Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 663
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » gizbo
Media precedente
gizbo
Media successivo
[1234 x 637]

Da: bruce2
Venerdì 15 Ottobre 2010
Numero di visite: 44504
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
TC||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!;;;;!!!!!!!!!!!!!!|||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::-----------:::::::--------------,
XXO/|||||||||!!!!!!!|//|||||!!!!!;;;!!!!!!!!!!!!!!!!!!|||||||||||||!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::::::----------------------------,
TTUYì]//i]l/||!!!!!!!!||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||||||||!!!!!!!!!!!!;;;;;;!;;;;;;;;;;;;:;;:::::::::::::::::::------------:--:-
TLUUUUO$LLTL$Vl//!!!!!||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||||||||||||||||||||!||!!!!;;!;!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;::::;:::::::::::::::::::::::;;;;:
TTXXXXTTTTTUUUUULCiì/]/|||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!|!!!!!|!|||||||||||||||||||||||!!!!;;;;!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::;;:::::::::::::::::;;;:
LLLXTXXTXTTULLTTTTTUULGOOY/|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!||!||||||||||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!;;!;!;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;::::::::::::;;;;;;;:
UY$TT$$XTUTTLUTTTTTTLVoC$UGYì/!!!!!!!|!!!!!!||||||||||||||||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;:
TTTXUTUTTLTXTTXXXXXXTTUUUXTLULYì||!!!!!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;
XXXXXTTTTXTXUUTTXXXTTTUTXXUTTTTTUGOì!!!||||||||||||||||||||||||||/|||||||||||||||||||!!|!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;;!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;!;
XXXXXTTTTTUUUUTTTTUUUUTTTTTTTUUULLLG]|||||||||||||////////////////////|||||||/||||||||||||||!!|||||!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!;
XXXXXXTUUYCYO$G$GGLUUUUUUULLLUUULGLLGCìi]]i]]]]]]]]]ii]]]]ii]ii]iiii]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]/]]]]]]//]///////////////////////////////]]]]]]]/
ìlllCCCCo]iììiìiiiìolCCCClìooooooìllloClllooooooollooooooooooooooooolooooooooooooooooooooooooooCoCooooooooCooooooooooooooooooCCoCCCCCCCCCCCo
oooooooCoooooooCCoCCooooooooloCCoooooooooooooooooooooCoCoooooooooooooCCoooCoCCCCoooooCCCCCooCoCCCCooCooCoCCCCCCCCCCCCCoCCCCCoooooCooCCCCCCCo
oooooooooolllloloooooolooooooooooCCooooCooooooooooooooooooooooolooCoooooooooooCCoooooCCCCooooCCCoooooooooooCoooooCooooooooooooooooooooCCCCCo
lllloollllllllllllooloolllooooooooCCoCCooooooooooooooooooooooooooooCoCooCCoooCCooooCCCCooCoCCCCCCCoCCCCoCCCCoooCCCooooooooooooooCoCoooCCCCCl
loloolllooolooCooolllìllllloooololoooooooooooolooooooooooCCCCCCCCCoCCCCCCoCCCCCoCoCCCCCCCooooCCCCCoCCoCCCCoCCCCCCCCCCooooooCCCCCCCCCCCCCCVCo
loooololloolloooloooooooooooolooooooooooooooooooooooooCCooooCooCCCCCCCCCCCCCoCooCoooCCoCCCoCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCooCCCCoCoCCCCCCCCCVVVVVo
oooollllololooollooolooolooolooooooooooooCCCoooooCCoooooooooooooooooCooooooooCoCCoCCoooCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCVCCCCCCVVCVVVC
llooolllllooollllloolollllloooooCooolooloCCoooooooCCCoVCCoCCCooooCVCVCooCCoCCCCCCCoooooCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCoooCoCCCCCCCCCCCVCVVVC
llloooCollllooolloollllllllllllolooooCooloooooCCCCCCVCCVCCoCoooCCCCVVV$YCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooCCCCCCCooooooooooooCCCCCoCCoCCoCCCoCCCCCCCCCo
oooloooolìììloCoollolllloColoìiloCCCColooCCoooCooooCCColooooCCooooooCo$TLYooooooCCVVCVVCCCCCCCoCCCCCoCooCooooooooooooooCoooCCCCCCCoooooCCCCo
ooooooloVCooCVVYVCCVCooooColCloCCVYYVVVCVCCooCCCooooolìilì]]ììooooooooLTLooooooCCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCooooooooooooooooCoooCCoCCCCCCCCo
