Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » Cicciogatto
Media precedente
Cicciogatto
Media successivo
[450 x 600]

Da: zellamax
Sabato 24 Aprile 2004
Numero di visite: 2137
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
LGLLLULTTULGULLULULULTXXXXXTTTTUUGGGGUXXXTTTXXXXXTTXXXXTTTLTXTTXTG$GGLLLHWWXTXXXTTTXXXHHHXTLGLXXXGLTTUULGULGLTXXUGTXXGGGLUUWHHXXXUUTXTXTHWHH
L$LUULLXTLLUUULLULLUTTTTUULUTTTTUGG$$$LLLTUTULGGLTULXXHTTTGTXHXXTG$$LGGGHHHXTXTXUUTXXXXXXTTTLLXHHTUUUTTLGUTTXXTTG$TXTGGGUTTHHXXXTLUXXTTXWWHX
LGLTTLLXUGUTTUUULLTTTTU$OOYOO$GL$$$OOOO$$$LUGGUTTTXTTXXXXTLTTXXHTG$UXL$GHWHTTXXHG$LTXHXUTTTTTUUTTUUXUULGLTXHHTULGLTTUUUTXTXHHXXTLLTXHTUUWWHX
LLLTUULXTGTXTUUUTLTTXTGOOOYYOOOOOOOOOOYYYOO$LTXXXXXXXHXXLLXHHXXXHLUHHULHHHHXTXXHGGUUTXXXTUUTTTULGLLTXTUTTXXXXUGGGTTTXUXTTXHHHXXLULXXULLUWWHX
UUUTUUUTXGTXTXTXTLXXXU$$$OOYVYOOOYYYYYYVVVYY$TXXTLGGTXHTTXXXHHXXTUXXTTTHWWXXTXXHGLUUTXTUTUUUUULLUTLLUXHHXXXXXULLGLLUTTTTTLHHHXXLUXHTXXTHWHXX
TUTTTXXXXTTHXHXXGGTTXG$OYOYVVVYYYVVVVVVYVVYYO$UULG$$GTHXXXHHHUUXLUXXXUUXWWHXTTXX$UTTTXHTUUUTXHXXXUULLGTXXHXXXTTUGLLLUTTLLUWHXXXUXHHHHXXWWHXT
XTTTTXXXXXXHHHXUG$LXT$OYYYVCVVVYYVCVVCVVVVVVYO$G$GGLLTXXTTXXULUXTTTUUUUTWWHXTTXHUUTTTHWWWHWWWWWWHWWXTUXTTHUTXTLUGLULTTLLTXWHXXXXTUUUXXHMWHXX
ULUTUTXXXXXHHHTTULGUUOVVYVCCCCVYYVoCCoCCCVVVVYO$$GUTUTTTUUTUUUTHXUXXTLLUHWXXTTXHXTUTHMMWHHXXXXXXXHHHHXXUXXUTTTGLLUTUXULTTHHHXXXTLLULLTHMWXTX
LUXUGGLTHHHXTTXTTTUTGYVVVCoCCVVYYCooloooCCVCCVYOGTXTUUGLULGLLUXHXXTLTXUUHWXTTTXHXXXHWWHXXXHHHWWWWWWWWWHXHHTTXULUUUUUXLTXTWHHXXXLULUULLWWHXXX
GXUGGGGTXHHHXTTTTXXXOVCCCoooCCVYVooololoCCCCCVYYOLTXTU$GUUGULUHXLGGGLUUTHWXTTTXHHWMMHXTHHHHHXXXHWHWWMMMWWWHTXXUTTUTTXUXXHWHXXXTLGLUUUUWWHXXX
TTTUUTTUULLLGGLLLLULYVCCoooCCCVVVoooooloooCCCCVVO$TLULGLLULGUXXTTTTULGUXHWXTXTXXHMWXTXHHXXXHXHHHWWWWWWMMMMWXXXXTTTXXXXHHHWHXXTGYYVVVVYXHHXXX
G$$OYOYCCYO$O$$$$GGGYVVVCoCCCVVYCoCCoooooCoCCCVVYOGLLLLLLULUXHHHHTTXTTGUHWXTXXXWMWXXHHXXTXTTTXXXXHHWWWWMMMMWXTUUUUTTLGGOGHHXX$CCCVCVV$XHXXXX
OOYYYOOO$$$$$$$$$$$$OYYVCVCVVVVVVCCCoCCCCCCCCCCVCVOLULLLLUUXTTTUUXUXXULXHWXXTXHWWXXHXXTUTUUTXXXHHHHHWWWWWWWWXL$YCCCCCCCCLHXXXYVVVVCCCLXHXXXX
$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$GOOVCCCCCVVYVVVCVCCCooCoCCCoCCV$TTTTTTTTLLLLLLUXXTTHHHXTTXHWXXXTULUTTTXTTXXXXHHHHHHHWWMMWUYCCCCCVVCCTHHXXCCCCCCVYXHHXTTX
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$OOYVVVCCVO$YYYVCCCooooooooooCYOOO$$GLTTLGGLLLLTTTXHHHXTXXHXTXTULUXTUTUUUUTXHHXXXXXHHWWWWX$VCoCCCCCCXXHXTCVVVYYY$HHXXTTX
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OYYYVVYOG$G$YColllllooollllVYOYYYYYOOGLGGLUULTTXXWHHXTXXTTTUTUXHXTULLLLLTXHXTTUTTXHHHWWWTGGGGLLLLLHXHXXLLUTTUUTWHXTTXT
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$G$O$$$GYoollollllolllCYYYVVVVVYYOG$GUUUUUTTLTHHXXTUTUTXHWWXUULLLUULUTTULGLTUTHUXWWWHTXXXXTXXTXXHHXUGLLLLLHHHXTTXL
$$$$$$O$$$O$$$$$$$$$$$$$GGGGL$$$$$$VCloolllloollYYVCCooooCVY$$$$YVCoollLHXXTUTTXWWMWHXTLLLLLULGG$$$OLLGXULXHWHHTXXXHXXXXXXHHXLGGG$G$XHXXTTT$
