Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 662
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Marche » Spot Fogna Beach » fogna beach luglio 2010
Media precedente
fogna beach luglio 2010
Media successivo
[1097 x 716]

Da: GhostTrees
Lunedì 26 Luglio 2010
Numero di visite: 64641
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Fogna Beach nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
llolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOO$OOOYYYVYYYYYYYYYYVYYVYVVCCVVVVVVCCVCCVVCCCCCCCCCoCoooCoooloooooooooooollllllloolllllolllllllllllllllllllllll
O$OOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGGG$G$$GGGGGG$GGGGGGGGGGGGGGG$GGGG$GG$GGGGGGGG$$$$$$G$GG$$$$$$$$$$$$$O$$$OO$OOO$OO$O$
YYYYYYYYYYYYYYYOOYOYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$OOOO$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$G$GGG
CCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
CCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYO
CCVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYVYYY
VVVVVCCCVVVVVVVVVVVCCVVVVVVVVVCCCVVVVVVVVVVVVCVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCVVVVVVCCCVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCVCCCVVCVVVCCCCCCoCCCoooCCCCCCCVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCooVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCVVCCCCVVCVVCCCVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVCVVCCVVCCCCVCCCColoCCCCCCCCCCCCCCVVVCCCVVCCCCCCCCCVCVVVCVCCVCCCCCVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCColloCCCoCCooooCCCCCCCCCCVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVVCCCVVVCCCCC
loooooCCCCCCCCCCColloCCooCCCClìì/|//||;|/]ìooCoolooi/]/|!;!/iiìloooCoooCCCCCCCCVCCCCCCCCVVCCCCVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVV
||!/;!]/]i//||]]]|!|||;::;!]]!;;;;;!;:;;;!;;;|/|!!!!;::;;;;;;!|]iiìoolìolCoooìooooCCCVVCVVCVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
:;;;!!|!;;;;::;!:::::::::::;!;;|]/!;:::::::;::;:::;;:--:-:;:;:!!iìlooollììCCoooolloCCVVCVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
:;;;;!::::::::::::::::----:!|/]ìoooìiììii]iìi]]i]!|!;;|!;:::-;ìììllolìiìiiilii]]/]]/]ìloooCCCVVCCCCCCCCVVCoCVCoCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
:;/|;:::::::;;;:::::-::/iilooooooCCCooooCooììlllìlooolololìiilollololoooollooloooolììlìiiiiiìiìiiìlìììllllloooCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCoCCCCCCoCCCCCColllooColoCCCCCCCooooooooooolooooooooCCCCooCooCCColoCCCooCCCCCCCCCCooooCCoooloooCooollloololliììlìlloCooCVVVVCCVVVVVVVVVVVV
CCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCoCoCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCoCCCCCCCCooollooool/ìlloololoCooCCCCCol
CCCCCCCCCooCCCooCCCCoollooCCVVCCCCCCCCCCoCCooollCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCClClloolooloooloolloo
oooooloìììllillllliii/]]iììOXXOooCCCCCCCCCCl/||/]]lCCCCCCoollììiiìloCCCCCCCVVCCCCCoCCCCCCCCVCCCCCCCCloCCCVVCCCCCCCCCCCCCCCoollCCCColllììlooC
ooCCoCoooolìììloCooi]|||||]VTHXGOYVolllloo];;|///|/ìllolì//]]//|||]iiììllooCCCCColi/]iìoi/ìlCCoCCoì]]oCCCVCCVVVVCVVCVCCCCoCloloooCCCCCoCCCCC
CCCCooCCCooooCCCCCCC]!;;!|!oLTLLXHHTLo////!;;;|||]ii]]]|!|||||!!!!/]//]]llllloooì/|!!!!!!!!!||/ii|!|/oooCooooVVVVVVVVVCCColloooooooCCCCCCCCo
ooooloCooooCClloCoCC|;;;;;;!YUHHWWH$XXo!!!!:::||||!!!!!;;;;;!!|||||//iìloooooool]|ì/!;!!!!!!;:::;;;;!||]]/||/]i]ii]]iìiiii/]iiiìllllìììiììii
oìoooCooCoCCoCooCol/;:::::::lLOXTHXXHTY!;:;;;!|!!!!:::;::::;;;;|]!|/ilìlììììlllooooì]/|!!!!;;;:::;;::;;!!!!;!!!!!!!!!!||!!!|||/||////]]ioooo
CoCCooooooooCoooCCl;;::::-:;/ì:::UHHXT/;!;;;!!;!/!;::::--:::::;|iìiiloììlooooCCCCooooì/|;!!;;|!!!;!;::::;:;;;;!:;!;;!;;;;;;!|!!!!!||/iloCCCC
