Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Liguria » Spot La Venere » Lerici 2 gennaio 2010
Media precedente
Lerici 2 gennaio 2010
Media successivo
[1024 x 768]

Da: depa
Domenica 3 Gennaio 2010
Numero di visite: 66762
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot La Venere nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
]]]]]///////////////|||||||||||||||||||||||!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
]]]]///////////|||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::------:-
]////////////|/||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::-::::----------------
/////////||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::------------------------
////////||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::-----------------------------
////||||||||||||||||||||!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::---:------------------------------
//|||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::----------------------------------------
||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::------------------------------------------,--,
|||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::-------------------------------------,,,,,,,,,,
|||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::-::-------------------------------,,,,,-,,,,,,,,,,,
||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;::::::::::::::::::::::::--------------------------------,---,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::----------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::------------------------------,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::--------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::------------------------------,,--,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::--------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;::::::::::::::::::::::::::::::::------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,....
!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,...........
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::--------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,----,,-,,,..,,.........,,,,,.,
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-:;!!!!;;;;;;:--,....,............
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::-------------------------------------,,,,,,,,,,,,,:;;;;;;;;;:;:-----:-.................
;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::::::::::::::::::::-----------------------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,-,,,,,,,,-,,,.....,.,,.........
;;;;;;;;;;;;;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-----------:::::-:::::-----------,---------------,,,,,,-----,,,,,,,,,,..,...............
;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::----:::::;;;::::::;;!;;;;;;;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;::----,,,,,,,,...................
;;;;;;;;;;;|!!/|;;;;:;iVC!/;|;!:::::::::;::::::::::::::::::::/Vi;::::::;:::::-------::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::---,,,..........
;;;!!!!ìloVLUUULGLOGLGUTULUGGVGC$Yl];/ìlOì|]CV|;::::::::::::!i$ì::::::--------------------::::::::::::::::::;::;::::::::::::--,,,...........
]CUULLUUTTXXXXXTLLUXXXXXTTXTTXUGLTTTLXULLUTUOUUi::::::::::::]LOCClli]||;------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
UTTTTXXTTTTXXXXTTTTTXXXTLUXXXTXXXXTTTTTXXXXUUULGl:::::!/:;::]UUUUUUULLLC-----------------------,,,,,,,,,,,,,,,,,---,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TXTTUUXTXXXXXXXXTUULUTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXUUGGG$YO$OYiY$;/UTUUTTTUUU$ì;:-----------------------------------------------------------------
HHHXTXXTXXHXXXXULG$$$$XXXXXXXXXHHHHHHHHXHXXXXUULUTTUUULL$UG$$UUUUTTTTTUUUUC::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::----::
TUUXHXXXTTTLLUTTGL$GG$UTHHXXXHHHHHHHHHHHHHXULLLUTTUULTTTTXTTUUUXTXXXXXXXTTUO/;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;
GGGULTTTULTULLLTTULUTTULTUTXXTULUXXXXTXTTTTTULLUULLUXXTXXHXTXXXXXXTTUXTUTTXXUìCloYVVVCV$$Vì;;;;;;;;;;;;!!;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GLUUTUTUULUUUTTUUUUTUTUULLLUTTTULGLULLUUGLLLGUUGGLGGLTUXUXULUXXUTXLGYUOL$$TU$$LUUUUUTTUULLGYi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TTTTXXTXTUTTTXXHXXTTUUUU$LTUUUUTGLLUGLTLYGL$$UUL$GOG$GUGGTUOGUT$UTG$VGVOCVLG$YYLLLLLLLGLLGG$G$Clìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
UTUXXXTULLGULTTTU$GLGLGLO$$GO$OO$$$LOG$$YO$VO$$OO$VOYY$OO$OVVVYYYG$$VVYYYCVYYVVO$OO$OYYOYVYYYYYYYYYYYYVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCoooooCCCCCoo
OOOOO$$YOOOYYYOYYYVVVVYOYYYYYVYCYYYOVYOYVYOOOYYYOOYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCVCCCCCCCCCCVVCVVCCCCCCCCCCoooooooooooooooooooooollll
OOOOOOOOOOOOOOOYOYYYYYYOOYOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCooooooooooooooolooloollolllllllllllllll
OOYYYYYYOOOOOOOOOOOYYYYYYVVYYYVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVCCCCCCCCCCCCVCVVYCCCCVVCCCCCVCCCooooooooooooCCoCC
YYYYYYYYYYYYYY$UULUXXTTUULLLLGG$OO$$OOYYYYYOOYYYYYYVVYVVYVVVVYVVVVVVVVVVVVVCCooCVVCVVCCCCCCCCCCCooooolooooolìììììììloooooooooloolooooooloooo
VCCCCooooooolCCCCCVCVYOYYYYOOOYOOOG$OOYYOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYVYVCloCooooooCColllolìiììllìììlììììi]]]]]]]]]iiìllllìlìlìììiìììlìllìl
