Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 680
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Lazio » Spot Off the Wall » prima surfata dell'anno
Media precedente
prima surfata dell'anno
Media successivo
[1024 x 768]

Da: mareno
Domenica 3 Gennaio 2010
Numero di visite: 50660
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Off the Wall nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYVVYYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVYYVYVYYYYYVYYYYYYVYYY
YYYYYYVVVYVYYYYYVVYYVVYYYVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVYVYVYYVVVYVVVYVVVVVVYVVVVVVVYVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVVVYVVVVYVYVVYYYYYYVVYYYYYYY
VYVVVYYVYVVYYVYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVYYYYYYYYYYYYYYYY
YVVVVYYYYYYVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVVVYYYYYYVVYVVVYVVVVYYYVYYYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYVVYYYYYYYVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVYYYVYYYYYVVYYYYYYVVYVVVYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYVYYYYYYY
VVVYYYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVVVYVVYYYYYVVVYYYYYYVVYYYVYYVVYVYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYVYYYYVYVVVVVVYYVVVVVYVYYVVVVVVVVVVYYVVVVVVYVYYYVYYVYVVVVVYYVYVVYYYYYYYYYYYYYVYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYVYVVVYYYYYYYYYYYYY
YYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVYVVVVYVVVVVYYVVVVYYYYVVYY
YYYOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYVVVVYYYYYYYYVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVYYVVVVYYVYYYY
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOYYOOYOOYYOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYVVYY
YOOOOYYOOOYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVVYYYVVVYYVYYYYYVYYYYYYYYYVVVYVVYYYYYYYY
YYYYOYOYOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYYYYVVYYYYVVYYVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYVVVYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYVVYVVYYYYVYYYYYVVYVVYYYYVVYYVVYYYVVYYYYVVYYYYYVYVYYYYYYYYYVVVVVYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVYYVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVV
YVYYYYYYVVYYVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVYVVVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVYYVYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYVVVVVVVYVVVVYYYYVVVVVVYVYYVVYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYOYOYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYY
YYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOOYOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYVYVYVVYVVVYYVVYYYV
YYYYYYYYVVYYVVYVYYYYYYVVVYVVVVVVVVVYYYYVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYVVYYYGTOYYYYYYYYYYYYYYY
YYYOYYYOOYYYYYYYYYYVVYVVVVYVYYVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVYYVVVYVVVVVYVVVVVVVVVYYVVVYYYYVGXLYYYYYVVVVVYYYYY
OOOOOOOOOYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYVVYVYYVVVVVVVVVVVVYVYVYVVVVYVVYYYYYYYYVVYYYVVVVVVVVYYYVVYYYYYYVYYYYYVVYYVYYYYYYY$TTLOYYVVYVVVVYYYY
OOOOYYYOYYYOYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVYVVVYVYVVVVVVYVVVYYYYYYYYYYYYYYVYYYVYYYVVVVYVYYVVYY$O$TUYVVVVVVYVYYVY
YYOYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYVVYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVYYYVVVVVVVVYVYVYYVVVVVVYVVVVVYVVVVVVVYVVYYYVYYYGTUUXTTOVVYYYYYVVVY
YYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYVVYYVVVVVVVYUXXXHTLTYYYVYYYVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVCCCVVVVVVVVVVVVCVCCVVVVVVVVVVVVCCCVVVVVVVVVVVCVCVVVVVVVCVVVCCCCCCVCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYGTXHXHTOTOYYYYYYYYYY
CVVVCVCVCVCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCCVVVCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVYYGUXXXHTGGYYOYYYYYYYY
VCCCCCCCCCCVVCVVCCCCCCCCCCCCCCCoCVCCCCCCCCCCCCCCCCooCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCooCoooooCooooCCCCVVVVVVVVVCVOYYYYYYOGLXHHHXTLOOYYYYYVYVYV
VVVCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCoCCCCCCVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYVYY$GGLLG$OOUHHHHXXX$OOOOOOOOYOO
YYYYVYYVVVVVYYYYYVVVVVVCCCCCVCCCCCCooCCCCCCCCVVVCCCCCCVVVCCVCVYCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVYYVVVYYYYYOYOYYYYYYYYOOOYYOOOOOOOOYYTTXHHXGXLOOOYYYYYYYY
VYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYYVVVVYVVVVVVCCVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVYLTUVCVCCCCCVVVVCCCCCVCCCVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYOYYYOYYYYYUGGUTT$LOYYYYYYYYYYY
YYYYVVVVVYYVYYVVVVVVVVVVVVVVVCCColilliililoCCVVVVVVVVVVVVYVV$UTXOOYVVVVVYYYVVVVVVYYVVVYVYVYYYYYYYYYYYYYOYYOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
llìilloillolooCClllììììCVVCooli/illli||]iììi]CYVVVVVYYVVYVYV$OGUXXXUOYYYYYYYOOYYYYOOOOOOOYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OO$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$OO
ooololìii]]/]////]i//]/ìiii///ìoolì///|i]ììiCYYVVYYYYYYYYYYVY$GTXXTXXU$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ìlloVooYYCCCoi|!|;:!/|/oo]///]]ii|]iì]|]]iilClVoO$$OOYYYYYYYLUTXXXXXTXXU$OOOO$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$GG$$$$$$$GGG$GGGGGGGGGGG$$$$$$$$$G
||]/ìoìoVVClool/!!:;iiì/;!|oi/|/]]ìooi]lCi]oVoCYOOGG$$OOOYCGXXXXXXXXXXTXU$$$$$$$GG$$$GG$G$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
-|]Y$$oilVCìCCCll]!:|i]|;;iCCì/iliiCYVlVCiiCCVO$$$LLLGG$OOOXGLTXXXXXXXTXTG$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGGG
/o$LLLGOl]ììoVìol/!!!|/]|;]]ioCo]]ìCYVlììiìììioOGLLLLLG$OLTLOOGGTXXXHHXXUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGLGGGLLLLGLLLLGGGGGGGGGGGGG
$GGLLLLL$ìiìi]io]]lì]|!||!!|/iol]!/iooìii]||/]ioGLLLLLGLTXGOOO$$UTXHHHXULGGGGGGGGGGLLLLGGLLGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLLLLLLLGLLLLGLLGGGGGGGGGG
