Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 665
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Sardegna » Spot Poetto » Poetto(2)
Media precedente
Poetto(2)
Media successivo
[450 x 299]

Da: rocky-surfer
Mercoledì 11 Aprile 2007
Numero di visite: 41993
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Poetto nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
]ii]//////]||/|||||!|!!!!|!!||!!!!!!!;!!!!|!!|!;!;;!!;;;;;;;;;;;;;;:;;;;::;:::;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!||||||/||||||||///////]///
i]]]]]]////]/|//|||||!||!|!!!!!!!!!!!!|!!!!!!|!;;;;;;!;;;;;;;;!!;:;:;;;;::::::;:;;;;!;;;;;;;;;!!!!;;;;!!!!!!!!;!!!|||||||||//|||//////]///]]
olllììiiiìììiìiiìììiiii]////||!!!!!||!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::::;;;;:;;-.:;;;;!;;;;;!!;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||/|||||||////]]]]]
lllli]ìiiiiìi]i]iii]iìì]]]]]]]]i]]]//]i////||!!!||!;!;;;;;;;:::::;;::::-:::::::;:.,::;:;;;;;!!!!!;;;;!!!!!!!!!!!!!||!||!!!||||||///|]]]]//]]
iìlìiììlìlollìiiiii]]ii]///////////||///|/|////////|||!!!|!!!!!;;!!;::;:;;:::::;:,::,:;;;;::;;;;;!!!!!!;!|!!!!|||/||!!||||||//|||/||//////]]
llllllllolìi]]]]]]]]]]]]]//]]]//]]//]]//]]]///////]]/||///||!|||||!;;!;;!!!:;-.-..:.:;;;;!||/|||||||||||||||!|||//||||!|///||||/|||/]///]]]]
iiii]]]]]]]]]]]]//]/]]]]]]////|//////]]///||/|||||||!!|||/|/|!!!!!:-;;;;:;:-..  -.,..,::!||//|||||!||!|||!!!||||||//|///]i]]]]/]/]//]iiììììì
]]]ii]]]//////]]/|/]/|//|||||///||////||||||!!|!!|/|!!||||!!;!!;;;;:--:::::,    ,,,-;:;;|||||||!|||||/]]]//|//||||/////|/]/|///////]]]]ii]]]
ììiiì]]]]//|//]]]]]]]///||||///||////////]|//||||||!!||;;!|!;::;:;-;,::----..      ,::;!;!!|!|||/]||/||/|!|//]]]///ii/////]]ii]]]]]]]]]ii]]i
]i]]//|/|//|/////|/|||||||||||!!|/|!||/|||||||!!!!!||!!;;;!;::::;-----:-,--.  ..  .:--:--;!!|||!||||/|!!||/!!|||///]]]/]i]]]]ììììiiìlllììììì
|/]//||/]]]////||!!||/||//|||||!!|!!!!|!!!!!!!;!;;;;!||!|;;;:-----,,,,,.-,. ....  .,,,::;;!|||||||!!||/|!|]||/]ii]]/]]i]]i]]//|/]]]]]]]]]i]]
//]]i]/////]///|!!|//||||||!!!|/|||||/||/|!!!!!||||!!||!;:;;::-,,-,.......    ..  ,,,,-:;:!|!!!!!!!|!!||||||||||||/]]////]]]]]]]iììi]iiiìììl
//]]ii]]ì]]]]]ii]///||/|||/]/|//||/||/|!!!!!!!;;!||||/|!;;:-::,,,,.. .  ..    .. .-..:---:!!!!!!!!!||!!!!!|!!|//||||/||||||/]]/]]]i]]iiiiiìi
ìii]]]iiìi//iiiii]ii]/]i]//]ii]//|!!//|||!|||]/||!!|||;;;;:::,,...              ., .,--:!!|!!|!!!;!!!!!|||//||||||/||]/|||/]ii]]iii]/]/]]]]]
iiii]]]]]////||!!!|/]]i]||||!!|||!!!|/|/]//|/|!!||!||!|!:;;----..                . ,-,::;:;:-:;!!!||///]//|/|||////|///|||||]//]//]i]]i]iiii
