Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 644
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Lazio » Spot Banzai sinistro » manovrina
Media precedente
manovrina
Media successivo
[1024 x 768]

Da: mareno
Sabato 29 Novembre 2008
Numero di visite: 19552
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Banzai sinistro nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!|/|||;::;;;!!|!;;!!|]iiìììlooCCCCVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYYVVYYYYYYYYYYVVVVCCCCCCCCCCCooollllllllo
::::::::::::::::;:::;;;;;;;;;;|!!;!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!|!;;;!!!;;!!|////]]ii]]iìììlllllooCoooooooooooCCCCCCCCollllìììiiiìii]]i]i/|||//]i
::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!::;!!!!|!;;!!!!!|!!||!||!!|||||//////]]]i]/||||||!!!!|||||||||||!!!!|
:--::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!||||||||||!|||||||||||||||////////]///////////||||||||///////////|
:----::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;;;;;;;;!!;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||!!!!||||||||||||||||||/||/////////////////||||||||||||//////
:::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||||||||||||/////////////|||||||||///||///
:::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||||||||||||//|///|||||||||!!!!||||||
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!||||||||||||||||||||||/||/||///|||!;;;!|//////
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||||||||||||||//////|||||!;;;;!!!|/
-,,,-------,,-::::-------:::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||||||||||||||||||||||!;;;||//////]
,--,,,,,,,,,,,,,,,---:--,-::::-:::--------:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||!!!!!!;!!;;;;;;;;!!!!!!|///]]
---:::-----::-------::::---::-::------,-::----:;;;;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;!!|||||||||||||||||||||
---,,--,--------:-----::::::::::::::-------:----::;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!:;;;;:;;;!;;!!!!;!!!!!|!!||||||||||||||||/////
----------,,----::----:------:::---::::---:----::::::::::-:::;::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;;;;!!!!!!!;!!;!!!!!!!!!!!!|||||||||||||||||||////
-----:::::-------:;::---:::---------::::::::::::::::::--------::-::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||||||||||||||||||
;;;;;;:;;;;;::;;;;:;;;;::::----:----------------------------------:::::;;;;;!!!!!!!!||!!!!!!;!||||;;;!!!!;;;!!;!;;;;!!!!!!!!!!!|//||||||///]
!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::;;::;;!!|||||||||||||////||||||////////////////////|||///]]]]]/////]]]]]]iiiiiii