CCoCCCCooooCCoooooi];:----:Cl;::lXHXXo;!/|;;::;!!;;:----::::::!ìlooooCCCCCCoooCoooooooli||!!!;!;;;!;;:::::;;;;;;:::!!:;!!;;;!|||!|]lìlloCCCC
CCCCCCooCCCCooCCCClo|:---;Ci;::;ì$XUC;;!!;;:::!!;::-----:;;!;|iloooooCCCCCCCoCCoooCooooolìi]||]]//||;;:::::;;;;;;::;;!]ii]iloooolCCCCCCVVVVV
ooCCCCCCCCCoCCCCCCCl!!!i/l|;:;|ìlYOLì!!;;:-:::!;:::---:::!]/ìloooooooCoCCCCCooooooooCCCoololllllllììi/!;;;;!!!!|!;;;!ìCoooooCoCCCCCCCCCCVVVV
ooCCCCCCCCCCCoCCoCCCoìCo|!;::!]oYìC$Li;;::-::;;::---:-;:;!|lloooooooooooooCCCCCoCCCCCCoooooooooooololììi///]|!;!|iì/]lCCCoCCCCCCCCCCCCCCCVVV
oooooooooooooCooooloooooi|!|i//i]llCOG]!;;!:::::---:-:;;;|iìoooooooooooCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCoooooooliiliììiloCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCVVC
///]]]/]iiiiììlìll]ììlìlììììì///;|OGCUY/;;!::::::----:;!]]loooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCCCoooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCV
!///]///]i]]ììììììiiiìlloooììlì]|]YL$OOoi!---:::::-:::/illoooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCoooCCCCCCCCCCCCoooooolloCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVVVVCC
/]ìi]iiiillooolllìlllìloCCCCCCCCCCCVVCCli]|||/]]ii]]]]lllollloooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCoooloollloooCCCCCVCCCCVVCVVVVVVVVV
iìlllllììoooooooolloooooooooCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooCoCCCoCCCoooolollloooCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVV
loloololìooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCoCCCCCCCCCCVVVVVVCVVVVCCCVVVV
looooooooooooooooooooooooooCClooooCCCCCCCoooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVCVVVVVVVCCCCCCCVVCVVVVVVVVVVVVCCCCCVVVV
oooooooCCoCCooooooCCCCCooCCCCCCoooCCCoCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
oooooCCoCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCVCCCCCCCVCCCCVCCCVVVVCVVVVVVV
ooooCoooCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCCC
oCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCC
oCCCooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCVCCCCCCCCCCCVCVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCVCV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVVCVVVVCVCVCVVVVVVCVVVVCVCVCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVVCVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCVCCCCCCCCCCCVVVCCCCC
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCVVVVVVCVVVVVVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCVVVCVCVCVCVCCV
oooooCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCCVVVVVCVVVVVCVVVVCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVCVVVVCVVCC
ooCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVCCVVVCCVVVVVVVVCCCVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCooCCCC
oooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCoooCCC
oooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooCooooooooooooooCCCCoCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCColllllììlloCCCooooCCCCooooCoolooooooCoooooooooooooolloollloCCCololloCooooCCooooooolloCCoCCCooCCCCCCCCVVVVVV
CCCCCCCCCCCoooloolìlooCCoooooooooìlllllìiiìlììiìlllollììììiìììiiììììiiiiiiiììììlooCooooliiìllllìììììllìllliii]//]]]iìlllooColooCCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCoooollollìììllooooooolllllìììllllllllllìììiiii]]]]]iiiiiiiììììiiiìllllììiìlììii]]]ilìììiìllìiii]///]]////]]i]iìolooCCCCCCCCooCCCCCCo
CoooooCCCCCCCCCCCCoooooollìi|]iìììlllolììiìììììllìiii/||//]]iiiiìllolìiìììlìiiìììi]]]iìì/|/]iii]]/|!|ii]//]ii/!///]]//]]]]iiìlllllllloooCooo