/////|////|||/||/||]/||||!!!!!|||!!!|!;;;!|!!!!!;;:;:;:-,--,..                   ,,:-:::;;::.-;;-:-;;!!!||||!!!|||/|!!|!!!|///|//|||]/]]]]]/
iiiiiii]]]]]]]/|||!//|/|||||!!;!!;!!!;;;;;!;;::::::;;:-,.:-,..            ....,,,.---:-::::;.::;!!!|!!|||!;;;!|//|//]||/ii]//]]]i]]]i]]/]iìì
]]iiii/]]]////||!|||/|||||||//;;||;;;!!;;;!!;;!:::;;::-::-,,..           ...-,-.,,- ..,-;,.,:--!!|||||/||!||||]i/||/]]i]]]]]iìiìì]]]iìliiììl
//|]i]]//|]///|/]/||!!!!!|!!;!;;;;!!;!!;;:;;:::-:-:::------,.        .,  .,...,....  .-.,,,..,,::::;;;!||/]///]]]/|/|/]]ii]]]iìììiiiiiìlìllo
]]]]/]]/|]/|||||/||||!!|/||!;!!!!!!!;!!!;::::::--::::--:--,.          , .,,...,...  ..,       .,:--:::;;;!!!!|!!||/|/]]]/|/]]]]iiiiìiii]iììi
]//|||||||!!!|!!!!!!!!!!!!!;!|!|!!!!!/!;;;::;;:-.,-,,,..,,,         ..,. ,.. ,-,.   .         ,-::-;:-;;!;;!!!!!||!|!|/||||/|//]]]/]i]/ii]]i
|!!!!||!|!!|!!:;;;;;;;;!!!;;!!!!|;;;!!;;;;;;::---,..,,,.  .            .,.,.-oTU|   .  --. ....,::::;::-:;!!!!;;;!!!!!!!|||/|///////|]]iìì]ì
|!!!!||!!!!!;::;:;;;:;::;:::;;;;;:;;;;;;;-:-,,.,,...,...                .-.,YMMMG...;/o$GOl!,.,,---:::::;::;!!!;::;!!;!!!!||||||||||||||/]]]
|;!||/!|!||!!!||!;!|!!!;;;:;:::::::-:--:-,.,..   ...,..                 ,,.|MM##WoOUTTTUXTLCì]:..,,--::---::!!!!;;|/|||||]]/]]]//]]//////]]]
|/|//|!!!|!|||!!!!!||!!;;;;:::;:::::--:--,, .       .....                ..CWMMMMTXMHUTì-:!]iCo;:,-:::::-:-:;;;;!|||!|!!!|||||//]/]]i]]]ii]]
//|||||||||!!!!!!!;;;!;;:;;;;;;:;::-:----;,.         ....                .VH$U$LGWWMML!...,,-:!!!;,-::--;-:--:;::::;:;;;;||!|//|/|//]//]//]]
!!!;;!!!!|!!!|;!!;;;;;:::;::::-----,,,,.,:,.          .                 .OMWVOYYUXHMU- ,,..,,,,--,---;---::::::;!!;;;;:;;||!!|/||||////]////
;!!;;;;;;;!;!!;;::::::::::::::;::--,,,...--.                           ,YWMMTVOHHUXWC.. ...,....,,.,,,,,,,,----:;::::;:;;::;;!|;!!!!|!|||!|/
;:;;:!;:;;;!;;;;:::::-:--::::-----,......,,.                         .;UM#MWWT$GYUHUO,.....,.... ...,-,,,,,,,,-,---------:::::;::;!;!!!||;||
;;:;;;;;;::::;:;:::-:-------,-,,,,.. ..   ,.                         ;XM#Tì/iGULUXXHT, .-,. .,...,,,,----:----:::----:::;!;;;;!!!!:!;;!!!!!;
:;;;;;;!!|||!|;;:-----::::-:;:--,,.. ... ..,                       .!XMML|:::]$GTWMM$. ...   .. .,,..,-,-----::-:::;::::;;:;;;:::;;;;;!!!!!|
-;!:;;:;;::::::;;::--::::::-::---,.      .                         :XWTC;-----!iLMMHì   ...     . ...,,,.,,,,--,,,---:-:::::;::!;;;;;:!|!!!|
----::::::-::::;::::::::::::;:,,,..                                oWX|-,,,,..,-;VTT:   ...       .........,,,,,,,,,,-,--::::::;::::;;;;;!!!
