Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 662
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » bottom
Media precedente
bottom
Media successivo
[768 x 1024]

Da: luiz_cv
Mercoledì 16 Febbraio 2011
Numero di visite: 20590
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
YOOYOYOYYOYYYYYYYYYYYYYVVYYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCVVVVVVVYYYYYYYOOOOOOO$$$$$$$$$G$$G$G$GGGG
OOOYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYVVVVVVVVVVCVVCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooCVO$OYCCooooooooCoCCCCoCCCCCCCCCVCVVVVVVYVYYYYYYOOOOOOOO$O$$$$$$$$$$$$G$$GG
OOOYYYYYYOYYYYYYYYYYYYVYYVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooCYYO$OOYCoooooooooooCooooCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVYYYYOYOOOOO$O$$$$$$$$$G$$$$$GG
YYYYYYYYYYYYYVYYYYVVVVVYVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCooCCCoooooooooooVYYVO$YYYYVoooooooooooooooooCCCoCCCCCVVVVVVVVVVYYYYYYOOOOOOOOO$$$$$$$$$$$$$$$
YYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCoCooooCoooooooooooYYVVVY$YYYYVVoooooooooooooooooCooCCCCCCCCVVVVVVVYYYYYYYYOOOOO$OOO$$$$$$$$$$$$$
YYYYYYYYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCoCoooooooooooooooCVVVVVVYOYVVVVVVooooooooooooooooooooCCCCCCCVVVVVVVYYYYYYYYYOOOOOOOOO$O$$$$$O$$$$
YYYYYYYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCooooooooooooooolCYVVVVVVYOYVVVVVVVoloollooooooooooooooCCCCCCCVVVVVVVVYYYYYYOOOOOOOO$$OOO$$$$$$$$$
YYYYYVYYYYVYYVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooCYVVVVVVVYOVVVVVVVVVlooollllllloooooooCCCCCCCCCCVVVVVVVYYYYYYYYOOOOOO$$O$$OO$$$$$$
YYVYYVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCoooooooooooooooCYYVVCVVCVVOVVVVCVVVVCllllllllloooooooooooCCCCCCVVVVVVVVVYYYYYYYOOOOOO$OOOOOOOOO$$$
LYYYYYYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCoCoooooooooooooooYVVCCCCCCVYYVVCCCCCVVVClllllllllooooooooooCCCCCCCCCVVVVVVVYYYYYOOOOOOOOOOO$OOO$$$$$
UGYYVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCCooooooooooollooYVVVCCCCCCVYYCCVCCCCCCVVolllllllooooooooooooCCCCCCCCVVVVVVVYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOO$O$
LLGYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCooooooooooolollloVYVVVCCCCCCCVYCCCCCCCCCCVClllllllllllloooooooCCCCCCCCCVVVVVYVVYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOO$
ULLOYVYYYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCooooooooololloCYVVCCCCCCCCCVYCCCCCCCCCCCVollllllllllllooooooooCCCCCCCVVVVVYVYYYYYYOYYOOOOOO$OOOOOOOO
ULULOVVYYVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCooCCoooooooolloloCYYVCCCCCCCCCCVYCCCCCCCCCCCCCllllllllllllolooooooCCCCCVCVVVVVVYYYYYYYOOYOOOOOOOOOOOOOO$
LLLLLYYVYYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCooCoooooooololloVYVCCCCCCCCCCCVYCCCCCCCCCCCCColllllllllloooooooooCCCCCCCVVVVVVVYVYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOO
LLLLLGVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCoCooooooollolllCOVCCCCCCCCCCCC$OCCCCCCCCCoCCCVlllllllllloooooooCCCCCCCCCVVVVVVVVYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOO
LLLLLLOVVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCCoCooooooooolollloYOVCCCoCoCCCooCTUCCCCoCooCoCCCCClllllllllooooooooCCCCCCCCCVVVVVVVYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOO
LLLGLLGYYVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCCooooooooolllloVOVCCCCoCoCooCCVLTOCCCoCoooooCCCVlllllllllllooooooCCCCCCCCCCVVVVVYYYYYYYOOYOOOOOOOOOOOOOO
GGGGGGGOVVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCCCCCooCooooooooolllllCOYCCCCooCoooCoCYUTOCCooooooooooCCollllllllooloooooooCCCCCCCCVVVVVYVYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOO
$$O$$G$$YVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCoooooooooollloV$VCCCoooooCoooCYUWOCoooooooooooCCCllllllllooloooooCoCCCCCCCCCVVVVVYYYYYYOYOOOOOOOOOOOOOOO
$OOOO$$$OYVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoCCoooooooooolloCOOVCCCCooooooooVVU$YCCoooooooooooCColllllllllloooooCCCCCCCCCCCVVVVVYYYYYYOYOOOOOOOOOOOOOOO
$OOOOO$$$YVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCCCooooooooooolloV$VCCCoooooooooCYLTHOCooooooooooooCCClllllllloooooooCCCCCCCCCCVVVVYVYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOO
$OYYOO$$$OVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCooooooooooooloCOOVCCCooooooooooYTWXOCoooooooooooooCClllllllloooooooCCCCCCCCCCCVVVYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOOO
$OYYYYOO$OVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCoCoooooooooolloY$YCCCoooooooooooOUHTYCooooooooooooooCVYYYYYYYYYYOYYOOOOOOOOYOOOO$$$$GGGGGGGLGLLLLLLLLLLLLLL
$YVVVYOO$$YVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCooCoooooooolloCO$VCCooooooooooooOLXHOVoooooooooooooooYUUUUUUUULUUUUUUULLULLLLLUUTTXTXXXXXXHHHHHHHHWHWWHWWWH
$YCCC$LLLL$VVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCooCooooooooooV$YCCoooooooooooooOVXXOVoooooooooooooooCVVCCCCoCCClCCCC!;:---,,:lYYO$$G$OO$GLLLLUUUUUUUUUUTTT
$YCoCOGLLLGVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCoooooooooolooCYGVCooooooooooooooOVLX$Cooooollloooloooooìiiiiiiì|:iììì-.       /oooVVVCooCYOOO$$$$$G$$G$GG$G
$YCooYGUUTXYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoCooooooooooV$$VCoooooooooooooo$$WU$CoooolollooooloooCiiii]ii];:ìlll|;;;;;;;;ìCCVYYYVooCOO$$$GGGGGGGGGG$GG
LOCoYLTXHHH$VVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCoooooooooooCYGYCoooooooooooooooOGLTGCoooollllloolloooClloolooo]iCCVVlìllìiiii$GGGLLL$$OGLUUTTXTTTTUULLLLLL
UL$CXWWWWHXLYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCoooooooooooooVOGVCoooooooooooooooYUUUUCooooollllllllloooVVVVVYYC]lOO$$YCoìi]]]]$LUUTTTLGGUXHHHHWWWWWMWHHWWWW
TTGGWMMWWWHTYVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCoooooooooooCY$$VooooooooooolooooYTHXToollolllllllllllloYLLLLG$ì;]GG$Ooì]/|!!!!VLLLUG$OYY$THHXLLLUUTTXMMMWHX