$$$$$$O$$$O$$$$$$O$O$$$$GGGLLL$O$$GOCooolloloolCYVCoollooCVY$VlllloooooUWTXTTXHHWWWWHUGLUULG$O$GGOYOL$UTLUTHHHHXXXXHXHXXXXHWXU$G$GGGXHXTTTU$
GLL$LU$GLG$OO$$O$O$$$$$GGGGLLLL$$$$GVolollooooCYVCoolìììlCCYOYlooooooooTWUXXHWWXXHHXL$OOOOOYYVVVOLG$$GLG$LTXHHTTULGGGGGXXXXHHT$$$$$UHHXTTXG$
LXXGUTGGTLOYO$OOOOO$$$$$$GGGLLUG$$$GOCoCooCCCCVYVCCoolììloCVOYlllllllCGHHTTHTYOLGLTLG$OOYYYOGOYYVY$L$$OYOGLUTXGUG$$$OOGHXXXXXX$$$$$THXXTTX$$
GTXGUTGLXLOYYO$OOOOOO$$$$$GGLLUL$$$GGVCVCCCCCVYYVVooolìììloVOVloolooo$XXUTXXVCV$OGLG$OOOYVVY$LGOOO$$$YYY$$GGUT$UGO$OO$LHXXHTXXL$$$$XHXXTXTO$
$THGLUL$TL$YVOOOOOOOOO$$$GGGLLUL$$$$GOVCCoCCoCYYCooolllììloYOCY$$$$OGXXLTUH$oloYGGGG$OOYVCVVOOGUG$OVVVVYOGGLUULLGOOO$OUXXXXUXXU$$GGXHXTTXL$$
$UUL$OG$C$$YVOOOOOOOOO$$$$$GLLUGG$$GOYVCooooooVYVCCCCCooooCOGULGOOYOXTTTTTWVolCY$GG$OOYVVVCVYOOLUGOCCVVYOLUUTUTUL$$OO$TXXXT$XXTO$OLXHTTTXG$$
$Oo$OoY$CVG$OOOOO$OOOO$$$$GGLLLTG$$GUOCCCooooCVYYVCoCVVCVVY$$$$GLLUTXTTTTTHCoooVOG$OOYVVVCCCVY$GGG$$YYYO$TTTXXTTLOOO$$XXXXL$TXX$OOUHHTTTTO$$
L$COGV$$VYGOOOOYYOOOOOO$$$GGLLUXG$$LTVloooooCCoCVYVYVYYYOOOO$UULLLLXTTUTTUToCooV$GUL$YVVVCCCCVYO$TTGO$OOLXUXXXXTLO$OO$XXXXG$TXXG$OTHXTUTUOO$
UL$$G$G$$LOYVYYYYYVO$OOO$$GGGLUXG$$LTCllooCCooooCVVVVVVVYYYO$$O$O$UTTUUXTTXoCCCY$LUTTGOYVCCCVVYLTGOYY$YY$LTXHXTU$O$$OGXXTX$OUXXUO$XHXTUTGOO$
ULLLYVVYOOVVVVYYCCCYOOOO$$GGGLUT$$$LTYVVVVVCCooooCCCCCCCVYO$$OOO$$UTUUTXTXXCCCVYO$GGGTXTGOO$GUTLYVCCY$$OOOXHHXTU$$$OO$LTXUO$LXXTOGHXXTTTOOOO
UUL$VCoCVVCVVVYVCCCVYYOO$$$GGLUT$O$LTOYVVYVCoooCCooCCoCCO$$$OOOOO$TTUTTXXWLOOVYO$$$GGXUXTXXXTU$OVClo$$UG$GHHXTU$OOOOOOOOOYO$$XXX$LHXTTTUOO$$
UUL$YVCVVCCCVVYYVCCCVVVYOO$$GLUTOO$LT$OYOOYClooVCCooCCCY$$GLGOOO$LXTTTTHHTTLG$GG$$GGLUUXULGLGGGVollV$OLUGXHXXTLOOYYYYOOOYOOOOTXTGTXXTTTLOO$O
UUL$OYVVVoooCCVYYVVVCCCCCYO$$LUU$O$LT$$$$VVCoCCVVVoooCVYG$$$GLL$OLTTTXHHTLGGGLGGGLLGUUGTLUGGG$OVlloOO$GLXHHXTLOOOOOOYOOO$OOOOUTTUXXXTUTOOOOO
TUL$OOYVCoooooCCCCVCCCCooVO$$GTL$O$UUOYYOVCoCCCYYYCoCCV$G$GGGLLLGLTTXHHTL$$G$$$OOG$$GOGLGUGG$OYClCYYYO$UWHHXUGOOOOOYOOOOOOO$$GTXTXTTTUUYOOYO
TUL$OYYVCCoooooCoCVVYVCooCY$$GULOO$UUYYYVVVYVVYYOYVVCVYGG$GGGLLLUUUTXXTULLGLGGGO$OVYOo$LL$LGO$YVC$YVVO$XHHHXGOOOOOOOOYYOO$YOO$TXTXTTUULYOOOO
TULOYYYVVCVCCCCVVYYYOVVCCCV$G$UGOO$UUOYYYO$LLLLLLGGOVV$LGG$$GGGLLUUXXTLGGOOOVOYCV]VolVO$OoLOLG$G$OCVVOTHHHHUOOO$OYOOOYOOOOGUTTTXXXTTUT$OOOOO
ULGOYOVCVVOUGYYO$LGLGGYVVYOGGGL$OOOUUO$GLG$OYVCCYYO$GLUL$$$$GGGLLUTTUUG$$VCVCVOoOiìG]VOYoilYGGLGU$VVYUHHHXTGOO$OOGGLUTTTTTTULLLLTXTTUTOOOOYY
LG$OOYYYVYGXU$YYYGLUUGVYCVYOGL$OOYOGULULVllolììlooooCVY$GGG$$$GTUUXTGG$YOOVVCVYYC$LXlVOYìoC$$OGLLUOYLTTULUTTTTTTTUUULLLLLLLLLGLLTTUUUUOOOOYO
YVYOOOYVYOLUYVVVVYLOUOCVCoCVLGOYYYOGUTGClìllìiiìlollooCCCVY$$GGLTUULO$OYVYCCoCYYYCOUO$GYVi|lL$LGGLGLTTTULLULLLLLLLLGGGGGGGLGLGGLTTTUUGOYOYYO
VCVYYOYVYOOYVCYYVV$LTOCVCoVOLOOYYYOGUUColiiììiiiìlììloooCCCCCCCCCY$L$OOVVVCllìCOYY$GGGGGLOCOYOUGGLLG$OO$$GUGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGLTUUUTOYOYOOO
OVCCCVYOYYOVCCYYVVV$UYYYVC$LOYYVVY$GUV]]ìiiiìì]iìlìììllooooooCVooY$LG$OYVoClììoCVYYOLLGLGCCVO$$LLLLVCooooVVooOGGGGGGGGGGG$$$GGGGTTUUUYYYYOOO
