXTTXUGTT$UXXHHHHHULLXHLGG$$l$TUUTLLULTTVGLYUTXXXTXXTTTTULLUULLLXULUTLUU$LLLULUUUUGGLGXTGGY$llììCilC$o$VlG$$OOLGLLULUXXXXTULG
G$Y$LTTXTXTTXOXTXTTXXTXUTUHXHHTHHUGGTXLV$$$YULUUULUULTTO$UOGXTTXXTHXUG$YCoCCooCYUTTTULUUULULUTTULCìUGTXTGY$YoCClll$GUUTXXYVVO$$ULUTXXUGTTTTT
YO$LUTUTUXTTTYXXXUTXXTHHTTHXHXXXHTGGULL$O$O$TGGTGTTTLXUVUUOUXXTTTUGOCìi]]iiìiììloYGUULULLGULLUU$GOoGLUTUOOOGL$$OlY$TTTXXXTLGLULXTXTUUUTTXTXX
YO$GTTTUXXTTXCXXXXXTTTHHUUHXHHXTXTLLUTOOLOOUT$YTGUTOGXTUUL$UXXUYli]]]]i]]]]/]]]]iiiìoVOOOL$LLLLL$VVCoYoiìVoOUO$$$$$GUTXXXXTUUXXXUUTTTUTXXXXX
YO$UTTTTTT$TTìXXXHTTXTTHLXXXHXXHHXLLLU$UG$OUTCCUCLTTTTLGUTGT$o]/]]]]]]]/||||!||//]/]iiììoYOLLUYYYooCVl|o$$YYGGO$G$GLLTLTXHUTXHXUTTTTTTTTXTTT
OY$UTXXTTTTXX$TXTHXXHTUHTXHXHXHHXHLLGUGLLO$$Ui]UOUTTTTTTUU$C]//]]]ii]|!!|!!!!!!!!!|!|/]]iilVVVloCCV]VVoY$Y$YGLG$OOLXL$$XHHTXXHXXXTTXHHHXHHXX
YOGTXXXXXXTTTTTTUXTTHTXXUHHXXTXXXXGLGLULU$O$U||UUXTTTLUTTLl/|||/]]//|||||||!!|!!;!|!!||/]]iìlììoVCooloCoVOO$GGGU$$UL$$YLHTTXXXTTXXU$UXHXXHHX
YO$TXHXXXXXXXXTTTTTTXTTTTXXXLXXXT$$LGL$GU$OOG!iULUTTUUUL$ì|||||//||!|||!|||!|||||!!|!!||||/ii]ìCClììlollììlC$LGGYOOYCYUTTHXXTXXXXUOOUHXXHHXX
YOLXHHXHXHXHXXXTXTTXTXTXXXXXUHXUVV$GGVOLU$OOGViOUUTTUGLYi|!!!!||!!!!|!!!||//|/|!||!!!;!||||///lYYoììCoooCCColV$$OY$GL$LXXXUHXXXXXLO$UWXHXXHX
YOUXHHXHHHHHHXXXXXXXXXXXGUXXTHXOVOLG$C$UT$OCOi-$UUTTLGV]|!;;!|!!;!!!|!!;!||///||!!;!|!!|///]ìY$GOYClVYCCCVVollVLGGULTTXTXUUHHHTTXTLLUXXHHHHX
O$LUHXXXHHHHHXXXXXXXXXXXTXXHHHXO$$U$G$UU$$OYY$VLUTTTGo/|!!!;!|!!|||/||||||||////||;!||!|]]iìC$OOYOYY$VCCVVVoooìOOLUUHXTTXTXHHXUTXXTUUXHHXHHX
O$VVXHXXHHHHHXXXXXXXTTXGoXXHHHTYYTUG$GUVC$$oi$C$UUUGo/||!!!!///]]i]i]/|////|///|||!!!||!|ìoY$OYVVCYYVVV$GYCollllGLTXHHHXXXHHHHXTXTUGLUHTXXHH
O$OOTXXXXHHHHXXXXXXXTTT$GXHHHHO!$TOGGO]!l$$oìY]$TTL$Cii]||!|]ììioooli/]|/]/]//|||!|!!||!/lVGOYYVCloCYVVVO$Vollìl$UXHHHHHHHHHHLXXXXL$LTHTTXHH
