Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » Firenze-Montecarlo
Media precedente
Firenze-Montecarlo
Media successivo
[768 x 1024]

Da: socmel
Giovedì 17 Novembre 2005
Numero di visite: 2154
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################################################################################################################
############################################XLGLXM##########################################################################################
###########################################WYYYClo$W########################################################################################
###########################################LVVVVliiìU#######################################################################################
###########################################$lCCooollVM######################################################################################
##########################################MClllì:lCoU#######################################################################################
##########################################Hìo]]i/oCCG$UXHM##################################################################################
#########################################MYìì!|iììoYVlìllCYLM###############################################################################
#########################################Hll/||||ioVCoi/]ììoW###############################################################################
#########################################$lì|;i|/lVllCCìììlV################################################################################
#########################################G]i;i]!ioCììlìloCCT################################################################################
#########################################H/Vl];]ìoìli/iC]ìL#################################################################################
#########################################U.:]lCììolì|;]/|lM#################################################################################
#########################################X.. .;CTìl|:!|!]$##################################################################################
########################################MO-, .-UMoì/-;:!iT##################################################################################
########################################Wì|-..lMMOVCCCCoGM##################################################################################
########################################LCìo]!VHM]]CCVCXM###################################################################################
#######################################MOolìlllil]!;!/iVL###################################################################################