.,-;:,:/i|;;;;;:::;!;:::::::::-:-,.                                CMo,....   .-]ìLO              ,,--,---,,,,.....,,----,,,,,,---::::;;;:;;
 .,. ..-;-,.,-:;;;!;!;:::--:------,                                CW|....    .;UUL]..             .....,,-,,----,,,,---,,,,--:----::::::::;
       .. .   ..,:,----,,--,,,,,..                         ...   ..lH|,.      .CXX$-.            ....,,--,,,,--,,,,,,,-,,,,,--,----;;;:;!;;!
.              .,-,. .. .   .                          .....,,...,./Xi..      -TXTl-.          .,,,,,.,---------:::-::-:::::-:-::-----------
:-.,. ..   .     .-,                     .             .,,----,-,,,;Hl.       -YG$|:.          .,,,.. ,,-----::;;;;:;;::::::;;:::::::::;;:;:
!|:!::;-,,:!.                          ..-.           ...-::;:-----:Yl       .:lY]!:,          .., ..,,--:::-::;;;;;:---:---;:;---::;;;!!|||
]]]]]/||-:/|:...,,                     ..-           ...,,,:;!----,:ìi.     .;/ii::,,.         ..  . ..,-----,-:--::-:::;;--:-- .,-,;!|!////
ìiii/]]//]]/|;,,,,          ........     .     ..,,,,,,,,,,,---:-,,|i/.     .-;:..,,.                    .. ...,,..,--,,-.. .-,   . .,;|///|
ìii/|]i/]/||//!-,.        .,--,,,,,,.....,....,,:--:;;;:-,,-::-||:-::!.    ,::,   .                           ...,,.,.               .-;;!;;
llììllìì]||/]i//|!,..,,------------,,..,,.,.,,--.-;-----,-:,-;:-!!-...     ::.                                      ..,               ..-;!;
ìì/ìlooooli]]]]]|;:..:;::::--------,-,.,,,.,,,--:!;|;;;|!:-,.,,---,.   ..-.::,                                      ,.,                  ,;:
--:|ìooiììi|:,---,,--::::---:------,.,,,,,,,:-;!;;:!!!/]|!;!-,..,  ..,-,,-;!;-..                                    ..                    ..
----,,,,....,,,,,--::::----:--------.,.,,,,-:;;:;:-::|!!;;::::,.    .,-::;|!::--,.                                               .        ,,
.,,,,,,..........,::::-----------,,;;-,..,,--;;;:--::|-:--:/]/!,   . .:::;||/;;:--.                                         .             ,-
 .,-,,,,,,,.   .,,-::::-----------:|!::,-,,-|/!;:-;!.,,,-,,,--,.     .---;|!]/!;!;-.                                        .    .        ,-
.,--,,,,,--,   .,,,--::,,-,-------:|/|---,,-;::::-,,,,,,.,,--...    .,:::;|//]]]|!-,..      ...                                  . .    .,..
:,;|];,,,--.  .,,,,,---,,,,-----:|ìlì];---,------,-:::-,,,--,....     .,:-:!]ii]|/:,,,  ......                                          ....
o]:!|//ii]:....,,,,,,,,,,,,,,,,:]ìll/!;,,,-,-,-,,,-i|!!;:.,,....... ...,,.-:;:|ì||:-...,,,,,,.                                     .   .....
ì|;:--:|l/.....,.....,,...,....-|]]i|!,...,-;,,-::;ìi/];:,,,-::,.,-,,,.-.,.,...,-:-;,-,,,,,,,,. .                                        .  
......,,, .  ..    ..... .......,,-:--,..,::-,;--:;!--,:;:-,,,----,:,,-:,;:,.,-.,,....,, ..  ,-.,.                         .                
.......,,         .....       ......,-..,.,,,,::,!|-:,.,-,,,-------!-,-,,//-.... .....,. . ...,:;,,    .               .. .           .     