$OOYCCVYYOOVVVVYVVVVVVYOYOGOYYYVYO$$Ll/|/ii]iii]ììiiiììloooCVVYVY$GG$G$OOVoliilloVVCUGLLOYO$$YOOGLLCoolloCliììO$$$GGGGG$G$$$$GGGUTUULYYYOOOO
YOOOYVooCYOOVYOOVCVoCCV$GGOYYVVVY$$LYi]|||]]/]i]iìiiiììlooCVYO$$GGGGG$O$OOVli]ìlìllìOGClVYOYVVO$$GGCoollCliiìiC$$$$$$$$$G$$$$$GGUUUT$YYOYYOO
$$OYOYCoooCOOOYOOCCCCCOG$OYVVCVYO$$Yoi]/|||]]/]iiìi]]iììloVO$$$OOO$$$$O$GGGOì]iììiiìYC]iCYVlìoCYOL$olllooìiiiìoY$$$$$$$$$$$$$$$GUUUTOYOYOYYY
$OG$OYVVColVYYYYOOYY$LGOYYVVCVYOOOLlli]i]/||]]/]]ii]]iìoCO$OYVY$$OYCVVoC$GGGOoiilVOYYCìiloììloCVO$Ylììloìi]iiìlVV$O$O$$$$$$$$$$$TUULYYYVYYYO
VGGGGOYVVCoYYCVY$GLL$OYYVVCCCVOOOUooìi]]]/////]//ii/ioVOO$YColoOOCColììlYOOG$Oì/iV$YYYVlolloVVVYOOOliillì]]]iììoCVOOOOO$$$$$$$$GTUU$YOYYYOOY
$$$$GLG$YYVGYO$LUL$YYVVVCCCVVYYOL$ììii]]ii////||!]lìVO$$OYYVCoìCLYCCCloCYVCY$$Ci]o$YYYVVVCVCVCCoCVYCììlììii/iìììloOOOOOOOOOO$$$GULTOYVYYYYYO
TGGGGGLLLLTXTUG$OYVVVVCCCCVVYYYOTli]iii]/i]///||/ìYO$$$$OYVVYVCV$OYCCCCCVCVYCVYVVVVCCVCCooCCCoCoCVVYVolìi]/]ìiìiìlCOOOOOOOOO$$$GLLUYOYOYOOOO
WXTTXXTUUL$$OYYYVVCCCCCCVVVVVVVL$iììi]]]]/]]/|||iVG$$$OOYOYCYOVYLOYVVCCCCCVCCooCli]]illoooooollììllVYVoìi//i]]/|!]oCOOOOOOOOO$$GUULYYYYYYOYY
G$$OOOOYYYYYVVVVCCCCCCVVVVVYYVYTlìlli/]]]]//]//ìVG$OOYYYYYYCYGYOLOVVCoCCCCCCollìiìiiìolloCCCVVCllìlooVOVoii]|||!|/ìCYOOOOOOOO$$LUTOYYYYYYYYY
YYYVVVVVVVVCCCoCCCCCCVVVVV$LOV$Llooìii]]]]/||]o$GOY$OO$O$VYCYGYGGOVVCCCCCVVCCoììììiiillllloCCCooollìoVCCCoì////]i]lCoOOOOOOOO$$LUUYYYYOYYYYY
VVVCCCCoìiìloCCCCCVVVVVY$GLUYVGYooìiiiiiii]||C$$OOOOO$$$$OVCYO$L$YCCCoCCCCCCClìollìììloooCoollllooolCClCìlolilìiìoVYo$$OOOOOO$$UULVYYVYVYYYY
CoooolìooVVVCVVCVVVVVYO$GLULOYUCoì]]]/||/|]]]V$OOYOO$LG$O$VoYOG$YVCCCCCCCCCVVCCCollooCllooCollllloooCoVYoVoVYYYY$$$$OGUG$OO$$$$UUGYYYVYVYVYY
VVVVVVCVCVVVVVCVVVYYO$$$GLUGYVUlìiii]]//|]/!!ì$GYO$$GLG$OGCCY$$OVCCCVCCCVYYVVCCooooooVCCCCCColllooolooOYVVLLVooVVVVYYOOLL$$$$$$UTYYYYYVVYVVV
VYVVVVVVVVCCCVVYOO$$$$$GGLU$CYLiìllìi]]]i/|!!/YYYOO$OO$$O$lYOOYVCCCCCCVVVVVVVVVoVVCooCCVCCCCoolllloloCOVVYT$VCVVVVVVYYYY$L$O$$$LUVVVYVYVVYYV
VVVVVVYVVYYYYYYOOO$O$$$GLLUYVOGìllìii]]i/|!!!]OVVV$YY$$$VlCYVCVCCCCCCCVVYOOOYYOYVCCCCCoCCoCCoooooooolCVOYGX$COYVYVVOOOYYVYGG$$$UGCVVYYYVYYYV
YOLOOYOOYYYYYYYOOO$$$$GGLULVCVGìllìiiii/|||/]VG$lCVVO$VYooooooooCCCooCVOGG$OOYYOYVCVOOVCCCooooCVCooCooVOO$X$VGYCVYYO$$LGOYYGULGTOCVVVVVYVVVV
YLUO$VCYOYYYYYYOOO$$$G$GLU$VVVGlllìiii/||!||ìGGG$OOY$GoììllooooCVVCCCVVYVVVYOOOYVVCVYOOVColllooCCoooCCCYO$XUOL$CVYOO$UGLLG$Y$TLUVVVVVVVVVVVV
YLXO$YCYOOYYYYYOOOO$$$GGLU$VCYGolliii/||||!|V$OOYYVCCllllloooooCVVYVVVYOOYYVYYYCCVVYVVYYVClìloooCooooCCVYOUT$$YCCVVVOUOGLUU$OOGGVVVVCVYVVVVV
G$X$OYVLYYYOYYYOOO$$$$GGLGVCCYGooìii/||/|!!]$OVVCCCoooollooooCVVO$OYYYOYYCCCCCYYVVCVYOYVCCoooCCCoollloCCVY$TOVVoolloC$OGGGUGOOVVCoCCCVVVVVVV
LYLUOOYOYYOOYOOYYOOO$$GGG$oCCVGooìì]////!!!iGOYVCooooooCCCVVVVY$$OYVCCCCCCCCCCVVY$YCCVOYVCVVCCVCoollllloCCYTLoolììiilCVY$LLGLOVCCCCCVCVVVVVC
OO$OOOO$YOOOOOOYYOOOO$$$$CoCVV$ooì]////||!|l$YVVVVVCCVYYYO$$OOOOYVCCoCVOYYVCCCCCOL$YCoCVVCVOOYVVCColììlooooOXClliiillìloLU$OG$OGVVCVVVVCVVVV