#######################################UoooìooooolCloloC$###################################################################################
######################################MCloloooooooCoooloVM##################################################################################
######################################WolìooClloCCCooooloH#########W########################################################################
######################################WColìiooooCVCoCooCCX#MW#MM############################################################################
######################################$ooolìloCCoVCCCCCCVX##################################################################################
#####################################MClloloooooCClCoooCVH##################################################################################
#####################################WololllooCoCClloloCVM##################################################################################
#########M###################WM######GlìlilìlìllCollllloY###################################################################################
########MMM##############WMH#########YììììllllìoCColllloO#############################################################################M#####
###########################WWM######MClliloollìoCoVollloO###################################################################################
############################MH####M#XolììloolìlCoooCllloO###################################################################################
#############################M####M#GoliìllolìoCllloolloO###################################################################################
###################################MVllììlooìloillllCllCY###################################################################################
###################################WllìllìlolooillllCllC$###################################################################################
###################################XlììiììlloCVìlllllloCG###################################################################################
###################################TììiìllollVoollìloìlC$###################################################################################
####################M##############$ìiìllìColOìoollllìoCL##########MM#######################################################################
##################MMWWWWMM########Tolìllì]ilYTììlllììlooU###########M#######################################################################
##############MMMWWHXHWHHWM######Uooolli!!/]YLiiiiììììloT###################################################################################
#############MMMHUL$OYOXWHWM#####Toolì]-:/ii]oii]]iiiiilT############################################################W######################
