Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Snow » Snowbordata 2004 » Imgp2324.jpg
Media precedente
Imgp2324.jpg
Media successivo
[700 x 933]

Da: Alpix
Martedì 9 Marzo 2004
Numero di visite: 33386
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
ì]!|!!||]];;;:::-:;----------------|||;::;---Y|-----|]|i/-::-ì;-:|;llìo/UXTlo:;--;C|CCTTCo]i!;!]ilGLOGLOo|ìO:.-,;!:,:!-,,-,,,-,,,,,,,,,,,,,-
ì];/!!|/]];:|!;;::-------------------|l/|!:--]Y;-----|]ii--!]!--:!:/lOì:OXXXV:;-;!YloLXOl|!/;]o]lUoVU$ìl]oV!;-,:,--;,,,,,--,--,,,,,,,,,,,,,-
o/;]!!|ìi|;;]|;;;!-,,-------------------:|i!::]V;-----;io-;l!-;;!::;OV||VXXXO|;!!!V$GTLìì!//ooìCULLUU]//VC]/,:-,,;:,,,.,:!|!--,,,,,,,,,,,,--
Vi!ì;|/ì];;!oolìi!:,,,-----------------:-::/i-:|o;:-----l!io:-;|/::/ìi//OXXXG|!|!!OUXXCoYYLLUTXLOTLHXV$$Yll!!;;;:,,,,,.,/li;-,,,,,,,----::::
C/!];/]]!;;|YYVOo:-,,,,---------------::--::!]:-ìV;::---:]!|---i;:|C;/||lXHHG/!||/LTTLXTTUGLLTTUUTXTLGl-:!|::,,,,,,,,,,,ìo|,,-----::::::::::
Y/!/!iii!;!!$TXU/:-,,,,---------------::---;:;ì--lC;:-----;;|;!];!|Y;:o]iXHHT]!!]ìTTVGLOCi/:/||oiYVV/:/!;,,,,,-,,,,,,,,,:---::::::::::::::::
Y|;/|ì/ì;!!;VXHV!-,,,,,,---------------::---;-;]--VV|:--::!o]-];;;|l-:o!ìXHHHY]|oOLTUO]i/:,:!;:-ìl-,-,,,,--,,,,,,,,,,,--::::::::::::::::::::
O/:ii/|]!!:|OXX/|;-,,...,--------------::---:--|]--/Y:-:/YGo|/::!;C!:ìV!lXXHHOì]GXHLYYlì;|;;:!,,:,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,-----::::::::::::::::::
O|;ì/i!i!;|i$XL|!!|!:-,,..,,-----------:;----;:-!i-:o/-/UO!:;]-:|!C!|;O]oTXXHUiVTHLUGGGCCYo|;:,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,--,----:-:::::::::::::::;;
O];l//||;|]iVXV||||;;;::-,,.....,,,-----!----:::-;i-!]|YY/-,i!-]|]l!]|iClXXHXT/$XXLOO!:/oo/;--,,-;-,,,,,,,,,,,,,,-ì:----:::::::::::;;!/iìooo
Lì|i/]]!|]/]VXo]/|!;;;:::::-,,,......,,,::----;-::|l;LGLo|;-]iì|!Oi;ì/OYLXHHXXVTXLoY];:/;!-;:,,,,:,,,,,,,,,,,,,,,-ì-----::::;;!|ilCYOO$$YYCo
Yl/!|]i!i/]i$Ulì]||;;;;::::--,,,,,,,,...,,..,,::::-|loTXO]:|!/i|]Y|;lìGTXXXXUTTTXYVll!/;;-;;-,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,|-:::;;]loCOYYYYYVCCCCoooo
iYì||iì/ì]lOTUYC//|!!;;::::-,,,--,,-,--,-,-.-.,,,;::!ìOTTG|]]oo|C;,|ilVUXTXXOTL$$Vlìì/:;i||!:,,,--,,,,,,,,,,,,,,,,;;ilCVYYYVVYVVCoCoooolìììì
GLì/ìll]ioGXU$LULGOi|!;;::--,,,,-:--;--::;!,,-:/!|:,-;:|GUO;/]]]ì--!!l]iGXTVVUTU$o|!|]l]!/ì]-,,,--,-,,,,,,,,,,,,,,:!lVìoClìlllloVìììììiìiiii
G!!|iìoloGXWL$LTXTTXLi!!;;:--,,,,-;;;;-;!;ì]i]!::;|ì|.!|!TTlio,C-,:/:i//YTYi$XTL$l|//ì::,;!/|,,,,---,,,,,,,,,,,,,,:,,ì:!iiiìììlloìiiiiiiiiii
$ì!/iì]CGXHXUO$LXXTHTU$o/!;--,,,,,--:/]/ì//;--,,,,,,|l/|!YTGC:!ì-,/-oo|-o/!VTTU$ì;,;!|:!!!:;:,,--:,,,,,,,,,,,,,,,,:-,;V|]]i]]]ìloii]]]]]]]]]