.....,,,.                         ...,.,.,,---:;-;:,.. .,,-,--::!;:!:-;-;]l:;,.. ,-.,,...-,.,..,:;|,,                  . .. ..              
--,,....    .                      ......-:,--;;::-,,,,,..,:!/]ì]i!:-;,.-:,,-;-,-. -,.  .--,-,..,-!::.                   .. ,,              
-;!;|]!;,  ....                      ...,,;;;::;:,--,:---;;;|;!];!,:|-,.,,-,----:-.,.. .,:;,-,-,::--:,,:-,.,,..          .  .               
:||/ìllli.                        ....,:;!;:|::-!;;|!-,-|!||iì/i:-:::;:--,--.,,:;.   ,,-.,,,.....,,...,,--:-:,,            ..               
--,  ...                          .. .:|!::;!!-::!|/|-,:,,|/|]|;.,---;:-,;:-,..-.   . ,..,-,.,,.,,,-;,,.,,,,,,,,            ..              
,.   ..                              .;;:;!!;;:-,-:!;-,,.-!]|:.,-:,...-:,,;;-, . .  . ,..:.,,:-,-::]!:,,.   ..,,..      .  ...              
,    .                               .|]]/;;!|-,..,,--;;--;:!-  -;-,,,..,-:,;,.   .. .,...  .,..,,,;.., .  ., . .,         ...              
                         .    ..      ..,,..,. ,.,..-::;;;--:,.  ..--, .,,-.-,. .,,.. ....-..       ..,-..,,-. ... .       ...              
                                             .,,,.. ... ...   .. . . .   ,,-,:,.,;|,   ...       ...,:--,,.-.-;;,,..,.                ...   
.......,                                                ..  ..,,., .      .,.,-,.:!;.  .        .,,,..:,,.;!;||;---.,.                .,.   
|.     ...,;!:.                             .-,.,,,,. ,,:-,-. ...,..       ..  ,,...,           ..,-.,--,,--,:::;;:,.                ..     
!-..-!;;!;::,,--,..--,,-.....,,            ;|!!!!!;-,,:;,,--.                    . ,            ..,,:|;-,,,-::]ì]/;:.                       
    .::!;::::--::-,----::;:::-,           .;:-,. .  ...,.                          .             ,::-,::!|]/]!;;;--!,       ,,.  .      ..  
    ,;!!;;;;;-,,...,,....                          ,;:-:,,,:,                   ,.                   -:!//!|:-!/:-!-,,..,,.,;!:,,--,.       
     ....,..,,,,,...                                ,-:-. ..                  .  .                   ,-..:!!:!|!;:;::,...,--:;;!-.,-,..     
--,.    ----::;;;::,      ...    ..,,.       .,---,.                             ..                . ., .,:-;:-,,-..,-..,-,,,,,...-,-,,,,,,.
;:-.                    .,-::::--,.,,..  .,.                                                            ..,..     .     ...  ...,.--!;:-;:-.
...           ::-..,:;;::--,,,,,,,,---,,.  ........                                                                          ....--,-,---,..
,....                . ..,....   .......................                                                                ..... ..,-,-:-,-,,--
,,---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..          .,,........,,---:::---::-,,.    .   ..,,,   ..,-:, .....                    .   ...,.,.. .. ..,,..,,,...
,--,,,     .,,,..   ......  ....      .,,,,,,..                  .,,-::::--,     .,------,,:-,,:,,.,                   ...    ....... ......
                                  ,---,........,,,,,,,,,,..     ......  .            ..,..   .....  .                          .... ..,;||!;
                                     .                ....,,,,.... ..,,..              ...          .:!!:......:;.. .   /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\///
                                                                                       ........... .-Volì|,/!//CY|/,/  ,SurfReport.it (|/]
                                                        .....                          .........,,,,-oYolV!$CVl$|;:|:ì:]\_______________/!|/
                                                         .,,,,..                       ......,.,....!ìl$CCoYY;|V,ì-ì,|i|]-l-;!/i.:!--];!...,
DescrizionePoetto(2) » Rocky Poetto

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.259 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=15599&orderby=dateD&spotname=Poetto&uname=&ascii=1