Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 644
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Sicilia » Sud 12.10.2008
Media precedente
Sud 12.10.2008
Media successivo
[1024 x 768]

Da: Ironsurfer
Mercoledì 22 Ottobre 2008
Numero di visite: 9643
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
UUUTULUTTXXXXXUUUGGLLTTTTTUUUUUUUUUUTTTTTUTTUUUULLUUUUTTTTTTUTUUUULULUUUTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUTTTTTTUTTTTTTTTTTTXXTTTTTTTTTTTUTT
UUTXTXTTLTTXTXUUTTTTUGGUUUTTTUUUUUUUUUUUULLLLLLUUUULLLLUUUTTUTTTTTULLLLLUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTUTUUUUUUUUTTTTTTTTTTXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXX
XXTTTXTTTUUUTUTUTXTTUUUUXXHHXXXXXTUUUUUULLGLGGGGLLLLULLLLLLLULUUUTTTTTTTTTULUUUUUTTTTUUUTTTTTTUTUUUUULTUUUUUUUTTTTTTTTTTTUUULLTTTTTTTTTTTTTT
XXXXXXXXUTTXXXXXXXXXXXHHHXXXXHHHHHXXTULGLGOOOO$O$O$$$$LUUUUULLLLLUUTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUTUULLLULG$UUUUUUUUUUUUUUUTUUUUULULUULUUUUUUUTUUUU
TTUXXXXXXXXXHHHHHHHHHXHHHXXXXXHHHHHHXXXTLOVColìiìi]]/]]ìV$GGGLLGGLUUUUTTTUTTU$LYYLLULUUUUUUUULYVOLG$YUUUUL$LUUUUUUUUUUULLLUULUUULUUUUUUUUUUU
XXXXXXXXTTUXHHXHHHHHXHHHHHHXXXHHHHHXXXXXU$ll]]]]]//||////lCìooClìiCVOGLLLLGLTLGCìoULOGTTTTUUGCi/]VOYoOLLLOVoYG$GGUULGULLG$G$LLGGGGULUTTUTTTU
TLLXTTTXXXXXHHHXXHXHHXXXXXXXXXXXHHXXTTLUUOìl//|/!||!|////]/|//|!||!|]llOOCVlìì/||/ììoo$UULOVlìi/||ill$OOYli]iiiìCGGLLLLLCììoìoloV$LUUUUUTTTT
U$YGUTTTXTXXXXHXXHXXHHXXXXHXXHHXXHHXXTTUYliì]||!!|||]]//||||||!!!!!;!!ìGVoC$XXLGUUG$Cìl$Yooìii]/||]]]lìiii]]]ii]ìCY$GoCC]/]io]]]oV$GLGLUUUUU
XXYUULTTTXXXHHXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHXXXTLOCììì]/||]]]i]]|;!|//|!;!!;;;;/LYCCLWWHWWWWWHT$lilìli]/|!||//]]]]i]]]i]//]ììì]/]///]]///l$$GGLLLLLLL
XXXXXXXXXHHXXXXHXXXXXXXXXXHHXHXXHHHHXXTTUUGYCoo]iCVVi]i|;|]ii/|!!;;:;!!C$YOXWXHWWWWWWWWXGYlì///|||!||]//////]/]||||||//////||//]lOGGGGGLLLLO
XXXXXXHHXXHXXXXHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTUUU$YYOOGLUUOi]//ioCo]||!;;;;;!/V$LHWWHXXHWWWWWWHX$l]//!!!:!!|||/|||/||!;!!||||/||/|//|/lYOO$O$G$YCo
XXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTUTLUUUULUUGVl]]CC$YYo]|/|!!!;;!!ìOHWWWWWWMMWWMMHHXUl||!!;;;!!!;/|||!//|!;!|||||||/||/|/ilC$$$GOV]|/
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXXTTTUUTTLYOC$GGY$OYY]|/|!!!!!;!/HWWWWMMMMMMMH$TXTL|!!!;::;!;:!!|/||!!!||||||||!||||||iìoCl$Vì/||!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXHXXXTXXXXXXXTTTLUTUULGOC$$LLY///|!!;;!;OWHUXWMMWMMMMHTTTTL/;!;:-::;;:;|||!!!!|!!|||||||||!!|!!|]]|]|||!!!
XXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHXXXXXXXTXXXXXTGOUTUUU$YlYLU$Cii]//|;||/UHXìiìlVTMMWWWXTTUG!;;:----:;!/]||||!||!!||||||||!!!|!;;!!!!!!!!!!
TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTUUUY$CVGULLVlììi]]]iìlHHO]]!|ìWMWWWHHXT$ì::----::;;||]/||||!!!||||||!||!!;!;!!!;;;!!!!!!
XXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTUUVYOULU$ClìììllloVHLìi]iVWMWWWHXXLC|--::----:;;||/]|||!|||!|||||!!!!;;!;!;;;;;;!!!!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXTXTUUGGGV$LUOCllllooooOUolììGWWWWWHHLo!::-:::::!;;;!|||//||||||||||||!|!!;;;;;;;;!!;!||!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTUUTLUUULLYiìììlooCVìllllUWWWWWHHU/:;:::::;::;;!!||!|!/|||!||!|||||||!!;;;;;;;;!!!!|||!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTTTUUUU$ViiìlìlloOlìlo$WWHWHUTWHo:::::::!;;;!!|||/]|!|||!||||||||!!!!;;!;;!;;!!!!!|!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXXXXXTXXTXXTTTTLGCiiìlì/||Cì]ilYHWHToiOTTO;;:::;;!!!!!||||//]||||||!!||||||!!;;;!;;;;;;!;!!!!;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXTTTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTUGOiilo]|;!|||]ìlUWXUViiOTLo:;;;!!!;;!||||||||!||||!!|!||||!!!;;;;!;;!;;;;;;;!!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXUUG$CVlì/!;!||/]iìoUHGUìiiOT$ì||!|!;;;;!!!!!!||!|||!||||||||!!!;!;!!;;;;;:;;;;!!
XXXXXXXXXXXXXXTXXXTTTTTTXTXXXTXTTTXXTTTXXXXTTTTXXXXXXXXXXXXTTTLYO$li!;;!||/]/]]lTTLC]ilGT$i//|!;:::;!!!;!!!!!|||!!!|||!!!;!!!!!!;;;;!;;;;;;;
XXXXXXXXXXXXXTTXTTTTXTTTTXXXTTTTTTTXTTTTTXXXXXXXXXXTTTXXXXXXTTUV$Yl/;;:;!|//|/]|iXL$|//YVl]]]|;::::!!!!;;;;;!||!!!|||||||;!!!!!;;;;;!;;;;!;!
XXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXTTTTTTTTTXXXXXXXTTXTXXXXTUL$$OOo|;;;;;;!|!|]|!ìTLì!/ì]i/]]|;;;::;!;;;;;;;!!|!!!||||||!!!!!!!;;;;;;;;!!!!!
XXXXXXTTXTTTTTTTTTTTTTTXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXTXTXTXTXXTTTTTLL$OOl!;;;;;;;!!|//||YXG/|/!!|/!;:::::;;;;;;:-:!!!|!!!!||||||!!!!!!;;!;;;!!!!!!
XXXXTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXTTTTTTTUG$UGY]!!!;;:::;;|iìiC$oì///]//:::::;;:;:;;;:::;|||!!!|||||||!!!!!;!!!;;;;;!!!!
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXTTTTTTTTTTTTTULL$Vl//!!!;::;;|]ìlìiì]iiìi;-::::---:::::;::;;;|!!|!|||||/|!!!!!!!!!!!!;;;!;!
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUGO$$o/|!]|;:;|/ìlooVCì]/]]!:::;;:-----;;;;;;;!!!!|||||||||!!||!!!!!!!!;;;!!!
TTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTUTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUULGOolCi!::!/ìoooio||/li;:-,,,-,,::::;;;;;;!!!|!||||||!!!!!!!!!!!!!;!;;;;!
UUUUUUUUUUTUTUUTTTTTTUTUUUUTUTTTTUUTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUULLLGVCVl|]iìllololì]|;;!-,,,.,,,,-:;;;;;;;;!|||!||!||||!!!!!!!;;!!!!!!;;;!
LLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTTTUUTUUUUULLLGLGGOì]ìiiìììì]/;::--,-,,,,,,,,--!!;!;!!!;!|!||||||||||||!!!!!!!!!!;;;!!
LLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULULUUUUUUUULUUUUUUUUUUUUULGGGGGGGG$VoVCooìì]]|::-:----------:;!!;!!!|!!!!!!!||!||!||||||!!!!!!!!;;;;;;
LLULLLLLLLUULLULUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLUUULUULLLULLUUUUULLLL$$$$GGG$$$OCloìi||!!;;|;;;;;;;;;;!!!!!!!!!||||!!!!!!!||!||!!!!!!!!!!!!;;;;;
LLLLLLLLLLLLLLULLULLLLLLUUULUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLULLUULLGLLLGG$YYO$$G$GL$Cli]]//!!|/|!||/!!|!||/|||!|!!////||||||/|||||!!!!!!|!|!!!!;;;;
GGGGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGOOOYVO$$$GLG$YCollìii]]/|/]]ooììoolìii]iiii]]]]]iii]i]]//||||!|!!||||!;;:;
$GGGGGGGGGG$$G$$$GGGGGGGGGGGGGGGLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGG$$$$$$$$$$$$G$OOYCoooCCYYYoVYYYYOOOOOYYVYCVVoììlllCololì]]]////||!||||!;;;:
$$$$G$$$$G$$$$$$$G$$GGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$OOOO$$$$$$$$$$$$$$$$G$GGGGGGG$OYVYYVVCCVVVVYYYYOYOOOOYOYOYYYYCYYYVVoooììlì]]/|//]]/|!;:
O$$G$$$G$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOO$$$$$$OOO$$$$OOOOOOO$$OOO$$$$GGG$GG$G$$$$G$$$$$$$$OYYYVYYYYYYYYVYYYYYYOOOOOOOOOOYYYYYYYVCCooolii]|
O$$$$$$$$$$$$$$O$$OO$OOOOOOO$$$$$$$OOOOOOOOO$$$$$OOOOOOOOYYOOOOOOOOO$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$GG$OOYOOOOYYYOYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYVCVYYVC
oYYOOYOVOOOOOOOO$O$OOOOOOOOOOOOOOOO$$$OOOOOYYOOOO$$OOOOOOOYYYOOOOOOOOOO$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOYYOOYYOYOYOOOOOYYYYVVVYYYY
VOVoCllCYYVYOOOOOOOOOO$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYOOOOOYYYYYVVVYOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYY
ìì]]/]]]iioYOYOOOYYYYYYYOYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYVCVYYOOOOOOOOYO$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOO$OOYYYYYYYO
]//]]]//]//ilìoCYYoCYVYYVYVVYVYYYYYYYYYYYOOOYOYYYYYYYYYYYCClCoVoVYVYYYOOYOOOOO$$$$$$$$$OOOOOOOOOO$$O$$$$OO$$$$$$$$$$OOOOOO$$$$OOOOOOOOOOOOOO
/]/|]]/||!!/i]]]]]iìììliìllCYVYYVYYYYYYYYYVVVVVVVYVVYVVVloooVlCoCVVVVVYYVYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOO$$OOOOOOOOO$$O$OOOOOOOOOOO
]iii]////]]]/]]iiiiìii//iiii]]]//ìoloolloCoollliììi]]]i]]i/l]|/CCCVVVoììCVYYYYYYOOYYYOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOOYVOYOOYOOOOOOOOOOOOOYO