############MMHT$ol]]ilOWWHWM####WCooi--!::/iYìi]]]//iìlT###################################################################################
############WMTCi/||!/iCHWHHH####M$li;-:,;/iiGU]]]//;;ioG###################################################################################
###########MWWYl/!!!!|]oOTYXHMM##M]i|-:-:;-!ìGo]////i/;ìT###################################################################################
###########WHM$l]||!!/oCo$oTXHWMMMoi!---,;|iìo]/|!!!/i;ìH###################################################################################
###########WWMXVi/|!|lli]CoTXHWMMMY];-,,,:!|l]/||;:-,!!!W###################################################################################
##########MHWXX$VVoi|i|;|oVXHXHMMMY!:--,:|]]ii/|!:;!/!!]W###################################################################################
##########MWWHV$li/]/]]!!iLHHHWHMH];---:||]]ìì/||;-,:|:]XMM##MT###########MMMW########H#######WM######H######MM######M######MH#######H######
##########MWHHTCC/;ii/ìiliLTTXWXWC;;:-;/|!|]ìì//|!!|!;:ìUM##MMTM##########MW##########M###############M###############M#####################
##########MWHHWHYi/ìl]]i]iUTHUHMU|;;:!/||||/ìi/]/;--:--lOM##MMMMHM#######################################################################M##
###########MWHHWHYìll|!i]CUTLTXWl!:::||||||]ii]/|||||!/lYM######M############################################M###W##UM###H##MH##MGM##X###M##
############MWHMMHOiìlìii$OTTUUG!;:-:/|||||]i]]/|!|/]]/iGMM#################################WH#######M####M##MM##W##########################
############MHHM#HTUYllìV$lGUTLi;:-:||||!||]ìi/||////]/iT#########T######U######X###########M####################################M##########
MW##HMWWM#MWXXHMMHXTGLGGCìlOGLV!:--!]|!||||]oi]|||!||/ilTM########M#################################################M############M##########
M########WHM#MTHWXHHXXXTTTTTLV|:---]/|!!|||]oii/|||||/ilU###################################################################################
GM#######WT##M$TTTTXXXXXXXXTG/---,:ì/!!!!||]lìì]|||!|/ìoX################M###M##############################################################
#M###########WXXTTTTTTTXXXTUi:,,,,/i/|!!!||/lllì|||||/loHM###MHHM#M######M##################################################################
############MXXTTTTTTTTTTTUl:---,:ì]||!!!!|/ìlìì/||||/ìVMM####WHM###########################################################################
############HXTTTTTUTTUTULC|-----|l]|||!||//ilìi/||||/ìGMM####WWM###########################################################################
###########MXXTTTTLLUTTUUY];----;ìì]/||!!|/]ili]/||||/ìXMM####MWM###########################################################################
##########MMXTXTTX$UTTTUTC|::--:/oi//||/!!|]ìì]]]]/|//ìWMM####MWM###########################################################################
