Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 730
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Liguria » Spot Molo di Andora » ondine...
Media precedente
ondine...
Media successivo
[1024 x 768]

Da: saverik
Venerdì 19 Settembre 2008
Numero di visite: 49154
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Molo di Andora nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
CCCCCCCCCCCCCCCCoCoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooloololllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllooollllllllllllllllllllllìììììììlllll
CCCCCCCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìììììììiiiiiiiiiììì
CCCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìììììììììììììiiiiiiiiiiiiiiìììì
ooooooooooooooooooooooooooooooooooloooooooolllllllllllllllllllllllllllììììììllllllllllllllllllllììììììììììììììììììiiiiiiiiiiiiiiììììììììììll
ooooooooooooooooooooooooooooolooolllllllllllllllllllllllllììllllllllllììììììììììììììììììììììììììiiiiiiii]]]]]]]]]]]]]]]]iiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ooooooooooooooooooooooooolollllllllllllllllllllììììììììììììììììììììììllììììììììììììììììììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]]]]]]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ooooooooooooooooooollloollllllllllllllllllllllììiiìììììllllììììììììììììììììììììììììììììììììiìììììììììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
oooooooooooooooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllììllllìììlììììììììììììiiìiiii]]iiiiìììììììììììììììììììììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
olooolllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìììììììììiììiiiiiii]iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]]iiiiiii]]]]]]]]]]]]]]]]]illCVVVVVVYCoool
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìlìììììììiiiiiiiiiiiiiiìiìiiìììììììììììììììììììììiiiii]]]]]]]]]]]]]]]]looV$LLLLGLULLGGGLLUU
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllìlìììlììììììììììiiiiiiiiiiiiiiììiììììlllollììììììloCCCCCCCooCVCoCCVO$$$GG$GLLGLUULL$GLLLLLGG$GGLGGL
lllllllllllllllllllllllllllllllllllìllìììììììììììììiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìoY$GGGLLLGGG$GG$G$$GGGGGGGGLLLLULGLLLLUUUUUULLLGGGG$GGGLGGGLLGLGGGL
lllllllllllllllllllllllllllllllllììììììììììììììììììììiiiiii]]]]]]]lìlCOGLLLLLLLLLLLLGLLLGGGGLLGGG$GGLLLGLLLLLLLLULLLLLGGGGGGGLGGGGLGGLLULLUL
lllllllllllllllllllllllllììlììììììììììììììììììììììììììi/;/lloCCV$$LUUULLLLLLLLLLLLLULLLLLLGGGLGGGGGGLLLLULLLLGUUULLLGGGGGLGGGLULLLLUULLLGGUL
llllllllllllllllììììììììììììììììììììììììììììlììììììììllY$LLLLUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLUTULLLLGGGLLLULTUUUUULGLLUULLUULLLULLLLUUUTULGLLLLLLLG
lllllllllllllììììììììììììììììììììììlCVYOG$ULGUG$$O$LLUUUUUUUUUUUUUULLLUUTLLUUUUUULLLUUUTUUUUULLGGGLGGLULUUULLTUULLLLLGLLULLTUULLULGLLLGLGLGG
lllllllllììlìììììììììììììììììlCVYOUULLUTUUUUTTUUUUTUUUTTUUUTUUUTULUUUUUUUUTUUUUTULLUTUUUUTUUULLLLLLLULLLUUULLLLULGGGGGGLGGGGGGLGGGGGGLGLGLLL
