Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Toscana » Spot Ansedonia » Ansedonia 2
Media precedente
Ansedonia 2
Media successivo
[1083 x 725]

Da: miky_east_coast
Lunedì 28 Gennaio 2008
Numero di visite: 23443
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Ansedonia nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
CCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVV
CCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooolollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVV
CCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooCoCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVV
CCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVV
CCCCCCCCCCooCoooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVCVV
CCCCCCCCCCCCooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCoooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
CCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
VVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVV
OOOOOOYYYYYYYYYYYYYOOYYVYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCoCCCooCCCCCCCCCCooooCooCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY
OYYYYYYOYOOOOYYYYOYYYYYYVVVYYVYVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCVCCCVVVVVCCCCVVVVVVVVVCVVYYVVVVVVVVVVYVVVYVYVVVYYYYYYYYYYYYYOOYYYOYOOOOOOOOOOO
OYOOOOYYYOYYVVVYYOYYYYYYOYYYYOOOYVVVVVVVVVVVCVYVVVCCCVVVCVVVCCVVVVVVCCCCCCVVVVCCCCVCCCCCCVVVCVVVVVYVVVVYVVVVVVYOYYVYYYYYYYOYOYYOYOOOOO$$$O$O
YYYYYYOYYYYYYOYYVVVYYVVVVVVVYVVVCCCVVVCCVYVVVVVVVVVVCCCCVVVYOOYVCCVCCCCCCVVVCCCCCCCCVCVCCVYVCCCVVVYVVVVVVVYVVYYYYYYYOYYYYYOYYYOOOOOOOOO$$$O$
VYYYYVYYVVYVVVVCVVVVVVVVVCCVVVVCCCVCCCCVYYVCVVVVCVCCCoCCCoCCCCCCooCCooCCCCCoCCCCoooooCCCCCCCCCCVVVVCCCVCCCCVVYYYVVVVVVYYVYYYVYYYYOOOYOOOOOOO
YYYVVYVVVVVYYVVVVVVCVVVCCCVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCooCCCCCCoooooooooooCCoooCoooooCoooCCCCooCoCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVYVVVVVVVVVYVYVYYVYYYYYVVYYOOOOO
OOYVYYYYYYYYYVVVYYVCVVCVVYYYVCCCCCCCCCCVVCCoooCooCoooCCVCCCCCoooooCVVCCCYVVVVCCVCCoCooooCCCooooCCCCCCCCCCCCCVCCVVVVYYOOYVVYYYYYYYYYYYYYYYOOO
O$O$$OYYYYYYYYYYYYYVVVVYYYVVVCVYVYVVCCVVVCCCCCCVVVCoVVCCCCCCVCoooCVVVVCCVVVVYYYVVCCVVCCCCVVVVCCCCCCVCVVVCCVCCCVYYVVVYYVYYYYVVVYVYYYYYYYOYOOO
$OYOYYYYYYYVVVVVYVVVVVVVCCCVVVCCoooCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCVYVVVVCCVYVCCCCCCCoCCCCCCVVCVVCCCCVCCCCYCCCCCCVVVVCVCCVCVYVCVVVVVVVVVVYYYOOOOYYVYYYYY
OYYVYVVVVVVYYVCVVCCCCCCVCCVVVVCCCCCoCVVVCCCCCCCCCVCCoCCCooCooooooooooooooooooCoCCooooooCoCCCVVVVCCCCCCVCCCCCVVVCVCVVCCVVVVVVYVVYYVYYVYYYYYYY