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||!!!!!!!!||!!!!||||||||||||||||||||||||||||////////]]]]]]]]]]]]]]]]]]i]]/|////|||////////]//
|||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||||||||||||||||||||||//////////////|!!;;;;:;;;;;;;!!!!!|!!!!||//]]///]]//]//]//////|!|!!!!!!|||!!||||
///////|||||||||||||||||||||||||||||||||||///////////////////////]]]]]]]]////////|||/|||///||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!|!|!!!||||||!||||||
]]]]]]]]////////////////////////////////////]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]iiii]]]iii]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]////|////||!!|||||||/|//////]]]]////]]
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiììììiììììiiiiiiiiiìiiiìììiiiiìiiiiiiiiiiiiii]]]]i]]]]i]]i]]]]]]]]]]]]]]]
iiiiiiiiiiiii]]]i]]]]]]]]]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììi]iiiiiiiiiiìiìììììììììììììììiìiìììiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiììììììììììììììììììììììììllllllllllllllllllllllllllllllllllllllolllllllllllllllllllllllìiiìììììì
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìììììììììììììììììììììììììllllìllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ìììììììììiiiiiiiiiiiiiiiiiìììiììììììììììììììììììììllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloolooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCC
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllllllllllllllollloooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVV
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììllllllllllllllllllllololloooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVV
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììllllllllllllllllllllolllooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVV
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVV
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllllooooolllooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
ìlllllìììììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllloolloolllllooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCVCVVVVVVVVVVVVVVV
ììlìllììììììììììììììììììììììììììììììììììììlllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVV
ììlììììììììììììììììììììììììììììììììììììlììlllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVV
CoCooCoooCoooCoCoooooooooooooCoooooooooooooooooooooooooooooCoooooooooooooooooooooooooooooooCoooooooooooCCCCCoCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