loooolloCooooolllllìlììii////]iiii]/////]]]]]]//]]///||!|//]iìi/]]i]]]iìiììi]iii]/]i]]/////]]ìììiiììlloolliìlììiiìi]]iii]]iìììiiìllììììììiìì
]]iiiìllliiiiii]]/]i]ii/||//|||/]]]]/////]]iiìììiiiiìììiìììiiììiiii]/]]]]]//]ii]]iiiiiiii]]]]i]]]]]]]/]iìììi]]ii]]]]/]iiii]]///]]iiiiiiiìììi
]]]/!||/]]]]]]/////i]]]/]iiììiii//]]]]]iiììììiii]]]]iiìllllllloooolìiiii]i]]]]]iiiìììllììllloColììllìììlìììììi]iiiiiiìllìi]/ìlìììiiiiiiiiiii
]]//]iiii]/|||/||///|/||///]iii/|/]ii/|]iiìlii]iìllolìi/]||!/iìlìllìoCCoìiloooollooooooolooCoCColoCooooooooooolllìi]iììii]///]iìi]iiiiiiìììì
/||!|///||!!!;!!||!//iiii]|!||!!!!!||||/]////i]!!|////|!!//]//iii]]/iìììiìii]||]/iiìlìiiiììlììiiìlììììììììliììlCColoollooollììllllooooìlìi]i
|!!!!!!!!;;;;!!;:!!!||////!!!!!;;!!!!//////]]]/]i]]]]////]]i]///]]|||]]/]]]//]ii]]iìi]]ii]]//|||/]iììi]iìlìlolìiìlii]]ìììì]/]/]]]iiììlì]]iiì
!!!!!!!!;;;;:;!!;;|;;!;;|!|||!;:::;|||||///////////|||///||||!||////////////|/]]]///|/]]]||////////]]]///]iììiiii]/]//]]]//|||/]]/||]]iii/ii
;;;;;;;;;;;;;;!!;;;;;;;;;!||!!;::::;:!//!!!|!|||/||||||!!;;;!!|/|!!!||||!!;;;!|||//||||//||/||/||||//||||!/|/]]//|||/|/]ììì]///]]]|||]]i]i]]
;;:::;:::;;;:;!!!!;;;;;;;!;!!;;;;;;;;!!||!!|!;;||!!!;;!!;;;:::;!;;;!!!!!:;;;;!|!!!|!;;!;;|||!;!!!!|!||!!;;;;;!|!!!!|||//]/////]]//|//////]]/
;;::::::;;:;;!;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;!!;!|!;;|;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;;:;!:;!;;;;!!;;!;!;;;!!!!!;;;;!;;;!||!!!!!|///!!|!!||||!!|||/|/]|
;;;;;:::::::;;;;:::;:::;;;::::;;!;;::;:;:;!!!;;!;:;;;;;:;:::;;!;;;;;;;;;;;!;:::::!!|!;||!!;:;;!!!!;;;;!;;;:;;;;;!;;!;;||!;!|!!;|!!!!!||!!|!!
;;;;;::-::;;;;;::::::::;;:-::;;:;::::;;;;!||!;;;;;;;:;;;;;::;;;;;!;::::;;;;;;;:;;!|/;;//]|;:;/||/|!;!!!;;;;;;!!;!;;;;;;|!;|!!;;;;!;!||!!!!;!
!!;!;;::;!!;:;;:--::;;;;;:;;::;;;;;;;;!/|!!|!;:;;;!;;;;;;!;;;!;;;;::::;;;;;;;;;;!;;::;|!!;;;;|/|/]i]||!;;;;;;!||||;!!;;!;!!;!;;;;!!!!;!!!;!!
||!!!;;;!!;;;;;;:::;;!!||!!;!!!!!!!!!|!!|]||i/:;|/|!!!!!!!!!!;!;!;;::;;;!||!!!!!|!!!!;;!!!!|]ì]]ììlì]||!!;;!|/]/]i//]/!!;!!;!!!|||||||!!!!!!
]]]i]i///||||//|///]]iìiii]]]i]]]]]/]i]]]]]]ii]]]]]]/]]////]|/]]/!!!!|/////||!!!|/]ii]]ii]]ììììlllllìiii]//]/iìllllllìì]]ìiiìììii]ììii]/]]//
ii]iiiiii]]/]]]iii]]]ii]]]]]iiii]]]/]]]]ii]]i]/i]]]]]]iii]]iiiii]]]]]]]]]]]]///]]ii]]]iiii]]]iiiììììììììiiiìììllìììììììiiììììiììììììììiiìììì
lllììiiiiii]]]]]]iìi]ii]]]]]iiiiiìiiiiiiiiììììììlllolìiìììiììììììììiiii]iiiiii]]iiii]]iiiiiiiìììllllllììììììiìììììiìiiii/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\iii
lìlìììììììììììììììlìììiiìììììììììììììllììollllllllllllllllllllllllllllllllllìllllllolllìiìllllooollolllllìììììììììììììììSurfReport.it (iìì
llolllllììlììllllììiiiììììiiìììlllllìllllllllllooooolllllllollllììlllllìììììllooooooolloooolloooooloololloooooooCoollììì\_______________/lll
llllllllììììììllììììllllìììììììlooolllllooolllllooooollìlìììlllllloooooooooooCoooooooooCooCCCoooooCoCooooooooooooooooooooooCVVCVC/ì]iì]]l/oo
Descrizionefogna beach luglio 2010 » Io su una putrida destra
Report delle onde
Report di Domenica 25 Luglio ore 16-18 (Inserito da GhostTrees il 26/07/10 all 18:30)
Spot: Fogna Beach di Porto San Giorgio (Marche)
Altezza onde: ~1 metro/i - Voto: 6

Dopo 3 giorni consecutivi di surf posso dire che è un luglio veramente insolito..in adriatico poi! Acqua bollente, zero bagnanti (grazie al c...o c'è il divieto :D ), onde destre e sinistre minuscole ma che aprivano.

Vedi la scheda dello spot Fogna Beach ] [ Vedi i Report dello spot Fogna Beach ] [ Allega altri media al Report ]

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.184 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&gid=61&pid=22178&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1