Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Snow » Snowbordata 2004 » Imgp2318.jpg
Media precedente
Imgp2318.jpg
Media successivo
[800 x 600]

Da: Alpix
Martedì 9 Marzo 2004
Numero di visite: 33325
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
WWWHHMMWWWo/]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]i$LGGUUTTLLUUTTTXXXHHWWHXXXXXXTULG$OOOYVVìiii]iiiiìiiiiiìììììììììììììììììiiiiìììììììlììììììììììììììììììì
WHHHHWMMWO/]]]]]]]]]ii]]]]]i]]]]]]i]iOGGLTUTGLUTTTXHXXXXXXTTTUL$OYVCooooooolìiii]]]iiiiiiiiiìììììììììììiìiiiiiiiìiììiììììììììiìììììììììììììì
HHHXHWMTo]]]]]]]]]]]iiiii]]ii]]]]]]]iìYLLTTGLTXTLLLLLLLGG$$OYVCCCoooooooolllììiiii]]]]]i]]]]]iìììiiiiiììiiiiiiiiiiiiiìììiìììììììììlììlllllll
WWHXXX$i]]]]]]]]]]iiiiiìi]]iiiiii]]]]]oLLTGLTXLVCVVVVYYOOYYYYVVCCooooooolllììììiii]]]]ii]]]iiiiiììiììììiiiiiiiiiiiiiiììiiìììllìlllllllllllll
HHHHXG]]]]]]]]]]]]iii]iìiiiiììiiiii]i]ìGLLGTUVlllooVYYOOOOOYYYVVVCCooooolììììììii]]]]]//]]]iiiiiiìììììiiiiììiiiiiiiiìiiììììììlllllllllllllll
WWHHXY]]]]]]]]]iiiiìììlììiiiììiìiiiiìiiOU$U$llloCVVVYYYYYYYYVVVCCCoooolllìììììììiii]]]]]//]iiiìiiììììiììiììììiiiiiiiiììììììììììlllllllìììììì
MMWHX$]]]]]]]]iiiììloolollììlììììiiìììiCGVoloCCVVCCCCVVVVVVVVCCCCoooolllllììììììììiii]]]]]/]ìoìiiìììììiiiiiìììììiiiiiììììììììììììlllllìììììì
WMWHHO]]]]]]]iiiìloCOXTUTXLYYOCVClllllììlloCCoooloooCCCCCCCCCCCoooooollllllììììììiiiii]]]]]]]ìCìii]iiìiiìììiììììiiìììììììììììììììììììlllllìì
WMMWXo]]]]]]iiìììlC$HMMWWWWWWWWWHLGOoìlloollllllllooooooooooooooooolllllllììììììììììiii]]]ii]]ìCì]iiiiiiìììììììiììììììiiiìììììììììììììììlllì
MMWHUii]]]iiiìlooVGXM#MXXXXXXHHWHGoììllììììììììlìlllllllooooooooollllllllllllììììììììiiiiiiìi]ioCi/iiìììììlìììììììììììììiiiiìììììììììììììììì
MWH$Lì]]iiiìììoCGXWM#WXTXTTUUULYlììììiiìììììììììììììllllooollllllllllllllllìlììììììììiiiii]ììiiiCCi]iìììììlììììììììììììììììììììììììììììììììì
MMHYGoiiiiìlllVLHWM#WXTXXTTULVìiiiiiiiiìiiiiiiìiììììllllllllllllllllllllììììììììììììììiiiiiilliilVo]]ìllììììllììlìììììììììììììììììììììììlllì
#MWGOCiìììoCCVUWMM#WXTTXUUGCìììiiiììiìiìiiiiiiiiìììlllllllllllllllllììlllìlllìììììììììiiiii]ìllìiCoìììlììììììlììììììììlìììììììììììlìììììlllì
MMWUYYìloCLHXHWMM#WTTTTXLoiiiiii]]iiiiiiiiiiiiiìììllllolllllllllìììììllllììllììììììììii]]]]]iìììiìoollìììììììììllììììììììììììììllllììììììììì