$OLUXXXXXXHHHXXXXXXTXTTHHHHHHHOYT$V$Gl;!l$$ViVCYXTLOGoì]]//]ìllìlCVCì]i||/]]]//!!!|||/]//ìYOOYoìiìoYOYVCCO$VCoììYLUXHWHWWHHXTUHHHXLYOUXXXTXH
GLUXXXXXXXXHHHXXTXXXXTTXHXHHHXYTUiiGGl||o$$OioVlTTUU$Cli]]iìllCO$OOCi]i]///]]]|!!!///]i]]io$$VlìiìCYVCollVOVCìloYLUUTTXWWWXTTTHHWWGYOLXXXTXH
$UXXXHHXHXXXHXXXXXXXTTTUXTHHXVYTl-lGGi-:lO$$l]VC$TTULVli]iìioloVYYVoi]|]i]]/]]/|!|//]]]//|ìOGYV]]ìlOVCoCoCoCCooVYLUUiiGHHXXTTTXTWWX$$$HTXTHH
$LXHHHHHHXXHHXXTXXXXTTTTTTXHXiTO:]YGL/..i$GCV|$iCTTLGoììilìlooCVO$VClì]]]ii]/]///||]iii]]]]lYOYVlio$YollolVYCoCVO$UTLLXHXUTUXTTTHXLY$$LTUUHH
$UXXHHXTXXXHHTXTXXXXXTTTTHOXUCT]|iY$G/  ìO$ClCTOCTGYCììlollooCY$LXUGYoìiiìi]////|//]iì]/]/iìVVCCVYOOVoolìiOOVVVYOGTTLGLXTLUUXTXHHWTLO$GUULXW
LUTUHHXTTTXHHXXXXXXXTXTTXTOXXXTi!O.OL|..o$GGOGUOVTYolìloooVVVYYOLLGULLLOClì]/]]///]iiìii//]lVVoooVO$YoììlYOYYYOO$GGLLUTUGG$TULXTUUUT$O$TULXH
LTUXXXTTTTTXHTXTXXXXXXTTTTHHHXC,O:.YG|,-oO$G!V$VOVìiìloooCVOVYVOGUTLGLGYVCCllìi]]]/]]/]i]ììCVCloooYYCVCooG$OOO$OO$GLUUTL$G$$GGLGGL$G$OOTTHTT
GTUUXXTXTXXTXXXXXHXXXXTXXTXHHX/Vì.,$G: ,lO$$;|VoliiooooCVYOOCCoVYO$OYCii]ilìi/|||/||!!|/iìlCYCìlooVVVCoCOLG$$$$$O$LGG$GG$$O$$$OOG$GG$OOLUHUU
GXTTTXXXXXXXXXXXXHXXTXXXTXXHHT$Y/..$L!  lO$$|]ìiioCVYVCCYYYYolìlloolìi]/]ììì]/|!!!!!;!!|]ìoCYoìlooCVO$OYYGGG$$O$OYOO$OOG$$GOGL$OOO$GG$GTHTLU
GTXTXXTXXXXXXXXXXXHTTXXXXTXHHXT/i!-GL!,-oYoiiilCVYYVVYVCVYVVoìi]iììì]///ìlii/|!;;;;!;!!!|]ìoVoooCCYOOOOCYO$$$$$$OOOO$$OG$$GGGGG$O$$GLLTXTLTT
$ULTXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXTHHXUOììlGLooii]!]oYOOOOVCCCCCoCCCoi]]/]iì]]]ilìi]/!;;;::;;|!;!|]ioCVVVVOOVVYYYOOO$GG$OOG$GLGGG$GGGG$$$OGTUUTTXXHH
$UTXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXHHHTULG$LL$C]::iY$$$OYYCollooCCoooì]///iììììllìi]/|!!;::;;/;:;;!/ioVVVYYVVVVOCoVO$$$GG$G$$$GL$$GLLG$L$$GLUTL$XXXX