$$G$O$OYVCVVCoCCoooooooCooCCYYVVYVVVYVVVCVVYVCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooool]]ììi]]]]///||/||||!||//////]//!;||!|!!!!;!|!|/]]iìllìlooCoCoCCCCC
CVVVVVVYYYYYOOOYYYYVYYVYYYYYYYVVVYOYYVVVVV]loCCCVVCCCCCCoColoooooooooi!]i]!!///|||||;!!!||!!;:;||||||||!!;;|!!;;;;;;|!;:;;;!|!!!/ììiiiìlloll
$OO$$OOYOYYYYOOOYOOOOOOOOOOYOOO$$Y$$YYVCol!/ìlolllìììiCiiìi|iiììiii]ì/|]ì]/|iììi/iiì]/|/]]//]/|ii]]]///|!::;;;;;:::-;;;::--:::-:!|!;!!|]]]]]
ULLLGGLLLLLLULLUUUULLLUUUUUUTTUUUTUUTTUGOGLLLLLGG$$OOYTLYCoYOOOOOOOYOYCCCoCCVYYYVYYOOVCCCCCCVCooCCCCCCoì]//|]/|||//!;!;::------:!!::::;|/]]i
LLGGLLLLLLLLLLLLUULUUUUUUTTTTUUUTTTXXULUTTTTTTTTTTUUTLG$YYLTTTTUUTULGGOYVY$GLUUULLULL$YYYYOGGYVVYYYYYYVVCCCooCoCVYVCoooCCllollìììi]//|!|//|/
$$$$$GGGGGGLLLLLGGLUUUUUUTULLUUTTTTTTTTXXTTTXXXXTTTXXLGO$TXXXXXXXXXUXTLOOOUXXTTTTTTTTUG$GUUTLYYYOYYYOOYOYYYYYYO$LLL$YOGGLGGGG$$$$$GG$OYYYYOO
$$OOOOOO$OYOOOO$GGLLLGGGGGGLUUUULLLLUUUUUUTXXTTTTTTXXLGLTTXXXXXXXXTTTLGLLUXXXTTTTTXXXXXXTXTXTLGLUGGUULGL$GUULLUXXTTUUTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUT
YOOGG$$$$OOOOO$$$$O$$$O$$$$$$$$$GGGLLLLUUULLLLLLUUTUUUUTTTTTTUUTUTTTXXTTTTTTTTTUUTTTTTTTTTTTXXXXXXTXXXXXXXXXXXXXXXXTTXXTTTTTTTTTTTTTTUTTTTXX
YVYOYOOOOOYYYVVYVYYYYYYYYYYO$OO$$$$GGGGGLLGGLLLLLLLGGLUULLLUUUUUUUUTTXUUUUUTTTUUUUUUUUTUTTTTTTTXXTTTTTTTTTTTTTTTTTUUTTTTTUTUUTTTTTTTTTTTXXTT
VVVVVVVYYVVVVVCCCCVCVYYOOOOOYYYYOOOOOOOOOOOO$$O$$O$GGGLLGLLLLLLGLLLUUTLLLLUUUUUUULLLUUUUUUTTUUTTTTTTTUUTUTTUUUUUUULLLLLLLLLLUULUULULULLUUUUU
YVYVVVVVVVVVVVVVVYYYYVYYVYVVVVVYVYYVYVYYOOYYOOOOOOO$$$G$OO$$GGLLLLLLLLGGLLLUUULGGLLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUTUUUULLLULGGGGLLUULLLLLLLGGLGGGLLLLL
VVVVVVCCCCVVVVCVCCCCCVVVVVVVVCCCVVVVVVVVVYVVYYYYYOOYOOOOOYO$$O$$$$O$$$$$$$G$$GGGGGLGGGLLLLLLLLLLULLLLLUULGGGLLULLGLGGGGGGGLGGGGG$G$$$O$GGGG$
CVVVVYVVVVVYVVVVVVYYYYYYVVVCVVVVVVVYVVCCVCVVVYYOOYYYOYYYOOYOO$$OOOOOOYYYOO$O$$O$$$$$$$$$GGGGLGGGGGGGGG$GGG$$$$G$$OO$$$GG$GOO$$$$$O$$OO$$$$GG
VVYVVVVYYYYYOYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVCCCCVVVVYYYYYYYYYYOOYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYOYOOOOOOO$O$O$$O$$$$$$$$$$$$$OYOOO$O$O$$$OOOO$OOOOOOOOOYYYYOOO$OOO
YYYOYOOYOOYYYO$$$$$$$$$O$$$YVVYVYOO$OOYYYVVVVYYVVVCVVVYYYOYYYOOOYYOOYYVYVYYYOOYYYYYYYYYOOOYO$OOOOOOO$OOOYYOOYOOYVYO$$OOOYYOYYYYYYYYOYOYVVYYY
LLG$OOOO$$GLLLLLLLLUL$O$OO$GLLLLLLLGGGG$$OYYYOOYYOOOYO$OOOO$$OO$OOOOOOYOYOYOOOOOOYYYYYOYYOYYYOYOOOOOOOYY$YOYYVVVYO$YVVVYVYYVCVYYVVCVVVCVVVVV
$O$GGLGGGGLLLLUULG$$OGGLLUULLLLGGGLLLGGGGGG$$$OOOOOYOO$$$$$$$OOOOOOOOYOOYYYYYYYOYYVVVVVYVVVVYYVVVVYYYOOVVVVVCCVVCoVVVOYVVYVCCooCCCCCCCCoCVCC
VVY$OG$$OOOYVYYOYOGLLLLLULLLLLLLLLGGGGG$$$G$$$GG$$$OOYYYYYYVVVVYYYYYYYYYYOOOOYYVVYYYYVYVVVVVYOYOOYYOOYYVVVVYVVVCVCCCCVCCCVVVCCCCVYYCVCooooCo