###########WXXTTTXTUTTUTTC|:--:!lli/||||//|/iìi]/|||//ìMMMM###MWM###########################################################################
##########MMXTXXTTTUTUUTUV!:-:;lVì]/|||||/]/ììi/|||||/]WMMM###MWM###########################################################################
###########MXTXXXTTLTUUUU$;:-:]Yoìi/||!|||/iì]///||||/]WMMM###MMM###########################################################################
############XTTXXTTLUUUUUUC!:;GOlìi]/|||||//l]///||||/]TMMMMMMMWM###########################################################################
############HXXXXXTUUUUUUUU$COTYììì]]]||||]ili/////||//LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM###########################################################
############MXXTXXXUUTUUUUUTTTUVììii]]/||/]ìlli]///||/]LMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#####MMMM#M#MM##MMMM####MMMM#M################
#############HXXTXXTUTTTTTULG$OCìììii]]]/]]loCli/|||//iLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#MMMMMMM#MM##MM######
#############MXXTTTXTTTTTTUTXTTlìiiii]]]i]iloVoì]////]iLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#MM#MMMMMMMMMMM######
#############MHXTTTTTTTTTTUTTTTlììi]]]]]]iìooYCìì]//]iiLMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM######
#############MWXXTTTTTTTTTTTTTTlìi]]iiìi]]ilCVVoìì/]]iìHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM########MMMMMMMMMM##MMMM
#########MMMMMMXXTXTXXTTTTTTTTUlii]]]]i]iìiìlli]ììi]iììWMMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#M##MM#M###########MMMMMMMMMMMMMMMMMM
#######MMMMMMMWXXXXTXXTTTTTTTT$llii]]ìlìiiili]]/lìliiìoMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWWMWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
#####MMMMMMMMMWXXXXXXXTTTTTTTTGolìi]]]ìolìììiii]oCììiìVMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
##MMMMMMMMMMMMMXXXXXTTTTTTTTTT$oli]]i]ììliììiiiolCClìl$MMWHHHHHWHHWHWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMWXXXXTTTTTTTTTUolììiiiìììiiìiilllilìlloTMMWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWHHHHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWWMM
MMMMMMMMMMMMMMMMHXXXTTTTTTTTTLoììi]]]iìi]iiìlììolllllGMMWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWWWWWHWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMMMWWHXXXXTTTUTTTUYClli]///|]//ìooìioVolìlXMMHHHHHHHHHHHXHXHHHHHHHHXHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHWWWWWWWWWWWWWWW
MMMMMMMMMMMMWWWWHXXXXTTGUUUTUOCoiììiii]]]]ìCl!ìVOCoìVMMWXXXXXXXXXXXXXHHHHHHXHHHHXHHHHHHHHHHHHHXHHHXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHWWWWW
MMMMMMMWWWWWWWWWXXXXXTXOUUUTTGVCì]|!!!!!/|/]/!ìYYlloVMMHXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWW
MMWMMWMMWWWWWWWWHXXXTTTOUUUUTTUUV]!:::;:;:,    -;;ioYMWHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHH
MMMMWWWWWWWWWWWWHHXXTTT$UUUUTUUTV]!;::;:;:      ...TWWTXTTXXTTXTTXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXTXXTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHXXHHXXHHHHH
MWWWWWWWWWWWWWWHHXXXTTTGUUUUUTTUV]|;;::::.      .,.XWHTTTTTXTTTTTTTTXXXTXXTTXXTTTTXXTXXXTTTTTTXTXTTXXXTTTTTTTTXXTTXTXXTXXXTXXXXXXXXXXXHHHHHH
WWWWWWWWWWWWWHHHHXXXTTTLLTUUUUULCi|;;:::.       ...HWHTTTTTTTTXTTUTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXTXTTTTTXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXX
WWWWWWWWWWWWHHHHHXXXTTT$UTUUTTUoo]|;:::,        ...HWXTTUTTTTTTUUUUTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTUTTTTTTXXXXXXXXXXXXXXXXH
WWWWWHWWWHHHHHHHXXXXTTTYTTUUTTU!i/!;::-         ..-HWXTTUTUUUUTUUUUUUUTTTUTTTUTTTUTTUTUTTTTTUTTUUUTTTTTTUTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTXXTTXXXTXXXXXX
WWWWWWHHHHHHHXHHHXXXTTTOTTUTTUL,||!;:,          ..|HWTUUUUUUUUTUTUUUUUTTTTUUTTTUUUUUUUUUTUUUUUUUUUUUUUUTTUTTUTTUTUTUUTUTTUTTTTTTTTTTXTXXXXXX
WWHHHHHHHHHHHHHHHXXTTTTGTTUTTUC..!!;-           ..]WWTUUUUUUUUUUUUUUUUTTTUTTUUUTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTUUUUUUUUTTUTTTTTTTTTTXXTXXXXX
WWHHHHHHHHHHHXHXXXXTTTTTTTTTTC|: .::.    .      ../HWTUUUUULLULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULUUUUUULUUULUUUUUUUUUUTUUUUUUUUUTUUUTUTTTXTTTTXXXXX
HWHHHHHHHHHHHHXXXXXTTTTTTTTTU/!:,  .    .        .:TWXUULLLUUULUULLUULULULUUUUUUUUULLUULUUULLLULLLLULUULLULUUUUUULLLUUUUUUUTUUTTTTTTTTTTTTXX
HHHHHHHHHHHXXXXXXXXTTTTTTTUUU!:-,.               .:VWHLULLULLULLUULLULLUGLLLULLLLLULUULULLLLLLULULULLLULLGLLUUULLLLLUULUUUUTUUUTUUTTTUTTTTXT
HHHHXXXXXXXXXXXXTXXTTTTTTTUUG!--,..  .           .:ìWHLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLGLLLUULLLGLLLLLLLLULUUUUULUULLUUUUUUUUUUTTTTTTXTTXT
HHHXHXXXXXXXXTXTTXXTTTTTUTUUi|-,,.,.             ,:;WWLLLLLGGGLLLLLLGLLLLLLGLLGLLLLLGLLLLLLLGGLLLLLGLLLGGLLLLLLLLLGLLLLLLLUUUUUUUULUTTTTTTTT
HXXXXXXXTXXXXTTXTXXTTTUTUTUL!!;,,..,.           .,:;WWGGGG$G$GLLLGGGGLLGGLLGGLLGLLGGGLLGGGLGG$LLGLLLLGLLLLLGLLLLLLLLLLLLULLUUUUUUUUUUUTTTTTT
XXXXXXXXXXTTTTTTTXTTTTTTTTUO!:-:,...,.           ,:;HWLG$$GGGGGGGGGLGGGGGLLGLGGLGGGGGGGGGGGGGGLGG$GGGGLLLLLGLLLLLLGGLLLLLUUUUULUUUUTUUTUTUTT
XHXXXXTXXTTTUTUTTXTTTTUUTTUC;:---,...,..        .:-:WHG$$$GGGG$GGG$GGGGGGGLGLLLGLLGGG$GGGGGG$GGGG$G$GLGGGLGLLGGLLLLGLLLGLUGLLLULUUUUUTTTTTTU
XXXXTXXXTTTTTTTTUXXTTTTUTTG;;-,,,-,...,...      ,:-iWTGG$$O$GGGG$GGGGGG$G$GGGGG$G$GGGGGGGG$GGGLLG$GGGGG$$GGGGGGGGGGGGLLLLLGLLLLULUUUUUUUUUUT
XXXXXTTTTTTTUTUULTTTTTTTTTl;:-,,,,-,...,.,,...,:-,;TWG$GG$$G$G$G$GGG$GG$$G$$$$$GG$$GGGGGGG$$GGGG$GG$$$$GGGGGGGGGGGGGGGLLGLLLLLLLLLUULUUUUUUU
XXXXXTTTTTTTTTTTUTXXXTTTTT/;--,,,..,,..,,,,--::-,,oWT$$$$GG$G$GGG$$GG$$$$GOGGGGG$GGGGG$GG$$G$G$G$$G$GGO$$GGLGG$GLGGGGGLGLLLLLGLLUULUUUUULUUU
XXXTTTTTTTTTUTUUUTTGXTTTTG!;---,,,,..,...,,,--,,-:OWL$O$$G$$$$$O$O$$$$$$$$$$$$OG$$$O$$GGGG$GOG$$$GG$$G$$$$$$$$$GGG$$GGGLLLLGGLULLLLLLLUUUUUT