XTLHMMWMWWHXYYVYVVVVVVVVCCCCCCCCCoooCoooooooCOGOCoooooolooloollloCX$HUolllllllllllllllloVOYOYOCì:/$$OYli/|!;;;|COOOUUGOYOUXTTWHULLUUXWWXHMXU
XXTWMMMWWWHX$VYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCooooooooCV$GVCoooooooolllooloooUUHTolllllllllllllllllCVVY$Gì/:/VO$Goì]|!;;;;iYOY$TUOOGULLLUHWTUTWMHTUUHMH
HHHMMMMMWWHXGVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCooooooooCY$$VCooolollollollllloLTTGollllllllllllllllloVYGGCl]:|CVVYìii/|-,,,|OG$LUTGGGGUUUUUHWWWWTUUUTTHM
HWMMMMMWWWWHLYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCoCoooooooCOGOCoooooololooolllllo$YGClllllllllllllllllllVLGOYol!iO$G$l]]/!    -$ULTTTLGGUXHHWHWWMMMWMWWWMMM
WMMMMMWWWWWHUYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCoooooCYOGYCCooooolollllllllllVULolllllllllllllllllllCLGOCiì|iO$$$i/||;    .YGGLUUG$$LTTTXXXTTXWHWWHHHHH
MWHXUG$UHLLULYYVVVVVVVVVCVVCCCCCCCCCooooooCY$GYCoooololllllllllllloOVlllllllllllllllllllloOYo:C||]OOOOi/]/:     CGGGULG$$LTXTXXXXXXHXXXXXHHX
WHTOVììUHGV$LYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCoCCooooCVOG$VooooolllllllllllllloVollllllllllllllìllllloVCooCl/ìOOOOoCV|-     ì$GLUUG$GUTXTXXXXXXHHXXXHHHH
WMWHVìiUXGV$TYYYVVYVVVVVVVVVCCCCCCCCoooooCYOLOCooooolllllllllllllllVollllllllllìllìììlìlllCìllYoìCOOOOCVY|,     ]$GGUUG$GUTTTXXXXXXXXHHHHHHH
MMMHOììGHG$UXYYYYYVVVVVVVVCCCCCCCCCooooooCY$GYCooloolllllllllllllllVollllllllìllìììììììììloìiìVolVOOOOCVV!,     |$GGUUG$GTTTTTTTXXHHXHHHHHXX
MMMWLìVUHTTTXOYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoooCVOGGYCooolllllllllllllllllVolllllìllìììììììììììlloìiiVìoVO$OOCVC!,     ;O$GLLG$GTTTTXHTTXHTLLUXXHXX
WMMWXoLTHTTXXOYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCooCCY$GGVoooooolllllllllllllllVollllìììlììììììììììììllliiVìoV$$OOCVV!,     |$LGGLG$LTTTTXTXWMXULUUUXXXX
MWMWWYTTWXTXX$YYYYVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCoCCY$L$CooooollllllllllllllllVollllìììììììììììììììììll]iVìoVO$OOoCC!,     |OGLUL$$LTTTTXXTUHXULULUHXXX
MWWMWGTXWTTXXGYYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVOGLOCoooollllllllllllìllllVollllìììlìììììììììììììlo]iCìoVO$O$CVC!,     |OGGLUG$UXTTTXXXXTTXLLLTHXHH
#WHMMXTXHTTXXGYYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCV$GLYCooololllllllllllìììllVolìlììììììììììììììììììloìiCìoVYO$OCVì-.     /OGLUUGGTXTTXXXXXXXTTXXWXXXX
#MXWMWXXWXTXXLYYYVYVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCVY$GGVCoooollllllllìllììììllVolìlìììììììììììììììììììollVìlVYOOOCCl:.     ]OLLUULGTXXXXXXXXHXXUHWWXHTH
#MXWMWHXHXTXXUYYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCVO$GGVCooolllllllllìlllllììlVllìììììììììììììììììììììoll$]ìVYOOOoli,.     iOLUUULLTTTXXXXHXHXXTWWTXTWH
MMWWUVHHHXXXHTYYYYVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCVO$L$VCooolllllllllìlìììlìllVllìììììììììììììììììììììloo$;]VOO$OCCì:,     l$LTTULLTTTXXXXXXXXXHWXXTWWX
HXXXTVTXHXXXHXYYYYVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVY$GLOCooooollllllllllìììlìllVllììììììììììììììììììiììlCoY;lY$$$YoVo!.     o$LUTTGUTTXXXXXXXXXXHHTXWHXT
XTTUTTTTHXXXHTYYYVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCVY$GLOCooooolllllllllìììììììlVllìììììììììììììììììììììloCC|CO$$$YCYo|.     VYUUUULTUTXXXXXXXXTHHUTWXHXT
HWWHHXXUTTXWMWYYYVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCVO$GLYCooollllllllllllìììlììlVlìììììììììììììììììììììììoCCiVY$$$YYYo/..   .VVGXLLUUGTTXTXXXTTHXXXMHXXTT
MWWHWHXXXHHHHXOYYYYVVVVVVVVCVCCCCCCCCCVOGLLYCoooollllllllììììììììllVlìììììììììììììììììiiììììoCYìVO$$OYVVì!.-   .CV$XULLU$TTXTXXXTHTWHWXXTUUU
HHHXHHXTXXLVl]CYYYVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCY$GLGVCooolollllllllììììììììlVlìììììììììììììiiiìiìììììoVYCO$G$$YVYl| ,   .VY$XUTUL$TTXTXXXHXHMHXXXTUTU
XXTTTLOCi|;!!/CYYYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCVY$GLGVCooooollllllllìlììììììlVlìììììììììììììììiìiìiìììlVYCY$GGGVCoi|.,   -YY$XUUTL$TTXTTTHXXWXTTHTTTUL
LOCi!:-;|/|iìlVYYYYVVVVVVVVVVVCCCCCCCVOGLL$VCoooooollllllìììììììììlVlììììììììììììììiiiiìììììlVYVYGGLLYìi]]!!!|]lGOOXUUTU$XXXXXXHTXXTTXTUTTUU
oV]i]ìllli/iooVYVYYVVVVVVVVVVCCCCCCCVVOGLL$VCoooooollllllllìììììììlVlìììììììììììììiiiììiììiìlYG$GLGGGLGG$GYYYGLUUGOTTUTXUXXXXXWTXXTTXTUUTULU
GTCClooooì]lCCVYYYYVVVVVVVVVVVCCCCCCVVOGLLOVCooooolllllllllllllllllVlììììììììììiììiìiìiiiìiìlOG$LLLGGLGGGUOO$UTTTTGHXXTXXXXXTXHTXTTXTTTTUUUT
LXCVoCCCCoilVCYYYYYVVVVVVVVVVVVCCCCVVY$LLLOCCCoooolllllllllVO$$$OOYVloìlVVVCìììiìiiììiiiiiììlYGGGGGG$LGGUU$OLTTTTXXTTXHTHXXXXXHXTTTXTUTULUTT
UHVVCVVCCVllYVVYYYYVVVVVVVVVVVVCCCCVVY$LLLYVCooooooolllllllOGGLLLG$VoVloOOOVììììiìiiìiiiiìiììVLGGGGLGULLUGLGTTXXXTTTXXXLXWXXXXWTTTTTUTULUTXU
LHOVVCCCVVolVCVYYYVYYVYYVVVVVVVCCCVVVY$LLLYVCoooooollllllllOLLUUULGVoYlo$G$VììììiiiiiiiiiiiììVUGLULULULTLGTTHXHHHLHTXHTGXHWHXXHUTTTUTTUUUTTT
LH$VCCCCCCClCCVYYYYYYVVVVVVVVVVVVCVCVOGLLLYVCooooooolllllll$LUUUUUGVoOloGLGYìììiiiiìiiiiiiiììCLGLUULTLTUUUTXXXHXLLXTXXTLXXXHHXHXXTUUTTTTTTUX
UXLYVCCCCCCoVVVYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVVVOGLULYCCooooooolllllll$UUTTTTLVo$loLLLYììììììiiiiiiiiìììCGLLULLTUUUUULXTXXLGTXTXTTXXXXXHHXHHHTTUTTXHWWW
UXUYVVVVVVVCYYYYYYYYYVVYVVVVVVVVVVVVY$LLUGYCCoooooooollllll$UUTTTTLVC$lCLUUOìììììììiìiiiiììììoLLLULXTTUUUTXXUTHLLHTXHTXXHXXXXXXXXTXWWWWMMMMM
TXTOYYYYYYYYOOOOYYYYYYYVYVVVVVVVVVVVY$LLUGYCCoooooooollllllGUUTTTTLVo$lCUUUOìììììììììiiiiììììoLUUUTXUUTUUHXTHWMWHXTTXXXXXXXXXXXXTXTTXWWWXUHW
TXX$OOOOO$$$$$$OYYYYYYYYYVVVVVVVVVVVY$LLU$VCCooooooolllllllGUTTTTTLVCGlCUUUOììììììììììiiiìiììoLUUUXUUTTUTXXTXWWWWTTXTHXXXXHXHXHXTTXXTUUXXTTL
TXHG$$$$$$GG$$$OYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVY$LLU$VCCoooooooollllloGUTTTTTLVCGlCUTUOììììììììììiiiiiiìlLUUTUUTTTLXXTTTWWWXTTXTXHXXXXXXXXXXXXXXXTXTTTT