HMMXO$llVTWMWWMM#WTTTTTOiiii]]iììiìiiiiii]iiiiììloolllllllllìììììììììììììììììiiiiiiiiìiii]]]]iìllìlollilìììììììlììlììììììììììììììììlìììììììì
TMMHO$oVTWMWWMM#WHXXXTYiiììììi]ilolìiiiii]iiìlloCoCooolllììììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìììììììiii]]]ilooìlllìllllolììììììììììììììììììììììììììììììì
LMMHO$YTMMWWM##WHXXXX$ì]iiììììi]iìlooliiiiiìloCoCoooolììiiiiiiiiiiiiiiiiiìììììiiììììllllìlììi]iìlooìlllìllllllllììììììììììììììììììììììììllll
LMWHOGXWWWWMM#WHXXXXLìiii]iiìlli]iìoCoìiiiilloCoollììiììììììììììiiiiiiiiììììiiiiiiìììlloììlìi]]iìlCoiìlììlolooolllììììlììllììììììììììììlllll
TMWXGTMWWWM##WHHHXT$Cìiiiiiiiìloì]]ilooìiìiìlllollìllllìììììiiiiiiiiiììiiiììììiiiiiììllolìlììi]]iìoCoìolìoClìloooolìlllìììlllìlììììlìììììlll
TWWXUWWWMM##WTU$OOL$ìì]ii]]]]iììli]]ìoClìi]ilìooooìlììììììiiiiiiiiiiìììiiiìììiiiiiììììloolììììi]iiìoCoCoiìClllollColllllììllllllllììììììììll
GHHXXWWMM##HVG$YV$TVìiiìlllìììiìlli/]ìoCliiiiìloolìiiiiììiiiiiiiiiiìììiiiììììiiiiìiìlìlooollllììiiiìloooìiVllloooooloolllllìlllllllllììììììì
VHHXTWMM##WX$YVCYUXliiìlllllloooCoì]/]ioVìi]]ììlìiiiiiiiiiiiiiiiiiìììiiiiìììììììììììooooooollllìiiiiiìooìiloooCooCCCoolllllìììllllllllllìììì
CXHXTMHUHWHXUYoCOLTìììììììlllllloCVì]]]lVoii]iìlìiiiiiiiiiiiiiiiiiìlìiììììloOYGUOllìloolllllllllìì]]iiColiioooCCoCVYVolììììllllllllllllììììì
CUXXTWUVYTXTTOoCVYYlììììlllììllloCVVìi]iCoììi]ìlliiiiiiiiiiiiiiiiìlllìlYTUXXHLTOGolìlllolllloolllììiiìColìilCCVoCCVCoìììììììllììllllllllìììì
oGTXXWYCVTLGGYooCVolìììììlìlllloooCYViiillìllìiìììiììiiììiiiiiììììloolì$XHTLULOoolVOOGllllllooolllììiìVolìiiCVOVYCCoollllìììllìììlllllllìììì
o$TXWM$CYGVYO$CV$VolììììììììlllllooCVoiiiììlCClìììììlìiiììììììììllloolìY$VVVVYOUTTXUYUooolllooCoVlCìììColìiiVOG$GVoCCollllllllllììììììììììll
oOTHWWGVVCCOYUO$$GClìììììlìììlllllooCYliiiììlooììììllììììllìllìììlooooCYOYOOO$O$OG$YloloooolCoYoClolllColììioG$G$VCCCColllllìlllìììììiìììlll
oYXWWWLVCoVCCOCoCYVlììììlìlìììllllllCYCìiiìooColìlìllllllllllllìlllo$XTXTUOOYooooCìYlolCloolìlooolllloCoolìiiYOVooVVoooloollììllìììììììlllll
oVXWTWHCooVllVCooCVlìììììllìlllllllloVYìììlllVolllìlllllllllolllllloVU$OVClllìCYlClllììììlllììlooollloCClìììilCOVCVoooolloollìììllììlìllllll
oVHHX$$ollYolCYllCClìììììllìlllìììììlCYoìCVVYVllìllìloollllooollllloooolloollllllllìlìììlllllìloooolooCCollììiVY$YOoCCCooolllllìììlìlìììllll
oCTHHVolloVVloVolollììììììììììììììììloVVlooV$oloillìloooooooooolooVoCVoolllììlloollìlìììllllllìooColooCColìììioVYCYVVVCVCClìììlllìllìììììlll