Lìì/iCìGTHHTLO$LTUUTTXUUUC/|;,,,,-:;//|:;:---,---,,,,,|YloTOo/o;.:|,:|,;lo/oGTUU|!,!!/,;|/-:--:,;,,,,,,,,,,,,,,,,,:--:|Yi]]///]ìl]]/////////
YììioGUXHWXULO$LUULGGGLLGLUTO/:;||ìì!:;!;----,,--,,,,,,;lLVGC/G!:!,|;!:!GTLG$TLLY|:!||!-/;;:::--:,,,,,,,,,,,,,,,,,:;:--/$i/|//iìì/////////||
Cl]lOTXWWHULL$$GULGG$$$$GGUTLUUUTL$YVYO];;::--,,-:::,,;:;!LUO]Y|;!:|-]/GULC/OUU;!;:-ì;--!-,;,;,--,,,,,,,,,,,,,,,,,-:,,,!VV||||]iì/||||||||||
oì]lXTHHHGLLGOO$LL$$$G$$$$GGLTXXTTXXXXTTOG/!;-,,,:l]|;!,::LTOCì;!:!,!lG|OY]!i$L/,;-!/-,:;..-:-,:-,,,,,,,,,,,,,,,,,|:,,,!oC|!!!]iì|||||||||||
ìi/YTXHXG$LGGOO$LG$$$OO$O$$GUTUXTTTXHHTTGGLLG;:|/i-:|oì;,,OXLG!||;:-l$/;Olì!lYO-,/:/;:::,..;!,.-,,,,,,,,,,,,,,,,,,||,,,!oo!!!!]i]||||!!!||!|
ìlCXHHTULLGGGYYO$GG$$OOOO$GGUULLUTXLTHXTLUV;VOY]/!,,,,-ì]-LXTY||,!-CY||-L$OoVYY,,]i-,!,-.-:,,.,.....,,,,,,,-,,-|lY-!-!-!oo!;;!/]i|!!||!|!!!!
ìYTWWXULGGG$OYYOGG$$O$YOGOO$LUUULUTTTUUULLYYUXXULUL$VoìioYGTX$|!:/$C-:;:LXTXXGG,!l,-.;.!:,.,..-.........,,-/|CUTUU:!/]!;oo!;!!]]]|!!!!!!!!!!
YLGHHULLGG$$OVYO$$$$OOYYYYY$GLLULLUTXXTLGGGGGUTU$UTXXUUULLLTTU];:$$]/|;|THXXHG$:o----/;:,..,.,..........o$U$GHTUGL:;,--|oo!;!!ii]!!!!!!!!!!!
ìGìTHTUGGO$$OVY$$$OOOOYYYOO$GL$GGLUUTTULGTTU$$GG$OYO$$$$GGXXT$!:-/CìGYVCUXHHHTU$V]]:/C/!,,,.-..........-UUUGOXULGL!!---|ol;;;;]i/!!!!!!!!!!!
OoOOUTUG$$$$OVYO$$OYOYYYO$G$GL$$$$LUUUTXXWHT$OGGOCCCVCCCVYGUTO!-----lUTTTXXXXULXXXXTVVi;,,.-...........-GUULC$TUUU|!--:|ll;;!|]i/!!!!!!!!!;!
CYYlOTTGG$$$$VYY$$OYOOYYYO$OGLLLLGLLLLTUHWHTOOGLVCoolllooooCLUV;--,--|YGTTXXTUUOUYi]|,.:..-......,,,----$UULOXTUUG:/:::|ol;;!|/i/!;!!;!;;;;!
iOYYLTTLG$$$OVVYO$OOYYVYYG$OYGLLLG$GLGUWWWHUYO$OVVColllollìlCUTGi!--,-;l$OLTUTUGGO!i-,,,;:,,,----------iGLG$VTLLLO:/:::;CC;;|!|i|!!!!;;;!;;;
o$VCLUTLG$G$OCVYO$OOYYY$YY$GGGOO$$$VV$UWWHHUVY$$YoColloìììììloGLUUC;--:-::oHLGOlììlì/!:|;--------------l$LGGYTULLl-/::::oo!!|||]|!;;;;;;;;;;
OOOOLUU$G$$OOCVYO$GOOYYYOOGGGLYYOOCYL$UWWHHUYY$$YoolollìlllllllYLLULi-:-!|CLOìlìllìììi/::-------------:ìULO$YTULL|-|::::|i]]|!|]|!;;;;;;;;;;
$OYV$LU$G$$$OCVYO$OOOYYYYOYYVCVVO$G$G$TWWWHXOO$GVVolllììiiiiìlììoOLTToY--:lolllCYYVClìì!:---------:::::ìLU$$VULLL::/;!|/]iiìi//ì|;;;;;;;;;;;
YCCoOLUG$$O$YVVYY$$OYYYYVYVOGLLL$$$GLGXWHXTT$YOGCloollllììììiìllolo$TTL!-:oìCGWMMMMMWGoì|----::::::;;!!iYOLGVLLLY;|i|||||//ì]//ì|;;;;;;!!;;;
VoloOLU$$$OOYCCVO$OYYYVVVVY$GLOOOOOGLUU$YVCGYYOGVCllloloolllìiloollo$LU$;:]OWMMMMMMMMMWVì;;;;;;!!|/iiìllìoGGVLULo!;i;!|]///i|/||!;;!;;!!!;;;
YVoV$GUG$OO$YCCVYOYVVVVCCCYO$LOOYO$$GGGloliOVYO$YColoooooolllììooloooGLLV!GMMMMMMMMMMMMWoiiììoCVCVYYYVCClooLYGULVOoC]i]||!||||!|!!!!!!!;!!;;
OCoVGUU$$OOOOCCVYOYVVVYYCCYY$GGGYOOOGOYoClìYCVY$OYVooCoooCY$LUGCiloooVGGUGMMMMMMMMMMMMMMTlCVCololColoOLCil/$OLTGol]oi||||!!|!!!!;!!!!!;!;!!!