GLUTTXXTXXXXHHXXXXXTXXXXXXXXXTUGGUGLViììil$LG$$OCCCoCooCCCoool]]|/iìllolìii]]||!;;;!||!;::;!/ioCVYVVVCCVolCVOGGGGGGGGGGGG$GLGLGLGLULUU$OLTTX
$LUTTTTXTXXXXTXXXHXXXXXXXXXTTUUTUUL$G$$GGGLULLGG$YYVCCVVVCollìi]]//iììllli]]]/!!;!!|||!;;;;;!/ìCVYCooCVYVooVVOGGGGG$GGGGGLGGGG$$LLGUXX$OGTTG
$LUTTUUTTXXXTXXXHHXXXXXTXXXTUUUUUUGXXHTULLUULULLGOVColooCCoolìi/|]]/]iììììi/|!!!!!|///|!;;!!!|]oCVVColCVCCVVVV$G$G$OGGGGGGL$LG$GLLUUXTG$$XXG
$$TTTTTXTXXXXTXHXTTXXXTXXTXTUUUUTTTTTTLLLGGLLULGGOVCloooCooollìiiii]]]]]]ii]]//|||//]]|!;!!!||/ioVYoìloVCCVVYVY$$LG$GLG$G$GULLLUUUUUTTU$$UTU
GGTTTUTTXXXTXTHHXXXTTTXXXTXTLUULUTHXXXL$GLLLLLL$OVCClolooCoooollllììiìi]]]//iìii///]//]/|||/|!!!]lVClìloolVVYVCOG$LGLLUGGLLLUULTTLL$UXU$$$LX
GGTTTUTTXXTXXTHTXXTTHXXXTUXXTUL$$OGXHWWTLTLGG$G$YYCCooooCCoCoCoCoolCCVVYVoì]iììi]/]]]///||///||]ìoVVooloVCVVYVCVGGGLLLULLLUGGGGLULU$UTHL$OGX
G$UTTTXTXXTTXTHTXTTHHXHHUUGG$OOYYY$XHHWWHHLGO$G$$OYCVYYYVCCooCCCCVVYOGGUTUGYolìi]]]]]]//||/]iìloVYColìllCCCOYVCCOGOGLGL$LUUULLOOLTLGUXXT$O$T
G$LUTTXTXTXTXTHTHTXXXHXUG$OOYYYYVVVXH$UHU$$OVYO$G$$YY$$GOVCVCCCVYY$GLUULUUTTGYCi/||/ii]]iiììloVOOCllllooCoCYVCCVY$$GLGGLUGLLGUUGLLUUUTTXGOOL
G$$UTUXTXXXTXXXHHXTXXTUOYVVVVVYOOYoYHHXXL$$oolYO$GGG$$$OOYCVCCV$$OLGLGO$TXXXTLOl/|/]i]iiìloooooVYClllloVVCoYoCoCoY$LLLLUGLGLLUTLLLTUTUTTUOO$
G$OTXLXTXTXXTXXHXXUOVCCColoìlloVVCCìoHHT$$VooooCV$GGG$OYYVVVVOGGLGOYì/:ìGTXHTUOCìlCli]iìllìiiloVVCllìoCCVVoVCCVoCCYGGLGULGUUUUTLTTTLTXTTTOVY
GGOUXTXTXXXXTXX$VoolllllllClloV$OYYViYGLOOVlìCìVVYG$$$GYVVVoY$YVCi/!!-;VLUXXGUYoCVolììllìiiiiìoCCoolloCCVVoCCYVVCooV$LLLLTULTTTLUUTTUXTTTGVC
O$OGXUTXXXHTXTGollllllloooVYYYOOOYVYYolVYYCoCllCOO$$G$O$$$$YCli]]ì!.,-]GUTGLGGVlillìllli]]]iiìloooolloCCollloVYVVolioY$LTUGUUTTLTTTXTTTLUU$Y
$$$OTTTTTXHTGColllllllloCYOOOOO$O$YOOYVCoCoColooCCYOG$OOYYoìi//ii!-.,]VLGGOLLOoiiììììllìi]iiìloollolloVCColloCVYVVC]]lOGUULTLUTTTTUTTUUGLLLL