TXHGG$GGGGGGGGGOYYYYYYYYVVVVVVVVVVVVOGLLU$VCCCooooooollllllGTTTTTTLVCGlVTTTOllìììììììììiiiiiìlLUUTUTTTTLHTTUUXWWTTXXXXWXXXXXXXXXXTTTTTUTTTTT
TTHGGGGGGLLLLLGOYYYYYYVVYYYVVVVVVVVVOGLLU$VCCCooooooollllllLTTTTTTLYVGVYTTTOlìlììììììììiiiiiìlGUUUTTTTTUTTTUTTWXUUTTTXWTXXXXXXXXXTTXXTXTXXXX
TXWLGGGGGLLLLLG$YYYYYYYYYYVVVVVVVVVYOGLUU$VCCoooooooollllloLTTTTTULYCGoVTTT$ììlìììììììiiiiiììlGUUTTTUTUXTTUTXHWHTTTXTXHXXXXXXXXXXXXXXTUXXXXX
TXWULGGGGLLLLLL$YYYYYYYYYYYYVVVVVVVYOGLUU$VCCCCooooolllllllLTTTTT$LVoGlCGLT$ìììììììììiiiiiiiìlGUUTTTTTUHTUTXHHTWHXXXXXXWTXTXXXXXXXXXXXUXXXXX
XXWTLLLLLLLLLLLGYYYYYYYYYYYVVVVVVVVY$GLUUOVCCCoooooolllllloLTTTTTTLVoGlCTTX$ìììììììììiiiiiiiilGUUTUTTTTTLTHXHXTXWTWHTTTTXXXXXXXXXXXXXLTXXXXX
XXWTULLLLLLLLLLGOYYYYYYYYYYVYVVYVVVY$GLUUOVCCCoooooolllllloUTTTLUTLVoGlCXTL$ììììììiìiiiiiiiiìl$UUTTTTTXUXXUTHTTTWXTTXXHHXXTXXXXXXXXXTLXXXXXX
XXWXULLLLLLLLLLGOOYYYYYYYYYYYYYVVVVY$LLUUOVCCoooooollllllloUTTXUUTLVoGlCXTU$ìììììiiiiiiiiiiiìl$UTTTTTHXXUTTHTTTXXWTXXTUTHWXTXXXXXXXWTUTTTTTU
XXWXUULLLLUULLLGOYOYYYYYYYYYYVVVVVVO$LLUUOVCCoooooollllllloUTTXXTGGVCGlCUTT$ììiiiìiiiiiiiiiiìl$UUTTTWXUTTUHTTUTTXHWTXXXXXUTXXXXXXXHWTTXTTTUT
XXWHUUUULLUULLLLOOYYYYYYYYYYYYVVVVYO$LLUUOVCCooooollollllloUTTXXTLGVCGlCLLT$ììiiiiiiiiiiiiiiìl$UTTXXUTTTLTTTTTTXXTHXUXXXXXXTTTXXTXHXTTXTTUUT
HXWHUUULLLUUUULLOOOYYYYYYYYYYYYYVVYO$LLUUOVCCoooooollllllloUTTXXXTLYVGVYTTX$ììiiiiiiiiiiiiìiìlOLUUTUTTTUTXTUTTTXTTTWUUXXXXXXXTTXTXUUTTXTTTTT
XXWHULLLLLLULULL$OOYYYYYYYYYYYYVVYYO$LLUUOVCCooooolllllllloUTTTXXTGVCGoVTTT$ìììiiiiiiiiiiiiiìl$UUUUTXTUTXTTUTXXXXTTXWLTXXXXTTTTTUTLLTTTUUUUU
XXHHULULLLLULULL$OOYYYYYYYYYYYYYYYYOGLLUUOVCCoooooollllllloUTXTTXTGCCGlCTTT$ìììiiiiiiiiiiiiiìl$UUTTTXTTTTTXHHXXTTHWWWWLTXXTTTTTUUUTGUUTUULUL
XXHHULLLLLLLLLLL$OOYYYYYYYYYYYYVVYYOGLLUUOVCCCooooollllllloUUTTTTTGCo$lCTTT$ìììiiiiiiiiiiiiiìlYGLUULLHXXXXXTTTTTTULLTHXGLUUUUUTTTTUTTUTUUUUT
XTHWULGGGGGGGGGG$OOOOYYYYYYYYYYYVVYOGLUUUOVCCoooooooollllllllollCCllllllllolìììiiiiiiiiiiiiiìlGXTTTUXXTTTTXHXHHHHXXULUHHULLLLLLUUUUTUUUTTUUU
TTXWLGG$$$$OO$$$$OOOYYYYYYYYYYYYYYYOGLLUUOVCCCoooooolllllllloYVlYYlYYlVVìooìììììiiiiiiiiiììììlLTUTXXXHHMMMHXXXXXXXWMMMHHXXXXHXHHXHHXXXXXTTXX
TTTWG$OYYYYYYOOYOOOOOYYYYYYYYYYYYYYOGLUUUOCCCCooooollllllìlìlYolColVolVolVCììììiiiiiiiiììììììl$HXL$GGTWMWHWTGGGGLXWTTWMT$G$GUXWHHHXXTTUUUUTH
UUTWGOYVCoCooYVCOOOOOYYYYYYYYYYYYVY$GLUUUOVCCCooooollllllìllloooooCoololìlìììììiiiiiiiiìììllloOGXWTHWWHULGTWHLGTWXLGGLHMXGGTHUG$GTHL$$$O$UHT
ULUW$VColìllìCCoYOOOYYYYYYYYYYYYYYY$GLUUUOVCCoooooolllllìllìCYooCìlClllloVìiìiìiiiiiiììììlllloLXHWWWMHTTXXTXWWHWXUULLUUXWWHHUG$$$$UWT$O$TXGO
ULLH$Coli]ii]llìVOOOYYYYYYYYYYYYYYY$GLLUUOVCCoooooollllllìlllClVYlYYoCVilCiiììììiiiiiìììlllooCLXXXTTXXTXTXXXHHHHXXHHHHHWWMWWHWXUGGGLHWUHTG$O
UGLXGoìi]////iììCOOYYYYYYYYYYYYYYYY$LLUUUOVCCoooooollllllìlììììllìoCìoCì]]/iìiìiiiiiiìììlloooV$$$OOO$$OOOOO$O$$$$$$$$$$$$GGG$$UXXHWWWWWWWWHH
ULGXGlì]/|//|iìioOOOOYOYYYYYYYYYYYY$LUUUUOVCCoooooolllllììììììììììloììììiiiììììiiiiiiìììlooooCOYYYYVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYOOOYYYYYOOOOOOOOO$
ULGTLli/|||||/ì]lOOOOYYYYYYYYYYYYYY$GLUUUOVCCoooooolllllììììììììììlCìììììiiììììiiiiiiiììlooooCLTTUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGGG$$$$$OO$OOOOO
LLGTUli/|||||/i]ìOOOYYOYYYYYYYYYYYO$LUUUUOVCoooooollllllììììììììììlCììiiìììììiiiiiiiiiiìlloooC$GGGGGGGLLLLLULUUUUTTTTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LG$TTli]|||||/i/]OOOYYYYYYYYYYYYYYY$GUUTTOVCCoooooolllllììììììììììloìììiiiìiìiìiiiiiiiiiìlllloCoolllllllllllllllllooolooooooloollooolooooooo
LG$UTli/||||||i/]OOOOOOOYYYYYYYYYYO$GUUTTOVCoooooollllllììììììììììloììììiììiììììiiiiiiiiìììlloollllllllllllllllllllllllllllllììììììììììiiiii
LL$LXoi/||||||i//YOOOYOOYYYYYYYYYYO$LUUUTOVCCoooooolllllììììììììììloìììììiìiiììiiiiiiiiiiiìììoolllllllllìlllllllllllllllllììlìììììììiiiiiiii
LG$LXoi]////||i//YOOOOOOYYYYYYYYYYO$LUUTTOVCCCooooolllllììììììììììloììììiiiiìììiiiiiiiiiiiiiìolllìllllllllllllllìlllìllììlììììììììììiiiiiiii
LLGGXCi]/////|i]|VOOOOOOYYYYYYYYYYO$LUUUT$VCCoooooolllllììììììììììlCìììììiìììììììiiiiiiiiiiiìollììllllllllllllllìììlìlìlllììììììììììiiiiiiii
LL$GHVi]/|||||ìi]VOOOOOOOYYYYYYYYYO$LUUUT$VCCooooollllllììììììììììlCìììììììììììììiiiiiiiiiiiìoìlììlìlìììììlìììllìììììlìlìììììììììiiiiiiii]ii
LLG$HVi]//||/|ììiVOOOOOOYYYYYYYYYYO$LUUTT$VCCoooooolllllììììììììììlCìììììììììììiìiiiiiiiiiiiìoìììlllìlììììllììììììììììììlììììììììiiiiiiiiiii
ULG$XOì]///|//ìììYO$OOOOYYYYYYYYYYY$GUUTT$VCCCoooooollllììììììììììlCììììììììììììiìiiiiiiiiiiìoììììlìììììììlìììììììììììììììììììiiiiiiiiiiiiii
ULG$XGli]]/]]/lCVYO$OOOOYYYYYYYYYYY$LUUTTGVCCoooooollllllìììììììììlCììììììììììììììiiiiiiiiiiìoììììììììììììììììììììììììììììììììiìiiiiiiiii]ii
UULGXLolìi]ii]CYoVOOOOOOYYYYYYYYYYY$LUUTTGVCCCoooooolllllìììììììììlClììììììììììììiìiiiiiiiiììoìììììììììììììììììììììììììììììììììiiiiiiii]i]]]
UULGTLoolliiìiCVoVOOOOOOYYYYYYYYYYY$GUTTTGVCCCoooooolllllìììììììììlClììììììììììììììiiiiiiiiiìoìììììììììììììììììììììììììììììììiiiiiiiiiiiiii]
UULGTTCololloYOOVVOOOOYOYYYYYYYYYYY$GUUUTLYCCCoooooollllllììììììììlClììììììììììììììiiiiiiiiiìoììììììììììììììììììììììììììììììììiiiiiiiiiiii]]
TULLTXVCoooCOYCVVYOOOOOOOYYYYYYYYYO$GUTTTLYCCCoooooollllllììììììììlClììììììììììììììiiiiiiiiiìlìììììììììììììììììììììììlìììììììiììiiiiiiiìllìi
TTULTHYooCCOYoVYVV$OOOOOYYYYYOOOOOO$LUTTTUYVCCCooooololllllìììììììlClììììììììììììììiiiiiiiiiìolìlllììììììììììììììollllllllllllììììììììloColì
TTULTWLOCV$YVCVYYY$OOOOOOYOOOO$$$$GLUTTTTUYCCCCoooooolllllllììììììlClììììììììììììììiiiiiiiiilYVVVCCCCoCCCoooCCCCYOVCCVVVVCVCCCCCCCoooCVYOVCo
TTTUUWOVYGOVYVVOOO$OOOOOOOO$GGLUUUTTXXXXXTYCCCCoooooooolllllììììììlClìììììììììììììììiiiiiiìilOOOO$$OOOO$OO$$$OO$$$$$$O$$$$$OOOOOOOOOOO$GGGOY
XTTUTWGOG$YYYYY$$$$OOOOOO$$GUTTXTXXXXXHXXTOCCCCCoooooolllllllìììììoCClììììììììììììììiiiiiììil$GGGGGGGGGGG$$G$GGG$$$$LLLLLLLLLLLLLLGLLGLLLLUT