TGGHXOG$$OOOYYOOOOOOO$$$VCCCCYOCoì]]]/|!!!|l$OYYOYYYOO$$$GG$$OYYVCCCVYYYVVVCoCVCYO$G$YCooCCYO$$YVVCllìlllolìOGCliiìi]]ìVGLULUOVCoVVYCVVVVYVV
WTOHWG$OYOOYYYOOOOOOO$OVCCCCCOOooii]/||||||VO$O$$$O$$$GGGGGGGGG$OYVVYYVVVVOYCoooooCYO$OVCoCCVY$$G$OVollììlClCVOVi//]i]lO$YOLTT$oCCCVVVVVVVVV
MHOXWUOVCYYYYYYOOOOOOOoCoCCCC$YCoi]]//|!!!|OO$$$$$GG$GLGGG$$$$$YVCCCoVVVYYYOVCoooooCCCVVCCCVYYO$$GG$YCoolloVVYYì|//]]ilU$YOO$GOCoVVVVCCVVVVV
MMG$OVOVoVYOYYYOOYOOVCCCVCoCCOYVlì]|!!!;;;/G$$G$GLLOO$$$$$OOYVCoolloCCOOVVCCColoCVVCoolììloVYO$$$$GGGOYCCllCYO$i||/]/io$$O$$$$OoCVVVVCCVVVVY
UGOOVVOYCYOOOYOOOOVCooVCoCCCo$YVl//||!!!||l$$$$LULG$GGGG$$OYVCCllìììloVVollllllCYOVCoooìììloCYOGGLGGGLG$OVooCYO/!!|/]il$$$OO$$YoVVCVCCCCVVVV
OYOOOOO$OOOOOOOYVVCCCVCCoooooGYCi/]ìlllììlOO$$LLLGUULGLLLG$OYYCoììììlloolllollloCVYYYVCollooCVYO$GGLLGGGL$YCCVC!;;!|/ilO$$$$$GCCVVCCCooCVVVC
$OOOOOOYYYVCVCVVCooCCoCVoCoooLYììCVVCoollo$GGLGGGLLGO$GGGG$OO$OVllllloooCCCCllloCVYO$$$OOYVYYYYYOO$GGLGGLG$YVVo|!|||/]lO$O$$$GoCCCCCVCCCCCVV
YVCVVCVCVCCVCVVVCoCoooCooCCoCUC]GOYVCoolloOG$$$$LGGOO$G$$OOYVVVVoooCVYYVVVClììloooooCVVVCVYO$$$OOO$Y$$G$GLLOOYClìlì]/]ìO$$OO$$lCCCCCCCVCCCCC
CCCCCVCVCCCCCVCCCoCCCoooooooOGì/$$YVCooooCLGG$LUULGO$GGGGGOYVCCCooCCCY$YCClìììloolllooCCoCCCVYOOOO$GGG$$$GUGO$VllloCCliY$$$OO$oCCCoCCoCVVVVV
CVCVVoCCVVVCCCCCCooCCCCCooCoGCi|OOYVCCCoCOL$GGUULG$$$LLL$$OYCololooooCVClììììììloolloCVYYVCCVVYO$G$$GGGGG$GU$$olloCCVOCV$$$$$$oCCooVCoCVCCVC
CCVCVYCVCCVCCCCCCCCooVCoCCCoOl]|OOYVVVVCCOG$GGLLGGOO$GGOYYVVVCClllllllllììiìiiiìlllloCCVYCCVVVVVY$GGG$$LLG$O$YllooCCVYOCGO$$$YoCCCooooCCCVVC
VCVVCVCCoCCCCCCooooloooolCoo$l/!O$OYYYYYO$OG$$GLG$OO$OYOOVCCCYVCooooollìììììiiiìooloooooCCVO$OYVYO$GG$$$$G$$OVllooCCVOOC$$$$$OolCCCCoCCCCVVC
VVVVVVVCCCCCCVVCCCCCCoCCoCCoGì/!VGOOYYYOGL$GGGLLG$$$$O$OOVVCCCoColloVCColllìiiiìCVVVVVVCCooCCYYVYOOO$$$$$$$OOYoooCCCVYOoG$$$$YoooCCCCoCCoCoC
VVVVVVoVCVoooCCCooVCCoCCooooYì|;ìGOYYYYOG$$GL$GG$OYO$$$OOYYOOVollìllloCCVClìiiiìoYVCoolìììiìoCCYYO$$$$$$OO$$O$VCCVVVVYOo$$$$$VoooCooooCCCooC
CVVVYVCCCoooCVCCCoCCCVCooCooCì/!iGOYYYYOLGGGG$GGG$O$OOOOYY$OVColììììììloCoìiiiiìlCCVColìi]iìloCOGG$O$GLGOOYGG$OYYYYYYOOlGO$$$VCCoooCooCooVCo
VCCooCCCooCCCCCCVCVCooCoooolCl]!l$OYYVV$G$$GOYGGGGGGGGGOYYYYCollìloollìììììiiììiìlCColììììllloCYGLGGG$OGGG$$GO$OYYYYYOOlG$$$$VoloCoCooooVoVC
VVCoooCoCCCCCCCoooCoolCoCCoooooCUGOYVVVO$$$LL$GGLLGGGOOOYVColìiiilCVYVolìiiiiìììllCVCCClìlCCCVVYYOGGGG$O$$$OO$OYYYYYO$YOG$$$GVCoooooooCoooCV
CCVCoCVCCCCCCoCCCCCCoolooCCCCCoCU$OYVVVOOGLLUULLL$$$$OY$OYVClìi]]]ilooolìi]iìlllooCCCllìììoVYOOOYYYO$O$$$$OOO$YYVVVVYO$$G$$$GColoCoCoooooooC
CCCCCCCCCoCCVCoCCoCoooCVooloolCVT$OYVCCYGLLLLLLLG$$OOO$$YYoollìiiiiiììiìiiiillllìììllìììììloVO$$OOYO$$$GLG$OO$YVVCVVYOG$G$$$$ooloCololooCooo
VVVCCCCCCCooVVCCCoCCoCololoVoooYT$OYCCCO$GGGLLGG$OOYOOY$YYColoooììiiìllììiiìollìlììlolììììloVV$$$OOOOO$GGGGG$OYCCCCVYOGGG$$$GVìloollllCCooCo
CVVVVVVVCVCCColCoooolloooloColo$U$OYCCCGO$GGGGGG$$$OYYYVVVVCCCCClìiiilooìlllìììloooCCollooCCCCVYO$$O$$LGLGG$OOYCooCVYO$GGGG$G$oolollloloCoCC