lllllìììììììììììììììììlCVO$LLUUTUUUUUUTTTTTTTUUUTTTXUUUUUUGUUGUUUUUTUTTTTUUUTTTXXTTTTTTUUUTUUTUUUUTTUUULTTULLLLLGGGGGGLLLLGGLLGGGLLG$GGLLLLL
llììììììììììloCVCCClCOGLUTTTUUTTTTTTTTTTTTTTUUTTXUTTTUUUTUUTTUUUTTTTUTTTTUTTTTTTTUTUTTTTXTXTTTTTTUTTUUUTTTTUULLLLLGLLLLLLLLLLLLLLUGGGGGLLULL
lììììlììlCY$LUUULUUUUUTUTTTTTXXTTXTXTTTTUTUUGGTTUYGLUUUUTTUTUUULLUUTXXHHHTUUUUUTTUTTLUULULUUUULLUTTTTTTXTTTTTULLLGLLLLGLLUTUULGGGGLGGLLUTTLG
lììììlC$UTTUUUTTTTTXTTTTXXXUUXXXTTXXXXXXG$$LU$OGLLLTTUTUTUUTTTUGLTTTTTTTXTGO$OLUUTLLOTLG$ULGXVLGUUUUTTTTUUUUTTTULUULLLGLUUULLLGGGGLGGLLLLULL
VCoYGLUTTTTTTTTTUUTTUTTTTXXXTTXXTXXXXXXLGUUULTTTXTUUUTTTTUTXXUULLLTGUXTTXTGUUTTTXXULXTGG$UTTUULLGGLLLTXTTTTUTTTTTTUUULLLULGGGGGLGGGGGLLLLLLU
UUUULTUTTTTTTTTTTTTTXXXXHXXHXXXTTTXTTTTTTXXTXXXXXTTTTTLGUTXTUTTXXULLGTUUUUGL$$UGUTTTTUUUUUUTGLUTLUHXXXHXTTTTTTTTTUUUUGG$V$$VO$YYOOOO$$Y$$$O$
UULUUTTXTTTTUGTTTXXXXXXXXXTXXXXTTXTTXTTTXXXHHXXTTGLUT$$GG$UV$TXXTTXXXXXTTTTTTGOG$T$UTGVUUUGLUGYTXXTTXXXUXXTXXTTXTLGOU$LUTUTLUULOXXGGXUOUXTLT
TTTTXXXTTTTTTUUTXHXXXXXHHHXXXXTTTTTTTXXTXHHHXXXTTTTXTGCY$LXLLTXXXXXHHHXXTXTUUTTLOGLXXULV$$GUGY$TXTLLTXXTTTTTULGG$G$YYYYY$$LUUTGOXXGUTULXTXUY
TTXXXXLGLUTLXXTXHHHHHXHHHXXXTTXTTTTTXXXTXHXXXTUTXXTGTLGGGTXTTXXHXHXXXXXXXXXTLOTHXXUOOGOUU$GYGVY$TGGTTXUL$G$GVVVOYoO$O$OYOOOOOOGGLVYGL$$LOVLC
XHXXTTTTXXXUTTXXHHXHXXXXXXHXXXXXXTXXXXXXTUXXTGOGXTOCLU$GTXXHHHHHHHXHHTULLLG$UTTUTLO$UU$LUUTUTOOCO$$$OolooG$G$OVOGVOOYCoGGLXXUUToOGYLLOolGU$O
TXXXXTUTXHHXXHXXXXTXXXXGLTXTOOGTXXTXTUUTTUUXTULGYVGLGOUOGXHXTTHXXHTTYVVVY$$LGGLOVUY$GTLUG$ULUYlCY$OUoiìlVL$ULO$$GOGToCVGGLTTUXTLUULLTTXVLTTT
TXXXTXLTXUUTXXTTXXTXUUXTTXTTGUTTUTTTTGUUTGC$OVYOLGOULUO]lGCO$GUUL$GYGGLLGVGGOLU$XWLTTXHHXTUGOOLCV$$LOlllCGGUO$TTGYGC!CVLULUUXTLTTTXLTUTLUUTT
TTTTTXLUUUUTTTTXXXU$$GUUG$GGGLLUUGGUGLLLL$OO$G$$LULG$GL$YL$OGLTTTUUTTUUTTTXTXXHLXHXTTHWXX$$GOVCilCYOYVCCYOGUVOGGLG$l:]oYOGY$LGGLULLTTULGGLTX
LGLLULLLLLGULLGLUUGLLGLGG$GG$$GGGGGGGGGGGOY$YOOG$$O$OO$$OY$OO$GGGGGG$$GO$G$OGGG$G$O$OYYVVCVlìoiilooCl]lì]il]iiCìolliìolìoooVClVOOYYOYYO$$LXT
UUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGG$GLGG$$$O$$$$OO$$$$$$$$$$$OOOYOVCCCVCVVoCVCVVoCCCColìlìììììoolììil]oYCìi/oVVVYYYYCOLY
LLLLLGGLGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$GGG$O$YYOOVCYOVoCVVCCooCloloooCoCCVYVYYVVVCCCCCCCCooCoolìlìiiììillolìoYYYYYYVVVVVVCloYV
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$G$GG$$$$OYVYYO$TLULLULUUTUTUTLLLG$$VVYYVO$$YYO$O$$G$OYYOYVVYVYYYYCVVVCCVVoìVYYYVYYCCCiCVooìCYCCVCC
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGG$$$$$GGGGGGG$$G$$$$$$GGGGG$$$$OVVColi]||/ìliiìoCVYYYYYYYYVVVVVVVCCCCoooVYYYYYYYYYYYY$$$OOOYYYYOYY
GGGGGGGGGGLLLLLLLGGGGGGLLLLLGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$G$$$$$$$$$$$$OYV]/llìCYOOOYYVVCVVCCCCooìi]]//ilCYYVOOOOOYYYOOOYYYYY
LLGLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGLGGGGG$GOGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLLGG$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGVlì|iO$O$$$$OYYVVVCCCCCCCCVCCCColììloVOOOOOOOOOOOOOO
LLLLLLLLLLLLLGGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGGLCGY$LGGGGGGGGGGGGGL$OLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$G$$$OYVO$OOOOOOOOOYYYYYVVVVVVVVVoiiCYYYVVCoCVYYOOOOOOO
LLLLLLGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGLLLGGGGGGGGGGGGGGLLGG$$YYOLGLGGGGGG$G$$G$GG$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$O$OOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYOYYYYYYVVCCooCVCCVY
LGGGGGGGGGGGGGGLUGGGGLGLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGTOYVVG$LGG$VOGGGG$$GGG$GG$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOO$OOOOOOOOOOYYYYVVVC
GGGGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGLLGOV$G$$$$$$$$$OOYVVoYo|lGTLGGGGGG$$$$$$$$$$$G$$$GGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO
GGGLLLGLLLLLGGGLGGGGGGGGGLLGVYGGGGGGGGG$OOVlCVO$CYOCoVYYOG$$$$$$$G$$GGGGGGGGG$GGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO
LLLLLLLLLLLLGLGGGGGGLGGGG$GO$$$O$G$OGG$OGUUL$oìVY$$$$LG$OTG$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$GGGGLUUUULLLLG$$LLGGGLGG$LGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO
GG$GG$$$$$$GGG$GGGGGGGGGGGGGGGGLLLULUUUULLGGGGGG$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
G$$$$$$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGLUUUUUUUULLLLGGGGGGG$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$GGG$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGLLLUUUTTTUUUULLLGGGGG$$O$LLGGGGGGGGGGGGGLLLGGGGGGGGGGGGG$$$$G$$$$$$$G$$$$$$$$$$G$G$$$GGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$GG$$$$$$$$$GGGGGGGGLLUUUTTTTTUUUUULLLGGGGGGGGG$GGGGGGGGGGGGGGGLLGGLLLGGGGGGGGGGGGG$$$$$$GG$G$$GG$GGG$$$GGG$$$$$GGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$GGGGGGGGLLUTTTUUTTTTTTTTUULLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLUULLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$GGGGGGGGGGGGGGGGGG$GG$GGGGGG$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
GGGGG$$G$GLLLUTTTTTTTTTTTTTTUUULLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$GLLULLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$G$$GGGGGGGGGGGGGGGGG$$YYO$$$$$$$$$$$$$$$$
GGGGGLGLTTTTTTTTTXTXXTTTUUUULLLLLGGGGLLLLLLGGGGGGGGGGG$$GLLUUUULLLLGGLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGOi|/V$$$$$$$$$$$$$$$
GLUUTTTTTTTTTXXXXXXTTTTTUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLLLLLUUUUUUULLLLLLGGGLLGGGGGGLGGGGGGGGGGGG$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGYoìì]iìV$$$$$$$$$$$$
UUUTTTTTTXXXXXXXTTTTUUULLLLLLLGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUTTTULLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$Yoì]//!l$$$$$$$$$$$
TTTTXXXXXXTXXTTTTTUUULLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUTTTTTTUUULLLLGLGGGGGLGLLGGGLLGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$OOoìVYCì/|C$$$$$$$$$$
XXXXXXXXXTTTTTUUUULLLLGGLLLGLLGLGGLLLLLLLLLLUUUTTTTTTTTUUUUULLLLLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLGLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$V/l$$$OO$$$$
XXXXXXXTTTTUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLGLLLLLUUUTUTTTTTUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLGGGGGGGGGLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$OVlV$$$$$$$$
XXXXXTTTUUULULLLLGGGGGGGGGLLLGLLGLLLLLUUUUTTTTUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLLLLGLGGGLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGVY$$$$GG$$
XXTTTUUUUULLLLLGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUTUUTTTTUUUUULULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLLGLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$G$$GGGG
TTUUUUUULLLLLLLLLGGLLLLLGLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$GGGGG$$
ULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGLLUUUUUUUTTTTTTTTTUUUUUUUULUUUULUUUUULLLLLLLULLLLLLUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLGGGGGGLLGGGGGGGGGGLGGG$$$$G$G
LLLLLLLLLLLLGLLLLLLLLGGLGGGOCGLUUUUUUUUUUTUTTTUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLUUULLLLLUUULULLLLLLLUUULUUUUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLG$O$$$
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGG$liOLUUUTTTTTTTTTUUUUUUULLLLLLUULLUULULLLLLLUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLGGGOCCl
GGGGLLLLLLLLLLLLLGLGGG$Yli!/ìOGLUUTUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLULLLUUULLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGOo]
GLLLLLLLLLLLLLLLLLGG$Oo/|/]ìOGGLUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLUUUUULLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLGGGG$Yoi/
LLLLLLLLLLLLLLLLGGG$$$V/]ìlCLUUUUUUUULLLLLLULLUUUUUUULLUULLLLLLLLLLLLLUUUUUUULLLUUUUUUUUUUUULLUUUUUUUUULLLLUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGG$OCliìli
LLLLLLLLLLGGGGGGGG$$OCi/iV$LUTTUUUULLLGLLLLLLLLLLULLULLLLLLLLLLLLULLUULLLULLUUULLUUULLLLUUUUULLLLLUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGG$GGG$GG$oìiiVVli
GLLLLLLLGLLGLGGG$$$OCì]/VYLLULUULLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLUULLLLLLLGGGGLLLLLUUUUUULLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLGGG$$OOGGO$$YCVO$$Cì]
LLLLLLLLGGGGGG$OOOYVoolì$LLUULUULL$GLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLLLLLGOYOGG$O$$LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGOVYO$$GG$OlìioYOVCCo
LLLLLLLLGGGG$OYYVCYG$$$YOUUUUUUUULG$LLGG$GGGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLG$CYOVGGGYYVoYV$LLLLLLLLUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGOVìì]]ilO$OCloCìli]]ì
GGGL$G$GG$G$OYCìllOLLLGGLLLUUULGGGLGLGGLLLLLLLLLLGLGLGLLGGGGLGGGLG$GGGG$YloVCY$CVVV$$GGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGG$$$$Oo]i]/iìCYo]]ioClìl
LGGGGGGLLG$OOOOYO$LLLLLGGLGGGGGGG$GLLLLGGGLLGLLLGGGGGGGGGGGGGGGOVVOY$OOliloiìoCCoVGGGGGGGLLLLLLLLLGO$OO$GGGGGGG$$VYVOYYVCoì]!!;:|iliilCVC]]o
LLLLLGGGGOV$YYLLG$UUUUULLGGLLGLGGGGGLGGGGGGGGGGGGLGLLG$OOOYlY$$COOO$G$YlìCCoYVCCOGGLLLLLLGLLLLLGGG$$OOOVCìlVVYC]]ìlVY$$OOOVoì]]iill]!]ì/;!|o