CCUUVllìlloGVCLGVollìììììììiiiiììììììlVYoloGYlllillllooooooooCYloCoooooolllììloooolllììlllllllllooooooVCClllìilYVVYVYVYYVollllllllllìììììììl
CCG$Volìììl$TXWWHU$oììiiiiiiiiiiiiìììlCYVoVGVlììilollooCCoCOooolllloollollìììloooolloìlllllllllìlooooCVCClolììiVYYCVYYYYVCooooollllììllllììì
CC$$$VlolCCllCUWWWWViiiiiiiiiiiiiiiiììlVYCoOCiiiilollooVYooooooolllooooolllìloooooolollllllllllllooooCVCololììiV$$YYO$YYYYCColooolllllllllll
VCLHTGOGGUXGolCCVGXYìiiiiiiiiiiiiiiiììloYVVCVì]iioolloooCooooCCooloooooollìlloooooolollllllllllllloooVVVooolììioUL$$$GOYOOCCooooooolllllllll
VCUWWWWXLGUXXTTLOOClìiiiiiiiiiiiiiiiiiìlVYCYYlìììlooloooCooCCCColloooooollllooooooolollllllllooolloCoVVVoolìììììLUXXUUGOGU$Cooolloolloooooll
CVUWWWWWWWXULLTXHHXVìiiiiiiiiiiiiiiiiiììlYVVOVìììllooooooooCCCollloooollllllooooooooolììlllllloooooCCVVVoolììììiGXHWWWHXHWHOCllolooooCCCCooo
VVLWWWWWWMWWWHXUGGUOiiiiiiiiiiiiiiiiiiìììCYC$$ììììooolooooCCCColloooooolllloooooooooClìllllllloooooCCVVCoolllìììoWWWWWWWWWWHYlloCCCCVYYYVCoo
YVLWWWWWWWMWMWWWHXTYiiiiiiiiiiiiiiiiiiiììoYVVGlìììllollooCCVCCollooooollllooooooCCooooìììllllloooooCCVYCooollììiiUWWWWWWWWWW$ooCVOOO$$OOOOYV
YVGHWWWWWWWWWWHHHHHGiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìììVYV$VììlìoloooCCCCCColloooollllooCoooooCoooolììllllllooCCCCYYCooollììììOWWWWWWWWWWTCCYO$LLG$$GGOOO
VY$XHWWWWWWWHHHWHHHLiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioVVOYlllìlllllooooCCollooollllloCooooooCCooClìììllllooCCCCVYVCooolìììììlWWWWWWWWWWHVCYO$LXXUUULOOO
VY$XXXHHWWWWWWWWHHHTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiììCVYYollììlllllllloooloooolllloCCoooooooCooCìììììlloooCCCCVOVCooollììììiUMMWWWWWWWWOOYOOUWWWUL$OOO
oCOXXXXXXHHHHHWWWHHXìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìlVYOVlllìllìlìllooollooolllooCCCCCooooCCooClìììlloooCCVCCYOVCooollììììlLMMWWWMWWWWXYVOOOLHHTL$$OO
oCCLXXXXXXXXHHHHWWHXliiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiilY$OollìllllllloCollooollloCCCCCoooooCoooClììllloCCCCCCCOOYVCCoolìloCo$MMWMWMMMWWWXTG$$YULLL$$OO
llìlCYOLXXXXXXXXXXXXoiiiiiiiiiiiiiii]]iiiiiiìC$LCollìlllloooColoooolloCCCCCCoooooCoCCCoììlloCCVVCCCC$$YVVCoooVYColoWMWMMMMMWWWWWUYYVYG$$$$OO
olìloloOTXXXXXXXXXXXViiiiiiiiiiiiiiiiiiii]]]ì$LLYoolìllooCCCColooolloCVCCCCCoCooooCCCCCììlloCVVYVCCVG$OYVCVOOVCCV$GHMMWMMMMWWWWWHYVVYY$$G$OO