VVVVVVVVVVCCCCVVCCCVVCCCCVVYVCCoCCCCCooooooooooCooooooooooCCooolllooooooooolollllllllllooooooooooooCCoCCCVCCCVVCCCCVVCVCVVVVYVVYVVVYYYYOOYYO
ììllloloollllììllloooooooooCollllollllolllooooCollllooolooololllllooooooolllloColloooooooooooooooooCoooCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVYYYYYOYYYOYOO
ìllloollììlììììlooCClìììììììììiiiiiiiììììiìllllllllooolloooooolloLOOOVCllolooooloooooooooooooooooCCoooCoCoCCCVCCCCVCCVVVCCVVVVVVVVVYVVVYVYYY
ìllloCoCCooolooooolìlllllollllooollllllllllollllllolllllllllllllGXGCooolllllololloooooolloloooooooooooooooooooCoCCCCCCVCCCCCVCVVVVVCVVVVVVVV
ììlooCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooooololllllllllllllllllllllllllCWWClìììììììlloooooooolllooooooooooooooCoCCCCooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVV
ììììloooooooooooVYLVollllìlìiiiìlllllìiììììììiiììììììììììììì]]]YUWLOoìiiiiiììlllllllllllllllllooooCoooooCooooCCooooCCCCCCCVCCCCVVVVYYVVVVVVV
ììii]iilliiiiiCTWWXì///]//////|/]/]]|||]]/|||||||!||||||/////]iOYUTXOl$olllìììlloollllllllo$ololloooooooooooCooooCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVV
lììiiii]]]]/]/iXWGYl]]//////|/////|||//]///]///]///|||/////iìoCOVVC$UGT$OOYYYYOOOOOYYYYCCCVHYoollooooooCooooooooCooooooooCCCCCCCCVCCVVVVVVVV
oìiiiii]]]]]iii$LCììi]////|||///]/|/]]/]]]iiiiiii////ìlolìlCCVVVYYOOGTTUG$$$G$OOOYYO$$$OOYHWH$YYVVVVYYO$$OYYYYYYYOYYYYVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVV
Yliiiìii]]]]i]iVCiii]]]//]]]]]]///]]]]ìììììiiilooiiìoVYVCooooVYVYOOGLLLUL$$$$$OOOYYOOOYYYOGUL$OOYYYYOOOOOOOOOYYVVYVYYOOYYYOYYYYYVVVVVVYYYYYY
U$liii]]]]]]]]]lìii]]]]]iii]]]///]]iiillolli]]iìììoCVYOOYCCVVYOO$GGLGLUTU$$$$$OYOYYYYYYYOOYO$OYYYYOO$OOOYOOOYYYOOYYVVVVVVYYVVVVVYOOYVYYYYOYO
HXYìii]ii]]]iooìii]]]]iììlìii]]]iiiiilllllììiiììoV$LLLL$$O$OOOOO$GLLGGTXGOOOYVVVVVVVYYYOOYYOOOOOOOO$$$$O$$OOOOYVYYYVVCCVVCCCVVVYVVVVVYYYYYYY
G$YCCollollìlCVClìloCCVYOOOYOYVCCCìloììììlCVVYOO$O$$$$$OOYVVVVVOOLU$GGTT$OOYVVVCCVVYYYYYOOYYYOYOOOOOYYYYYVVVCCCCCCCCVCCCCCVVYYVVVVVVYYYVYOOO
VYCooCCCCVVVVVVVCCCVVVVVVVVVVCVCCoCCCoooCVVVVVVVVCCVVVCCCCCCCCYYYO$OUGULOYYYVVCCCVCCCVVVCoCVYVCCCCCCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCCCVVVVYOYYYVYYYYYOYYO
lllCVVVYYYYVVCCollooCCooooooCCoooCVCCVYYYVVVVCCCCoooooooooolooooooooooCCCoCoooCoooooooooooCVYCCCLOCCVVVVCCCCCCCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYY
oVVVVYVYYYVVVYCVCCYOYVooCCCCCCoCoCCCVYVVCCCVVCCCCCCCCoooololoooollooolollllllllloollllloooooooCoooooooooCCooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVV
CooVYYYYVVCCoCVYVVVolCVCCCCCVVooCVVVYVVVVVCoooooooooooooooCooooooooolooooooooooooooolllllllollooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCVCVCVVVVVVVVVV
ìlllCVYYYVCCCVVoolììlollìoolllCCCCCCCCCCCoooooooooCCCCoCoooooooooooooooooooooooooCCVCCCooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVV
lìììlloollCCoooooolooolllllloooooooooolooCVVVCVCooCCCooooolllllloooooCooooCooCCCCCCCCCCCoooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCVVYOVVVVVVVVVYVVVV
llolììlooolooooooooloooooollìllllooooolooooooooooooloooooollllllllooolllooooooooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCVYOOYVVVVVVVVVVYYYYY
looooooCoooooolollooooCCCCooooooooooooooooolllllllllollllllllllooolllllllllllllooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCVVCCCCCVVVVVVVVVVVYY
CCClloooooooCCCoìììlllooooloolllllllooooCooooooooooooolooooooollllllllllllllllololoooloooooooooooooooCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVV
lìloCCoooolllooollììlllllllooooooooooColllllllllllllooollooolloooooooooooloooooloollllooooooCCCCooooooCoCCCCooooCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVV
$VColiiiiiiiiìoCCCoololllìllììlllloolooolollllllolooooooooooollllllllllllloooooooolllloooooooooooooCCCCCCooooCCCCCooCCCCCVCCCCCCCCCCVVVVVVVV
WX$liiiìììiiìlCCVCCCooolllllllllììiiiiiììììlìlllloollììllllllllllllllllooollloooollllloooooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVV
##W$ooollllìlllllìii]]]]]ìlllììllììllllllììliìììiìììììllllollllìllllllllìllllllllllllllllllllooooooCCCCCCCCCCCoCCCoCVVVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVV
##MX$CollllCVClllllllllììììllìììììiìììììiiììiìiiiìllìlìììlllllllllllollllllììllllìliiìllllìloolllooCoooCCCCCCoCCCVCCoCCCVCVVVYVVVVVVVVVVVVYY
MWXXXUGOVVY$GYooollCCoCCoCoolìiiìlììllìììllìiììlììììììììììiìiiìlllllllllllooool]////iiìoolìììiiììlCVVVVVYVVCoooCVCVCoCYY$$OYVVVVVVVYYYYYYYYY
LLGGLLG$OO$UU$VCCVVVVVVVVVCoìi//]iìììlìi]iiì]iloìlìiiiìi]iiiiìììiììlllllollli]/////]illì]]]]]ìììloCCCCColllloCVClloolCVCOVVVOOYYOOOOOYYVVVVV
OOOOOYOOO$GTHU$OYYYVVVVYYYYYo]//]]///////||//]]]]]/]iìiiììlllììllìlìiiììllì]/||/////]i]//]]iìììlllllllììlCYOY$YYYCCYYO$YYYOVVVVCVOYCY$O$$O$L
YYYYYYYOO$$UWHLOYYYVVVVYOO$LOì////|||/////|//]]]//i]/]]ii]iìllìlìii]]]/]ii]|||||/////]//]iìloCCCoooollìloY$G$LUUUGOYY$$$GGGGLGG$YYVVYOY$G$OG
YOYYYYYO$GO$TWXGOYYYVVYOOGUUVi]]]///////||//]]//]ii]i]i//]]iiii]]]]]]]]]]/||/||/|////]]iììlCCCoCoVVVlVYOOGGG$OGLLGGGVOGG$LULUULLUUUULLLLLLLL