Cì]OYUU$$OOOOCCVY$OYVVYYVVYYGGG$YOO$GOYVVVCCCVYGOYloooVOGUUUTHMMì,:|ilYLGHMMMMMWWWWWHHMMMOìCYVVCVVVCCUXVil/oO$UYìi/Cl/|||!!|!!!!;!!;;;;!;!!!
ì//VYULOOOYOOCCVVOYVVVCVVCY$GLOYYO$$$YVCCCCoCVYC|,|o$TTULLGLUTW#T,....-/VMMMMMWXU$LULGUMMUCCCCoooooooUTVil/iGYUl]/|ll|||!!!|!!|!;!;;!;!;!!!!
ViìoCUUOYOYYYCCVV$YCVVCVVCY$$L$YVYOGGOVCCVCCl]-...ì$MHTL$$$GUXH#W:......lMMMMHTL$YGUUGGHMHTLollllllllLLC]]|iGVLi]||ol|||!!!|!!||;!!!!;!!!;!!
VililUU$YOYYYCCVYOVCCVVCCCCV$LLGYYOGG$OVVCi;.....,CHMTXHUOGXHXXMH:.... .CMMMMLLTUOOG$OOXMM$oììiiìììììGGo//|iGoV]/||]ì|||!!!|!!/|!;!!!!;;!!!!
l/ì/]LLGOYYYYCCVYOVCVVCCCYOV$LLLOYO$OOOC/-.......:GMWULUU$GUUUTMT. .....CWMMMUGGG$YOOVYTMMOCliì]/ìiiiGLCi]|iLoi//||]ì||!!!!|!!/|;;!;!;!;!!!!
C|ì/|UG$YYYOOCoVVOVCVVVCCCO$GLGGOVVVCi!,.........;LMHG$$$OOG$$UMY.......VWM#MHOYO$YYG$$TMWOV$Vlìi/CoiLUC]//ìUoi////iì||!!!!|!!|!!!!!!!!!!!!!
VìlC!LLLYYYOOooCVOVCCCCCCC$$$G$Ol/;,........... .!TMWGYO$YOG$$TMl.  ....CTHMMMLYO$$GGU$TXUOYLYCooìì$CLUC]/|lTCi]iiiii!!!!!!|!!||!;!!!!!!!!!!
ì]$//UULYYYYYolCCYVCCCVoilCoo]:.............. . .!TMMLOG$GLLLGHXi .   . ìLLMMMW$GGGG$LUUGGOYLYYlolììLLUC///]!l!-;/]|i!!!|!!!!!||!!!!!!!!!!!!
;V|;|GOOCVYOYCoCCYVCCoì:..:,................     !LMMTOGL$GTLLWXU!    ..YGGHM#MT$LLGUTGO$$$$YY$Y$OYOCVVli]iìCCooooo:/;!!!!!|!|/|!!!!!!!!!!!!
,-.......,,-:;!/]lol];........................   !LHMWLO$$GGGXTLV..    .!GGX##MGLLTXLOO$$ULGTO$UUUL$YCli/!!liìVYYYYl|-!!!!!|;:||!!!!!!!!!!!!
...........................                     .;LGHMHLOO$GUXGOC-,.. ..|$GUMMMGOOOOOOO$GGULH$LLULLG$$Ooiiio]i|oCVV$]C|!!!!!ìì||!!!!!!!!!!!!
.................... .............              .;VOYUHHUGGUUOOYYVOOYoCCVO$GLTXT$OOOOOO$$$LLT$$$O$G$OGGYo!..-,.......,,-----::,-:;!!!!!!!;;!
......... ..                                ..  .,CYYVYO$G$$OOOOOOGGLGG$YYYOOO$$L$OOOO$$$$$OUOOOOYO$O$GOVl-..........  .    .... .,,,,......
........    ....                                .:oVVY$XU$OO$$$O$O$LLLGOYYYYYYOOGG$OOO$$$OOOOOYOOYVOGGGO$Cì......                   ........