GGLLLLLLLGOV$GLL$OOVCCoìlii]iiCll]iìlìi///!|||]oGLLLLLLXXGOOOO$LXHXXTHYYLGLLLGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGG
GLGGLLLLGGGGGGGGG$$$$$$OYììiìCoiìlii]|]/|/;||//!l$GLUUXXL$OYYO$THHHXXXCOGLLLLGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGG
LLGGGLLLLGGGGGGG$$$$OO$$OYolo]i||/!!;;||!!;i|!;:;iVVGUTLGOOOOOGXHHTGGX$GGGGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGLLLLLGLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGG
LLGGGGGGGGGGGGG$$O$$$$$OOVCoi]/!!|]|||/]]iìì/;;-:|COYLULGGO$OOTXXTGG$XUGGGGLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGLGGGLLLGGGGLLLLLLGLLGGGGGGGGGGGGG
LLLGGGGGGGGGG$$$$$$$O$$OYYVoi//////]|]/ilolol/|;;|CC$UUULGYVVVTXLY$$UXUGGGGGGGLGLLLLGLLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGLGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGLLGGGGGGGG$$$$$$$$$$OYYVìì]/iloCìiioCVYVCCClìo!|ìoVLLLLL$$YYTXYoVYLTTGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLLGGGGGGGGLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$OOOYCoiìiììilìi]ioVYYOVVoolì/|/i$GLLLLGOVUX$ìlYLXX$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGGGG$$$$$$O$$$OOOOOOOOVliillloìi//]]lCVVVooCol/!|CO$$GG$YOLXUCoV$XT$$$$$$$$$$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$GGG
GGGGGGG$$$$$$$$O$$OOOOOOOOOYCCVYVVolooi/illlCCoCooì/!ìoCCCVCVC$XUVCVOTLYYOO$$OO$$$$$$GGG$$GGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$GGGGGGG$$$$$$$GG$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOYYYYYYVVCCooCoVVVCilìololl]]/ii/loCVYTTYVoCTLYYYYYYOOOO$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$GGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
O$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOYYYYYYYYVVCVCCCVYYYVVVCCl]iil]i|//||/ìlCGUCClVTGYYYVCVO$$$OY$$$$$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
YOO$$$$$OOOOOOOOOOYYYYYYYVVVVVVVCVVVVCVVVVoCColllolìlì]]i]|!!|]LUiilCT$lìoYGLLLL$OOO$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
OOO$$$OOOOOOOOOOYYYVYYYYVVVVVCVVVCVCCCCCColoColoooClì]iiiìi]|!/OO/!!!]ìYGLUUUGOOOO$$$$$$$$$$$GGG$GGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
OOO$$$$$OOOOOOOOOYOYYYYYYVVCCooooCCollooCCoCoooooCoì]|/]iììi/|||;:/lOGLUUUULL$OYYO$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$
YOO$$$OOOOOOOOOYOYYVYYYVVVCoooooooolllooCoooolìlloCllììlìììii]ìllìlVOGGLLUUUL$$$$$GGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$OO$O
YOOO$OOOOYYYYYYYYYYYVVVVVCoCoooooooColoooCoooollìoCoCCCCCoooooVOYoloCVO$$GGGG$$$OOOO$$$$$$$$$$$$$O$O$$$O$OOOOOOOOOOOO$OOOOOOO$$$$O$$$O$$O$OO
YYOOOOOOYYYYYYYYVYVVVVVCCCoooooooooCooooooooColoooCVVYVVVVVVVVO$GOYO$$OOOOOO$OOOOOOO$OOYYOOOOYOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYYOOOOOOOOOOO
YVVVYYYYYYYYYVVVVVCCCCCCCCCCooooCCooooooooooooooCCCVVVYYYVVVVYO$G$$$O$$OYYYYOOOOOYYYYOYYYYYYYYYYYOYOYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYOYYYOYYYYYYYYYYY
YVVVYYYYVYVVVVVVCCCCCCCCCoCCCoooooooooooCoooCCCCCCCVVVYYYYVVYYO$G$$$$$$OOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
VVVVYYYYVVVVCVCVCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCoCCooCCoCVVVVVVVYYYYYYYYY$$$$$$$OOOYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
VVVVVVVCVVCCCCCVVVCCCCCCooCoCCCCCoooCCCCCCCoooooooCCVVVYVVVVVYOGG$$$$OOOYYVVYYYYYYYVVYYYYYYYYYYVYYYYVYVVYVVVVVVVVVVYYYVYVVVVVVVYYYYYYYYYYYYY
VVVVCCCVVVCCCVCCCCVVVCCCoooooCCoCCCCCooooooCoooooooCCVVVVVYYYO$$$$$OOO$OYYVYVVVYYYVVVYYYYVVVYVVYYYYYVYYYVYYVYVVVVVVVYVVVVVYYYYYYYYYVVYYVYYYY
CCVVVVVCCCCCCVCCCCCCCCCoooooooCCCooCCCCooCoooooCCoCCVVVVVYYYYYYOOOOOOYYYYYVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVYYYYYVV
CVVCCVVCVVCCCCCCCCoooCCCCCCCoCCCCoooooooooooooCoCCCCCVVVVVVYYYYOOOOOOYYYYVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVV
VCCCCVVCCCCCCCCCCCCooooooooolooooolooooCCoCCCVCCCCVCCVVVVVVVYYYYYYOYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVV
CVVVVVCVVVVVVCCCCoooooooooooooooooooloolooCooCCoCCCCCCVVVVVVYYYOOOOOYYOYYYVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVVVVCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVYYVVVVCCCCVCVVCooCCCooooloollllooooooCCooooCCCCCCCCVVVVVCCVVVYOOOYYYYYYVVVVCCCCCVVVVCVCCCCVVVCVVVVVCCCCCCCVVVVVVVVCVVVVCCVVVVVVVVVCCCCVVVV
CCCCVVVVCCCCVCCoCoooooooooolllloloooooooooCooooooooCCCCCVVVVCCVVVYYYYYVVVVVCCCCCCCCCVCCVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCVVCCCCCCCCCVVVVVV
CoCoCCCCCCCCCCCCCCCCoooooolllollooooooooooooooCCCoCCCCCCCCCCCCCVVVVCCCCCVCCCCCCoCCCCCCCVVCCVVVVVVVVVVVVVVCVCCVVCVVVCVVVVVVVVVVVVVCCCCVVCCCCC
ooooCCCVVVCCCCooooCCCCCoooooooCCCCCooooooooooooooooCCooCCCCCCCCCVVCVVCCVCCCVVCVCVVCVVCCCCCVVVVVVVCCCCCCCCCVCCCCCCVVCCCColoCCCCCCCCCCCCCCCCCC
oooCCoCCCCoCCCCCCCCoooooCCooooooooooooooooCCCCoooCoCCCoCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCVVVVVVVCVVVCVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCVVVVCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCC
CoooCoooooooooooooooooooooooCCCoCCCCCoooooCCVCCCCCCCoooooCCCCCCCCCVVVCCCCCCCCoCCCCCCCCCCVCVCCCVVCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCCCCoolCCCCCCCCooooolìloo
oooooooooooooooooooooooooooooooCCoooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCVVVCCCCClCCCCCCoCCCCCCCCoolooooollllììì]//ii
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooCooooooooooooCCCCCoCooooìloooooooooooooool]||||]/|//ii]/!///
oooooooooooooooooooloooooooooooooCCoooooCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCVVVVCCCColooooooooooooollCol//]]iloo]i/ì]]|]iì|;::;;||||/]]/|//||
oooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooooCCCCCCCCCCCCCCCClCooCooooooCoo]]lCCCCCCCCol|/]|ii|;!!|||]/:;;!/!!!|]|!!!;!/|!/]|//!//!!
oooooooooooooooooooooooooooCCCCCCCCooCCCCCCCoooooooooooCCCCCCCCCCCCCCClìoììliìì/|!;;lììììCVCCì!!:;!!!|!;!!////|!!|||!|]ii/]]]|//|/]i/||/]||/
oCCCCCCoooooooooolìoooooCCCCCCCCooooCoCCCCCCCCCooli]lCCCCCCl/|!iooCColll///||;:--:::!|/||/i]/;:!::!/!|/]|!|]]/||!!!///]l]]ììii]!;|!|]///]]//