]iiìi]]]////]]]iiìllliii]]]]]]iiiìììiiììllììi]]]]]]/||]i]]]///|//iìiììiiilCCVYYYYYYYYVVVCCCCCCCCCCVVVVVVVVCloCVCCCCVVVVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOO
!/!]]|||!!|///]ii]i]|||/]/]]]//|iìiììlììlli]]]/|||!/|/|]]]]|]ìlllìi]iiiiiiiììoCVVVVVVVCoCCCColloooìiìììlolliiìilCCVCooCCooloCoi]lOOVCVVVOOOO
||||!!!!!||///]]]/||||!!|]//|///]/]]iiiiii!|///|/|||///]//||||illl/]/]]]i]]]iiììlli]]]/]ìllll]/]]]!|/]]i]iìlllììlllllooCCColllllìiììììi/]iìo
;;;:!!!!||||||||||!!|!!!;;;!!|||||||/]/]/|/!]iì//!!!/////////!!|!|/|]/||//]]/]ii]i]//|!!!!|/]/|//||||/||||]]]iìììlì]ìooCCCCCCCCVColCCCColi]]
;;;;!!!!!!!!;!!:||!!!;;;;:;;::;|!||!!||!;;;;;;!/!!;;!||////|||/||!!|||!|||/////|/]]/|!!;;;;!!//|/!!!;|||!||]iìlìiì]|!ìlìiiììllVìColVVVVli]]/
!;;;!!;;:!!!!!!;!|!!;:;;::;;::;|||!;!;;;:;;----::;!;!!|!!//:!|/!!!!!!!!||/|//|!||||||!!!!;;;;!//!||///]]/|////]//]|;|/||//////iooolìlìi]//]]
|||!!!!!!!!;;:;;!!!::::::;;;;:;;||!;;!;;:;;--,----:;;!!!||||||!!|;::;!!!||||!!!!|!|!!;!|!!!!;!!|//]]]]iiiìi////|//|!!!!!|////////]]]/]]]i/]i
//|||!!!!!!!!;;!;;::;::;;::-:;:;!||!!;::;;::---:-:::;;;;;:::;!!!!;;;!!!!!!!!!!||||!|!!|!;;!!|!;!!||//////|||//|//|;!;;!]/]i]]//]|!/]//]/|]/]
/////||!!!|!!|!;;:::-:::;!;::;;;;!|;;:::;:-:-::---:::::--:::;;;!;;;;;!|!!|!!!!!|||!!!|!;::;:!;;;:;:!|/||!!;;!////||!!|!|]i/||||!;;:!|/]/!!||
/]///|||||!!!||!;::::::;!!;;;;::;!;:;:::::-::::------::---:;;;;;;;;;;!|!!!!||;;|!!!!||!;::::;;;;;;:!!!;!!;!;!|!|;|/:;!!||||!|!||!||;||//||!!
]]/////|||!!|!!!!!!!!!!|!;;:;;;;!;::::::----:------------::;:;!;!;;;;!|!!;;!!!!!;!||!!;;;;--:::;;!::;:;;!!||||!!!!!!!!!|!!!!!!!;;!||!||/|||!
ii]]|//|||!||/|!||//|!/!;!;;;;!;;:::::------,-,---------:::;;;;;;;;:;!|;;!!;!!!!;||!|!;;;:::::;;!::::;!!|||//|!!;;!!!!;::;;;;:;::::!;;!!||||
li]ìi]///||||/|/]]]]/]]/|/!|!!|!!!;;;;;:::--::-----,---:;;;;!!!!:;;!!|!:;;;!;!!|!!|!!!!;;:;:::;;;;;;;;!!|//|||||!!!;:;;::-::::::-::::;;;||||
loìììi]/ilì//]]]]iììi]iiii]]]]i]]]///||/|/|;;;;:-----::!!!!;!|/!;;!|||!::;!|!!||//|!||!!;;;;!;;;;!||!;!!|||!|||!!!!!;:;:-::::;::::::;;;;!|||
Cooolìi]illìiiloiìlìoCCooìiiiìliìi]]/]]iìlllì]|!!;;;!;;/]]i|!//]!//]ìi!!!!//!|!/||||||!|!!!!:;;!;||;;;!;!|||||||!!!;;;::--::::----::;!!;;;;|
OYOYYVVVVYVCCllCoCCVVVVVCCVVCooloìììiìlooCVVCoCCìiìi]]iii]]/]ììCìi]ìCoiì]/////!!|!||///||]]|;-:;!!;::;!!!||/||//!|;;;;:;;::::;:---:;;!!!!!!!
