Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Liguria » Spot Levanto » zelle a Levanto
Media precedente
zelle a Levanto
Media successivo
[1073 x 497]

Da: emizellone
Lunedì 10 Maggio 2004
Numero di visite: 22790
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Levanto nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiìììiìiììì
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiììiiiiiiiiiiììììììììììì
ooooolllllllllllllìììììììììììììììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiììiiìììììììììììiìììììììììììììììììì
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooolllllllllllllìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCVCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooollllllllllllllììlìlìììììììì
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVYVYYYVVYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
CCCCCCVCVCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
VVVVVCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCVVCVVVVCCCVVVCCVCVCVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYY
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCVCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYY
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCCCCVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVCCCCCCCCVVVCVVVVVVVVCVVVVCCCCCCCCVVVCCVVVVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVYYYYVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYYYYYVYVYYYVYYYYYYYYYYYOO
VVVVVVVVYYVYYYYYYYYYYVYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVYYVVVVVVVVVYVVVYVVYVVYYYYYYVVVVVVVVVYYYYVVVVVVYVVVVYVVVVYYYYYYYYYYYO
VVYYVVYYYVYYYYYVYYYVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYVVVVVYYYYYVVVYYVVVVYVYVYYYYYYYYYYYYY
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYVVYVVVVYYYVVVVVYYYYVVVVVVVVYVVVVVVVVVYYVVVYVYYYVVVYVVVVVVVVVYYYYYYYYYYVYYYVYVYYYYYYVVYVYYYYYYYYYYYYYYY
VVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYVVYYYVYYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVYYVVVVVVVVYYVVVYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYVVV
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYVYYVVYYVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYVVYYYYYYVVYVYYYVYYYYYVVYYVYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYY
VVYYYYYYYYVVVYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYVYYYVVVVVVVYYYVYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOYOYOOYOOOOOOOOOYYOOOYYOOOYYYYYYYOOOOOOOOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYY
VYYYYVVVVVVVYVYYVYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYOYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
VVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYVYYVYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$
YYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYVVYYVYYYYVVVVVVYYYYOOOOOOOOOOOOOOO$$OOOOOOOO$$$OOOYOOOOOOYOOOOOOOOOOO$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$
VVVVVVVVVVVVVVVVVVOOVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVCVYYYYYYOYYYYOYOOOOOOOYYOOOOOOOYYOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$
VVVVVVVVVVVVVVVVOO$OVVVCVVVVVCVVVVCCCCoCCVVVVVVVVYYVYYYYYYYYYOYYYYYVYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOYCoVoYOOOOOO$$$$$$$$$$$OOO$$$$$$
CCCCCCCColllooCVVCCGOli]i]]i]/iooollì//]]ìollloCoVVVVVVVVVVYYYYVVVVVVCVVVYVYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVoì]]iilVYYYYOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$
CCCCVCCCoììiii]]ii]$GV]]////////////////|||||||]iilCCCCoììloCVVVVVVVVVCVVYYYYVVVYYYVVVVVVVVVYYYYYVCVVVYVCCli]]]]]]ììllloVCYYOOOOOVYOOOO$$OOO
oooooooCCollììi]ìCYOL$i]]////////////////|||||||||/]iii]]///iìlìììlìiìlloooCCoolCCClììiììollCollooììììììììiiiiii]]iììlCOGYVCCCCCCoCYYYOOOOOO
VCColllooooCoìiiìCGG$Vììi]////]/////]]]/////////|||||////|//]i]i]]]]]]]]//]]]///]]]/]]/]]]i]iìì]iiiiiiiiììiììììlìiiiìo$L$YYYYVVVVVVVVCCVYYOO