ooVCooCVYLXXXXXXXXXXYiiiiiiiiiiiiiiiii]]]]]iCLULGCoollooCCVCColoooloCVVCCCCCoCCooooooCClìlloCVVVVVVVL$OYYO$YVVOUHHHHHWMMMMMMMWHWHOVVVVYVGL$$
V$Olìo$ooOXXXXXXXXXX$iiiiiiiiiiiiiiiiii]]]iìVOUULCCCCoCCVVVCCooooooCVVCCCCCCCoCooooooCClllloCCVYYVYOLGG$OOYY$THWWHHXHHHWMMMMMMWWHVVVCCoCVLGG
G$VììlCooGXXXXXXXXXXLiiiiiiiiiiiiiiiiii]]iloCCLUGVCVVVVVVVVCCoooooCVVVCCCCCCCCCooolloCClllloCCVO$YL$UUU$OOGTWWWWWWWHXMWXWMMMMMWWWOCCoooCCO$$
$OVlìllìlYXXXXXXXXXXTiiiiiiiiiiiiiiiiii]iìooloUU$YVVYYYYYVVVCoooooVVVCCCCCCCCCoollllloVolloCGU$XXOXGXTULTHWWWWWWWWWWWHMHHMMMMMWWH$YVoooCCYOY
YVCClììììoXXXXXXXXXXXoiiiiiiiiiiiiiiiiiiilìiiYTL$YYYYYYYYVVVCooooCYVVCCCCCCCCCollììlloVCooGGLLYTT$XLHXXWMMMMMWWWWWWMWWWHHWMMMMWWWLOVooooCYVY
YYYVìiììiVHXXXXXXXXXXYiiiiiiiiiiiiiiiiiiìì]]lGTG$OOOOYYYYVVCCoooCVVVVCCCCCCCCoolllllCCOOoVTCYT$W$UXLWWMMMMMMMWWWWWWMMMWWWHMMMMMWWHHVoooCCCCC
OOYCììììlOHXXXXXXXXXXOiiiìiiiìììiiiiiiiiì]]iCOL$O$OOOOYYYYVCCCCCVVVVVCCCCCCCooolloYoOV$OoVUCVLOXLTULMMMMMMMMWWWWWWWWMMWWWWWMMMMMWWTColllllll
YYVollìlCGXXXXXXXXXXX$ìiììlìììllìììììiììì]iooVG$$G$$$OYYYYVCCCVVYVVVVCCCCCCCVCo$VoOVC$GYoCXCVU$ULGGLMMMMMMMMWWWWWWWWMWWWWMWMMMMMWWLCoColllìì
CCoCCììlCLXXXXXXXXXXXTlìlCOGLUUUL$YCoììììoO$OV$LGL$$$OYYYYVCCVVYYVVVVVCYYVGCVOoYOYVYCYGYCoTOVL$LU$$T#MMMMMMMMMWWWWWMWWWWWWHMMMMMWWWUColllììì
YYOOCiììoGXXTTXXXXXXTG$UTXXHHHHHHHHHXTLLXHHHHXTULLG$$$YYYYVCVVVYYOYVYGVO$VG$C$oC$V$$CC$OCoVGVYLOYVOH#MMMMMMMMMWMMMMWWWMMWWHMMMMMMWWWOCllììll
OOOYCi]ìoGXTGO$$XXXXO$XXXHHHHHHHHHHHHWWHHHHHHHXXULL$G$OOYVVVVYY$G$LYYLY$GC$YO$YoOVYGCCYYVoCCVVCooCYH#MMMMMMMMMWMMMMWWMWMMWHMMMMMMWWWUColllll
OOOYoi]ìlo$$VlooYYVoCYXHXXXXHHHHHHHHHWWWWWWHHHHHXULGGG$YVVVVY$OLOVG$VL$OLVYOCO$oYYCVCoCCVooCCollloVW#MMMMMMMMMMMMMWWMMWMWWHMMMMMMWWWHOCllllo
OYO$Viiiiiiii]ìiiiiiìCXXXXXXHHHHHHHHHHWWWWWWWWHXXTLG$$YYVVVYYGOLOV$GC$OC$YC$ooVooCCCoooCVooCClììloVM##MMMMMMMMMMMWWMMMMMWHHMMMMMMMWWWLVooooo
O$$OVì]]]]]]]]]ii]iiìCXXXXHXHHHHHHHHHWWWWWWWMWWWWXLG$OYYVYVYYGYG$VOGCY$CYVoCooooooooooloCooColloCCO###MMMMMMMMMMWWMMMMWWWHHMMMMMMMMMWTVCCCCo
G$OYVi]]]/]/]]i]i]iiìYXXXXXHHHHHWWWWWWWWWWWWMMMWWHU$OYYYYOYOYLYYGO$OCCVooollllooooolllllCooCoooVYVG###MMMMMMMMMWWMMMMWWWHHHMMMMMMMMMWWGVCVCo
OOOOVì]]]/]]]]]]i]]ì]VXXXXXHHHHWWWWWWWWWWWWWWWMMWHTOYYYYYOOOOLYVVVCoooolììììllooolllìììloCoCooCYVoU###MMMMMMMMWWMMMMMWWHHHHMMMMMMMMMMMXOVVCo
