Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Tutti » Utenti » seva » Kingu StHuBBie s-deck
Media precedente
Kingu StHuBBie s-deck
Media successivo
[1083 x 725]

Da: seva
Martedì 4 Maggio 2010
Numero di visite: 28356
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
U$$Yoìl$TGGCGGV,lLl.                                                                                        .-/$ìO]ioo:V]$|l:ì,,-....:lTTXXG
XT$YG],ìVV|$YG$/.!ì.                                                                                         .,,.,!...,-!,..........,oLUTXGV
XXXTLC.....!CY$,                                                                                        ..... ..  .................:VGUTG$Vo
HHXXXUl.  ..:|l.. .                                                                                      ...............-:,.......]OLTTOVCll
XXHXTTUYV]|!YOCooiìì:                                                                                           .......,-!--,..;:o$UUL$Colì]
TXXXTXLLU$OLLUTGCVCGo,                                                                                         .  ......;:.,,:!]Y$TLYColì]]V
UYOO$L$ULGOLUUGGo!iCG;                                                                              ..    .-.,,.,,:,,,,;]!-;||V$$LLYolli/oGO
$Y|olGCLLY.lììLV| ,i;:                                                                              :,    .;.:-,|;;-;!|/]!|:]YOG$VVolìi]VLOV
HHXì:|ìC$Oo-.;Y/                       .                                                            ..    .:!:;///!]ìoo]ì|o||i|oVooìCìiiVOVV
XXXXL$V;l!|ì,-,                       ..                                                             .   .,,:ììYVoiìCVo]o]CCìliVYClC$VolYOVV
$YTO$XTC]!;]-;.                      ....                                                            .,!!-;ii/CliVCYVoCo|iVO$C]CVoYGOYYCVVCV
-|/G$UXTULo/]:,.  . ... ,.      .....,,,,                                                          ;!|iìl]COYVCoVGGG$VOoVVYYOVCYGGGG$OOYoYOO
|i]VTìOGLLGVì|,.  -.,-,,-. ..,  ,,.,!.:-,,,..                                                      -;;!YoiC$$$OO$OVlGGLOGGOooiCGG$GG$OCooCY$
,:oCUC/loOYCC-,.,:-;!|;,,-,-,:-..-;!:-;-,:-...                                                  .  ,iìllY$O$GOCOOVVC$$$OOL$OYVYGG$$$YVCCYO$Y
:-!CVClllOV|]],.,!!//!;;;://]ì;:;-:,||-,|];;..                                    ............,|;:-|ìO$YGGLG$GGG$O$$G$$GLLGGLLGLLGGGG$$$$$$O