oYOYOYCCoCCVVYGGULLULLGGGGGGLLLLGGGG$O$$$GG$$$OOO$OOOOYOOOO$$$$$OOYYOOOYYVVYYYOOOOOYYYOOOYOYYYYYYYOYYYYYVVVVVVCVVCCVCVYVVVVCCCoooVVVCVCVVVCC
VOVVVOO$GGLLLLLLLGG$GGGGGGGGG$$$OOO$$$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$$OOOOGLG$$$$OOOOOOOO$GG$$OOOOOOOOOOOYYYYOOOYOYYYVYYVCVCVVVYYYYVYYVVVVCVVVCVVYY$OYYY
$OOO$$$$GGGG$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOO$$GG$$$$OYOO$$$$G$$OOO$$$$$GGGGGG$$$GGGGG$$OOOOOOYYYYYYOOOOYOYOYYOO$G$$$OYYYYVYYYOYVYYO$$OYYOOOO$G$$$OYVY
O$$OOOOOOOOO$$$$$OOOOOOOOOOOOO$$$$$$OOOOO$G$$GGGGGGGG$GGG$$GGGGGGGGGGGGGGG$$$O$OO$OOOYOYYYYOOO$$OOOOOOO$$$$OOOYYOOOO$G$$$GGG$OOOO$G$$$OOO$YY
YYOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GGG$$OOO$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$GGG$GGG$$G$$$$$O$$$$$$$OOOOOOOO$$$OOO$GGLGGGGGGG$GGLLLGGG$OOO$$O$OYOYOOOOOOO$$LL
YYO$$OO$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$G$$$OO$$GGG$$$$GGGG$$OO$$$$$$$$$$GGGGGG$$$$$$$$GLG$OOYYVVVYO$OOOOOOYYYYYYYOOOYYY
$$$$$$$GGG$$G$$$GGGGG$$$$$GGGGGGGG$$$GGGGGGGGGG$$OOOO$$$$$$$O$$$$$$$$$$$G$G$$$$$$$$$GG$$GGG$$$$$$$$OO$GGG$OYYOYVYYOOO$OOYYOO$$G$$$OOOOOO$OGL
$$$$$$$GGGGGGGG$$$$$$GGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$G$$$OOOO$$$$GG$$$$$$$GG$$OOOOGLG$$$$OOOOOOOO$$$GLGGGGGGGGGGOGGG$$OY$GG
$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$OO$$$$$OOOOYOYYOOO$OOO$O$$$GG$OOO$$G$$$$$GGGG$$OOOOO$YYYOGG$O$$$OOG$$OYO$$$$$G
OOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$$$$$$$$OYO$OOVYYYYVVYOOOYYOYOOOOOOOOYOCoVVVYOOYYYYYYOOOOOO$$$OO$OO$G$GGG$$$$$OOOOOO$OGGG$GOOOO$GG$$$G$$$OGL
YVVVVVYVYYOOOOOOOOO$$$$$$$$$GG$$$$O$OYVVVVooCCVVoCoVYYYOVYOYOOOOOOYCCCCVVOOOYYYVVYYYYYVVOYOOOOOOYOO$$$$$G$$$$OOYVYYYVOOOOYYOOGLLLLLLG$O$GGOO
llolCColCoVVYYOOYYVVVYOOO$$YOYVYVooCììliiìoiìlooooCiìlolVYYVCVCoCoVoiiìoCVCVYYCCCVVYVlCCoYVVOOOOOOO$OOOOOOOYYYYOOOG$O$$O$OOGLLGG$OOOY$GLG$YY
iìlìlCVVYYYVYYooolooooCCoCCCOOYVCVVVVoCCììlìolYO$OVCYYOYVO$YVVlollìooollCloìlilìiìloììoCVCVYYOOYYOOOOYYOOO$$$O$GGG$GGGG$GL$YYYO$YYYYCVVYOOYY
OYVOYYYVCY$OOYCColoOYVYYO$GGGG$$YO$CìlìlìooVOOO$$Y$$YYYYYYYYOOOCCYVVOOOollClllCìiìiììoVYYVYVYYYYOYYYOO$GGGGG$$$$O$OO$GG$GGULLLLGOYVYVVVOOOOY
OOCCCYOYoCYYO$YYOOOVCoYYVYVYYYYYYYYOOYYVCVYYYYYOOYYOYYYYOYYOYOOYYVCVVoCCCVoYClìoVYCYYOOYYYYYVVOO$$$GGGLLGG$$$$$GGLLLLLGGG$$$OYYVYOO$YVVYOO$L
CClillì]ììoCYVYVoloCVVYYOOOOYYCoYolYolìiioooCYOYYVOOOYVYYoVYYVVCoCYOOYYOYYCYYYY$$$$VYOOOOOYYO$$$$$G$$$$$$$GLLLLG$OOOGG$$GOO$OOOYCloYOGG$OVOG
|/ilììi|]/i]lolììi/ììilCYVCìiiiìlliìil]ììiìolilCìlllììiììlloiloCCCOOYOYYO$GG$$OGG$GG$O$$YCYOOOOOOOOO$$$OO$GO$$$OYOOOOOGGGOCooCVCloYVCVYYOO$O
oliìloìiìoooVVVCVYVCCCClilooiìiìliCYYYY$liiìììììCooYlloClooìoii]OYVCVCYYOO$$GGGGGGO$O$VCYOOOYOOYVoVOOOOYOY$GLGGG$G$GGYVCVVCìoV$oìCoVVOYCOLGO