XXTUTWLL$OOOO$$G$$$$OOOO$GGUXXXXXXXXXXXXHXOVCCCCoooooollllllìììììlVOGClììììììììììììiiiiiììììoGGLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGLUUUULLLULLLLLLLLLLLLLLU
XTTTTHXLGG$$OOOGGG$O$OOO$GLTHHXXXXTXXTTXXX$VCCCCCoooooolllllìììììlY$VYlììììììììììììììiiiiìiìCUUUUUUUUULLLLUUUUUUUUULUUUULLULLLLLLLLLLLLLLLLL
XTTTHHU$$G$$$$$$GGG$$O$$GLTXHXXXTTTTTTTXXX$VCCCCooooooolllllìììììlOOoYllìììììììììììììiìiiìiìVLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLULLLLLLLLLLLLLLLLLLLLGL
HXXXXHU$$$$G$GGGLLG$O$$GLTXHXXXTTTTTTTTTXXGVCCCCCooooolllllllììììl$GU$lìììììììììììììììiììiììVGGGGGGGGGGGLGGGGLLLLLLLLLGGLLGGGGGGGLLLLLGGGGGG
HHHXXHTLGGG$GGGLLLG$$$GLUXHHXTTTTTTTTTTTXHLVCCCCoooooooollllllìììlOLU$lìììììììììììììììiìììiìYGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGLGGGLGGGGGGGG
HHXXXHXULLLGGGLLLUL$$$GLUHHXTTTTTTTTTTTTXXUVCCCCCooooolllllllììììlVGUYlìììììììììììììiiiìììiìOGGGGGGGGGGGGGGGGGG$GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$
HHXXHHXTUULLLLLUTTL$$GLUTHHXTTTTTTTUUTUUTXUYCCCCCooooollllllllìììlC$GClìììììììììììììiiiiìììlO$$$$GG$$GGG$$$$$G$$GGGGGGGGGGGGGGGGG$$GGG$$$$$$
HHXXHHXTUUUUUUUULUUGGGUTXHHXTTTTUUUUTTUUTXTYCCCCCooooooolllllììììloVVllìììlìììììììììiiiiìììo$$$$$GGG$$$$$$$$$$$$G$G$GGG$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$
HHHHHHHXTTULLUUUUUUGLLUXHHXTTTTTUUUUUUUUUXXOVCCCCoooooollllllììlììoVlllìììììlììììììììììììììo$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$
HHHHWWHTTUUUUUUTTTULLUTXHHXTTTTTUUUUUUUUUTX$VCCCCoooooollllllllììloCllìlììlllììììììììììììììV$G$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
WHHHHHHXTUUUUUUTTTTUUTXHHXXTTTTUUUUUUUUUUTXLVCCCooooooolllllllllìloVllìlìììlììììììììììììììlOGG$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
WHHHWWHXXTTTTTTTTXTTTXHHXXTTTTTUUUUUUUUUUUXTYVCCCoooooolllllllllìloVlllllìllììììììììììììììoLGG$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$O$$$$$$$$$$$$$$$$$
THWWWHHXXXTTTTTXXXXTTHHHXXTTTTTUUUUUUUUUUUXXYVCCCooooolllllllllllloVlllllllllìììììììììììììVGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
HXHWWWHXXXXXXTXXXXXXHHXXXXTTTTTUUUUUUUUUUUTXOVCCCCCCoooollllllllìloVlllllllllììììììììììììlOG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$O$$$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$
WWHHWWHHXXXXXXXXXXXXHHHXXTTTTTTUUUUUUUUUUUUHGVVVVY$CCooolllllllllloVllllllllllììììlolllììl$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$OOO$O$O$$$$$O$$$$$$$
WWWWHHWHHXXHXXXXXHHHHXXXXTTTTTTUUUUUUUUUULUXUVVVYG$CCooolllllllllloVolllllllllllìloVYollloG$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$O$OO$$$$OOO$$O$$$OO$O$$$$$$
MWWMMHHWWHHHHXHHHHHHHHXXXXTTUTTUUUUUUUUUUUUTTYVY$U$CCCoolllllllllloVllllllllllìllooO$oollCL$$$$$$$$$$$$$O$OOOOOOOO$O$$$$$OOO$$$$$$$$O$$$$$$O
MWWMMWWHWHHHHHHHHHHHHHXXXXTTTTUUUUUUUUUULLLTXOYOUTOCCCoolllllllllloVllllllllllìlloC$GoollVG$$$$$$O$$$$$$O$OOOOOOOO$OO$O$O$OOO$$$$O$$OO$O$$$O