XXXXTTTTTTUTTUUULTXXTTTTTV;:,-,-,,,,.,,,,,,,---:::VWG$$O$$$$G$G$O$OOOO$$$$$$OO$G$$$GGG$$$$$G$$$GGGGGG$$$GG$$$$G$$$G$$GG$G$LGGGL$LGGLLLULLUUU
XXXXTTTTTTUUUUUUUTXLTTTTUl:-,,,,-,,,,.,,,,,,,,,,-:VW$OO$$G$O$$OOO$$$$OO$$OO$$$$$GGG$OO$$O$$$$$$YLLLLLT$G$GG$G$G$LG$$GGGGGGGGLGGGGGLLLLLULUUU
XXXXTTTTUUUULLLUUTXTTTXXT];-,,,,,,,,,,,.,,,,,,,-:-GWOO$OOO$OOY$OOYO$$O$OO$O$$$$O$G$$$$O$$$$O$OYLLLLUULU$$$G$$OOOO$$$$GG$$GGGGLLLLLLLUULLLLUU
XXXTTUTTUUUULULLLUHTXXXXL|:-,,,,,,,,,,,,,,,,,----,TX$O$Y$OOOO$OOOYO$OYOO$$$OO$$OOO$OO$$OOY$OOOGULUUUUUTU$O$O$$$$G$$$$$$$GGG$$GGLLULLLUULLLUL
TXTTTTUTTULULLLLLUHTXXTTV|:-,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,-XT$OOOOYOOOO$OOYYOOYO$OOOY$O$$$OOOYOOOOOOOOYUULLLUUUUTOOOOO$O$$OO$$$$$$GGG$$LGGLLGGLLLLUUU
TTTTTUTUUULUULLLGLHUXXTTi!::,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,.:LX$YOOOOOOOY$YYOYYYOOY$OOOOOG$$OOOYOOOYOO$YVLUUUUUUUUTUOYOOOGOOOO$O$$$G$G$$GGGGGGGLGGLUULL
TTUTTULULUUUULGGGLXTTXXG/;--:,,,,,,,,,,,,,----.,-:;VHOY$VYYYY$OOYOOYYOYCOOOYOOOOOY$O$YYYYOOOVYOUUULGUUUUX$YY$O$OOO$OOO$$$$$G$$GG$G$GLGLLLGLG
TTTUUUUUUUGLGGGGGGXXUXTY!:---:-,,,,,,,,,,,,,,,,,:--lWOYYVYVYOVOOOOYOOOYYYOOOOYOOYOOY$YYYYOYOOOVUUTL$GUUUUTO$O$$$OO$O$G$$$GG$$$$GGGGGGLLLLGGL
TTTTUUUUUULLGGLOGLXXXXTo!:--,---,,,,,,,,,,,,,,,;,-,!UTOYYOVOOOYYYYO$YYYYYOOOOVYVYYYOOYVYYYYCYYVYTUGLLLUUULGYOYOOYOO$YOOO$$$G$$GG$$GGGGGLLLGL
UUTUUUUTULLLLGGG$GXHOUTi;---,,--,,.,,.,,,,,,,-:-,--:iWGVYYYYOOOYYYYYYYYOVOOOVYYVVVVYVVYYYYYVVYYVLUUUGLUUUUUOYOOYO$OOOO$O$$$O$$$$G$OGGGGLGLLL
UUTUTLLLLLULGLLGGGTHTTVì/:---,,,-,,,...,,,:;:-,,,--;!GHOVVYVVYYVOYOYYYYYV$VVYVYVVYVYCoYCVOYYYVYOCTTULLUUUUUGYYOYYO$OOO$OOO$$$O$GG$Y$GG$GGGGG
UUULULL$LLLLLGGLLGLWXTCoì!:---,,,,,,,,-,,,:!!;:-,-:;!ìW$YYVYVVVYYVOOVYVVYYYYVYYYVVVCYCCCCoVCVVYYoGUUUGUUUUUUOYVOYOYYOYY$O$$OO$$OGGGG$G$$GLGL
UTULUUULLLLLLGGGGGLXXUUll!;:---,,,,,,-,,,--:!!;;::!;!/LXVCCCVCVOYYOOVVYVYYYYOVYVYCYVVCoVYYYYVVVVCCUUULLUUUTULVYVVYOOOOO$$OOOOOO$OG$$$GLGGGLL
UULLULLLG$GGGGGGGGGXXLXVo!;;:::,,,,,-,,-||/]|;;;!!|!!|CWOVYVVYYVYYYCYVYVYYYVOVOOCYVYVVVYCCVVCVVYCCGUUUGUUUTTTYVYOOYYYOOO$O$OO$$$$$G$$$$GG$GG
LLUUULGGGGGGG$G$GGGXXTXTo|;;;;;:,,,,,-:/!:|o]i//i/||!!iX$VVVVYYCCYYVVVVVVCCVVVYYVVYYOVVVVoCCCVVVVVCTTTULTUTTTLVOOOYOOOOOOO$$$$$$$$G$GGGGGLGG
UUULLLLLGGGG$$$$$$GHHXXTC|;!!/!::--:!//]|/]oiYUXGi||!!/$XVoVVCVVCYVCVYVVYVVVYOYYVYCVYYOVVYVVYoVCVVCGTTUGUUTTTTOYYYOY$OOYYYYVOYOOO$G$$G$$$LLL
UUULGGLLGGGG$$L$$$GXHTXTV/;!|ì|-:;/lli/|]iiil$HXHV]||!|oWYVYVVCVCYCCVYCCVVVVVVYVVVVVVCVVVVVCVOCCoCVYTUUUGUUTTTUYYYYVYYYVYVYOOOYOOOO$O$$$G$$$
ULLULLLGLGGG$G$$OO$TWLXTY]!!/lYoo$VOOi]iìiiolUXHHUl/|||ìUGVVCYVVCYVCCCCCCCCVYVVVVYVCCCoVCCoVCVVCVCYVLUTULUUUUTTOVVOVYVYYYOOOOYOO$$OG$OGOG$$G
ULULLLGLGGGG$$$$OO$UHTXXO]||]oUXHTUULìiìY$lìOHXHHTCi|//iVHVVCCCoCVCCVVoCVYVVCCoVYVCYVVVVYYVVYVVYYYVCCTTUUGUUUUTUYVVCVYYVYYYOYOYOO$O$OGO$$$$$