|;/VViiVYOOVio/,;/ìlì|//-:]/ìCo|lìl|lìilll/|.                              ..................-|i/|]lVO$$$GLGLLGLGGGLGGGLLLLUUULLLLULLG$LLLG$
$|ilCYì$G$GGGi|||iOY!lCii/ìlCo/iì/oOOì/ì]];:....                        ...................,,-/lol/o$$GGGGLLLLLLLLLLLLLLLUUUUULUUUUTUULXUTTU
UoiiOOG$LLG$GYiììCOCo$O$]ìYYVVì!i!!ìOl/|i|!;,                         ....................,-,;ioCoVY$GGLLGULLLLLUULUUUUUUUTTTTULTUTXXTUTXTXT
o//ìGLLLULLOGGVO$$GoCGLLVVlGUVYl/!|:lVOo!:|!,,                       .................--..-;:ioVV$O$OGGLLULLUUUUTTTUUUUTUTULUTULUUTTTXXXXTXH
i/ìOGTLUUUULLGG$$$G$GU$ULGOUUY$YC/];oL$$/|----                          ............,,!;!.:/ìYYO$$$$$LGGLLLTTLUTTTTTUTTTTTULLTUTUUTXXXXXXXXH
OìlOGOLTXTTUTLUL$YYGLLGUU$$LG$YG$OYoiO$$l/!/:.                             ...... ..;;ll!:ìCVOY$LGGLLLLLLLUTTTXTTXXTUUUTUUTTTTXXXXHXXXXXTTXX
VOolVGUTTTUXTTUULLL$GGUTUUUULUG$LUL$VG$GCì]]!-                             .        ,iCCìCO$$G$$LGLLLLGLLUXXXXXXXXXTTTTTTXTTTTTXTTXHHHXXXXTX
OYCCUUUUTTXTTTTUULUULLLUUTTULUO$LULL$Y$GVo|;i|:.                           .       ./YVOVYGGOOGOGUUUUULLUTXXTXXHXHHHXXTXXXTTUTUTXXHXTXUTXXXX
V$VìGGUL$TTTTUUTULUGUTTTUTUULLGLGUGLG$GOYOCoo;;:                                ..,:/OVG$OGLGUULULTTULULLUUXTXXXHHHHTTUUTXTLLTUUXXXTUTTTTTTX
$lì!oCGLLUULULTTTUOTTXTUUGGGLL$GUUGGG$YGO$OOOC:,.                     . .      .,/C],|oGLGUULTUGUUTUTUULUTUUXHHXHWXTHTXXXXTUUTXXXXTUTXTUXTXT
Viì|ClLYìVCoVOGTHUVTUTGTULUGGLGOLLLGLG$$OG$Y$Gl!.                 ,:-]]|/,   .:-ìGGV!:]CO$UUUTXTUXTTTUUUUTUTXHHXXHHTWXTXHHXXXTXHXTTUTTUTTTXU
]!-:|]i,,i;|!ìYoXXLXXUUHXTOGLLGLL$GG$LGLGGYVLLVC.                .lCCOYYì-..,ìCCLTU$ì!|ìYY$UUTLXTTUUUUUUTTTXXHHHXTXHXXXHXXXXXXUTXTTUUUUTUTTT
-;-  ..  :,,:/;;GHHHXHXU$$VC$U$GGY$YOOOG$GOGLol/.               .!Y$OOVYo/--iOO$UULOYoVVO$OGGXTXXXTUUTTTXTXXHHXHXXXXXXXTXHXXXXTTTUTTTXXTTXTU
..       ;,..;,-lXHWHLOLOYLo]OO$L$VV/|i$O$GLOV|-.           .,.;]CV$OOiVGO]|V$GGULG$$OGLLLGGGTXXXXUTTTTXXHHXXXHXHXHHHXXXHHXXXXXTXXXXXXXXXXXT
-:,.... .-,  ,,|oTHHOYCCo|oiloCLY]!|!--COG$YGLC-.,..      .;ìoilO$OO$$YGLG$oOOGL$$$G$GLULLLGLUTXUUUTTUTHHXXXHHHTXXHHHHHHHHHXXXXXXXTTTXXXXXXX
O$O]ìi/|/;;....-/GHHV$VYoii]!]/C!..,.,:o$YCCULGC||;,     ../O$YO$G$L$$$GLG$OOOG$OOGLLG$GLLUULUXTUUTTUTTXHHXXXXXXHHXHHXHHHTHHXXHXXXXXXXHXXXXX
XHXXTXTXXUUGOClClGXH$$$OVCCo/!|Y!-,;;!iYOìlGTLVCìl], .....-]GGGG$OLG$OO$$OOOOYOO$$GLGG$$GLULLLLLUUUGUTUXHHHXHTXXXXTHXHHXHXHHHHHHXXXXXXTTXXXX
UTXHXXUXXUGUXULGLUTXTLOYYCCCCVVLYlìlìillOOOTT$$ìl]|!!;;::-:V$LG$OGL$OOOYYYOOYVO$GGGLLGGYOVGGGL$$$O$$UGLTUUXLTTTTTUXHHTTXXXHHHHHHHHXTXTUUXXXX