VVCCollllllooiiiìC$Voìiiii]]]]]]//]]]i]]]]]]]]]]/||||||||||/]/||/]//////////||///////]//////]]]]]]i]]]]iììììlCColìììlOLU$YYOYYYYYVYYCCCVYYVC
oolllooolllìiiiilo$Yliiììiiiiiii]]]iii]]]]iiiii]///////||||||||||/]//||//////||//////]]]/////]ìììiii]]]iììiìlCCVoollCLUG$OYYYYVVVVYYYVYYYOOO
llooooCCllllììiilCVìiiiiiiiiiììiiiiiii]iiìiiiii]//]]]//||/||||||||//||||||////////]]]i]]]iìi]]illìii]]iiiìiììlCCCCooVLULGOOOOOYYOYYYYOVYOOOO
ìlllooCCCCClolloolììiììììììììlìììllìii]]iìii]]]]]]]///]]]///]]/////||////////]]]iìììiìlììooììllCColìììi]]iiiìlCCCCCCCY$$LOOOYYYOOYYOOYYYOYYY
loooooCooolììììlYVooolllllolllìììoClììiiiiii]]]]]]]iiiiii]]iiììi]]/////]]]]i]iillolìììlllloololloCCVVCoììi]]iìloooCVCOYV$YVYVCYOOOO$$OO$$$O$
ìlooolooolìììiioYYYYVVolìììììììiiloooolììììliiilollCoooìiìlooClìli]]]i]]iiìoìììììllllllllìììllloCVVCVCollolllllCCCVVVYVCVYCoCooCYO$$$GGGGG$$
iìllìlloollììiioVYYYOYCCoìiiìiiiìloooCCoooollolìloCooColìiiìlìììii]]]ììììloolìllìììììììììlìììììììlììlìloooooCoCCCVYYYYVCooCCCCCVYOOO$$$$$$$$
llllìììllolliiiìlVVVYVCColiiììììlloolollloooooìiììllììii]]]iììììii]]]iìììlllììlììììlllloooolllìììììiiiììììloCoooooCCVVVVVVVVCVCCVYVVYOOOOOOO
iiìlllllììlìiiììloCCoolìiiiiìììlloolllìììlllllìlooooCCCColìlloollllìììiiiiiiiiiìiììììlllllllllollìiiiììììììlìlllooCCCVCooCCCVooooVYYVVVVYYYY
oììllllììììììiiìlllììììiiiiiìiiiiiiììììììiiiiiìllllooCCCoooooooooooolìllìii]iiiìiììloooColllooCooooolooollìlìlloCVYYYOYYYYVVVVVVVCoCVVVVYVYY
oolìììììlìììììììììiiiiiii]]]]iiììlllììiiiiiiiiiiiiiiììllllllllìììiiiiiiìiiììììllìlìlllllollloCCooooCCCloCCCoooooCCVVVYYYYYCoVYVYYVCCVVYYVVVV
ìììììììiiiiìloololllìlllììiiìlloolooollìììììiiiiìììììlìììììììiiiiiiiìììììiììlìlloooooCCCoollllììlloCCCCoCooooooollloooCCVVCoCVVVVVYVVVVVVVVV
iiiìììììllìiiiìlloollìllllììiiìiìiiììììììiiiiiiìììììlllllllllllììììììììlllllllooooCCCCCCooolììloCCCCCooooooooCCCCCoCoìììììllloCCVVVVVYYYVVVV
lììlìllllìììiìììloCCoolìiiìiiiiiiiìììiììììììlìììllllllolllllllììlììllìllllllllllllollooolììììloooCoCoooloooooCCCCooCVVVVCoooooooCCCCCCCCCCCC
ìllllooolllìiiiìloCCooollìììììllììììììììììììììlllllloolooooooCooooooollllllllllollllllllllìììììllloooooooCooooCCoooCVVVCCCVVCVCVVVCCCVVVCoCC
looollìiiìììììllloCCCollllllooooollllìlììììlllloooooooolooooooooooooCCCooooooloCCCCooCCCCCCCCoooooooooollolloolloooCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVV
iiìllììlììiìììllolllllllooooooooolllìiìììlllolloolloCCCCollloollllloooooolooooooolllloCoooooooooooooooooollllllooolooooooCVCCCVCCCCCoCCCooCC
llììììlllllìlollììììlllollìlloolllìììiiììlllìiìììlllolllllllllllììììììlllllloolloooCooCooCCCoCoìllloCCCoooCCoooloooooCCooooooCCCCCCCooooCCoC
ììììììiiìiiiiìiìììììiiìììììììlìlllllllollllllllllllolìllllìlìllolooooolllloooCColooooooooCColloolllloCCooooCCCooCCCCVCCCCCCCoCCCCCCVVCCCCVVC
ìlllìììììllìììììììlllllllllììllllollllllllllloooooooooooollollllllooolllllllloooooooolooooooCCCCCCoooollllllooCCCCCVVVVVCCCCooooCCVVVVVVCVVV
lllllolllllllllìlììllllllllììllìlllloooloolllooloollollolllolllllllllllooooolloolllooolooCoooooCCCCCCoooooooooooooCCVVVC/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\CoC
lììllllllllloooollllllllooooooooloooooollllloollllllìììllloooololllllloolooooCooCCCCCCoollllooooollloCoCCCCCooCCCVCoCVVCSurfReport.it (CCo
lolooollllloCCoooooooooooooolllllììllolollìlolllllllììllooloolooCCCooCCCCVCCVCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCoìììlllllloolloCCCooCo\_______________/ooo
oooooooloooCCCCCCCCCCCCCColllìlllllooooooooooooollllollooooooCCCCCooCCooooooolloloooollllllloooooolìììììloooollìììllllllìììlVoCCo]ìilììiC]VC
Descrizionezelle a Levanto » Vecchia tecnica: regular (emizellone) a destra e goofy (paolo) a sinistra per prendere tutte le onde! A parte il gioco di squadra notare la differenza di stile!!!!! Tiè Paolo, prenditi questa!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.178 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=1851&orderby=titleD&spotname=&uname=&ascii=1