ULLLLGGGG$GGGG$$$$OLXGTXOi//ioUXHWWTUVCOUTTlTWXHXXCC]|//ìT$oCVCVoYVooCoooCCCCCCCCYYVCYYYYYVVCCVVCoCo]LTUULLUUUTTOYYOYYYYYYYVYOYY$$$OO$O$O$$G
LLLLGGLGGGGG$G$$$OOUXXXX$ì|/ioLTHWWXULVHXHHCLHTXXUoVC/||]YXooVCCoCCCVCooCCCVCVCCCCoCCVCCCCCCCCoVVCoCoCTULLGUUUUTLoVYVYCVVYVOYY$$G$$$$$$$G$$G
LLLLLGLG$$$O$GO$$OOUXULX$ì|/ioLXWMXHTTOCVCììYUXXXGlCCo/||oUYVoloCoVoVVVVCVVVVVVoVVVCCVCCVooooooCCìC!./GUULLGUUUUT$CCYYCVYYYYYYOO$O$$$$$$GGGG
ULLGGLLYO$$$$$$$OOOUXUGHGl/|ioUXHWHLWTG$ìil$LTXXXLlCCV]|/CXYCoVCCoCCVClCCCYVVVCoCoCoYooCooCCYooCooCl;|lTUULGUUUUTUCCCVYVYCVYYVVY$$O$O$$$O$$$
GGLLGL$OGGGG$YO$OOOUXTLTLl]/ìoTTHHHXWWHTULUULUXHXUlooVì/]VXCoClllooClooCoCCColCVooloVCoooCloolCoVloVV]ì$UUULGUUTUUOYlCYCCVCCVVYVYYVOOO$$O$O$
GGGG$$G$$G$YG$O$$YOUHTLULl]]loTTHLUHWWWHTULUUXXWHXOoCVì]iVTCloCCooCCoCCCCCCVVCoClCCoVllooCoo]VCoColoYCYCUUUUGUTTTULVoCCVVYYVYYVVYVYYYYOOO$$$
LGGUGG$GGG$G$$OYYOOUWTLTUl/ilCTXHLVUHTHWWHLLTHHHWHHVoVì]iVUìloCCollooooCCooVoooooollolCooooCìololoooooll$UUUULUTTUUYVCCCVYVVYCCCVYVVVYOOO$$$
GGGGL$O$G$GOO$$Y$YOGHXLTUC]iìOXXH$CVVOUXXXTXHHHWWWHLìYì]ìVLCCloVooCooloooooClCooCCooCCoClCCClìooooìCooliCUULLLLLTUUGolooCVYoCVVVYYYOYYYOO$$$
LGG$G$$$GOO$YCYVYVOGHTUUUVìiiGXXHOVVCVVVVLXXHHHHHWHOlYìiiVGlllCooooVooooooììooollColCCCìCColoooClliìllìoCGUULLGLUUUUVCCCVVoCVVYYVYYOYOOYO$O$
LG$G$GO$$Y$$OOYYYVVOHHXUTVliì$HXH$CooCCCoYHHWWHXHHXLGOliiO$CllloolooloooooollolollllCVlìoooooolìooìoVCoYGCUUUUGGUUTU$loCCVVVVVoCYVYYYYOOYYYO
GL$$G$Y$OYOOYYOOVYOYHHUULCìiì$XXHOolVoCoolXHHWHHXHHHXGl]i$VllloloolìoollolooooloVloCollooloVoolCooollClCL$GUUUULTUTTTYooYCllCCVVYCCOOYOYVYOO
G$$$$$$$$$$OOYOOYVYYTWTX$Cìii$TXHOooClloClXHXXXHXXXHYYìiìGìolloCCVilooìillooolìCììììlllìlllloolllìlìioooCooUUUUTTTTTTGollolCllVCYVVCYVVYVYOO
$$$$$$OOOYYYOOOOYYYYGWHTYoì]i$XHHYoooloColOGGXHHXTTXUYìiì$loolColooollìoColìiiìoìoCìoìoooooìooìlìooooloììlìCUTTTTTTTXLoVCìoooYVVVCoCVVCoVYYO
$$GG$GOO$OOYOOYVYVVVVHHTOoì]i$HHHlooCllìlCVoiUHXXXGY$ViiìYììololoolìloìlClooolllooolioìolìolllloollìllìlìlllìOTTTTTTUVCCCCoVOGGGGVCVCoCCCVOO
GG$$$O$GYYOYVYOYVOVYOHHT$oìiì$HXGoolloooCVlo|YY$VoìVYoiilVoolollolììoollllColCooooooìloìlloollllloollìlìllllììiCYOYVlCYY$GLLOOYYLTGCVVCVYVYO
$$$OOG$OYYOVYOYYYVVVGHHXGoìiìGWTVlooloooClll!!i//ìììCì]ioCììììoìllllìoloCìllllllollClìlìollìlìììllìlooìlollloColloVO$GLG$VYYoGUO$TTUOVCVCVOY
GL$O$OOOYYCVYYYVOCVCUHXT$oìiìLXCColollìlliì/]--iliCiìì]ìOììllooìioiìììiììoillìoìlìllllollliiìoooìllìlììlìolìoCOOGGLLo$TCoGGV$YOLTXXTLGYCVOYY
GL$O$$OOOOYCVYYVYCYCUHTXUoìilTXolloClìollìiiii;:/]]!]ìllolìoìloolììolìlìlììlolìlììlìlllllollììlllìiìlolì]ìOG$GLUUV$U$oCGVVOOYOGoXXLYCGT$YOYV
$OOOO$OOOYCYCVVCVCYVTXHHXClioXUìlìììlììliioì]i]/i|]:!|!-]lliiììììoilillollooolllìì]ìlìilllììlìlolìlìiìiollLUUYìGUUYVGU$VL$YUTGOUXXO$$$CLU$YY
$$O$OOOVOYVYCCCVVYYoGXLXXVlìoXVoìClllilllììo]]iìì|!|!i;!ìoìiiiììlìiloìiìllllìlllllììi]ìlClììììlìììiililllilGUUCYCo$UoOOCYTUUTXXXXXVV$GUGLTLO