CVCCCCCloooiìoooolìloooooooooCCCCCCoCCoCCColìli]]/||/]]/oll|-;;!!/ii||!;;!;|!:-----:!|/!!/!;;:;;::!//|/]]!/ìì]]|!;!/||!/i]]ì]]i!;!||/|/]/ii|
CollCCo|!//:|loollì|//iìlilooooCCCCCCCClì]]//|///|!!|/i]i]|!!!!!|]/]]]||!:;:::-:,--;!;;!]]|!!||!;;;!;//||/|]/||||;;!!|;;!;|ìiì/!;|//|||]|]ì]
;!]]i|/!::--;!]//]//|/ii]/]]iloollìli]/||/]||///|;;;;!//|/]ii]||]/]i/||!;;;;::::---:!!:!ì]iìi]]/!;;:;/]/!!|;|/|/|!!;;!;;:;;|ii!;!||!!!|||ìl]
:;]!|;---:-:;|]/]]/!!;!]]/]||]//|||||/|/]/|///||;:;:;!|||||iolì/]//|!!!::;;:-;;!:,-:;!;/loCoilìi/:;!/]/|:!!||!/|!|!;:;::::;!/!;!!!||||!!|iìì
:;;!|;,--:;!/ììì/]]!!|;/|!||!!:;|;!]ii]i///]///!::;;;;|!;||]ìoli]/i/;;-.;;;:::;;,,-:;||iloCCCCoì]:!///!;:::--!;!:;;-:::--:;|]]//!!||//!!|iìì
|////::::|]]ili]ìlli]]i]];!;!;///!:]iiìli]i]/!!;--:;;;|/!/i|/]!/iil]]/!-:-;;::!;-,--;!!!ìCCCVVCoì||/|;;;:-,-:;;;-;;:;::::-;/]iii]///|/]]]ììl
:/||;:::;!/iìlCooloCCCClì!!;!|!::;!/iiloool/;:;;::;!|;:|]]iììlìiìì]ìì]/|!!;;;;!;::;:;::|]oCCCVColii||;-::--:;;:;:;:;;!;--:;!iìììììiiiiiìilll
:|i|!;;:;|/iilVVVVVVYVCìlì]/||:::!/ìiìlìli;-;;||;;|/]/-!|ìoCoCCCCoiììi]]]|||!;;:!!/!;;|/iìCoCoCoolii/----,,:;:;!;::;;|:----:!illloollllllooo
|!;|///:|;/oCVYVVVolVooììii;::::!||/iìiii!--:;|;;|]iii;:;//]ilCVVVYVo/lìi]/!;!!!|/i/]]//iillil/|]CCl/---,,,-:,!!;::;|;:;|:--:|ìoooooooooCCCC
|/!illì//|loVVCYYVì]/|i]]/!:::-:;/|/ili]/!--:;!|!/iìll]::!!;!|ìVYVooCCVCli/|/|!!!]lìli/iiiì/;:,-!|i/|-,----,::!;;:-:!]|;|;::;;;lCCCCCCCCVVVV
i]ìlCCColì/|/]]YYlì//]ì]]/;::;:,:|/]]/;!!:--;;;|]iìììo/:!iì//iCOYVìoCVYCll]!|/!!|ìl]ììììiì/::--:;;-:::--::,-:;;:!-;!/]/|/!;:;;:lCVVVVVVVVVVV
iioolCì/ìl|;:;;//!ii]ii!!::-:;::-:;/i|!!!!:--:!/iììi]i!!;]ì]|/lYCCoClìoCli!!;//ii/!|]|;:!!:-:;;;:::-;;::--:,:;:::-;!]ii//¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\VYV
ooCVi:,-:;--;;;|]]]lì]||;:::;!!!;;!|ili/]ì]/!!||i/|//:-:;:]!;!|iììCoìì/VC|!//]/i/||||;:::----:;::::;;!!---;-;;;:-,;!]ii/SurfReport.it (VOY
Co]i!:-,,:-;!!!]iiilìi;!;!;:;|!|||]]|ììllCiooi/]];;;;!!!;!/:,;;;//]/ii!ìCì/]/:-!;|||;:::::---:;::-:!!;;-:!;!;:;;,,-!iii]\_______________/YYY
oì;:::-::!|||/]ìllolìì!]|!!!||!|/]]/;]ilCVColììi|-;;!/]]]]/!::;/i]ìi||||ì]:--:-!|]ii/;:!!-,-:;!::;:-;!!:;!|!-,:::,:!]ìi//||Cl/lY]]iìiìoìV/YY
Descrizioneprima surfata dell'anno » Mareno,off the wall,3 gen 2010
lorf e willy sullo sfondo
Report delle onde
Report di Domenica 3 Gennaio ore 10-12 (Inserito da mareno il 03/01/10 all 23:00)
Spot: Off the Wall di Santa Marinella (Lazio)
Altezza onde: ~1 metro/i - Voto: 7

mezzo metruccio glassy glassy,tutto da long.voto 7 perche' e' la prima del 2010 ed in ottima compagnia,con willy,lorf e marzio.con noi un surfista asturiano che era per la prima volta nel mediterraneo.

Vedi la scheda dello spot Off the Wall ] [ Vedi i Report dello spot Off the Wall ] [ Allega altri media al Report ]

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.228 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=21840&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1