oCVVVCoooolooooooooooooooCCCCoooCCCCVCVVCCooCCCCVVCCCYYVolCooCVVVolVCVOLXCooooooooooCoooCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCoooCoooooooooooooooooooooooooCo
lllllllloolllllooooloooooCCCCCCCCCCVVCCCCCCoooCCCCCCYOYYYYVVCCVCCCVVVYOXTYVVCCCoii]iiììCVVVVVVCCCCooCCCCCCoCCCCooooooooooooooCCCCCCVVVCCVVVC
ììììììììììììlllllllllììloooooCCoooCCooooCCooCooooooCVVVCCCCCCCCCVVYYYY$$GVVVVCi/ilìooVYYYYYYYYYVVYYVVVColìoooooooooooooooCooooooooooCCCCVVVC
lllllììlllììììììììiiiììlloollllolooooooCooooooooCooCCCCCoooCCCCCVYYYVCo]i]iìi]ìVYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVYYVVCCCCCCCooCooooCCCCoCCCCCCoooooCCoooo
ìlìlììiiiììlìììììiiììììììlllllllloooooolllllooooooooCCCCCoCoCCVVYVCCl/|]iiloCVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVYYYYVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVC
oCooolììììììììììiiììììiììììììlllooooooolllllolooooooCCooCCooCCVVVCVoìlVYO$YVVCCCVCVVVVVVYYVVVVVVVYYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYY
ììllìììììììlìllììììììlìiiììììììlìlooollllìlllllooooooooooCCCCCCCCCVVCCVOOYVCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYOOOOY
lllììììlìlìììiìììiììiìììììììììììlllììììllllllllllloooooooooooooooCCCCCVYOVooooCoCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYOY
llloìllllìììiììììiiiiiìiiiiììiììììlllllllollllolooooooooooooCCCCoooooCVYYVooooooooCooooCCCCCCCCCCCCCCCCCCooooCCCCCCCVVVVVVVVCCCVVVVVVVYYYYYV
ooooooollìllìììiiiiìììììlllllllllìllììllllllllllllloooooooooooooooooooCVVCooooooooooooooCCooCCCCoooooooooooooooooooooCCCCCoCCCCCCCCVCVVVVYYV
lllllllììììiiiiìììlìììllllooolllllllllllolllllloooolooooooooooooooooooCCCoooooooooooCCCooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooCCoCCCCVC
ìììììiìiììììllìlllììììllllloollllllllìlllllìlllllllloollooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooolllllllììlllìlllllllllloooool
lllììììììiìiìllllllìlllììlllìììlìììllllollllllllllollloooooCCooCoooolloooooooollloooooooooooooolllllllllllllllìllllllllìììììììììììììiìììììlì
llllllìììlllllllìlllllllììììllllìloooooloollloolllììììloooooooooooollloooooolllllllloooooooooolllllllllllìiiiiiiììiiìììiiiii]iiìiiiiii]]]ii]
lllloollllìììiiiiìlìlllììììlllììllllìììlìììlìiiiiiìlooooooooolllllllooooooolloooooooollllllllllìlllolìiiiii]]]///]/]]//||||!;!|!;;|//|]//|]i
lllllllllìiiiiiiiiiììlli|///]]]]]iiiiiiiiiiiiììììllooloolllllìlllloooooooolllllììllìììllllolllììllì]]]ii]//;:::;!|!!;::::;|||!;;:;;||!;;;;!!
lììììi]]iii]]/i]///]iììììii]]]|||/|]iiiii]/i]iìi]/]]//iiiiiiìlìiììiiìlllli]/]iìiiii]|||//]/|!!|||!;;:;!;;!!;;!;|;;;;;iì]/!;;!!:;!|//|||!::!!
iiiiii]]]////]]]]iiìi]i]]]ì]]]/||||/|||]i]]iiìiììììiiìi////]]///]]]//]]]]/]||!|/|;;;:;!!!|||!|!!!;!|]]]///||;;|!;;;!!|//]/!!|||/]]]lìi]/|!|;
iiiii]]]]ii]]////|/]i]]/]]/|/]]/]i]iii]/]ìì]///]ii////|]ììiii|!/]///!;;;!||!|/|]ì/;!;;!|/////]]i/|!!|]/!;!;!|||;|]i]]]]||!!|/]//|//]i|!!/]]/
]///||!///////|//]/]]]]]]]]iii]iii]/]i]ii]/|/||!!|||||!;;!!;!!;!||!|/|||/i]i]/!;:!|/]]ii|::;!/|||]]]/||/]]|!;;;!|/]]/////]]i]/|;!!||!|]!!!!;
|||||||///|!;!!||!!|!!|||!;;|!!!||/||]]//|;;!!|/||/||||||!;::!!!;;;!|!!!!!!!!!;;;!||]/|!;:;|]iii/i/|!!!|!!!!!|!!!]/|!|/]/||//;;!!iììiii]|///
!!!!!|!!!|!;;;;;!!;::;;;!;;!;!|!!!!!!!!;;;;;|||!;|!|!;;;;;;;;:;||||//|!;!;;!;::::;!;:;;;::;;;;;;;;;!!||||]/]ii]|/]/||||/iiììi]]iìi/]i/]ìì/||
|!!!!;;!!;;||!;::!;!!;;!!|!!;;!;!;;;;;;;!!!;;!;;;;:::!||!;:::;;||!!;!!!!||!;!!:;;::;;::!!::;|///|!;;:||!;;;||||!||/ii/i/!!||/iii]]]]ìì]|///]
;;;;;;!;;;!|!;;:;;;!!!!!!;;;;;;;!;;;;;;;;;!!!;:;;!!;;!!!!;!//||||!;!!||////|||/|!||!!!!!;;!!!;;;!!;|!!!;;!|||//!!||||/]]||//]i]|/i]]ii]//|//
;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;!;;!;;;:;;;;!;;!!!!!!!!|!;!!||!;;;;;;;;;;!!;!;||;|!;|||||||//|!;;;;;!!!;;;:!!!:;;;!;;!!!;!!;!///|||!|||/|///|/||//////!