$O$$OVVOYCVoCYCCCVCCXHTHXOìiCGllolìoliìl]liilìiììl];!|;YY/ììiililììllillollllììlllìliìììlììììiìliìliiìlìiìiìYUUUolYUUGLUUUUG$$OLTOCClYY$YUHO
OYYVCYVYYCCVCVVCVCCCOLLULOììC$oìììooììlììlì]]]ìoìììCoììliì]ìììiìlìììlìoCllolìllllllìi]]lliìolìiìilìlìììììiìlìCUULLL$TUGYooGYìGGoLLOULCOGUGOY
$O$$YOYOYVVVCVVoVCoooVCCYYììoOYlìlilillll]ììi]/iììli/iìiìloìi]/i]ìiìlloìilolìliìlilìì]lìlìiìììiìllllllìilllìììV$ioCCo$oiVYO$LooGTTYVY$OYYYOV
YOYOOOOYYV$YVC$VVoCooYCOYOlìoVCloliìli]iioìi]]l]iili]iìiììilo/iìììClìloolììiìolìiìilìiii]il/ìiilìiììììììlillloooGoYCClLVilV$$OVGG$$YYOYYYYYY
$$OYY$OVYOYOYoCCCCoCVVYVYOollVYìloììlìllliiììiìiiìoilììiìiilCìilììlìiiìoìlììiìoìllìììiiiììiììiìoiiìi/iiìlìiìlìììlYoioOoCOoCVYVoCVYCCVVYYCCYO
OOGOOOYYOVCoVVCCVCCVCCVCCOollVolìlìlìiii]]ìlìììiiiììliìCì]iìiìiìiìlìilìììììììììiììllìilìììiiìoìi]]iìoìììilììiìoìlìCVVVLGVYVoolCollìoCCVVYVCV
$OYOV$YYCCVoVlCCColClYCCoooooììoìiiì]i]i/l]ìiiiìlìiìill]iiìììilìì]ìiiìllììììììiiììììlìliììlìlìii]ìiìì]ìlìiìììì]i]iìiillìloooCoolCooCCVCCVYVV
OOV$YOYYYVVVVCVìlloloCo]Cii;!ìCìlì]iii|]ìiiìiììiììiìiiii]ìììlìloiìlliiììioììììlììlìììlììì]ìì]ilììil]ìiìi]ìililoilì]llol]lloooooìCCoVVVCCYVVV
OOVVYYVYCVVoCCVolollilo/]]!;/liilììlììiìi]]ì/iìilìi]ii]ìilì]ììiìììiììiììolillìiìl]iììiììlllììììi]i]i]liii]]]]]]iiliìì]iiìloloCllooolìCCVVYYO
LL$VYVCVClClVCCoìCClllll]i!iCl/i]ìiiì]iiìì]iììiiìììì]ìiiiiìiiìììolìììiìiìiioiiììiììolìììiìì]]]ìiiìi]iìiliì]]i]ìilìiilìlìlloììoollllooCCoYVYY
YO$OYOVYOCoYVoCCVoColll]olìlììlii]ii]ììììllìiììiiii]ii]i]iiOlìiìoìlìììì]l]]ilìillììiììlìi]]iìiìiìiiìii]ìiìi]iiìiilìiì]iìillllìlColCìVCoCCCCV
Y$YYYYOYYYCVCVCoolooioliìlìlloììi]iiiììììi]iìiloì]/illl]i]ììì]]liiììlìil]iìi]ììlììììlllliììiiiiì]iììiiii/iììì]]ìiììiì]ìlllllolìCoolooCYCVVCV
CYYGGOVVYCVCooVCClCollìoìlliii]i]]]]ilìììììiìi/iì]iiiiìììiiiìi]iiiiiìlll]ìioloiìlììììCollìliìiììillliiììììliiìiiì]oììiiiloloolCoìoCoVVVYYYVC
OOYYYOYVCCCoVCloìColCllllìillììoììì]]iìiìli]]iì]loiìCiiìiìiì]i]l]lìììììììììlìlììlllliìlìlììii]ìi]ìlìi]lìiìiiii]ì]liì/iìiillloioìCloVClVVVOCV
OOOVYYVVCooolCCoVlollolooolìììììììi]iìC]iìi/ìiii]ìì/]/iiìììii]iliiiiiìiììliìlììììlìlìiiìììììiì]iìiìliiìììiìii/ì]]iiìiiì]/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\CVV
OYOOYYYOVClloooooloìlllllìllloìlìììiii]iiii]ìi]]i]]]ìiììiiìiii]ìiiììììììli]iìi]iììliiiillì]iìiììiì]iiiììììììì]ììììiììiììSurfReport.it (VYY
OYY$$OYYVVCCoCoìolCooolliilolìììlìi]/]iììì]ìiìììììiii]]]iìiììiiiìiiiiiìììiiì]l]iìì]ìiiiìlii/lìilìiìiìì]iììììììììììììloVo\_______________/CVV
VOOYCYYYVVCoCoìoVoìiooClliìlìiiì]ii]ìiii]ii]ìlllìlì]iiiìiììiìiììiiiììliìì]iiiii]//iiiiìi]ìolììil]]iìiiìììiììllìììiii]VVVVOCO///|]|]|i/C]!CCY
DescrizioneFirenze-Montecarlo » Manco gli occhiali si toglie!......grazie Jack...ora possiamo and a Montecarlo

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.271 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=5&pid=9574&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1