.......     ..                                 .]YVVYY$L$O$$$OO$$OO$ULGYYYYYYYOOG$$$$$$OOOOYYOYYOYYVGLL$GYC/. ...                     ......
........    ..                               .;COGOGVYYLOOOOOO$$OOOOOOOYYYYYYYY$$OOOOYOOOOOYYOYYOYYVGULGGYCo-          .            .  .....
............ ... ..                         -lYO$YYOYYY$OYOOO$$OOOOOOO$YYYVYYYO$YYOOYYYOOYYYYYYYOYYYLTLGLOVCì.       .. ...  ............  .
........         .                         ;CYO$YVYYYO$$$YO$$$OYO$$$O$GL$YYYYY$YYYYOYYYYYYYYYYVYYYYVUTLLLOVVC|                           .. 
.......     ..                            ;VYOOYVYVVYYOOOOOOOOOYO$OOOGGUUGYYY$YYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYVTXLULOYVVì-                          .  
.........                                ,VVO$YVYYYVYYYYOYYYYYYY$OOO$GLUU$$$$OYYYYYYYVVVVYYYYYVYYYVVLXUUL$OYVVi.                          . 
......... .                             .ìYY$$VVYYYYYYYYOYYYYYYOOOOOG$LLUOOOOYYVYYYYVVVVVYGVYYVYYYYVGHUUL$OOYYC!                           .
...... . .                              |YO$GYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOYY$G$ULLOYYYVVVVYYYVVVVVOTVYYVYYVVVGHUUUG$$OOYl,                           
....... .                              :VO$LLVYYYYYVVYYVOYYYYYOOYYYGG$UUUGOOYYVVYYYYVVVVVOXVYYVVYYVV$HUUUG$$$GYo/.     .                    
....... .                             .COO$GUYYYYYYVYYVY$YYYYYOYYYOG$$UUUTLOYYYVYYYYYVVVVYXVVYVCVYVVGXTTUGGGG$OCl.     .... ..              
......... .                           !O$$$$TOYYYYVYYVVYYYYVYYO$YYOGO$UUUTXLYYYYYYVVYVVVVYUVVYVVVYVC$HTXULGGGL$Vl;                    .     
..... .                               ì$GLO$UTYYYYVVVVYYYYVVYY$LYY$$O$UUUUTXGYYVYVVVYVVVVVOVVYVVVVVCYHXXULGLLU$YCi.        ..               
..  .....                             ]$GLG$TXYYYVVVVVYYYOVYOYOTYY$$OGUUUUTTXGOVVVVYYVVVVVYVVYVVVVVVVXWXULLLULOYVl-         ..              
...                                   lOGGUGUXYYVVVVVYYYYOYOYYOHYY$OOGTUTUTTXHLYVYYYVVVVVVYVYYVVVVVVVUWXUUUUUGOOYo/          .              
........                             ;Y$$GULLHYVVVVVYYYYYOYYYYOGOY$OO$TUTTXTTHGOYOOYYVVVCVYVYYVVVVVCV$XXTUUUL$OOYCì.                        
...    ..          .. .. .      .    ìOLULLULXYYYYYVYYYYOOYYYYYYOO$OO$TUUTXTXX$YOOYVVVVCVVYVYYVVVVVVVOUHTUUUG$OOOYl,                        
..     ..          .........  .     ,O$GUXTUUX$OO$YYYYYYYOYYYYYYOO$YO$TUUTXHHXOOOOYVYVVVVVYYYYVVVVVCVYGXXTTTG$$OOYC,                 .      
. .    .                            ]O$$GUXXUXL$$$OYYYYVY$OYYYYYOOOO$$TTTTXXHTOOOYYYOVVVVVVYYYVVVVVVVVOTWHXUGG$$OYV:               ...     .
..     .                     ..  ...VY$GUTXHHHTLLG$Ylìi]iVOYYYYYOOOO$$XHXXHWWXYYYYYYOVVVVVVYYYVVVVVVVVOUWWHLLG$OOYV/              .   .     
.....      ..             .  ...   ;OGUTTTTTXHHXG$YColli!VOYYOYOOOOO$GTXXHHHWW$YVYYYOVVVVVYYYYVVVVVVVVYLWWTULLG$$$Oì                      . 
 ......            ..   . ..   ..  iGL$$LG$$YOGLGVCOOVYC/Y$YOOOOOOOO$GXTULLLUXL$OYYYOVVVVVVYYYVVVVVVVCYLMHTULLLLGOYC.                       
...............       .......    . ,OO$LO$$OOGO$YoCCVVCYVO$OOOYOOOO$$LTLGG$$GLTGGOYYOVVVVVVYYVVVVCCCCVYLWHTUULG$$OOC-          .   .  ..    
............... . .    ..... .      ìV$OO$$Y$O$O$CVY$G$$YO$OOOOOOO$$OUTLG$$$GLTUG$YYOVVYVVYYYVVVVVVVVVVLHXULGG$$OYYV;           .    .....  