ìlìlooooCCYOOGG$$$$OYVOYVO$$VolìoCVVVVVCilloììoO$O$$VC$YYOOVllCooìCYVVVCVOOOOOOO$$OVllVoOOOVoVYYVVVOOYOGLULLGG$$OYO$OCìVOO$$ìiCVVCYVCVYVYCCC
]lCCCCVollClìlilYCOOCYO$OYYCi]lliVOOYOOYYYYCoCOYOOOOOOVColoColìloVOOCVYYOOOOYO$$OYOVV$YOYCiìlVO$GG$OOVVY$O$YCVO$$$$G$oìVO$$$ViìoVClììoCYYYYV
||iooCCoooCCoìii]ìC]i/CY$C]ììiìlooVYYYYYVVVoìoVVVOYVVllVOCoCVYVoYOYVCìlìCVoCCO$$$$$YOClìoCCY$G$OYYOOYYY$OGLLGGG$O$$$$$VY$$GGGYoilCYVì]iììCOY
]/!]]]/|iìlooooli/ìi/]i/i/iii/||iilllìììiil]/]lìlìoYYCCYCVCYCoCClCììlììii]ìVìCYG$OCoollloOO$$G$GGGGGG$$$YOOVVYO$$OYV$$$$GG$V$$OVoììoCìiìiìoo
Coi!/!|]]/ìoìiiìi]]/ìlììiììì/i]]iìoClloCoClllìlooi]/]iìììlClliìCCVColoì]iìCoOOCYOYYOYO$OYY$G$$OVVVYOVY$OYCl]CO$G$$LLLLGLG$G$YYYVYVlìiilì//]]
ììii]]/l]i/ii]]llli]VVVCVCooYVloColoCYYCVYì]]]i//i|]]iìllVCClVCVO$GGCVloììooCCCVoloCV$OVVOOOVoVYYOOOYO$$OOCCYYYO$GLG$OOOOY$GGOYOYGGYClìi]///
/]i]i]iìloCì/|]liii]iilolììol]/ii]lCVYYCVìlli]]/|!|ìììlCY$OOCYO$OOO$VYY$ollììilCooilliCOVCYVOYO$G$O$$$$$$$YiY$$GG$$$$$$YVVVYYOYVYVCCìi]ì]|]/
ì]//ii//il]////i]ìlooOYolìì]!iillCoVVVCCoo]ì////ì]ìo]oCoCVOCG$$OYOYVoCVYOVCVYYO$YCììììoYCVoìYYOYYOOYOYCCCCCVVY$UGG$OO$$$OOOVVYCoooll]//|//]|
oì/]ìlì]/!]illoCooolll/!|/ì]]/illCVo]/]!|i]]iìiìlCClllCl/i]lìllillolVYVVYOOYYGG$CVVOV$GGG$OVCCOOYOOOYCVCYYCYVVCVOOOO$$$OOYYVCCCCCoììii|/||;!
o/!]loolli]]i/i/ii]]iiìlìlìi]//ìCCVCoì/]iììilCoYClìiìììiiì/ìoiìii]oooYOVYloCoOO$$$$$O$$$$G$YVoOY$GG$VVVVCCìCCCYOCCOOVOVYYYYYYYVCCColoi|||||!
llìCoVVCColilìl/!:iìììllìiìl]]//ìlolli]iìì]]]iìoìoooolìlli]]i//]iiVOCOYCCiiìCYVOO$OO$$$OlCYO$YOOGGGOYCoCVVVOYYOOYOOOO$OY/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\!!!
|ìClCVYCooCoool];;ììììiììlol!i;!]iìì|]ì]ì]|i]oìilCVVVCìiìloCVooCVCVVìCoìììlìVYYOOO$YOYYCYYOO$OYOOYYOOYOOOOYVVOOYYYYCoYVVSurfReport.it (!||
;|oCCCoolììoColì]|;!|/]]ìoiii]/]]]|iìi|!//||]iiiiìCooiì]iioVVVCCVVooClCVVCVVlYYOYVoiiìlCViVYVooCCYYCìoiCOYYVCCVYVVYYCìlo\_______________////
]i]||]/ilìlCCìììi|!/]ì]//|/ìii]//:!iliììo]/]|ìlloCo|||ìliìlillììlolii]oVVCCoioCVVCCloYVoìll]iìoCooVColilVCCVClìCCìlì//|ilì/VVVCV//]]//]/i|]|
DescrizioneLerici 2 gennaio 2010 » Affollamento a Lerici, ma che bomboloni!!!
Report delle onde
Report di Sabato 2 Gennaio ore 12-14 (Inserito da depa il 02/01/10 all 19:51)
Spot: La Venere di Lerici (Liguria)
Altezza onde: 2-2.5 metro/i - Voto: 8

surfata un po' impegnativa ma ottima per provare la muta nuova (che funziona alla grande)

Vedi la scheda dello spot La Venere ] [ Vedi i Report dello spot La Venere ] [ Allega altri media al Report ]

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.194 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=21835&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1