CCVCCVVCCCCCoCoCCooooooolllooCo$L$OYVCC$$GGG$$$$$OOYVVVCCVCVClllllìi]iììììii]ìiiìlCClloCCCCCCCVVYOOOYO$GLULGOYYCoooCYO$$GL$$GGolollloooloolo
CCCCCCCCCVVCCoooCooolloolloolooOL$OYCCV$G$GG$$OYOO$OOVVVCCCColllììi]]]iiii]]]]iiììììììlllloCVVVYYYYYYVVYGUULGOYCCooCVO$GGG$$GGVllllooooooCCC
VVCoCoCVCCoCCCoooCoololllolloloOL$OYVCCGGGGO$G$$OO$OYVVCCoolllllìììiiììiiiii]/]]ìlììlììììloooCooCoooCCVVY$LLL$OCooCCVO$GGG$$$GYoollCoooooooo
CooCooCVVoCCoooooCoooololoCCoooYL$OYVCCLGGGGGG$OVVYVVVVCooolloCCVColìllllììii]]ììolììloooCCooolllìlìloVO$LLGG$OVooCCVOO$G$$$GGYloooollololoo
CCCCVVCCCCCooCooCoolollolooooooCLGOVCCVG$$LGG$OYCoCVCCoolllloooCollììlloolìi]]]ioooì]]iloCoollllìli]ìloYOO$$GG$CoooCVO$GG$$$$$Oololoololoool
CCVVooCoCoVooollllooolooooooolìlLGOYVCV$G$$$GGOOVCVColììììllllolliiiiiiiii]////]ììì]//||/iiiiìllìììiììloVYOOY$GVoooCY$OGG$O$$$Yllloloooooloo
CVoCCooCooCooCooCooCollooollloll$GOYVVVG$GGG$$GOOOYCllìiìllllllììi]]////]]]]]//]]i]]///|||||/]iìiiììììlCVYOOO$LOCoCCY$O$$OO$$$CloìooooCooloo
CCVVoCCoCCCooCooCoollolollllllolVG$YVCVG$GLG$$$OYYVColìiìlllììi]/|!!!!|]iìììi]]]]/////]///|||/]iììiììììlCVVV$GGOCoCVY$O$$$OO$OOllìlllooolooo
CCCCVColooCooooooooollllllllllolCG$YVCVOLLG$O$YYYYYCoollooli]]]||!!;;|]iìllliii]]/|///]////////]iiìììììloCoCYY$OCCCVY$OO$OOOOOOVlllollllllCC
CCCoCCCCCoCCooClloololllolllollolOGYVCVOUU$$$$YVVVVCCCoColi]]]]/////|/]]iiììi]]/]/////]//]]///////]]ììiìlllCYVV$CCCVOOO$$OOOOOOOoololìlloooC
CCCCCoCCCoColooooooooolllloolìlloCGYVCVVLG$OOOVVYVCCooolììi]]]////]]]]/]]]]]////]/]]]ii]]]]//|||||/]]iiìììloVVC$VCVVOOOOOOOYOYYYoollìololCoo
CoCCCooooCCooooloolollìloolìllllloO$YVVV$GGO$OYYVVCollìi]]iiii]]]///]]//////////]]ii]i]/////|!||||/]]]iìììlooCCOVCVYOYYYOOYYOYYOlllllllCoooC
oCVVVoolloCooooooColoooollloìììoloC$YVVVYLGOOYYVCColììi]//]]i]]//////////|||/|/|/]]]]]///|/||!|||//]]]]iilllooCVVVVYOYYOOOOYOOYYlloooooooCoo
CCooVCoCCCollCloolloClolllolìoolCol$OYVCCO$VVVCCoolììi]]]]]//////|//////|///||||||////||||||!!||||//]]iìììlllloVVVVOOOOOOOOOOOYYlloìloolCloo
CCCCooooooCCCoCooollllììllìlloolol$O$YVCCYYCooooollìiii]]]////|||//|||///]]/|||!|||//||!!!|||||||///]iìiiìiiììlCVVYYCVYOOOYYYYYYllllooooolll
VVCoCCooolooCCoolooooollllìlììllìYOY$OVCCCY$VColllllììii]]//]/||||//||//]]]/||!!!!|//|!!!!!!!|||||//]]iììlììììlYYYYClllllCCVYYYCììllìolololl
VVCCCoooolooooCooooollllìììlllooì$CloOVCooY$olllììlììììi]]]]//|||||//|//////||!!!!|/|!!!!;!!!|||||////]iìllllìlV$GOlìlììlllllollìlolìllllooo
CCCVoloCloooCColllColììollolìlllYGoolOYVCooVVVllllììììii]]///|||||/////|||||||!!!|||!!!!!!;!||||///|//]]iloolloVOGGYlììlììììlllllllìììlooool
oVCoCooCCCoCCooooolllllllìììlìlLOli//lOVColCYloolllìiiii]]//||||||||||||||||!!!||||!!!!!!!!||!||/|/|//iiìloooVYVV$$oYYlìììoollìììloooloìlolo
CCCoCoCCoCCoolloColoooollllloCGYìi]ìììOYColoYClìlllìii]i]]////||!!!!||||||||!!|!!!!!!!!!!!!|||||//||/ilooolììCYVVGV/]oCìlìllìììlllllllooCllo
CCCooollCoooolllooooololoCOLTXULGGGG$$$YVoììoCllììlìii]]]///|||||!!!||||!!!||||!!!!!!|||!|||||||/|/]ìlCVOOoYYCVCYGo]]ìlilìlllìllìllllolllool
