Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 726
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Friuli Venezia Giulia » Spot Lignano Pineta » surfiamo quello che possiamo
Media precedente
surfiamo quello che possiamo
Media successivo
[1024 x 768]

Da: marcov
Sabato 1 Settembre 2007
Numero di visite: 72526
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Lignano Pineta nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
::------------------------------------::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;!;!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||||||//
--------------------------------------------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;!;!!!!!!!!!!!!|!|||||||||
---------------------------------------------------------------::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!||||||||||
-------------------------------------------------------------------:::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!||||||
---------------------------------------------------------------------:--:--::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!|||||
-----------------------------------------------------------------------------:::::::::::::::::::::::::::;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!|||
------------------------------------------------------------------------------:::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!|
--------------------------------------------------------------------------------------:-:--:::::::::::::::::;:;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!|
-------------------------------------------------------------------------------------::-:-::::::::::::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!|
--------------------------------------------------------------------------------------:::::::::::::::::::::;::;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!||
-----------------------------------------------------------:----------------------------::::::::::::::::;!;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!|!!||!|]]]]iii
-----------------------------------------------------------:-----------:-------:-:::::;:::;]oVC||]/;;]ilO$CC///ìi|!C$OClYVOYLGL$CV$VGLUUUUTU
--------------------------------------------------!;;!///olì]||!;!|ìilCl|||]ii|/l!;lVO$YVCCLLULLGLLOOLLLLLLLUULLLLLUUUUUUUUUUUUUUULLLUUTTTTT
----------------------------::-::::::::::::::;;iìV$GGGGGGGLLLLGGGLGLLLLLLLGGGGGGG$Y$GLGGGGGLGGGOYLLLLLLLLLLLGVVGLULLLLLLUUULLGLYYGLUUUUUUULL
oooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCooooCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOYYYYYYYYOYYOOYYYOYYYYOOOOOOOOOOOOYOOOYYYOOYYYYY$OOYYYOOOOOO$$$O
OOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYOOYOYYYYYYOYYYYOOOYYYYOOOYYOOYOYYYYYYYYOOYYYYOYYYYYYYYYYYOOYYYYYYYYYYYYOYYYYYYVYYYYYOOO
OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYVCoìlCYVCollCYY
O$OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVCCCColooooCCVYYYVVVVVVYYYYYYYYYYYVVVVCì]]lVYYYYYVVCoCVVCVCCVVYYVYY
O$$OOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYVCCVYVVVVVYYYYYYVVYYYYYYYVVolCVYYYYYYYYYYYYYYVCVYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYVVVYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOO
YYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVVYYYYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVYVYVVVYYYYYYYYYYYVYYVVYYYYYYYYYYVYVVYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
OOYYYYYYYYYYYYYYYVVVYVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
YYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYVVVYVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVYYYVYYVYYVVVYYVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
YYYYYYYYYVVYVVVVVVVYVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCoCCVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYVVYYYYYVVVVVYYYYYVYVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
YYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVCVCoCCVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVV
YYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV
VVVVYVVVVVVYYYYVVVYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYVYVVYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYVVVVVVYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYVVVVV$YVCCVYYYYYVYYYYYYYYY
VVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVVVVVVVVYYVVVVYVYVVYYVYYYVVVVVVVVVOLOoìlVVVVYVVVVVVVYYYY
YYYYYYYVVVVYYYYYYVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYVYYVYYYVVVVYVVYYYYYVVCoooooColìVCCVVVCVVVVVYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYYOGOVVVVYYYYYYYYYYVVColllloollìlCCCollììloCVVVVY
YYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVYVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVCCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVOTLVVVVVVVVVVXHLVCCVVVVVVVVVVCoololollìììiiioVlClììiiìllVVYG
YYYYYYYYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYGTUVVVVYYVVVVXT$VVVVCCVVVCoolloooCCCoooìi]]//]]ììiìi]]]io$TH
YYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV$HHXH$VVVVVVVCil$OCCCloCoCollìììllìlolìììlì]/|!||||/iiìiiìoYTH
YYYYYYYYYVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVYXWWWH$VVVVVVoìiilllCooCoìì]/i]]iiii]iiiiiiii]|||||||/]iììììoVO
YYVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCoC$LTTLOCCCCCColoVoCCollì]iiìi/]]]]]/]//]]]]/]]]/|||||||/]ìoolllì
VVVVVVVVVVVVCCCoCCCCCCCCCVVVVCCCCCCooCCCCCCCCCColooCCCCLXUYCCCCCCCVCVCCCoCCCCVYYYYYVCCVVClCVOOOViiiìlìiiiii]]]///////////|///||!||||/iiColoo
VVVVVVVCCCCCCCoooCCCooolooooCCoCCCCCCoooCCCCClloìllooo$HHHXYVVCVVVVVVVVVVVVCVVVCCCCCVCClolol|/i]||iloì]iii]////|||||!||||||||!!!!!|||//lYYoì
VVVVVVVVVCVCCVVVCCCCCCVCColoVCCVVVVVVVCVVVCCClolìlliìoGXL$CCoCVVVVCVVVVVVVVVVVVVCCVCllì]|]]||||||||]i/|/|||!!|||!!!!!!!!!!|!||!!!!!!|||]CVYl
VVYYVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCCCCCCCCCollìioCYY$GYolllilCVCCVVVVVCCCCollolìii/!!!!||||///|||||/||/|||!|//|||||!!!!!!!|||!!!!!|!||/ìli
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCVVVCCCCCCCCoCCoCYOLOOOO$OGGOVoClììoooolllllììiii/]]]/!!!!|||!!|||//|/|||!!||||!||!!|||!!!!!!!!|!|||!!!!!!!|||/
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCooCCCCCoooCVVVVVVVVCCCCoolCCCìììi/]]ìVLGGOColìlllìììiii/|//||||||||||||||||||/||||/|||!!!!!!!!!!!!!!!!!!||!!|!!!!!!!!||||
CVCCCCCCCCoooooooooooooooooooolloCCCCCCoooooollììì]]]]i]iCO$YVoolìììiiìììì|!|||!!|||||!!!|/|||/|||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!|/|||!!!!!!!!|||!|
CCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCCCCCCollì]//i]]]Y$OOVCloììlììiìi|!|||||/|!!!!!!!!!|||/|||//|||||||||!!!!!!!;!!!!||||||!!!!!!!!!!!!|
CCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoCoCCCoCooollìiii]///llloOOOOOColoì/]///||||!|||/|||////|||!||////||||!|||||||!!!;!!!!!!!||!||||!!!!!!!!!!!!
oooooooooooCCCCCCCCCCoCCCCCCCCooooooCCCColìi]]//////o$$OY$O$O$YCool///|!!!!|!||||||!|||||||!!!!!|||||!!||!!||!!!!;;;!!!!!!!!||!!!!!!!!!!!!!|
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCColìloCCooollìlCllìii]///||///]Y$LG$TXTUUGUTGV]///|!!!!!!!!||||||//||!!!!!!!!|!!!!!!!!|!!!!!!;!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!
VVVVVVVVVVVVVCCCCCCollìiìlììììiii]]iYViii]////////]Y$L$$GTXHXXTTTTLi|||!;!;!!!!!!!!|||||||!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!
VVVVVVVVVVVVVVVCCoooClloCollìììiii]]ìYVi||]//]]]//ì$GGloVGHHHXXTLGG]|!!!!;;!!!!!!!;;;!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!|||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;!!!!!!!!!
VYYYYVYVVVVVVVoCoCCoCVYYVVCColìololi]ìVYì///]]]]]iìlOCloCYTTXTXTUUC||!!!!!;;!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!|!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VVVVVVVVVVVCCooVCCVVVYYVCoYYoCYOVYYOliìVYl]/]]]]]iCVllloCCYYOGULGY]/||!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!