.... .......    ..   ..   .. .      -COOYG$Y$YG$LoCCYVVOYO$OOOOOOO$O$TTGGGGLLLUHXLOO$YYYVYYYVVVVVCVVVVVOTHTTUL$O$OVC,            ..         
..... ...... .....           ..      |YOYGYO$OGGUoYOGGOYVOGOOOOOOOOOLTXGGGLG$$GTHLO$$YVYVVYYVVVVVVVVVVCVUHXULULLLG$o.            .          
............ ......                  .lYY$YY$OL$TVVOO$$$$O$OOOOOOOY$LUHLLLGGL$YCYY//iìCVVVYYVVVVVVVVVVCC$WXULG$$OYV/                        
................ ....                 ,ìYYOYGOGULTTUGGG$OOOOOOOOOYOGGUXTLULULYCVCo!!|!!oVVYYVVVVVVVVVVCCYXXUUL$OOYV-                        
............... ......                 .]CVY$$LLUUULGG$OOO$OOYYOOY$GGTTXLULTYYCY$Yo/;:;CVYYYYYVVVVVVVVVCVHTLGG$OOVl.                       .
...............                          -/ìOO$LUGGGG$OOOO$OYYYYYOG$GUUTUUUUYYYYO$YVì!ìVVYYYYVVVVVVVVVVCCXULG$$OYV/                     ....
...... ........      ..                   .-UU$GLO$$OOOOOOOYYYYYY$$$LUUUTUUU$OY$OYOOV]YYYYYYYVVVVVVVVVVCCUGG$$OOYC:                 . ......
....     ..           .                    !$$OOOOOOOOOYOOOYYYYYO$O$LLUUUUUGL$$O$L$OVoYYYYYYYVVVVVVVVVVVVUGG$$OYVl                 .  ......
.....                      .           .   |YOYYYYYOYYYOOYOYYYYOO$O$LLULUULO$$$$$OG$CYYYYYYYYVVVVVVVVVVOYXUGG$OYV!                  ........
.. ...                                     ]CVYYVYYYYYYOYYVCCCCCVOOGGLLLLLLOOO$$$$$OOOYYYYYYYYVVVVVVVVYGGHTUG$OYC,                . ........
. ..                                       ioVVYVYYYYYOYVollllllloOGGLLLLLL$OOOO$$$$GOOYYYYYYYVVVVVVVVYLXXUTTLOYì              . ...........
 ..                                        |CVVVVYYYYYYYolllooooooCGGGGLLLG$OOOOOO$$$OYYYYOOOYVVVVVVVVYXTUUUTUGY;               ............
 .                                         -CVVVVYYYYYYClooolloooooVGGGLLLG$OOOOOOO$$OVYYYOYYYYVVVVVVVYUTULLLLGo.             ..............
    .                                     |:oVVVVYVYYYYlllooollloollOGLLLLG$$OOOOOOO$$VVYYOYYYYYYYYVVYYL$LLLLUY-           .  ..........    
    .      .                              !ìOYVYVVYVYYolooolllllololo$LLLGG$$OOOOOOO$$VVVVYOYYYYYYYYOVGLOY$LGV         .  .  .... .....   ..
...   ..         .                         ,iVYVVVVVYYloloollllllooooYLLULLG$$$$$$OO$$YVVVYOOOOOOOOY$TLLGYVVC-         ...  .. .      .   ..
..............            .                .]CVVVVVYYolooYGLLLLLL$CloCLUUU$$LG$$$$$$$$YYVVYOYYYYY$LTUULGG$Yo!        .  .                  .
........   ...            .  ..         . ..]oVVVVYYCoooLHXLGGLXXXHTCoGUTV,|UUUXTLG$$$YUGVVYYOGTTTULGGG$$$Oo-       ..    .                .
........... ..      .                    .  |oVVYYYYoCo$TGLGYO$LUUTWHoVXX$..OUUTTTXXXTGOO$GUTTTTUULLL$GOO$OV-  .. ....                      
............ ....   ..                     .;VVVVYYYCCCXGLTUG$LULLTHMOCXXT- YLLUTUTTXXTXXXTTTUULLLLLGG$$OOOYl. ... .                        
............... ...  ..                     :VO$TLGOVVHX$OY$$O$$O$LXM$VXXT; OUUUUUUTTXTTTTUUUUUUULLLLG$$OOYVV]  ....             ..  ..   ..
....................  .                  .  -VY$UULOCLMHOYOOYVOYVY$XM$OXXTo YUUUUUUUTXTTTTUUUUUUULLLLGG$OOYYYl.....             .       .. .
....................   .                 .. ,VYOLLLGYWMWOCCVYCYYVVOXMOOXXTG.GUUUUUUUUTTTTTTTTTUUUUULLGG$OOOOYl...              ....    .  ..
....................                        .oOOLLUU$UWMGCCY$OOOOY$TXVVTTTL,UUUUUUUUUUTTTTTTUULUUUULLLG$OOOYV|.                        .... 