GGGLUUUUG$LLLTUTUU$G$$YYYVVVYYYLYYYYVoCoYYO$LOOCVCCCoìlloììV$YYOCVYYOOYVVVCOVOYO$$GGGY$YYGCYO$OYOOOCCOOGOG$LUUTTLLUUTHUXUHXTHHHWHHXXTTXLXXTU
GGGOGOGLLGGLLULLGOG$$OYOG$O$$VVOOOOGG$$OOO$$G$$$GLGLOYYYYOllVVYYCYCCVCCVVVYlCYCVYYOOYVOYVVVVVYOYY$$OYY$$OO$OGGGTLLGTXXTXUHUXXXUHHTHXLLULXXXL
GLLGGGG$$GGGLLL$$GGU$GGLTTLLLG$OOOO$$OO$VVYOY$$YV$GGGG$GCVlloVCVYVVVYOVYOYYYYO$G$$$OOO$GYY$$YOOO$O$OoV$YV$YO$$$GGGGLLGLULLLUUXTXXTXUULXUHXTT
LLLGLGGGO$$LUTLGGL$ULUTTHHTLLLLGGGGGGOOOYOVVCVYVO$$$GG$CooVCVYYYO$$$$OO$GGGLGGYL$G$$GG$LLUG$$LGOG$$GG$OY$$$$$$G$$$$$G$GGGGLULULUUULTULTUTXUG
LLLUUUUG$$GUTTUUXT$LUTUXXUTTUUTLUTTULL$$$OVOO$G$$OGGGVYY$OYOGGGGGOGLG$LLGGUUUULU$LGGLTULUULLLLLUULLLUULGGGG$OOG$$GG$O$$G$$GGGGGLGL$LG$OGL$$G
ULUTUTUUULUTTTTTTTLG$UTXTUXXTUTXXTTUTUULGG$$$$YGLLG$OOY$LLLUTUTULUUUUUUUULLTTTTTTUUUTXXTTXTTTXTTUUTTTTULLLLGOOOOGGLG$G$OG$GGGLGGLL$LG$GLGGGG
TTTTLUTTXXXTTUTUTTXXTXTHWXXXUUTTUXXTXTUULLGG$$GOOOYOYOOUUTTXUTXUUTTUUTTTTTTTTTXTUTLTTTTTTTTXTXXXXXUTLLGLLLLLGLUGLULULLG$G$GGGG$GLLGGLLLLGGGG
TXXXTTXTTXXXXXXXUXXXXXHHHHXHXUTUTHXXXXTTUULLGLLGGLG$$GGULTTXTUTL$YCooooCCV$TTXHTTXTTXUUXHXHUUXXXXXUUUULLUUUULLTUUUUTTUTLLGGGLGGGULULGGGGGOYY
TUTTTTTTXXTXXXHTTTXUUUUUUUUXXHHXHXTUTXTUUTUULOUUUUUGOGUTXXXXGC];:--:;;;;!;!|o$TXHXHXUTXXTXUTTTXTUUUUUUUTLLUTTXTXXXUTXTUUUULLUGULLLUUULLLGOG$
LLLLGG$OOOYOYOO$OY$OVVCCCoCìììi]]]iìii]/////]]iiìlllìloV$ULOoi]|!;;;!!!||||/ìCOGTXXTTTTULUXXXTTUUUTTXXTTLUTXXHXXXTXXXTUTTTTTUUTTUUUULLULLG$$
|||!!;;;;;;;:::::::;::-::---------------------------!/ilooloooollììllolllloooCCCVYO$GGGGGLLLTTUULTXTUUTTUTXXHHHXXXHWHXXXTXXXTTTTXTTUUUUGLULL
!;;;;;;;;::::::::::---:-------------------------;/lolìiiii///////////]]]iiiiìììlllooCCYOVl/;!!|]]iìlooCVOGLTTTTXXXXHHXXXXXXXXXTXUTTTTTUTUTUU
;;;;;::::::::::--------------:-::::;::::::::;;]oCooollii]]||||||||||]]]i]]]]]]]]]iiìooCYVVCo];;;;;;;;;;;;!|]]]iloCY$$GLLUGUTTXUUXHTTTTUUTTUU
;;;;;;;:;;:;;;;!;;;:::;::::::::::;;;;::;;;::]VVCooìiii/|;:--:;::;|||!,:;!/]]ii]iiììllCCVYYO$GOi;;;;;;;;;;;;;;;;;!!!!!|iii]ììVVVYGGLLLUUUUUTT
!!!!!!!;!;;;;;;!;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:|YVCCol]|;-,,,,,,-------;;|///];-:--::;;!//]ìoVVYY$$V;::::;;;;;;;;;;!!;;;;;;!!!!!|||||||//]iìooCC
!;!!!!!!;;;;::::::;;;;;!;;;!;;!;;!:;;:;:::;/Yì/!:-,,,,,,,,--::;;;;!|iììììì]/|||!!!!|||//]]iìooYOl;;!;;;;;;;;;;;;;;;!!!!;;;!!!!!!||!!!!!|!|||
|!!;!!;;;!!;;;!;;;;;:;;;;;;!!|!;:::;!;;!;!!|ììlllllììììlllooooooooooCVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVCY];;;;!!!;!;!!;;!!;;;;;;!!!!!!!!!!!!!!!||||||