OOOOOOOOYYVYYCllCCVVVYVVVVYYYYVoollllìloVVVVCoCColìlllìììlolloCCCCCVVVCCllìi]/!!|//]]]]||]i];::::!;;;;;;!|!|!|||/|!!;!!;;;:-::-:-::;:!||||||
$$$$OOOOVYOYYYYVVVVCVVYYYYYYOOYYYYYVVVVVYYYYYYYVVVCVVVYVVYYYVYYYVVVVVVCCVCVoolìoCCColì]ìi/]/|/|!||||/|||///|!|//i]|!!;!;!!:-::-::::;!!|//|||
$O$$O$$OOOOOOYYVoVVVYYCVYYYVVVYYYYYVVVYYYYYYYVVYYYYYOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOYVOYVVCCCVVCCoooCCCCoììììiìi]i]////]|/||!!;!;;;:::::;;::;;;!//|||
$$$OOOOOOOOOYYYVVCVYYYVVVCCColCoCCCCVVVVVVVYYVVVVVVYYYOOOOOOOOOOOO$$$OOOOOO$OOOO$OOYYYYYYYVoooCCCooCCCCooolìiìiii]///|/||!!!|!/||!!;;!!/]i]/
O$$$O$OOOOOOOYYVCoCVYYYYYVVYYVCoooVVVVVCVVVVVVVVVVVYVYYVYYYYOOOOOOO$$$$$$OOOOYYYOOOOOYYYVVVYYYVCCCCoooCCCVCCoCCoCoììlllioìllooCVlllìiiìlCCì/
OOO$$$$OOOOOYVoCVYVVVVVVCVVYYVVCVVVVVVVVVVVVVVYVYYYOOYOOOOOOYYYYOOOOOOOYVVYYYYOOOYYYOOOOOYYYYYYVVVVYVVCVVVVVCCCCoCCooooCCoCoVCooCCVCCCYYOVoì
OOOOOOOYYOOOYVVYVVVVVVCVooVYYYYYYYYVYVCCVVVVVVYYYYYYYYYOOOOOOYCVOOOYOYYVVYOOYVOOOYYOOOYYYYYYVYYYYYYYVVVVVVVVVVVYVYYYVYYYVVCVVVCCCCCVCoCVVYVo
OOOOOYYOOOOOVoCYOOOOOYYYYVCVVVVYVVVYVVVVVYYYYYYYOOOOOOYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYOOOVYOOYOOYVYYYOOOOYYYYYYYYYYYYYVVYYVYYYOOYYYOOOYYYYVVVYYYYYOOOYYY
OOVYYYOOOOOOYVVYOOYOYYYYYYVVYYYYVYYVCCYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYOOOOYYYVVYYYYYYYYOOOOOOYYYYOYYYYYYVVVVYYYOOOYYYYYOOOYYYYYYYYYOYYYY
O$$OOOYYYO$OOOYYYYOOOYYYYYYYYYYYVVVCoCYYYYVYYYYOOYYYOOOOOOOOOYOOOOYVYOYVYOOOOYOOOOOOOOOYYVVVYYYYYYYOOOOOOOOYYYVVVVVYYYYYYYYOOOOOOOOOOYVYYYOO
OOOOOOYYYYOOOOOOOOYYYYYYYYYOOYYYVVVVVYYYYYVYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOYYYYVVVYYYOYYYOOYYYVCYYCCCVYYYYYVVOOOOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOO$OOOO$$
OOOOOYYOOOYYYYYYYYYYOOOYYOYYYYYYYYYVCVCVYYOOOOOYYYOYOOOOOOOOOO$$$$$OOOOOOOOYOOOOOOYYYYYYYOOOYYYYYVYVCCVVYYYYOOOOOOOOOOO$$$$$OOOOOOOOO$OOOOOO
OOOYYOYOOOOOOOOYYYVYOOOOOOOOOYYYYYYYVVYVVVVVYOOOYYYYVYOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOOOOOOOYYYYYVVVYYOOYOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$OOOOOOO$OO
OOOOOOYYYOOOOOOOYYYYYYYOOYYOYYYOYYCVCVVVYYYYYYVVVVVYYYYYYYYOOOYYYYYOYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYYOYVVVVYVYOOOOOOOOOOOYYOOOO$$$$OOOO$O$$$$$