$OOOUUGYCllìììììllllloooCVVOO$O$G$$GGO$GO$YVlììlCCYOYYYCCli/!/l/!:.,!oLLOGGG$YliiiiiìlìiiiiìoolììillooooColììCVVVYC]/ioOGLUUGGG$$$GGLULLUULU
GLLVoiiìlìììlllìloolloVCVYY$$OO$GLGGLGLLG$G$$$$$OClloìl]/||||ì];||!|OLOOUU$YOoiiìì]iììiii]]iìlllìiìlCooCColììCCoCYCi/]ioYOOOOO$$$GLLUULLGLLL
olìiiìllllllllìooCCCVVVYOO$$GO$$GGGLLLULLGGGGLLLGl]||]/|!!;!ì]!!!!lGLLLTUGYOOìiiiiiiiììi]]]ìllìììlooVVCClìi]ìollVYli//]lV$GG$$$GLLLLUUULLLUT
iiiìììllloooììooCVY$OOYO$$G$GGGGLLGGGGGG$GGLLGGGl|||||!!;:;]/!;;]VGLLLTLCY$Yìiìììlìiìli]]]]ìollììCYYVVollìi]ìlìoYVìi]]]ioOG$$GGGLUUUTTUULGLU
iiiliììlolìlloYYO$$$OOOOGG$GLLLLLGGLLLL$GGGLGGGl||!||!;;;:|/|-:ìGUG$LT$CVLYi]]]]iìlllìiiiiìoCoCoVYOOOVolllliìoìVYClììììilVOG$$GLLUTUUUTTULLL
iiiìiì]lìiiiìììCOGG$GGGLLLLLLUUG$GLLLLLGLGGL$$o||!!!;;;::!!;]ìC$L$GTLVYY$Vi/||||/illlìììllCVVVVCY$G$VCColììlllCYColìiiiilVOGGGOGLUUTXTTTUULL
i]iìì]iìii]]ì]]]OGGGGGLGGULULL$GGGLUUG$LLGGLV/|!!!;;;;::!];ì$G$GGTLYoV$OCì/||!!|/illoìlCYVOYYYYY$GGOYYVVVCCoooYVolììiiiììlOGGG$$GLUUXXXTULLG
]]]ìi]ììììiiii]]YGGGLG$GLGUUGGLLGLLU$$GGLLGG]||!!!;:;;:;lOO$GGLULVìloCoì]||||!!//iìooCY$$$$$GG$$GGG$$$GG$YYYYYYolìììììooooVGG$GGGLLLTXXXTLUL
i]il]ioiìiiiiooV$LGU$$GLL$OOOLGLLLG$GLLLLLUY/||!!;::;;;o$OLULLOlllli;:::::!|!;:!/]ìlCO$$OOOG$$GLGLG$$$G$OYO$$YVolììii]ìCCoV$$$GLGLLUUTXXXTUU
]illill]ìlììlllVLLL$OGLLLLGY$GLGLLGGLGGLLLTi||!!;;;;;;]OOLLTLCìll]|!;-,....-:-;!|ilCVYOOOOOOYO$$$G$$$OO$OO$$YVoollììiiìCVCCOGO$LUUUUUUTXHHTU
]illìoìiCVCoVVoOLU$$LUUULLUUU$GLLLLGG$GGLUO/|||!;;:;;!iOUTTL$ì/]]!;;!-,,....,-;|]ììoCYYYYOOYYOYOOG$$OO$$$G$YVCllìììiììlCYYYY$YYLUUTUUUUXXHXT
]ioCCYVY$G$$OOYGUGGLGLUGUL$LLGGGLLGGLLLGL$i/|||!;;;;;/VUUUGY!;//|!||!---,,..,:!|illlVOOOYOOOOOOO$$$O$OY$$$OYCoìiiiiiiloCYVVOGYY$GTTTTTTUXXHX