O$$OYo]]/]]]iiii]]ii]YXXXXHHHHHHWWWMWWWWWWWWWWMMMWHL$OOYY$OOOYCColllìììiiiiiìlooolììiììloVCCoCYVooUM###MMMMMMWWWMMMMWWHHHHHMMMMMMMMMMMWGOVVC
$$O$YC]]]]]]iiii]]i]]$XXXHHHHHHHHHWWMWMWWWWWWWWMMMWXTU$YVOYYColìiii]]]]]]iiiìllolììiìììlCVCCCVYCoCTW##M#MMMMWWMMMMWWWHHHHHHMMMMMMMMMMMMXG$YV
$$$OYVìi]iii]]]i]i]]]UXXHHHHHHHHHHHWWWMMWWWWWWWWMMWHHHXLCooolìììiiiiiiiiiiii]iiiiiiiììloVYVVVYVooYUHM#####MMWMMMMMWHHHHHHHHWMMMMMMMMMMMMMTVC
$$$$OViiiii]]]iìiii]ìTXHHHHHHHHHHHHHWWWMMMWWWWWWWMMWHXXXLVlllloCCCCCCCCCollìi]]]]iìììloVYOVOOYCoCOUTM####MMMMMMMMWHHHHHHHHHHWWMMMMMMMMMMWOCC
$$$OVCiiìi]]iiiìiìi]ìXHHHWWHHHHHHHHHHWWWWWMWWWHWWWMWHTTUULVCVO$$$$GG$$$$OYVCollììììloCVYOYVOYCCVVGLLH####MMMMMMWWWWWWHHHHHHHWWWWMMMMMMMMMGVV
OYYYOo]]i]]iiìiiìOolCXHHHWWHHHHHHHHHHHWWWWWMWWWHWWWWHUUUUULGGGGGGGGGGGGGGG$$OYVCooooCVOOOYVYCoCVYGGGXM###MMWWWWWWMMWWWWWWHHHWWWWWMMMMMMMMUYY
$$GG$o]]]]]iìoììoGoo$XHHHHWWWHHHHHHHHHWWWWWWWWWWHHWWHLLLUUUGG$O$$$GG$$GGGGGGG$OYVCCCYOOOOYVColoCY$$GTW##MMMWWWMMMMMMWWWWWWWHWWWWWWMMMMMMMWU$
GGLG$i]]]/]iiììlo$ìoLHHHHHHWWWWHHHHHHHHWWWWWWWWWWHHHHGOGGGLULG$OOOOOOO$$$$$GGGG$OYVYYOYYYVolìììlCOY$TM###MMMMMMMMMMMWWWHHWMWWWWWWWWMMMMMMMHU
LGGGV]]]]/]iiìììoVilTHHHHHHWWWWWWHHHWHHHWWWWMMWWWHHHWTYVVVOOOYVVYVVVYYYOOO$$GGLLG$YVVVVCVlìììloCY$GLHM##########MMMMMWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMWH
GGG$ì//]]/]]iìììlliYXHHHHHHWWWWWWWHHWWWHHWWWWWWWWWWWWHGYCoCYVoCCCCCCCCCVVYYOO$GGLL$VCooloCìlC$UTXXXHHWM########MMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMM
GGGY]/////]]iìillììGHHHHHHHWWWWWWWWWWWWWHHHWWWWWWWWWWHTU$YVCYCllllolllllloooCCVVOGGOYCoVYOY$THWWHHXXXHWMM###MMMMMWWWWWWWWHHWWWWWWWWWWWMMMMHX
GGGl]/////]iiììoCìi$HHHHHHHWWWWWWWWWWWWWWWHHHWWWWMWWWWMWHXXTGYCllììlloCCoolollooCYGLLLGUXXXXXHWWWHHHXHHHHWWWWWWHHHHHWWMMWWWWWWWWWWWWWWMMMWOO
GGV]]/////]]iiiìoiìOHHHHHHHHHWWWWWWWWWWWWWWHHHHWWWWWWWMHXXXXXXG$OYYVYVV$LULLLGGLLUXHHWWWWWWXXXHWWWHHXXHHHHHHHHHHHHHWMMMWWHHWWWWWWWWWWWWMMLVV
GYi]]////]]i]]]]iloYXHHHHHHWHWWWWWWWWWWWWWWWWHHXHWWWWWXXXXHHXXXTTTTTTUL$$GUTXXHHHHHHHHHMMMHXHHHWWWHHHXXXHHHHHHHHWWWMMMWWWWHWWWWWWWWWWWWWGYCV
Vìii]///]]]]]]]iìYVVTHHHHHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHXXXXXHHHXXHHXXXXTTLGOO$GLTTLLLLUXTXXXXHHHHHWHHHHXXXXHHHWWHWWMMMMMMMWWHHWWWWWWWWWWWWLOCV
iììi]//]]]]iiiiiYLUXXHHHHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHXXHHHHHHHXXHHHHHHHHTGOOOGTXXTTUTTTTXXHHHWHHHHHHHHHHHHHXHHHWWM##MMMMMMMMMWHWWWWWWWWWHG$OC