LLLGGGG$$$GL$GLUULLUG$GUULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGOYY$GGOVCl]]oCCYVìì///ioVGGGLLLLGGGGGGGGGGGLGGOYo]ili]]ìoì/iìlY$GGGGGGGG$$$VoCCCl/!||/i
GGGGGGGLLLLLLLGLUUUUGULLUULLLULLLLLLLUUUULLLL$$$G$OVOGGGGGGGYolìlCYYGGOlìO$YllVLGLLLY$LLLLLL$$G$YYO$VCVYGG$$Yli]/]ì]oGLLGGGGGLG$$$$$$Yoi]/ll
GGGGGLGLLLUUUULLL$GLL$LUGLULGGLLLLLLLLLLLLLLLLGOYVolYO$O$GGGCoCiìlC$GG$CoollCVOYVYVVoCOGLGGYCCV$G$OO$OYO$$$OCCCCVOYY$GGGGGGLGLLGGLGGGOC]]ìoC
$$GLLLL$OGGLGLLUGGLLL$GLLLULLUUUUUULGLLLLLGGLG$YYCoìloloooColliiìlY$LLLGOYCoV$YYVCVVYY$$$OYVVllVGOCoCYYO$Y$$Y$$GGGGLLLLLLLLLLLLLLGGG$VCVVO$Y
$GLLLUUULGLUUUUUUGGLGGL$LUULLGGGLLLULLLLLLLLLGO$GG$$$VCVCVCYG$VCiCY$LLLG$$CCCVOGGG$Y$YVVYGOO$YVVYOOOYYoOVO$$$GGGGGGLLLLLLGGGGGG$YOG$OlCYO$GG
GGLLUUUULLLLLUUULLGGGULLG$LLUUUUUULLLLLLGGLGGGGOYLLLL$O$GGLLGGV]VYYGLGG$$O$$O$OOOOOY$O$$$$GGGGGGGGG$G$$$$$LLLLLLGGLLLLLLLG$$GG$OOOY$GYYooll]
LLLUUUULGLUG$LG$G$GGLLLG$YYOLLLUUULLLLLLLGGGO$$$$GGLLLLLLGLLGG$VìilYL$$$OCO$OOOOO$$$$$$GGGGGLLLLLLLLLGGG$LLLLLLLLLLLLLLGGGGGGG$YO$$$Vooìi|!/
LULUUULLUUUUUUULLGVVOGUL$$LGVYOGLLGGGGGG$$$$GLG$$$$$$$$GLLLLGOVOVoVOO$YOYVGYol]]oì]]]/]iiìCYOYVYYOGLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGOOYYololììììo/|||]
UUUUULUUUUUUUU$GUGUUULULUGLLGOYGLLLGGGLLOYO$GGG$GLGLGG$OYY$GGGG$CoYOYOYYYi||;;!|/||/|/||/]i]ilìi/!;!/iOLLLLLLLLLLLLGoiiìlìilCoiiiiìiiì]!|//ì
UUTUUUUUUUUUUUOGULLLLLG$UULLLLLUL$OLLLLoiiìYoVCCCCVVVVCi]ìoOG$$Y$OYCYGVl||!!!||!!!|/////]iììlìi/]/||!||YLLLLLLLLLL$Vli]i]ì]iolìiiiiìlìiiiìol
TTTTTUUUUUUUUULG$V$LLL$$UUGLLLGGLLLLLLOìlììCV$YoliììiilìloìoCOG$$OYYVo]///!;;]]!!!|;||i]]lìloiii/]/|/|!:oLLLLLLG$CVlìi]iilìi]ìi]]]]]iììlììlo
TTTTTTUUUUUULGVìVClCCCVYY$YYGGG$LLLLLLìiCVCoVìVììiiìììVCCVoììloCCil]/|//]/!/!///!|;|/ìì]]ìiìiiìì/]//|||:iVYVCV$$ìi|]]ìlììi]/]]]]]iiiììllllll
TTTTTUUULULUoììilllCCOLCO$LOYYO$OGGGOV/ììCYYlioìVoioVloìiìlìolCCl||!//]/|//||//|!|!;/oCììl]ìììlll/]/!|//|iillolìì//ìiììCìi]iii]ìoliììiiììììì
UUUUUUUUUUUOolliCoY$OGLV$GTG$GUYoCO$YC|/iolCCCCVGOYCoi/iììCooVVi|!|!/i]////!//]|;!;;;]l]ìiìiiiìil]]/|/ii]ì/|lOl/ii|ìVYCìi]iìiiììiiiiiìiiìliì
GG$YLUUUUUGCollCCOYoOVLOOOL$GT$$liCCCì]olCVolCYO$OOìi]]ì]ìoCCì/|||!|/V]///|///!!:;;;;!///]/ìii]|i]i]/]iii]]iiCCCoiiYUUìo/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\ììi
ìoCVOGUUUUYCìloYYOCCOYYO$LGT$$$OClCYCoYVCCVlìioVl$Glìiìloìi/||!|!;!/il///||i|!;;!!!|;|!:;]//li]/iiì]//iìì/!|||;/il$OCoolSurfReport.it (lìì
oVLOLLG$$VCoooCYOO$OOGGGOLU$VOO$oCCYiCCoYColìììYOLTYìiiì]]]|//||//i]iìi/i/|//|!!!!/!;!||]lioVili/]lì]]ìoì:-::!|;;;!]ìlìl\_______________/olì
YGLTTTTOììlVllCYV$$YYO$O$LLOCGUGVYVCV$oVCllìlioGGUGlìì]/ii////|]|/]lìi/ii||/|!;!;|;|//ìì]iiìììi]||/]]/]//|||;;;;-:;|]lllCìlYCloC|!||;;/]l/ol
Descrizioneondine... » Andora - Domenica 14.09.2008 una mezz'oretta prima che i bagnini buttassero tutti fuori dall'acqua...

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.196 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=19221&orderby=hitsD&spotname=Molo-di-Andora&uname=&ascii=1