CoColoooCoCoolllolooollCLXXXUL$OOYYYYYOOVCllloYVoìiiiììii]]//////||||||!!!!!!!|!!;!||||||||||||////]ìlC$LLGG$$VVOLVCCloColììllllllìllllllooo
CCCCCCoooooloCllolloCOUXXTG$OOOOOYYYVYYOYClloCYVCooìllììii]]]]/////|||!!;;!!!!!!!;!||||||||!|||////]ìCY$TLLUT$$$$$YOO$$LOoìlollllllolìllìool
ooCoooVooColoooollV$TXXUGOYYYYYYYYYYYVVYOVooCVYVCollìiìii]]]]]]/]]///||!!!!;;!!!!!;!!|||||||||/]]]ììCYOUGTXG$TO$OYYOOOOOGLOoolìlllìlìììllolo
VCCoCoooollolooCOLXHXTGOYYYYYYYYOYYYVYVYOOCCCVVCClìoì]]ìiiiii]]]]]/////||!!;;!!;!!!!!!|||||||//]iìoVOOUUTHUUXHTUYYYYYOOOOOGLYllllllìlìoooolo
oCCCCClooooooCOTXXXUGOYYYYYYYYYYYYYYVYYVY$YCVVCCoìollloooììiii]]]]]/////||!!!!;;!|!!!|||||||//]ìlCY$LTXXXHHXXLTUYYYOYOOOOOO$GGYlllllllolììll
oooCooloooCVOTXHXUG$OOOYYYYYYVYVVYYYYYYYVO$CCYColloìììììoClìii]]i]]]]//||||!!!!;!||!|||||||/]ioCOYOUTTUULUHHTXHU$YYOOOOOYYYOO$LGVllllìllloCo
CCCooooolVGTXHXUG$OYYYYYYVYYYYVVVVVYYYYYVYOVCYCìllolìììlCoolììì]]i]]]]]/||!!;!!!!!!!!!!||//iloCCVYGLLTT$GLXHHHTYGOOOOYYYYYYYYYO$LGClllllooll
llooCloC$XHHXUG$OOYYYYYYYVVYVYVVYYVVYYYYVVYYVYCì]ììooooooìloìiiiiìi]]///||!!!!|!!!!!!!||/]iìooCVCYLLUTHTUUXXHHHTLVYYYOYYYYYYYYYOO$GOlìllooll
CCCCVVOTHHHUG$OOYYYYYYVVVVVVVYVVVVYYYYYYYVVYYYCì]]ìioVCVlloCìììiiìi]]/]//|!!!!||||!!!!!|/]ilCVVCoGUTXXHHHXHHHXUG$YOOOOOYYYYYYYYYYYO$GVllollo
oCVVOUXHXTG$OOOOYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVYVYYYYOYCl]/]ìCOVYVCloolìiiiii]]]//||!||||||!!!!||]]ìoCVCCCLTXXXXHHUCìllYYOOYYOYYOYYYYYYYYYYYYOLGColol
COLTHHHXL$$OYYYYYYVVVYYYYYVYYYYVVYYOYYYYYYVVOYYoi/]ìVOYYVlìììllìiiìi]]]/||||||||||!!!!|/]illoCCC$UUUTTXHUoi]ilOYYYYYYOYYOYYOYYYYYYYYYO$LYlll
UHHHHXUG$OOYYYYVVVVVVVYVVVYYYYYVVVVYYYYYYYYVVOVVì]/iVYOVVVCCllììllìii]]/|||||||//||||||/]loooCVY$LLLLLUGoi]]iCOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYOOOG$Vo
HHXTLG$OOYYYYYYVVVVVVVVVVYYYYYYVVVVYYYYYYYYVVYYVoi]iCY$VCVVVVVollllììi]//|||//|//||||||/ìoCooYOO$G$$$OOCli]]ìVOOYYYYYYYYYYYYYOYVYYYVVYOYO$U$
HHL$$OYOYVVVVVVVVVVVVVVCVYYYYYVVVVVYYYVVYVYVVVOVCì/iCYOCi]lCCOOVolìììi]]|/|//||///|||||]loooYOOO$$OOY$GYìi]iìCYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYVYYVVYOOL
XL$OOYYYYVVVVVVVVVCCVVVVVYYYYVVVVVVYYYVVYYYVVVYOCl]/lY$CliìloVO$OVollìi]////||/////|||/]loCVOYOGG$YYGGYliiiììYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVVVYYY
$OYYYYVVVCVVVVVVCCVVVCVVYVYYVVVCVYYYVVYYVYVVCVY$Coì]ìYGCìlloVooCVOOClììi]/|////|/|//|||]oCO$OOGLLOYOOVììloooYOOYYYVVYOOYYYYYYYYYYYYYYYVVYVVV
OYYVYYVVVCVCCVVCVCVCCCCVYVVVYVVVCVVVVVYVVYVVVCVOYooiìC$olloY$CCCoCYYVColi///]/]/]/|////iCYGGGLG$YYYCoCCooìloYYYYYYVVYYYYYYVYYYYOOYYYYVVVVYVV
YVVVVYVYVVVCCCVVVCCCCVVVYYVVYVCCVVYVVVYVVVYYVCCYOVCoìlOOCCYGGìlooooCCCVCli/]]]]]ii]]]]]loV$L$OYVCCloollìlooVYVYYYYVVVYVYVYVYYYYYYYVYVVVVVVYY
VVVVVVVVVVCCCCVVVCCVVVVVVVYVVVCCVVYVVVVYYYYYVCCYOYYCoiVL$OGU$ìlCCCCCooCVCìi]]]i]ìlìi]i]loCVVolì]]//iììlCYOOOYVVVVVCVYYOYVVVYYYYYYYYYYVYVYVYY
VVCVCCCVCCCCCCVVCVCCVVVVYVVVVVVVVVYVVCVYYYOYVCCVYYOOVolOG$LUVlCY$$$YOVlloli]]iiiVVCìiiiìllCVololììiioVYOOOYYVCVYVVCCYYYVVVVYYYYYYYYYYVYYVVVV