.............. ..   .            .          .ì$OGLUUU$TTTYVO$LL$OY$T$VCLTTL;UUUUUUUTUUUUTTXTTULLLLLLGGGOOOOYV].                        . ...
............    ..   .   .....              .]$$$LUUUTLGXGVVV$LYYOUUXToLO$$ìTUUTTUUUTUUUTTXXTUUULLLLLLGOOOOVVi.                 .         ..
................        ........            .|O$OLUUTTHGGHUOY$$YOT$$YCCU$OOY$UTUTTUUTXTTTTHHXUUUUUULGGGG$OOVCo.              .... ..   .   .
..............      . ............... .      :$$OLUUL$GYY$HWU$GLXOYVVCVLGOOYOOGTTTTTUUTXHHWHXXTULLLLLGGG$$$OV$.             ..   .  . ..  ..
......... .         .................  ..    .O$OLLGOGG$CVYGTTHTYVCVCCV$UOOYY$V$UUUTTUUUTXHXTTTTULLLLLG$$OOYYG!  . . .      .  ....  ...  ..
..........  ....  .........,.......,......    V$YG$$$LLLVVVYYYVVVVVCC$OVG$O$YGYVYGLUUTTUTXHXGTUUUUUUULLLLG$VYYV......   .  .  .  ...........
.......    ...   ... ......................   V$YYGGGLU$GVVVVVVVVVVVVOYVYOOGOGYYYY$UUUUUTXH$]TTUUUUUUULGG$OOOO$,...     . . .... ...   .....
....... ..   .   . .. .............,,,,..   ..lYVOGLGGLYYYVYYYYYYYVVVVYVYVVLGGOYYVOGUUUUUTXi-TTTTULLGG$$OOOOYCY,          ....  ...... . ...
...........  .   ....     .........--,...... ;VYYOGUGLOOVYVYYYYYVVVYVVYVYVV$GG$OYV$OLUTTTTX| LTTTTTUL$GG$$OYVìO. .    .     . ........ .....
.............  .... ... .....,,......,-,... :OVOO$GUGOOOYYYOYYYYYYYVVVYYYVY$G$$$OY$YOUUTTTXi.VXTUUUUU$OGGG$$YVO.  . .. ..     .... .........
.........................................  ,OOYOO$GL$YOOYVYYOYYYYYYVVVYVYVYOG$$LOO$OVOUUTTXì.ìXXTTUUUL$OOOYOYOO... ................. .......
........................,,.........    ..  iGOY$GGGGVYOOYVYVYVVVVYVVVVYVYVYY$$GLOG$$OVGUTTX/ !XXXTUULLGOOYYVV$V.  .....  ...................
..............,,,........,...........     ,OGOOOGG$YYYYOYVVVYVVVVVVVCVVVYVYYOGGL$GGLYVVLUTX! ,XXXTUULL$$$OYVV$:..  ................... .....
...............,,,..,,,................   /$LO$OGGYVYYOOYVVVYVVVVVVVCVYYVYVYOGLG$GL$YVVYUTT-..LXXTTULGG$OOYVCY, .   .  .............. ......
...............,.,,,,,............. ..   .COL$$O$LVVVYOOVVVVYVVVVVVVVVVYVVVYYLLGLL$OYYCCLT$,..VXXTTULLG$$OYVVV........ .  ... ..............
...............,,,,,.........  ... ..    |YOLGG$GUOYYYOYVVVYYVVCVVVVCVYYVVVYOLLUL$OO$OVVOUo...ìTTTTUULG$$OYVCì... .. .. ....................
................,,,,,............ ....  ;CY$GUGGGXLYYOOVYYYYYVVVVVVVVVYYVYYOLTUG$$O$$YYVVLo...|XTTUUUUGG$OYCY/.... ....................... .
,...............,,,,......... .........-oYO$GUUGLUHO$$YYYYYYYVVVVVVVVVVYVYYYXXLLG$$$OYYVC$o...:XXTTUUULG$OYCY]..............................
,,....,,........,.....................,lYOO$GLTULUXLGYYYYYYYYVVVVVVVYVVYYOYYUTULG$$G$YYVCY/...]TXTTUUULG$OVCOV. ............... ............
.........,,...........................ìY$$$$GLLTULTTOYYYYYYYYYVVVVYYOVYYYYOOUHTLLLG$OOYVVC/...iXXTTUUULG$OYYGL.............................,
....,,,..............................ì$GGGGGGLLLTLUT$OOYYYYYYYVVVYYYOYYYYOOOLWULGG$$$OYYVCY,..:XXXXTULLL$YYOOL-...........................,,
,,,,,,,,............................-VYYYOO$GGLLTTTHL$$OOYYYOOYYYYYO$YYOOOO$GXLGGGG$$OOYYCC!...VXXXTUULL$YYVCY|.............................
,,,,,,,,,.........................../VYYOO$$GLLLTTTHXUG$$OO$$OYYYYYO$YYOOO$$GXULLLG$$$OYYVC]...-LTTTUULG$$$YC/,... .....................,...