YYYYYYOO$$OY$THT$YYYYYYOGTXXLOYVCCCColìiiiiii]]]////|||||//ii]]]]i]/]]]//////|||/]]]]i]iììCCoolloO$YY$$G$$G$CoGLLLLLUGGGLULULLLLUUULLLLLLLLL
YYYOOOO$$OOYO$UXU$OYYY$LTHHHXHXXTTTTTULLG$$OYVCliiii/|||////]]/]]]//]]||||//|//]]]iiiiiìlCYYClììo$GOYOOOYOYolCGG$GLULG$GGLGGGLULLULLLLLLLULL
YYO$OOOOOOYOOO$UXL$O$GUHHTXWMMWWHHXXXTTTTTXXXXXUGGGOl]//////|//|/||||||//||//]]iìiìlììloCYYClìììOG$OYYYVllìVYOO$OOO$$G$GLGGLLUGGLLGLLLLLLLUL
GG$$$OOOOOOO$$$LXXTTXHWWXUUXHWHHHWHXTUUTTXXXXHMMWWHH$l]]i]/|////||||||//////]]iìììlooooCVClìi]iìOOOOYVCCìio$G$$OYYYOOGGGGGGLUULLLLLLLLLLLLLL
WHTTUULUULUTTTXHWMMMMWWWXUUULTXTXWHTUUUTTTULLUTXTUUUGYVVoi]////]]]]/]]/////]iìiiìììllCOCliii]iioVV$$$Yli]ioiiìììlCOoo$G$LULGLLLLLLLLLLLLLLLL
#MMMMMWMMMMMMMMMMMMMMWWHTUUUUXXXWWHTUUUUTTULOYYYOYYYVVVVCliii]iììlolCVCoììiììlìi]/]iiiii]]]]]ììCO$YYlli]]]]]]]ììloYYOVCGLLLLLLLLLLLLGLLGGGLL
#######M#MMMMMMMMMMMMWHXTUUTTTXHMWHTTUTTTTULYolllloolììlooì]i]]]iiii]]]]]]]]i]]]]]ìììiiìiii]ììloooClooollìoololoooooolOGGLLLGGGLLLGGGGGGGGGG
MM##########MMMMMMMMWHXTUUUUTTXWMWHXTTTTTTUU$YVCCCooolllloCoìi]]ii]//]ììiìììiì]]]illìiììiìiìi]iììlollolììoooCVYY$$OOY$$GGGGLGGLLGGGGG$$$$GGG
WWMMM########MMMMMWWHXXTTUUTHHHWMWHXXXXXTTTTULGGGGG$$OOOYVO$Ci]]///]]/]ii]/iìi///]iilì]]ilioolììììlCCVYYCVYYOOO$$O$$GGGG$GG$$$$$$GG$$$$$$GG$
HWWWMMMMMMMMMMMMWWWHXTTTXXHHWWWWWWHXXXHHHXXXTLGGGGGGGGGGGGGGOClCiii]////]]////|||i]//|///]]ììiiiiìììilooliiìooCVCCYOO$$$$$$GG$$GGGG$$$GGG$$$
XHWWWWWWWWWMMMMWHHHHXTTTXHWMMWWHWWHHHHHWWHHXTULGGGGG$$$$GGGGGYoìi]]//|//]]i]]iiii/ii/]]]]]/]iìiiiiìììlloCooCCCCYVYYYYOO$$$G$$G$$$$GGGG$GGGGG
THHWWWWWWWWWMWHHHHHXTTTTXHHHHHHHHWHHHHHHHXXTTULLLLLGGGGGG$GGGGOCl]]]]]]/iiìì]]/////]]]//]ìlllooooollooCCCCCooVVVVVVYYYYYYOYOOYVVVOO$$$$$$GGG
TXHHHHHHHHWWWWHHHXXXTTTXXHXTTTXXHHHHHXXHXXTTUUUUULLLLLLGGGG$GGLOoììolìiiiiiììii]/]]]]iii]]]]]]]//]]]]ìoCColooCCVVVVCYVYY/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\$G$
TTXXXXXXXHHHWMMWHHXXTTTXHHTUUUTXHHHHHHXHHHXTUUUUUL$OGLLLLLGG$GLLOClCOYoi]]iV$Y]///////////|/]/]///]iiiììììloooVVVVVVVYYVSurfReport.it (O$$
HTXXXXXXXHHHWWMWWHXTTXXHHHXULUXHHHWWHHHHWWHXTUUUUUL$LUULLLLGGGGLGYCCCCVi||||/]///]///]i]]]]]]/]]/]]]]ii]]]ìloCVVVCVVVCCo\_______________/OOO
MHXXXXXXXXHHHWMMWHXTTXXHHHHTUTHWWWWWWWWWWWWHXTUUUULGGUUULLLLGGGLLGYliioì//]]i]]/////////]]]]]iìììiiiiiìlìlYUOoCooooCVVVCVVYVOOYOCiClCoolOiO$
DescrizioneAnsedonia 2 » Foto Matteo Bravi ; rider Michele Ferri

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.184 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=17895&orderby=dateD&spotname=Ansedonia&uname=&ascii=1