VCCCCVCCCVCCoCCVCVVVVVVVYYYYYVVVVVYVVCCYYYYYYVCVOOYOOYCVLGLT$lVoooVVCCCollìi]iìlYOYClìiìloVYClìiìooooCCOYVYYVCYYVCVVYYVYYYYYYYYYYYOYYYYYYVVV
CCooCCCCCCCCCCCVVVYVYVYVVVYYVVYVCVVYVCVYYYYYYCCVYOYYOOVCOGLULCViiìlCCVCColìi]iìooYOYClìlCCYYYYYVVCloVCVYVYYCCVYYVVVVVVYYYYVVYYYVYYYYYVVVVVVV
CoCoCCCCoooCCVCVVCVVVVYVVVYVVVVVCVVYVVYYVYYYYVCCYYOYYOYVVV$LGYViiìloCVCCooìii]ìììV$$YClCYYYOO$OYYVVYYOVCVVCoCVYYVCCCVYYYYYYVVVYYYVVYYYVYVVVY
oooCoooCoCCCCCCVVVVVCVVVCVYYVVVVCVYVVVYYVVYYYVCVYYYOOYYVoCYGLO$VoìlCYYVVColiìiìììoOOOYoCOOOGG$YVVCVVYVCVYVooCYVooooCYYOYYYYVYVVVVVYYYYYYYYYY
loooooCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVYYYCCVCVVYYVVCYYVCCYYVYOYYYOYY$LG$OCoYVYOOVCllììììlìoVY$YCY$OOOYYOVCCVYVCVYYCCCVYCCCCVVVYYYYVVYVVVVVYYVVYYVVYYY
llllooCoCoCVCCVCVVVVVVVVVVVVVYYYCCVVVVYVVVCYOYCVYOVVYYOYOOYOGL$GCCooCVCCoìlClìllCCClVY$$OOOOYYYVCVYVCoVYVCCCYVVVCVVVYYYYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVY
lìllolooCoCCCVCVYVYVVVVVVVYYYYYYVVVYVYYYYYCCYOVVYOYCYYOYYOOYOGG$VYVVYCCCooìVolloYVCVOYVCOYVYYYVVYYVCCCVVCCCCYVYVCCCVOYYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVV
ìlllllooooCVVCVVYYVCVVVVVVVYYVYYVVVYYYYVYYVCVYYCYOYVYYOOVYOYCVGGY$OYVYCoCoìloooCYCCVVYOVCCYYVVYYVVCVCVVVCoVYVYYVCCCVYYVVYYYYYVVVVVVVVVYVVVVV
ìlloloooooCCVVVVYYCVVVVVVCVVYYYYYVVYYYYVYYYVCYYVYYOYVVOOOYVCY$$GOYOOOYYCoolloCCYYCCYVVOOOOVCY$YCVCVVCCVYVCVVVYVCooVYYYYYYYVVVVVVVVVYVVVVVCCV
ììllìoloooCCVVVYVYVVVVVVVVVVYYYYYVVYYYYVYYVVCYYYOYOYCYYCOYO$$OO$UYOYOYYVVClìCYYVOVCVYVYYO$$OYCCYoCCCCVYYVVYVYOVCCCCVYYYVVCVVVVVVYYYVVVVVCCVV
iììllllooooCVVVVVYVCVCVVVVYVVVVYYVVYYYYYYYVVVCVVYOYVYYOYGOOOOOO$UYOO$OYVCClìCYOVYYCCYVYYOOYYOOYoooVVCVYVVVVVYOVVCCVVYYYVCCVVVCVYYYVVVCCVVCCC
ììììlllooooVVVYYVYVVCVVVVYVVVVCVVYVYOYYYYYVVVVYOYYOYYYOYOYOO$OO$L$O$OYYVCColVYOOYYCVVYYVYOOVVO$$YVVoVCoVVCVVOYVCCVVYYYVCCCCVCCVVYVVVVYVVVVVC
ìììììlllooCCCVYYYYVVVCCVVVYVVVCCVYVVYYVYYYOOVCYYYYYCVYOOYOO$OOO$LGYYYOOVVVCoOOOOYOVCCYYYYOOYVVYOOOYYVVoCoCCYOYVCCVYYVCCCCCVVCCCCVVVVVVVVVVVC
ììììììloooCCCVYYYYVVCCCCVVYVVVCCYVVVVVYYYYYYYYOOYYCCVYYYOOO$O$$GUUVVVO$YVVOVOOOOYYVCVVOYYOOOVVVYYVVYYYYCCCYYYYVVVYYVVCVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVCC
ìììììlloooCCCCVYVYVVCCCCVVVVVYCCVVYYYVYYO$$YYYYOYVCVYYYYOOOO$$$GG$CVV$GYVVLOOOOOOOYVVVYYYYOYYVVVYVCCCVYYVYVYYYYYYYYCCVCCVVVVVVCCVVVVYVVVVCVC
ìììììlloCCCCCVCYYYYVVCCVVYVYYYVCCCVVYYOOYOYVVYOYYVVYYYYOOO$$$$LG$LVVYGGYVYGO$$$$OYYYVVVYYYYYYYVCVYVVVVVYVVOOYYVVVYVCVVCCVVVVVCVVVVVVCVCVCCVV
iììììllCooVVoCCYYYYVCCoCYYYVYVVVoooCYYOYOYVVVYYVVYYYYYO$$$OOG$LGGXYCYGYO$G$OGG$OOOOYVVVVYYOOYYYVVYYVVCVVVVYOYYYVVCCVCCVCCVYVVVVYVCCCCVVCVVCC
ììlllloCCCCVCooVYYVVCCCVVVVYYVYYoYCCYYOYYVCVYYYVYYYYYYO$$OO$GG$$LXYCOL$ULUGoYOOOOOYOYYVCVYYOOYYYVVYYVCCCVVYO$YVOVoCCCCCoCVVVVCVVCCCCCCVVCVCC
ììlllooCCCoVVCCVYYYVVCCCYYVVVVYVVVCVYYYYVVVYVVYVYVVYYYOOYYY$UGGGXTYYY$OLTLCììlìCYOOOOOYVVVYYOOYYYYYYYVCCCVVOOO$OCCVYVCCCCVYYVVCCCVVCVVVVVVVV
lìloooCCCCCVYYCCYVYYYVCCVVVCVYOVVVYYYYYVCVVYVVYYVVYVYYYYYYY$LL$LTOV$YOOOGTììoììoloVOOOOYVVVVVYOYYYYYYVVCVVCVOOOOOYVVYVCCCVVVVCVCCVVVVVVCCCVC