ìoYVG$$GG$GLLGGLG$GGLLUGGLLGLLLLULGGLLGTTo//||!!!;;;!lLTULV/!/]/|!|]!--,,,,,--;|]illCO$O$$$$OYO$$OYV$L$$OYVColìiiìiiììoVOYCYG$YYLTTXXTTTTXXT
CYYOLGLLLG$GGG$$$$$GUGOGLGLLGGLLUG$$GLUXG]//|/!!!;;;!$ULLi:;iì]|||/]|!----,--:!|]iìiìC$$G$$$YYO$VCColYOYYYCColìììììììoCYOYCYLGOOLTXXXXTTTTUO
$GGLLLLLLGG$$GO$GG$$LGLGGGGGGGGOLG$GGLUGì/////!!!;;;/G$C/;/Coi]//]/i/|:;;--::;!/i]iìlVYOG$$OOOOOYYGOOOYYVYVolllìiìììlloVOOYOL$VYGTXXXXXXTTUO
LGGLLLLLUL$G$GYO$GGLG$GGGGG$GGGOLG$$LLLC/////|!!!;;;]ì//iVYOVliiìi]ii/]!|!;!!;!|]i]iìlC$GG$OYYYVV]ìYYVYYYCoCooClììlloCCVOGO$G$YY$THHXXXTTXT$
$LLG$GLGGGGGGGOGO$GGGG$OG$LGGGL$O$OGGL$]/////|!!!;;;CYYOYOO$Oool]/]ììlì//i///!||/iilloVO$$O$OYV$YVCVVVVCVCCollollloCCCVVYO$LL$YY$LHHXXXXTTTL
$LGLO$O$LLLLGLGGGL$OGGG$L$O$GG$GOG$LGGC///////|!!;;/$G$OY$$GOCCli]iilìì]]]iiì]/i]iiìlVYYOOOOOYììVCVVCVVoooooollloCCVVVVVYO$LUGYVOGXHHXXXTTTT
O$G$$$LLGLLGGGG$GGG$G$GGGGGO$$G$$L$GLLl///////|!;:|Y$G$OOY$LYlCYoìiììilì]]llli]iiiìloVVYO$CY$$YVVVYYCoCCllìilllloCVOOYVYOGUTT$YVVGTHHXXXXXXX
L$$$GGGGGLGGLGG$$GGLLLG$GGGG$$$O$G$LLUì//////||!;!VGGGG$$OGLCioYYVCììoliiìCVCooliiìloooV$$YCYOVCCVYVYCoolìliiìooVO$GGL$O$GUTUOClCOUHHTXXXTTX
L$GLG$GG$$LG$$GG$G$$GGGLGGOO$O$$$$GLLLl|////]/||]Y$GGLLGYOGGoi]]iCCVYGOCCoY$LYCCollolooVCOYOYVCCVVVCoCoìlììlìlloVO$GLG$Y$LTTLYoloYLHHXTXHTTX
$$G$$GGL$$$$OOLLGG$$GG$G$$$GG$OYY$$GLLY||||//|/]Y$G$$$LG$YLGV]]/]looY$GYYYlV$OYCooolooCOO$$OCooCVCoolllìiiiiiìlV$$$G$OOVYLTTLYCloYLHHHXXXXTT
LG$O$G$LO$LGG$$$$UUU$VV$$GG$G$CYVOLUTULì||////]YLGLGGGOO$GLGCi]/ilììCOLOYVCVVVYVVCooCCCVO$OCCoooCoìolìììiiiiioY$O$LGYCVO$UUUGVoìoYGHWHXTTTUT
LGGGGOOGOLGL$G$$$ULOOYV$G$OOYoY$G$LUUTULoii//]CYGYYO$OVOGLU$Vl/]iiilCOOLLYVCooCVYCCVVVCYYVoooCloolìloiiìliìilVO$O$O$OCCOGLUL$VlloYLHHHXTTXTT
OO$GLLYYYG$$Y$OOYOYOYCYOO$OVVO$L$OGLLLGLLL$CoCVYOOY$$$$$LLUGYìii/]ìlCliO$YolloCCCCVVVYYColllolloClììlìi]iìooVYVOOYYVVCVO$LUGOVCloYLHWHXTTTTT