!;!!||!!!!!;;!;!!;:::::::;;!;;;;;;|!;;;;;!!||lCVYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$OOO$$$OOOOOOOOOOOOOOYì!;;!;!;;;!!!;|!;!!;!!!!!!!!!!!!!!!|||||!!|||
/|!;;;|;;:;;!!!;;;!!!;::::::;;!;!;;!;;!;!;;;||!!/oYOGUUTTTTTTTXXXXXXXXXTTTTTTTTTUUUUUULG$$YCoì/!!!!!!;!!!;!!!!!!!!;!;;;!!!!!!|||||!!!!!|||||
;!!!!;!|!;;:;!!!;!|;!;!!;;;:;;;;;!!!!;;!;;;|!!||oYY$GUTTTXXXXXXHHHHHHHHHHHHHHHHXXXTXTUULGGYClìi/!!!!|||!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||!!!!!!!||||||||/
;;;|!;;;!!|||!!!!!!!|;;;;!|;;;;;::::;!!!;!!!|/]lCVO$GLLUTTTXXXXXXHHHHHHHHHHHHXXXXXTXTTTLLGOYColi/|||!;;;;!!!;!!!!!!!|||||!!!!!!!!!!!!|||///|
;;;;;!!;;;!!;!|!!;;!|;;;!;;;!!;;;;;;;:::;!|||/]CVYYO$GLUUTTTTXXXXXXXXXHXXXXXXXXTTTTTTTLGGG$OVl]//|!;;;;;!!!!!!!!||||!!!!|!!!!!!!!!!!!|///|||
;;;;;;;/!;;;;!!|!!;;!|!;;!;;;;!;;;;;;;;;;;;!|/]lCVYO$GLLLTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXXTTTTUUUULLG$YVlì]//|!!;;;!;!!||||!!!!|!!!!!!!!!!!|||///||||||
;;;;;;;;!!!;;;;!;;;;!|!!!!!;;!;;!!|!;;;;;;;!!|ioVYYO$GULLLUUUTTTTXTTTTXXXXTTTUTTUTTTULLLG$$YCoìììi]/|!!!||||;;;!!!!!!!!!||||||!|//|!!!||||||
;;;;;;;;;:!/!;!!!|!!!!!!!||!;|/!!!!!|||!!!|||/loCVYO$$GGLLTTUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUULLLG$$YVolìi]//]]//|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|/]/||||||||||||
;;;;;;;;;;;!/!;;;;;;!||!;;!||!!|!!!!!!||!;!|/]CVVVYO$GGGLLLLLLUUUUUTTTTTTTTTTTTUUUUUUUULG$$OVoVoìììi/|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|//|!!!||||///]]]/
;;;;;;;;;;;;;;||!;;;;;!/]|!;;!!]|!|]!!!!!!!/ilolloVY$$$G$GGGLLUUTXTUUTTTTTUUUUUUUUUULLLLLG$$YVVoìi]]//|!!!!!!;!!!!!!!!!!|/|!!!||!!||||||||||
;;;;;;;;;;;;:::;|/!!;;!!!|]]//]i/!!/||/]]|!!!iCVVVYO$OOGGLLLLLLUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLGGG$$OVVCCli]]//|!!!!!!!!!!!!!|//|||||||!!!!!||||//||
;;;;;;;;:::;:::;;|]/|!;;|;;;;;;!]|||!||||///iolloVYOOO$O$GGGLLLLLULUUUUUUUUULLUULLLLLLLLL$$OYVColìììlìì]|!!!!!!!!!|//|!!!!!!!!|||||||||||/||
;;;;;;!;;;!;;;;;;:;||;;;;;!!;;!/|||!;!!!!|/]llooYYVVYYOO$$GGGGGGLLLLLUUULLLULULLLLLLLGGGG$OOYVCllììiii]ii//||!!!//|!!!!|!!!!!!!!|||||/////||
!;!!!!;;;;;;;;;::::::!/!;;;;;;;;;;!|/]i]||/|!/ìooCYOOOO$$$$$$GGGGGLLLLLLLLLLUULLLLLLLGGG$$OOYVCoììììi]]]]/|!|]ii]/|!!!!!!!!!!!!!!||||///////
;;;;;;;;;:;::::::::::::|/;;;;!|]/|//|!;;;;;!!/ìloCVVVYO$OOO$$$$GGGGGGLLLLLLLLLLLLLGGGGGGG$OOYVVCoììii]i]]]ìi]/||||//////|!!!!!|||||||||//|/ì
;;;;;;;;:;;:::;;::::::::!/]]]/|;::::::;;;;!!|/ìloCCVYYYYO$$$O$$$$GLLLLLLLGGGLGGGGGGGG$$$$$OOOYClìlììiiillli/|||||||||///]////|||||||||||/]i/