llooooCCCCCVYYCCVCVVYVCCVYCVYYOVVYOYYOVCVVYYVYYVYYYYYYOOYOO$GLUXTCCOYG$OLGllllllìlìooVYOYVVVVVYYOYYOYYYVCCCVOOOYYVYVVYVVVCCVVVVVCCVVVCCCoCCV
looCCCCCCCCVVOYVVVVYYVCCYYYOYYVVVYYYYVVVVVVYYYYYYOYYYYYYOOOOGGLXOoY$UTUGLClllllllììììììllVVVVYYYVYYYYYYYCVVVVOOYYVYYVVVVVVoVVVCVVCCCCCCCCCCV
ooCCVCCCVVCCVYYVCVVVVVCVYYYYYYVYVYYYVVVYYYYYYYYOOYYYYVCCoClYLLLL$L$LTXHXOllllllollllilììììììollCooCYYYYYYVVVCYOYOYYYYVCVYVCVCYVCVVCCCCCCVCVV
CCVVYVCCVVVVVVYYVVCVYYVCVVVYYYVYYYYVVYYYYYOOOOOVoilìllììlllGUULLGOLY$TOlllllllllìlolììllìolloloìolllCVYYVYVVVVYYYYYYYVVVYYVVCCCVYVVCVCCVVVVV
CCVYVYYCVYVVVVYYCVVVVVYVVVVYYVYYYVVVYYYYVYVVColllllllolllloUUTLLG$LLLVìloìllolllìllìììllloollloìlllìoloCYYYVCCVYYOYYYVVYYVVVYCVoCVVVCCCCVVCV
VCCVYYOVVVVVVVYOVVVYVVVCCVYYVYYYVYYVYYVVCClillllìoìolìllìlYTTTTLGLLL$olllìììlìolìlìììlllloooiìlììllllìììCCVYVVVYVYOOYVVYYVVYYCYCCCVVCVVCCCVV
CVVCVYOOVVVVVYYOYVCCCCCVVYYYYVVVVVVVCooììololooììolìlìlooì$LUTUGGGLGCllollììlolloìllllììllllìooloClìllìlollCVVVVYYOOYVVYYYVYVVVVVVCVVVVVVCVV
VCCVVVYOOVVVVVYYOVVOCYCYYYVColìolìoollolooooìlììlllìolììoCLLLLLLLLGVìììlloolollllllllììlolìillìloCllìollllolllCVYYYYYYVVYYVYVVVVVVVCVVVVVVVV
VVVVVVVOOYVVVVVYOVYOYYYVYolollìììlllolloolCliìllììlllolooVLLLGGGUUOiìlllìllllìllllllllìlllììllolìllolìllllolllllCVYVVYVYYYVVVVVVVVVCoCVVVVVV
VVVVYYVYYYYVVVVVYYYYYOYVooooolllllìlolìoìoollìlloììlloolìOGLGGGGUUVìlllllìllìliìììlllììlollìollllooolllllìlìllllìloCYYVYYYVVVVYVVVCCloCVCVVV
VVVVVVYYYOOVYVCVYYCVCooloClooollìolollìoìloolllolllolllll$LGGLG$GGCoììlllllìlìlìlììlììoolììllìllloColllollollloììlìlooVVYYYYVVYYYOVCVooVYVVV
OYVVVVVYYOOYYYVVYYCoClooloooCCooìolloolllllollloolllolìlo$LGLLL$GOlollìììllìlllìlllllllollllloloooooCoCoooooooooooollollloCVVYYYOYVVCVVCVVYY
OYYYYVVYYYOOYOYYYVCoooCoolllolllllìlllllollolllololllllll$LLLGLLLYlllllìììllìllllllollololìlllllllloooCCCoooooooollllolooCloCVYYYYYVVVVYVYYV
YOYOYYYYVYOOOVoCCoollooooooooìoloolìlllllìlllollìollollllOGGGG$GLYlììllollllllllllllllolollllolollloooVCoVCoooooCoolllllloolloVYVVYYYYYYYYYY
YYYOYYYYYYYOOYColllooColllooolllloolìoìolllllloolloooolìoY$GGLG$YVììlììlllllllllllllllllolollllololoCoCCCCCoCooooollììolllllllllCVYVYVYVVVYO
YYYYOOYYYYYYYYVooCloloolooCCooloCooollooooloooClollolooloOLLLGLGOVllllìlllllìlìlllìlloolllllolooololoCCCoCooClloo]]]oooo/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\YYO
YYYYYOOYYYYYVYVooCoClllllloCoolooCCColoollloooCooloCCCoolYGGGGGGGVììlllllllolloìollllllollooloooCoClCY$OYVCYCCVYOio-C||iSurfReport.it (VYO
YYYYYOOYOOOYYYCCollooCoolooCoooooCoooolCololoooooolooooooV$$GGG$$YollìllloooollloooloCoololoooooooCooYOOY$V$OOYGl!||!l;i\_______________/oVY
OYYYYYOYYYYYYVoolooolCooCCooooCCoooooCCCoooCCooooCCooooooV$GLLG$OYìolllìooCoClllollloooCColoCoCooooCCVVLYYY$GCVO|Yìl:/i]i!l:|!iYì;l/ii;CoCCC
DescrizioneCicciogatto » Vi piace il gattino che ho trovato??

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.276 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=1715&orderby=hitsA&spotname=&uname=&ascii=1