,,,,...,,,,........................,Y$$$$$LULLLLUXXHTTUULGG$$OYYOYY$GYOO$$$GLTTTTUULG$OYYVC|..../TTTULLG$OYVVC,........................,..,.
,..,...,,,,........................|$LUTTTTXXXXTTXHXULLLULG$OOOOOOO$LOO$$GGLLTHXXXUTTULLGYCC....ìXXXTLLLL$$$U$;...........,...........,.,...
...................................l$GLGLUUTTXHHXVTXULGGGLU$$$OOOOO$L$$$GGLLUXXXTTUUUUTTUOYC;...!XXXTLLLLOVCOCi................,..,..,......
,.................................,OGLLULGGGLLUXL,lTULGGGGLUG$OOOOO$U$$GGLLUTXLLLUUULGLLUUL$!....GTTULLL$YVYY$O/..........,........,..,,,...
..................................,YOGGGLUTTTXXXl.CUULGG$GGLUG$OO$$$L$GGLLLUTTTL$GLG$O$OYYO$;...-UTUUULGGOYO$LLC.............,..,.,.....,,.,
........................,,......,..iOOO$$$$GGGLUGVLUULGG$$GLUU$$$$$$LLGLLUUG$$GUULGGG$$OO$Ol....-LUULLLLGOO$LL$l.....,.......,...,,,,,,,..,,
...................................-$GGGUUULLLLLLTXXULLG$$GLLLGLLLLUXLLLLLLLGLG$$G$$LLLGYOOV.....ìUUULLLGO$UL$Yl-,......,....,.,...,,..,.,,,
...................................,COLULGG$$GLUUUXHXLGGGG$$$$$GGLUTXUTL$$$GG$GLLGG$OO$$GYGO,....,LUULLGLLULO$$V-.......,,,,........,.,...,.
......................,,,,,,,.,.,...]$OO$$$$GLGGGLUXXTLGGG$$$OO$$$LUXGUGG$GLG$$OLULG$$OOOGU$,,,..,VTTUTTTUTTL$Yo,,...,..,,,,,,.......,.,,.,.
.....................,,,,,.,,,..,,,,:YO$$G$GG$O$$$GTTXXUG$$$$OOOO$GUTTL$$$OGLGO$OO$LGO$GLUUG:,,..,]XXTTULLLLOYVl,,...........,.,,..,..,,,...
....................,,,.,,...,.,,,,,,]O$$$O$GG$$$$GLTTTXXUOYOOOO$GUXGL$$G$GO$G$GGGUUULG$LUUG|,,,,,/XXTUULGG$OYVl:,,,,........,.....,,,,,,...
..............,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,]OO$O$LGGLG$G$$LUTUì//]]]$GOVC$GLLGGGGLG$$$LLUTL$OYVGULi,,,,,iTXTUULLG$OYVC;,,,,....,,,,...,,,.,,,,,,..
.......,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,!ìOG$O$GLGGGLG$OO$$LG!|]]/|ooolìlOGLGUGG$LLLLGUUG$OYYVVGLi,,,,,ìTTUULLLGGOYVV-,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oY$GUG$LG$GLLG$$YoCooì|!/illCClìlV$GLLLLG$$GUXUG$OOOYYVYLì,,,,,/XTUUUULL$OOOY,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!VO$GLTULO$GUGG$$oCVYVCoìoCCOYCClloGGLGLUGGTHHTLG$$OOOYYYOO---,,:UXXXXXTULLGYo,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,oYO$$GUTGOOGULLG$oVCV$OYVYYOVoCVoloGGLGGLUHHXTLLG$$$OOYYYY$-,,,,:UXTTUUUUGGLO/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,lOO$GGLUXUGGULLLYoVYYVO$$GYYVYCCCooLLULGTXTULLLLGG$$$$$O$LV-,----UXTTUULGGG$V-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,iOO$GGLUTXXTLGLGVCVVYG$OOYVO$VVYVoOGLWHTLLLUULLLLGG$$$$OYGV:---,-]XTTTUU$O$Ol,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,--,,,,,,,,,,,--,-!OO$GGLLUTTTULLGGCVYOYYYCO$VYOOY$oVVOUWHTXTLUTULGGG$G$$OYYì:------$TGGLLYOOV:,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,.,,
,,,,,,,,,,,,,-,---,,,,,,,,,--------VOO$GLLUUUUUTTHTU$O$YYYYV$YOOUH$CVVYUWHUHHTLGGGGLGGGG$Y$Gl:::::;;lTUHTUOVVU-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,
,,,,,,,,,,,-----,,,-,,,,,,---------!CO$$GLUUUUTTTULUTHXULUUXXLGMHTCCCVVUXXHUTUUUUULGGGGGOOLUi!;;;!!|ìTUWTìlCLT|,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--,.,,,
,,,,,,,,,,,,--,,,,,,,-,-----------:::]COGGLLLLLUUTTTTUUUTTTXXHTMXVooCVYXTTXHUGGGGGG$$$$$OUUC]/!!||/]lXHWUGo]TTo-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,,