ìììlolllllllìllollllllllllllllllllllollolllìlllllolooCollooooloooooollooooooooooooooooooooooooooooCCCooCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVYYYYYY
iiìoliìoìììììììlìììììilììììììllolllllllllllìììììllìlYGììlììììllìllllllllllooollllloloooooloooooooooooooCooooooCCooCCCoooCCoCCCCCCCCVCCVVVVVV
iììììii]iìlìi]iìliììiiìììiiliìlVCVoollllllllllìlìloGHWVollllìllìlllllììlllllllllllolllloooooooooooooCCCCCooooCCCCCoCooCoooCCoooCCCVCVVCVCCCC
ììllìiillìììiììllllli]iìli]iiìlYOOVlìilììlooooCooCUMHVCVolloìlllolloooloooollllooooooooloooooooooCCoCVVYYYCCCCVVCCCCCCCCCCCCCCCVYVVVVOYYCVVV
ìiìiiiiii]]iiììi]iii]iììi]iiiììVGLLCllllCVO$OOYVYGMMTT$CCooolìììlììllìllllìlììlllllolloooooloCoooCCCCVY$GG$YVoCCCCCCVYYCVYYVVVVCCoCCoCCCVVVV
i]ii]ì]]//]ii]]iìììiiì]i]iiiìio$UUUOOOOGLUUUUULGLXMMMHWHHXHXGolllììììlìiiììììlììlllllloooooolooooCCVV$GUUUUL$VVVVVVVOLGGGLUL$$OCCCCCoooooCoo
ooiìì]iìoCYYoiìCVO$$VVCoVCVCVVGUTTTUUUUTXXTXXXTXXXWWHHWMWHHU$OCCVVCVClCCoolllllCCCCCCCVVYVVVYOOOO$$$GLUTTTTUULGLLLGLUTTTTUUUTTTULUUUL$OYYG$Y
GGGGOVVO$GUTUGGUUUUUUULGGGG$$LUTTXXTTXXXXXXXXXHHHHHHHXXXXXTTULLUUUULLLLLLLLLLLLLLLLL$$$$GGGGGLUUUUUUTTTTTXTTTXTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LLLLLLLGLTTTTUTTTTTTTTTUULLLUUTXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTUUUUTTTTUUULLLUUUTUUUTTTTXXXTTXXXXXXXXXXXXXHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
LUUUUUUUTTTXTTTTTTTTTTTTTUUUTXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXTXTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWWWWWWWWWWW
UUUUTTTTTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTXTTTTTTXXHHHHHHHHHHHHHHHWWWHHHHWWHHWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
UTTTTTTTTTTXXTTTUUTTTTTTTTXXXXHHHHWWWWWWWHWHWWHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTTXXXHHWWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXHHWWWWWHHHHHHWHHHHHHHHXTTTTTTXXTXXXXXXXXTTTXTTTTTTXXXHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
UUUTTTTUUUUUUUUUUUUUUUTTTTULLUTXHWWWHHHHHXXHHHHHXHHXXTTTUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
GG$$LLLLUUULLUUUULLLLUUUULG$$LLUXTTHHTLLLUXXXXXTTXXTUTTTTUUUUUUUUUUUUUTUUUUTTTTTXXXXHHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHWWWWWHHHH
$GLLGGGLGG$OOGGLLGGG$GLG$OO$$$$O$$LU$OOOOGUUUULUTUUL$$LTULG$LG$GLUUUUUUUUUTUUTUUTTTXXXTHHHHWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
GGG$GGGG$O$G$$$O$$GGGG$OGGGGLLLGO$$$$GG$$O$OYOOOO$G$$$$LL$OYOO$$$GLGGLLLUUUTLUUUGUTULUTXXXHHHHHHHHHHHHHHXXXXTXHHHHXXXHXXXXXXHXXXXXXXXXXXTTXX
ULLLGGGGGGGLLGGLLULLLLLLLLLUULLLGGGLLLL$$$$$$$O$$OO$$$$OOYOO$OO$OYYYGGLGG$$$$O$OY$GGGLGLGLOLXTTTL$GUTXXXTLLLLLGTTTUUUUTTTTTTUXXXXTTTTTUL$GUL