CVVCoCCoollCYYYYYYYVYYVVVVYOOO$$$$$OColCO$Ci]iiiilVVolloloCVCVCVl]]//|||!!;!!!!!!!||!!!!!!!!!!!|||!!!!!!!!!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
llooooolloYYYYYYYYYYYYOYOOOOOOOOO$$$G$YO$$$YììloooollìllllooColìii]//|||!!!!!!!||||||||!!!!!!!|||||!!!!!!|!!||||||||!!!!!!!!|!;!!!!!!!!!||||
CCCoCCVYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOYOOO$$$GGLLUUGGGOlììooìììlìlolooollii]]]//|||||!!!!!|||||||!|||||||||||!||!!!!!|||||||//!||!!!||||!|!!!!!|||!|||
lloCYYYYYYVVYYYYYYYYOOOOOOOOOOOO$$GGLLUUTTUUG$oììoooolìloloìllìii]]]]]////|||/|||||||||||||||||||!||!|!!!!!!!!|||||||!|!!!||//||/||||///////
YYYYYYYYYYYYYYOOOOOYYOOYYYOOOOOO$GGLLUUUTUTTLO$YloCCYCoooVCollolììi]]]////////////|/|/////|||!|||!||||!!!!||!!|||/|!|||||||||]lloloooolooooo
YYYYYYOOOOOOYYOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$GGLLUUUTTTULGLOYYY$OOOOOOCoolloolìii]]////////////]]////||||/|///||/||||||||||||/|////||||||]ìCVVVVVVVVVCC
YYYYYYYYYOOOOOOOOYYOOOOOOOOOOOOO$G$$GLLUUUUTTG$GGGG$O$Y$OOYYVYYOVoollìiii]]]]]]]]]]ii/]]//////|||/|||||||||||!|!!||///////|||/]lCVVVVVVVVCVV
YYYYYYYOYYOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$GGLLLUUULLGGOOO$O$OG$OVYCYOYOOOololilìiiiiiiililì]i]]]]]/||||||||||||/||||||||||//////||//]lCYYYYYYYYYVV
YYYYYOOYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOO$$OO$GLLLLLLLGGGGOCVOOYO$OYOYYCVVVVYYVoloClìVoìolooìii]i]]]]/|||||!||||||||||/////////]/]]]]]]lVVYYYYYYYYYYY
YYYYYOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOYYYOOOO$$GGGGGG$GGGGGGOVY$OVYYVVVYVVVVCCooCoooollCllllììliiii//||/|||||||||!|||||////////////]illCVVVVVVVYYYYYYY
YYOOYYYYYYYOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYOO$$G$$$O$$$$$$OO$$$$$VoCCVO$YYVoooooolllììllìììììììì]]////|||//||/|||||||]]]/]//////]]iìlooCCCVVVYYYYYYY
OOOOOYYYOOOOOYYOOOOOOOYYYYYYOYYYYYYOOOO$$OOOO$$$O$$$$$$$$$$OYYO$$OOOYVCVooCColììììiììiiiii]]///////////||||||//////////]]]iììlooCCVVVVYYYVVY
OOYOYYYYYOOOOYOOOOOYOOOOYYOYYYYYYYOOOOOOOOOOOO$$OO$$GGG$$$$$OOOOOOOOOOVYVVYOOYVClìiìooolìi]]]]]/]//]/////|////]//]]//]]]]]]]iiììoooCCVVVVVVV
YOOOOOYYOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOYYYYYYOOO$$OOOOOOO$$$$$$$GGGG$$$OOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYVCCooloolììiii]]]]///]]]/]]iii]]]]ii]]]]]]]iiiììlCCCVVVVVV
YYOOYOYYYOOOOOOOOOOOYYOOOOOOOYYYYOOOOOOOOOYOYOOO$$$$$$$$$$GG$$OOYYYYYYYYYYYVVYYYYVVVVVVCoììlllllìii]]]]iiìlllloooolllìlllllìlllloCCVVYYYYYYY
OYOOOOYYOOOOOYOYOOOOOOOOOOOOOYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$OYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVColiiììììiìiiiììììììììllìllììllooCCCVVVVVYYYYYYYYY
OOOOOOOYYOOOYYYYYYOOOOOYYOOOOYYYOOOOOOOOOOOYOOOOOOO$$$$$$$$$$$$OOOYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCooolllllìììii]]i]iii]]i]iiìllloCCVVYYYYYYYYYYY
OOYOYYOOOOOOYOYYYOYYYOOOYOOOOYOOOO$$$OOOOOOOOOOOOO$$OO$$$$$$$$$$$OYYYYYYVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCoooCCCCCCCCoolooooloCooooooooCVVVYYYYYYYYYYYO
OOYOOYOYOOYOOOYOYYOOYYYOOOOOOOOOOO$$$G$$$$OOOOOOOOOO$O$$O$$$$$$OOOYYYYVYYVVVVVVVVVVVVCVVCVVVVVVCCCCoCCCoCooooCoCCCCCCCCVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYO
YYYYYYYYYYYYYOOOOYOOOOOYOOOOOOOOOOO$$$$$$$OOOOOOYYOOO$$$$$$$$$$OOYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCVVVVVVVVVCCCCCCoCCCCCCCVVVVVVVVVVYYYYYYYY
OYYYYYYYYYYYYYOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$OYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVYYYVVVVVCCVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYY
OYYYYYYYYYYYYOOOYOOOOYYYYYOOOOOO$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$OO$OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVVVYYYYOOOOOOOOOOOYYYYYOOOY
OOOYOYYYYYYYYYYOOOOOOOOYYYYOOOOO$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCoooCCCVVYVYVVVVVVVYYYYYYYYY
OOOYYYYYYYYYOYYOOYYOOOOYOOOOOOOOO$$$$$$$$$OOOOOOOOOO$$$$OOOYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYVVVVVVVYVVCCCCCVVVVYYVVVVVVVVYYYYYYYYOOO
OOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYOOOOOOOOOYOOOO$$$OOOOOOOOOOOO$$$$$O$$$OOOYOYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYOYOYYYYYYYYYYYOOOOOO
YOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYOYYOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$O$$OOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOYOOOOOOYYYYYYYYYYYO
OYOOYYOOOYOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYOYOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$O$$$OOOOYYYYYVVYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYOOOOOOOOOOOOOYYOOOOYYY
OYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYOYOOOOOYOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOYYYYOYYYYOYOOOOOYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOYYYOYYOYYOOOOOOOOOOOOOYOOYYYOOO$OOO$$$$$OOOOOYYYYVVVVYYYYYYYYYOOOYYYYYYYOOOOOOOOYYOOOYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYOOOOYYOOOOOOOOOYOOYOO$$$$$$$$$$$$OOOOOOYYYVYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOYOOOO$$OOOOOOOOOOOOYYYOYOYYOYOOOOOOYYYOOOOOOO$$$$O$O$OOOOOYYYOYOYVVVYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOYYOOOOOOOOOYYYYYYYOYYYYOOOOYYYYOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOYYYOOOOOOYYYYOOOOOOOYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$OOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOYYYYOOOOOOOOOOOOOYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$OOOOOOOOYYYYYYYVVYYOOOOOOYYYYYYVYYVYYYYYYYYOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OO$$$$$OOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYVVYYYYOOOOOOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\O$$
OOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$OO$$OOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOOO$$OSurfReport.it (OO$
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO\_______________/OO$
$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOiiìoìloìO]$$
Descrizionesurfiamo quello che possiamo » Foto di Sandro, surfista Marco (marcov di surfreport), Lignano Pineta Agosto 2007

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.198 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=16620&orderby=dateD&spotname=Lignano-Pineta&uname=&ascii=1