-,,,--,-,,-,,,,,,,,,--,--,-------:--:;:!ìYLUTTXTTUUUUUUUTTTTL$XTolooCCVLTTTUXXUULLLG$OOOGYoi]]//]]iìoXUHX$/;;;]:----,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,---,,,,,----,,,,,,--------------:::::::::!iV$GGLLLLUUUUUTTUY$WYoooooCC$GTTULUTTULG$OOLGCoì]]]/]]]ilVToo]|;::-ì:---:,-,---,,,,,,,,,,,,,,,,,,
---,,--,------,,,-------------:::::::::::;;:;|oOGGLLLUUUUTTGYUHVooooCCoOYTULLLGG$$$$YTXVlìi]]]/]]iìoV$ì]!!!;:/V-----------,,,,,,,,,,,,,,,,-,
------,,----,,,---------------::::::::::::;:;!//iC$GLLUUUTW$YTXVooCCCCCOYXUULGGGG$$OOGYìii]]///]]illV$GGVGYCYUO:---,---,,-,,,,,,,,,,,-,,,-:-
----------------------------:::::::::::;;:;;;]]/|!/iC$LUXMMVVGTCCCCCVVVYYWTULLLGG$OOGVii/]]/|///]]ìlCOXWXG$LXXY;:---,---,-,,,,,,,,--,---,--:
-----------,--------------::::::::::::;;;:;!|/|!|||//oUHUU$oOULVVVVVVVVYOMMTULLLG$OVìi]//]]|//||//]ilVUHLGGL$$]::--::--,,,,,,,,,,,,--,,--,--
-::----------------------::::::::::;:;;;;;:|||!!|||||GTXHTLXXX$YVVVYVVVOOMMWTLGLGOYì]//|//||||!!||//iìYLUGGGY]::----::---,,,,,,-,,,,-,------
::---------------------:::::::-::::;;;;;;;;||!!|||||/UTXWWWXXUOYVVVVVYYLYOTLUT$LOì]]////|/|!|!!!;!|||/]ìlìì]|::::--------,,-,,-,,,,,,,,-----
:------:----------------:::::::::::;;;;;;;;!!!!|/||/]YXWHUGUT$YVVVVVYYYUHL$LTULXVi]|///||!|!|!;!;;!!!!;!!!;!:-:----------,,,,--,,--:-,,,--:-
----------:::-----------::::-:::::;:;;;;!!!;!!!|||///ì$ULLUGVVVCoCVVVVYGWWGGGL$Xo]/|/||!!!!!;;;;;;;;;;;;;:::--::---------,,---,----::-,-----
:::------:::----------::-:::::::::;:;;;!!;;;;!!||||||/ìVOVoolloooooooCVOXWXGLLXT]i||||!!!!;;::;;;;;:::::::::::;--------------,------:-----::
::::---:--::---:--:-:::--:::::::::::;;!!!;;!!!!!!||||//iiììììììllllllloVLLOTXGVVi/!|!!!!;;;:;;;;;;:::::::::-::::--------------,---------::::
::::::::::::--:::::-:::-::::::::::::;;;!;;!!!!!!!!!|////]iiiiììiìììììlloVGUTTGC]]!!!!!!;;;:;;:::;:::::::-::-:::-----------------------:-::::
:::::::::::::::::::::::----::-::::::;;;;;;;;!!;!!!!||||///]i]]iiiìiiiììììllCoi//|!!!!;;;:;;;;:;:;:::::-:::::::----------------------::::::::
;;:::::::::::::::::-::::-----:::::::::::;;;!!!!;!!!||||///]]]]]i]]]]i]]]//////|!!!!;;;;:;;:;:;:;:::::::-:::::---:::-------------:-:-::::::::
;:::::::::::::::::::::::--:::;;::;:::::;;;;;;!!!!!!!|||||/////]]/]]/||/|||||!!!!;!;;;;::;;:;;;:::::::::-::-:--:::---------:----::::-::::::-:
;;;;:::::::::::::::--::::-::;;::::::::;;;;;;;;!!!!!!!||||/|||//|//||||!!|||!!!!!;;;;;::;;:;:::-:::::;:-:;::----::-------/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\;::
;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;!!!!!!|!||||||||||||!;|||!!!!!;;:;;!:::::::::::::::;;::::-:::::-:------SurfReport.it (;;;
;;;;;;;;;;:::;:::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!||!||||!!!!||!!!!!;;;;:;;;:::::::::::::::::::::::::---;ll!;!\_______________/!;;
!!;;;;;;;;:;:::;::::::::::::::::::::::::;:;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!;;;;;;:::::::::::::::::-:::::-:::----:-;loCìOìV;||/]/!/:i]/|:]|;;
DescrizioneImgp2324.jpg » Trido2 - Trido3 - Trido5 :D Con la nuova divisa Anti-Fog ;D

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.223 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=1366&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1