UUUUUUUULGLLLLLLUUULLLLLUUUUUUUULLLLGGGLLL$$$G$GGGGG$OOY$$$LGGGGG$$GLGG$$$$$GLLGGLUUULLGGGG$G$$$OOGGG$$$$OOO$OOO$$LULG$$OO$GGGGGLGGLGG$LLLGG
TTTUUTTTUULLLLLLLLLGGLLLLLUUUUULGGGGLLLLLLGGGGGGGGGGG$G$$$GGGLGLLGGGULGGGG$$GLLLLUUUUUULLLLLLGGGGLLLLGGGO$OGGGGGGGLUULGLLLLLLLLG$$$GGGGGGLLG
UTTTTTTTTUUUUULLLLLLLLLLLGLLLLLGGGLLGLLLLLGGGGLLGGGGGG$$GGGGLLGLLLLGGGLLLLLGLGLLLLLLLLUUUUUULGGG$GLLLLLLLGGGGGLLLLUTUUUUUUUUUULGLLLG$GLULLGG
UUUUUUUUTTUUULLLUUUUUUUULLLLLLGLLGGGGGGGGGGGGGGLGGGGLLLLLLGGLLGGLLLGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLULLLLLGGGLGGGGLGGGGGGGLLLLLUUUUUTUUUULUULLLGLLLLUUUU
TTUUUUUUUUUUUUUUUUTTUUUULLULLGGGGGGGGGLLLLLGGGGLLLLLLLLLLLLLGGGLLLLLLLLLLLLUUUUULLUUUULLLLLLLLLLLULLLLLGGLLGGLLLGLLLLLUUUUUUUUTTUUUULUUUUTTT
UUUUUUUUUUUUUUUTTTTUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUULUUUUULLGLLLLLLLUUULLLUUULLLLLLLLLLLULUULUTXXXTTUUTTTTTTT
UUUUUTTTTTTTTTTTTUUULLLLLLLLLLLLLUUUULLLLLLLLLLLLLLLUULLLLLLLLLLLLLGLLGGLLLLUUUUULLLLUULLLGGLLLLLLLLUUUUTTTTUUULUULLLLLUTTTUTTXHHXXTTTXXXXTT
LLLLUUTXXTTTTXXTTTTTUL$GGLLGLGGGGG$O$GGLLLLLLLLLLULUUUUUUULLGG$$OOYVVVVYOO$$$$$$$$$OOOOOOOYVVCVCoCYVCCCCVYVYOO$$$$OO$$$$GGGG$$$OYYYYOO$$G$$$
UTUUUUULGLLGLG$YVìììiiìììììììlìiii]i]]]]ii]]iiiìiììiììi]]/]////iììi]ììi]iì]i]iììiìììlììììiììììlllìoCColloolllìììllììiììììlìlllllllloooooCCCo
TUULUUUTTTTTTU$$$$YCCClì]i]ìi/ii]ìi]/ìYViiiiìiioììi]ìilìiiìiiiiììlìlllìììllìloClCVVooYYClllììlCVCYYCCoolloCCCoìilYllìììììoYYOOlìììiìoVVVVoVY
GLLUULLGGO$$$GLLLGLLLLLG$GOOOOOOOO$O$GGGGYY$OYOO$OO$$$$$OYVVCCVYOOOVVVYOOOOY$LULLGG$$$$G$OOOO$O$$$$$G$OYYOGGG$OYGLLL$OOOO$GGGG$OLL$$GGG$$$$L
LUTTTULGGLLLLGLTTUUGGLLGLLLLGGGLLG$GUULLLGG$$$LULGO$$$$$O$$G$$YOGLG$YOOYOOYO$$LL$$GGGGGG$OGGGLLGG$O$$$$$GLLUULLG$GGGLG$O$GLLLLGGGLGLLLLLLUUL
UUUULLG$$GGGLLUTTTTLLUTLGLLLGLGGULLUTTTTTLLLLUUUULGGGLGLLLLGLG$GGGGLLG$$$O$$G$$$$G$$GLLLG$G$GGG$$O$$$$LULLLLLLLL$GLLLLGGLLLLLLLUTUUUUUTTTUUL
XXXTUUUUULLLLUUUUUUUUTTUUUULGGLLLLUTTTTTTULLLLLLLLGLGG$$GLUUULLGGLLGGLLGGGLLLLGGGGGGG$$$GGGGLLLGGLLLLGGGGLGGGLGGLGGGLLULLLLLLLUUTTUUUUUUUUUU
UXHTUTTTTTTTTUUUUUUTUUUUUUULLLUUUUTUUUUUTTTUUUULLGLLLLLLLLLLLLULLLUULLLLUUTTTTULLLLGGGUUULLLUTUUUULLLLULGGGGLLULUUUUUUUUUUULLULLUUUUUUUUTTTT
Y$LLUTTXXXXXXTTTTTTTTUUTUUUUUUTTTXXXTTTTTTXXTUUULLLUUULULLLGLLLLLUUUTTTTTTXXXXTTTTTTXXXXXTUUUULLLLLLLLLLLUUUUULLUUTUUUTTTTTTTUUUUUUUUUUTUTTT
VOYVYY$GUUTXTTTUUTTXTUTUULUUTUTTXXXTUUUTTTXXXXTTTTTXTUUULLLUUUTTTXXXXXXHXXXTTTXXTTTXXXXXHTTTUUULLLLLUUUTTUUUUULUUUUTTTTTTXXTTTTTTTXXHXTUUTTX
TTU$GG$$GGGUGYCoYO$LLLLGOVooVYYCCYGOVYO$VY$OOOYVCYOClllloìillooolClCVVVVVVVO$OOOYYYYOYVVYYYO$YOYYVVYOLGLLLLLLLGLLLUUG$$$GG$$$$$G$$$$GGGGUULU