;;;;;;;;;;:::::::::::::::::|!;;::::::;;;;;;!!|ìlloCVVVVYYYOO$GGGGG$$$GGGGGGGGGGG$$$$$$$OOOYYVVYCooììlooìi]]/||||||||||||||||////]]|||||/ii/|
!;;;;;;;;::;;::::::::::::-:-;||;:::::::;;;;!!|iìlooCCVVVYOO$$OO$$G$$$$$$GGG$$$$$$$$$OOOOYYYVVCoììoYVClìi]]]]/|||||||||||||||||||//////]ì]/||
;;;;;;;;;;;;::::::::::::::-:::;/|;::::;;;;;!!|iìlooCVYYYYVYYYYYYOO$GG$$$$$$OO$$$OOOOOYYYYVVVCCoCVVliiìlolìi]//||||!|||||||||||||||||/ìi/|///
!|!!!;;;;;;;:::::::::::::---:-::!/|::;;:;;;!!|]looCCCCCCVVVVYYYYYYYYO$GG$OOOOOOOOOOOYYYYVVVVYOYooliiii]]]]ìllì/|||!!!!||||||||||||/iì/||||||
;!;;;;;;;;;;;:;:::::::::-::::--:::!/!;;;;!!|/]iììllCCCCVCVVVVVVVVVYYYOOO$$$$YYYYYYYYVVVVVYOOVCClìììiiii]]]]]]]]]i]]|||!!||!||||||]ì]||||||||
;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::-::-::::|]!|/||!!!|iìloooooCoCCCCVVVVVVVYVYYYYYYO$OYVVVVVVYOOYYVCColììi]ìii]]]]]]//||||]]]]/|!!!|||/ìi||||||||||
!;!!!;;;;;;;;;:::;:::::::::::::::;|||/]i!;!|!||iiìlolllloooCoCCCCVVVVVVVVVCVVVYYOYVYOOYVVVVVCColììiii]ii]]]]/]/||||!|||/]]i]/|]ì]/|//|||////
/!!!!;;;;;;;;;;:::::::::::::;!]/|!!:::;!]i!;!||/iììllllloooooooCoCCCCCCCCCCCCCVVY$OOYVVVCCCCCooìììiiii]i]]]]////|||||!!||||/]li]]/|||/|||///
i/!!!!;!!;;;;;;;:;:::::;!]]/|!:::::::::;!|ii|!|/iiìllìllooooooooloooCoCCoCCCCYYYVooCCCVVCCCooolììiiii]]]]]]]////|||||||||||]i]||||//]]/|||//
/]|!!!;;;;;;;;;;;::!|///|;::::::::::;::;:;!/i]!!]iìììiììllllllllllooooCCoCYYYCooooooooooCVCCllììììi]i]i]]]]]]]]]/||||||||/i]||||||||||/]]]]/
!/]|!!;!!;;;;;!|]]]/!:::;:::::;:;;;;;;;:;;;!|/ìi]]iììiiììììllollllllloCVYYVooCoooooloolllllloooìi]]]]ii]]]]]]]]///|||||/]i/|||||||||||||||/]
!!]]|!!!;;!/]i]/!;::::::::::::;::::::;::;;!!!!|]lliiiiiiììììììììlllCVYVCoCCooolollllllllììllìììllli]]]i]//////////||||/i/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\|||
;;|i]|//iìi|!;;;;;:::::::;::;::::::::;;;;;;!!!!|/lCoi]]iììiiiiììoVYYCllllolìlllllììlììììììììiiìi]]ìlììi]///]//////||/ii/SurfReport.it (|||
!!|]ìi]|!!!;;;;;;;;::::::::::::::::::;:;;;;!!!!!|]]oVliiiìiiìlCYVClìlììììllìììììììììììlìiiiiiii]iii//ilìi]/////////]i]||\_______________/|||
/|!!/]!!!!!;;;;;;;:::;:::;::::::::::;;::;;!!;!!!!/]iilCliiìlVVolììiiiìììììlliiìiiììiiiìiiiiii]]]]]]]///]illi]]]/]]ìl/!!||||/oìiìì!/!|!!|/!/|
DescrizioneKingu StHuBBie s-deck » Sthubbie s-deck

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.174 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=22118&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1