!!!!!!!|!;;;!;;;;;;::;;;;;;;;;;;;!!||!!|!;;!!;;;!|!!;;;;;;;!;;;!;:;!!!!|;!!!!!!!|||;:::;;;;;;;;;;:;;;;;:::::::;||;!!!!!!!||!!|!!!!!|||/||///
!||||||/]||;;|/|!;;;::;;;;;;;!!;;!/|||/|!!!!!!;::!!|!;;;!!;!;;;;;;!!|!;!!!|||||]/!;;!!;;!!;;;!;;;;!!!;;;!!;!;;::::::::;;;;;!!!!;;;!|!!||]]]]
ìiilìlìoìi]/|/|/]|/!;;;;|||i]!!;!!!!|!||||]i]!;;::::;!;!/|!;;!;!!!!!!!!;;;||!;!!!!!|//!;!;;!;|!|!!!!;;;!||;!;;;;;;;;::::;;;;;;|!!!!!!!||////
ooCVYYYYVVoi]||/||/||]//]]ìi]i///|]oìì]/lCY$i!;!;!;;;;;!//|||||!!!||/]|!/iiì]i!!!!;!!||!|//!!!;|!!!!!!!!!!;;;;;;;;;!||!!;;;;;;!!!!|!!!!|]iìì
llììllliiilììììlìiìi]]ìlollolCCooCO$O$OOOOYo|!!!|!!/]/i]ili||]ì]]i//]oCliìoVìlì///|//|||iVli|/|!||||||//|!;!!;;!;!//]/|!;!!!!;;!|/|||]/iiCYO
l]|ii/|||ìlllllooooooooooCCCCCoooìCYYYClìloli]iiìììllìì/ìoi!!|]/]]]iìoCCCCooli]i]oVìiìYO$OlVVYoiìCOVììCo]|||/i//||il]]/i|!||||iioCoìlìììolCC
oìi]/|/////]ii]ììlìlllooooool]/ìììoìil/|]]ìllooììlìììlììooìi]||/]/ioollllollìlooliiììììloìììiìììloCCVCCClilVCCOYYCCVOOOYVCCl]ììloCCC]]ioCliY
li]/]ìllìlllooolìììllllllllìi]|]iiii]iiìììoColììiìi]|/]]lli////]]lCo]ilììoloColoolììlloooiiìlììilìììììiloolììlCCCCCCColoooooìiììlliiìlooVooo
||!!|]iìììiiiììi]]]]iiiììiiii]//|||//]]iiìììllììoolì/|/ii]|!!|/]]ìVlii]]]llloooColooooolìììlllìlooìoooììlllìllìììllìollooolCCVVCCoolììCCVVVC
!!!!!/iìììì]//]|/]i]]]]ii]/]]/|||]i]]]illìlìììi]||!!!!|//]]iììllooollìlooooCoollooolììlloCCooooìloolloloìiiììììlìlloììllìillooooooCCClloCli]
]]/]]ii]]ìììì]|!|iiiììììii]]|!!/iìiiìlììi]iììi]/|!!|iìlllllìloCoiilooolliìiìoooolllllolloCoooolllCCooollìi]i]ìiìloooloCooolììllllllììlìllloo
/||!;!]||////|||]iìiiìlìììlì/!/ìììiii]/|/]]/i//ìi/||///]ìììlìiiiiìiiiiiiiillllooolìlooolooooollloooooolCoCoollììììlloool/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\ool
:--;;;!!!;;!;!:,:/]]]]]ii]/||/]]ììììi///]]|]li]iiii]/ii]]lìi|ìì]]/||/]iii]/|/ìlloooooliilollooooooooooooooooColooiiilììiSurfReport.it (Cl]
:---;||!]]]]|;:,---:;;/i]|!||]/]]ii|!!||/]i]ìììì]]iiìii]|i|!]ìoli/!|]]i]////ìoCooooooClììoììolììllooololllloooooolooì]/]\_______________/Col
i!:;|/////||!!:;!|/]]]illììi///||]/|///]iììiiii]]]/]ìlììì]|||//]ìoloCoolììì|!/iCoooCCColllllCCVYYVCoooCCVVVVVCVVCVVCCoooolllooCoCVìììììlìllC
Descrizionegizbo » ...ohaoo!!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.319 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=22457&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1