OOOOOOOOOOOOOYYYYOYYYYYYYYOOOOOOOYYYYYYYVVVVVYVVCCVYYOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYVVVYYYYYYYOOOOYYYYVCVCYYOOOOO$OOOOOOYYOO$$$$OO$$$$OY$$$
YYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOYYYYOOOOOOOOYYVVVYVYYVVCCVCVVVYYYYYYOOYYYYYOOOYOOOOOOOOOOOOYYYVVCVYYYYYOYYYYYYYYVCoooCYOOOOOOOOOOOOOYYOYOYYOOOO$OY$$$
YYOOOOYYYOOOOOOOYYOYOOOOOYOYYYYOOYYYYYYOOOYYYVCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYOOOOOOOOYYYYYVVYVYYYYYYYVVCCVVVYVYYYYOOOO$$$$$OOOOYVYOO$OOOOOOO
OYOYYYYYYYOOOOYYYOOOOOOOOOOOYYYYYYYYYYVYVVVVCVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVCCVYYYYYYYYOOOYOOO$$$$$$$OOYVYOOOOO$$
YYYYYYVVCVVVYOOOOOOYYYYYOOYYYYYYYYYYYOOYYYVYCCVVVVYYVVVVVVVVVVVVVYYVVYVVVYYYOYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYVVVVVVVYYYYYYYYYVVYYOOOOO$OOOOOYO$$O$$$
VVVYVVVYYYVYYYOOYYOOYOOOOOYOYYYVVVVVVVYYYYYYYYYYYVVVVVYYYYYVYYYYVVVVVYYYYYOYYYYYYYYYYYYVVYYOOYYVVYYYVVVYYYYOOYYYYYYYYYYYYOOOOOOO$$$$$$$$$O$$
YYYYYYYYYYYYVVYYOO$O$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOYYYYVCCCoCoCCVVVVYYYVVVVYYOYYYYVVVVVVYYYYYYYYYYYYYO$$OYYYYYVVYYYYVYYYYYYYOYYYYYVYYYOOOOOOOOOO$$$$
VVYYOYOOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYYOYOOOYYYYYYYYYYOOYYYYYYYYYCCVVYVYYYVCVVVVVVVCVYYYYYYYYYYOOOYYYYVVVYYYVVYYVVVVYYYVYOYYYYYYYOOOOOO$$GGG
VVYYYYYYYYYYYOOOOYOOOOOYYYYYYYYYOYYYYVVYYYOOOOO$$OO$OOOOOOOOOOOOYYYYYOYOOOYYYOOYYYVVVVCCVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYVCCCVYYYYVYOYOOOOOOOY$$OYO$$
YYYYOOOOOYYOOYYYYYYYYYYYYOOOYYYYYYYYYYYOOO$OOOO$O$$$$OOOOOOOOOOOOOOYVYYYYYYYVVYOOOYYYYYYYYYYYYVYYVVYYOYYYYYOOOYVVVVVVVYY/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\OO$
OOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOYVVYYYYOYYOYOOOOOOOOOOOOOOOOO$O$$OOO$$$$$$$$$$$$$$$$OOYYOOOOOOYYYOOOOOOOO$$$$OYYYYYYOYVYO$OOOYYVVYYSurfReport.it (YOO
OOOOYYYOYYYYYYYOOOOOOOOYOOOOOOOYYYYYYYYYYVYYYYOOOOOOOOOOO$$$$OO$$$OO$$O$$$$OOOOOOYYVVVYYOOYYYOOOO$OOOYOOOYYOYYYYYVVVVVYY\_______________/OOO
OOOOOOOOOOOOOOOYYYYYYYOYOYOOOOOOOOOOOYYOOYYYYYYYYYYYOOYO$$OOO$OOO$$$$$$$$$$$$$$OOOOYOYYYYYVVYOOYYVYOOYYOO$$$OOOOYYYYYVYYYYYOOOOOiiìoìloìY]OO
DescrizioneSud 12.10.2008 » Scirocco wave

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.274 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=19372&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1