HHXXTXXXTTTTTTULLUTXXTTTTULUUULULLLTTTTUUULUUUULGLLLULLLLLLLLLLLLGGOLL$$LUTUUUUTUG$$$$LLLGULUUTUULTTUTTTTTXTTXXTTLGGGGLG$GLLLLLUTUULGLULLTXX
HHHWHHHHHHHHXTTTXTXXXXHXXXXXXXXXXXXHHHWHXXTXXXHXXXXXXXXHXXTTTTTTTTUUUTXXXXXTXTTTTTTTTTTTTTTXTUUTTXTTULULULLLLUULLGGLLG$$GUULLLGGLLGGG$$$GLUT
TTXHXTTUUUUTU$$$$$$G$GLLUTXXXTTXXXXXTXXHXXXTTXTTTUUTHWWHHXXXTUUUULL$O$LULLLUUGOYO$LO$YVYGGGGOOO$GG$$$$$OOOOOOOOYYCVVCCCVVVYYOYYYYOYYYVVVVOOO
olìi]i]/]ii//ii/]///]ilìiiiolllllooCCYYYoooCoooooVoloooCYOO$OOYVoìiilllCClìoVColìiìoolllooVVClloCCCVOVooCoolCVCollìlììllllììlllllllColoolllo
||;-::::;;::-::|/|;!;!;:-;//|!!;!;;!]i]/!!!;!!|/|//////ii]]]]/]]]]]]//]]]///]]ii]]]]iiìììììi]ìiììììllììiiìliiiìììlìììììiììììlìllllìììlììllll
!;!!;:-,---:;!!!!;!;;|;::!!!!!;!!!|!||!!!||||////]/|/|!!//|/]||]////]]]/]]]iiiiiiiiiiiiiiii]]ììlliìiiiiiiiiìììììiìiìììììlìllììììllììììlìllll
:/|!|!!/|!;;::;;|;!;;:!;!/]]i!!/||/|//!!||!!|!!|||/||/|/|//|/]ii]//i]/////ii]ììi]]iìiiiìiìììiìiìììii]]]iiiiiiiiìlììììììiìììlìlììììììloooolol
/]iì]]iìì]]ìooCVYOOOG$GO$$GL$$L$Y$OOVVVClìloColVCOOVYG$OYoìoìlVVCCClVClooCliìlloVYlCYYYCllìiìliiiiìilìììììlollolìloolìììììloììlìììlooollloCo
$L$OOO$LULLUTTTUUUUUULUUUTUUGLUTTTTTUGUUUTUUUUUUTTUTTTTULLGGGLLGGUULG$$GL$$GGGLLLG$LLLUTL$$GLULLL$O$$$YOLOY$$$$OYOYO$$OO$$O$$O$OVVOYYVCYVCoV
HXXXXTXXXHHHHHHHXXXXXXHXXXTXXHXXXXXXTXXXHHXXXXXXTTTTULUUUUUUTTUUULLUTUULUTTTTTTTTTTTTTTTUTTUTTTTTXTTTTTXXXXXTTXTTTTTTTUTTTTTTTTUUTTTULLLULLU
TTUTXXTTTTXHHHHHHTTXTXXXXXXHHHXTXXXXXHHHHHHHWWWWHHHHXXXTXXXTTTTXHXXXXXXXXHHWHXXXHHHHXTXTTXTTTTTTXXXHHWWHXXXXXXXTTTTTTUUTTTXXTTTTXTTTTTXXXXXX
$LG$OOOYVCO$GL$G$O$OOGULGGLUULUTUUUUUUUUUUUTTXXXTTTTUTXXTTXTTTTXTXHHHHHHHWWWWWWWWHHHXHHXHXXHHHHHHHHWWWHHHHXXTXXXXHXXXXXXXXXHHXXHHHXHHHHHHWWW
OVYYYCliCoìloVl]ì/i!/]oì|/|]i]]ìi]ilCliìCClooVYVoCVClooYYCClìlCCVVVVYOOYYOOYYYY$LUGOYOOVGUTUGG$GOYY$$GGG$OOOYOYYOO$$GUUTTTXXUG$GLLUTXXHHWWWW
YOVollCYVooioloi///]iiìiìi/;!|]/!/!]|]ì]/;:!||/iìì]|!]//iili]]i]i|/]ìollìli/]iiiìlìiìiiiilVoliiiiiiìlloCCooCCoolCCoCVYVC/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\YVC
loìiìi/]ooVì]||]]|]iii]VYCìi]]lì]iii]]ìloìi]COllìììlilliìlìiioìloìì]/ììììliiììlì]iììlììiiìloìiìoliìììliììììiillloloCCVCCSurfReport.it (VCV
VlCCoì]]]]ii///ìoOG$$VVVCì]ii/ìoìiìli]!|/!|/ìiì]]]i//]/iìlìii]]iiiiìiìììiìi]]ìCooìlìolìi]ìììllìiiiìììlllììololìlCoolìloC\_______________/VCC
|!/]l]]ì]|;:!]|ill]]/!|]|||!|;;!//]iooooYVOCVCoolliii]ìCYYoCVYOVoColloìoliìilììliìi]ìi]]]ìììììiìiiììììlììlllooloolìloìoooooOYCYO]/iìiiìio/ol
Descrizionemanovrina » Banzai,22 nov 2008

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.202 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=55&pid=19527&orderby=dateD&spotname=Banzai-sinistro&uname=&ascii=1