$GGG$$$YVOYOOYYOOO$COOOO$OO$$GG$GOOO$GGLLLLG$YY$$$$$$Y$$GLU$Vlì]/iìiC$C$OClììoVCCoVCYOVoìloììloolCììllìllloVO$OYVVCCoCO$$LUL$YCloYGXHHHXTTTT
$$$G$$$$GOYYCYYYYVCO$$OO$$OOOOOGOO$OO$$$OO$O$$G$OYO$$OG$LTTOYCl]]]/]ìCVGOClì]ìVCoCVVVoollìliììoììooliiìoCVYYYOVooooooVO$GLL$YVoloYLHWHXTTTTT
G$$GGGO$G$$$$O$YY$OO$OOO$G$OOOYOOOO$$$OO$$Y$GG$$OOYOO$G$LTTYVVol]///]CC$oVli]ìCoCCYVlìììi]llìlììiìoVllloVVYOOYooloooVYYOGLG$VClìoOTWWHXTTULU
GGGGG$O$O$GO$$$$$O$O$$O$$$GGLLOOG$OGGOOOO$O$OO$G$OYOO$$GLULVCYVCì/i]]C]$Coìi]ilCVCCliiììiììiìliìllllllCVVVYOYClìlìoVVYVYGG$OVClloOXHWTTXTTUU
LGGG$$$$$$GGGUGO$$LLGG$$GLLLLLG$$G$$$GO$$$$$YOGG$GOVVOO$$LYoCYYVoilì]o;$Coi]/]lVVoìì]iìììoi]lìiilolloCVYOVYYoooììlCVVVVOLGOYCoolC$XHHXXTXXTT
G$$OOO$$$OOGG$$O$GG$$G$$GGGGUTTLL$$$$GG$$$$$OOOYYOYYOYO$O$olCCVCoCVlìl]$Vl]||/ìoCì]]iiìììo]ìlilllCCCCVCCVooolììlìCYYCoV$GOYVCooCVGXWWHXTXXTT
$O$GG$LG$GLLL$$YOLGGLLG$GLL$GLT$G$$OYYO$$GG$G$GYY$YY$$$$GCììlolllCYCClì$Vi/!;!/ooi]iììiiììilollClCVVCCCoolìlìiiìoYYCoCYGOOYVCoCoYGHWHHXXTUUT
ULLGGGGG$GLLGLG$O$GLLGGGGLGGGG$O$O$OYYYYOOO$$$GO$O$$$O$$$ìii]]iiìoYYY]lOC]!!;;|ìoi]i]ìììììllolCVCVVVooollìììiiìlVYCooV$$/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\UTX
LLL$L$G$$G$LGGG$$GGLGGGLGLL$$OYYOO$$$$YY$OYY$$OG$$$$O$$GY]]/!!!|/oooY|VOC/!;;;|ìoliì]llllloCllCYYCollìììììiìììlVVCloCVGOSurfReport.it (XTT
GGGGLLGG$$$$GGG$GGULLO$LGL$OOOOVVVYOOOOG$OOO$$OO$$$$$$$LCi]/;-,-;/]ìo|OOV]|!;;|loololììloVoCllCoYooìiìiiiiìlloVVoooooY$$\_______________/XUT
LLLGGGLGG$$GGGGLLLLLUGLG$OG$G$OYVVVVO$$OO$$OYGG$$YO$$$GLY]]/;-,,--!/l|CYVVl]|!/oVCCVClìoCVCVolClooliiiiiììlloVCColooVOOVVoCYYVO$ìlVYCVOCTiUL
DescrizioneIndj » Il mio cagnolino...

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.216 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=5&pid=4203&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1