]]]]]]]]]]iiiììloo$HHHHHHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWHHHHHXHXXXHWHHHHHHHXXXTTTXXXXXXHHWWWWWWWHHHHHHHHHWWWWWWHWM##MMMMMMMMMMWWWHWWWWWWWXLGU$V
]/////]]iiiiiiìYY$TWWWWWHHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMWWWWWWWHHHHXXXXHHHHHHHHXHHXXXXXXHHHWWWMMMMMWWHHHHHHHWWWMMMMMM#####MMMMMMMMMMMMWXUUWWWU$Y$THUV
]////]]iiiiiìii$LHHHWWMWWWWWWWWWWWWWMMWWWWMMMWWWWWWWWWHHHHXXXXXHHHHHHHHXXXXHHHWWWWMMMMMMMMWHHHHHHWWMMMM#######MMMMMMMMMM###MMWXUGXWTTUHMMHLV
]]///]iiiiiiioUXHHHHHWWWMMWWWMMMMMMMMMMMWXHMWMWWWWWWWWWHHHHHHHXHHHHHHXXXHHWWWWMM####MMMMMMWWWWWMMM##########MMMMMMMM#MMMMMWHHXTLGLLUTMMMHUO$
]]]]/]iiiiiiìUHWHHWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMWXHMMMMMMMMWWWWWWWWWWHXXXXXXXHWWWWMMM##########MMWMMMM###MMMM##M####MMMMMHHXXTTXXHTTULLLUUTMM#WMWXH
]]]]]]]iiìi]YXHHHHHWWWMMWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM####MMMMMWWWWWHHXXHHWWMMM######MMMMMMM##MMMMMMMMM########MMMWWWWHXXXXTTXHHTTULLUUTMM#HW####
]]]]]]]]]]]]C$$$OYYYO$GLTXHWMMMMMMMMMM#####################MMMMMMWMMM######MMMMMMMMMMM#MMMMMM####################MMMMMMMMMHTTUUUUUWM#WMM####
]]]/]]]]]]ilYOG$OOOOOOO$GGGLTHMMMMMMMM#############################################M#########################MMMMMMMMMMMMMHXUUUUUXMMMMMM####
]]]]]]]]]]oYOYYYOO$OOO$$GLLLTWMMMMMMMMMMMMMMMM#MM#M#################################MMMW#############M#MMMMMMMMMMMMMMMM#/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\###
]//]]]]]]]oYYYYYOOOGLUUUUUUUTMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#################################MHTTTXM#######MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM#MMSurfReport.it (###
]//]]]]]]]lYYYYYOOOOLTUULLUTXHWMMMM################################################WWWM##MMMMMMMMMMMMMMMMMM#MMMMMMM##MTX\_______________/X##
]]]]]]]]]]oYYYOOOOOOGTTLULLUUUUTXWM################################################MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM###MUUTLG$Vo]]/o/o]YCM|L##
DescrizioneImgp2318.jpg » E' inutile le Tridarelle hanno dimostrato d'evere una marcia in più... si sono presentate con tanto di maglietta Marchiata SurfReport ... e .... Yohnny C'era!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.180 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=1367&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1