MMMMWWWWXHWHHHHHHHHHHXXXXXXTTUUUUUUUUUUULULUH$OGTUOVCooolllllllllloYllllllllllllllCGUoolo$$$$$$OO$$$OO$$$O$OOOOOOO$$$OOO$$OOOOOOOO$OOOO$$$$O
MMWWWWWWWHXWWHHHHHHHXXXXXXTTTTTUUUUUUUULLLLUXL$UXUOVCoooollllllllloYolllllllllllllVGTVoloG$$$$$OO$$OO$OOOOOOOO$OOO$O$OOOOOOO$OOOOOO$OOOO$OO$
MMMMWMWWWWWHWWWWHHHXXXXXXXTTTTTTTUUUUUUULLLUXXLTXUVCCoooollllllllloYllllllllllllloVGTYooCL$$$$OOOO$$OOOOOOOOOO$OOOOO$OOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOO$
MMMMMMMWMWWWWHWWHHXXXXXXTXTTTTTTTTUUUUUUUULUTHTTTLVCCooolllllllllloVlllllllllìllloYGT$ooO$$$$$OOO$OOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOOOOOOOOOOO$O$OO$OO$$$
MMMMMMMMMMWWWWHHXXXXXXXXXTTTTTUUUTTUUUUUULUUTHXXUGCCoooollllllllllCYlllllllllllìloYGTGooG$$$$$OOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OOOOO$OO$OO$$O
MMMMMMMMMMWWWWWHXXXXXXXXTTTTTTTUUUTUUUULLLUUXXHXLGVCoooolllllllllloVolllllllllllllVGULoCGO$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$
MMMMMMMMMWWWWWHHXXXXXXXXTTTTTUTTUUUTUUUUULLTXXHXGOCCooollllllllllloYllllllìlllìlìlVOGLoY$$$O$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$
MMMMMMMMMWMMWHHXXXXXXXXXTTTTUUUUUUUUUUUULLLUTTXX$VCoooooollllllllloVllllllllìllììlCVVLo$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$
MMMMMMMMMMWWWHXXXXXXXXXXTTTTUUUUUUUUTUUULLLUTUTTOCCooooolllllllllloVllllllllllllllCCoLCGO$$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$
MMMMMMMMMMMWHHXXXXXXXXTXTTTTUUUUUUUUUUULUULUTUULYCCooooolllllllllloVllllllllllllllCCoG$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$
MM##MMMMMMMWHXXXXXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUUULLUUUUUU$VCooooolllllllllloVlllllllllllììlool$LO$$OOO$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$$O
MMMMMMMMMMWHHXXXXXXXXXTTTTTUUUTUUUUUULUULULUULUULVCCoooolllllllìlloVlllllllllllllìoolOLO$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOO$
MMMMMMMMMMHHHXXXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUULUUULLLLLULTYCCoooolllllllllloVlllllllllllllìlllYG$$$$$OOOOOOOOOOOOOYOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
#MMMMMMMMHHXHXXXXXXXTTTTTUUTUUUUUUUUULUUUULLLLULU$VCooooolllllllllCVollllllllllllllloG$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$
MMMMMMMMWHHXXXXXXXXXTTTTTTTUUUUUUUUUUULUUUUULLLLUUVCCooooollllllloCVolllllllllllllllVG$$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOO
MMMMMMMMHHHXXXXXXXXXTTTTUTTUUUUUUUUUUULUUUULLLLLLUOCCooooollllllloVYColllllllllllllo$$$O$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOO
M#MMMMMHHHXXXXXXXTXTTTTTTTUUUUUUUUUUUULLLUUULLLLLUGVCCooooollllloCOYoolllllllllllllCG$$$$OOOO$OOOOOOOOOOOYOOOOOOOYOOOYOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOO$
M#MMMMWHHXXXXXXXXTXTTTTTUUUUUUUUUUUUULLLLLULLLLLLLUYCCooooolllllCCGOoCollllllllllloO$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OO
MMMMMMHHXXXXXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUUUUULULLLLLLLLLLLU$VCooooolllllCYUOoCollllllllllloG$$OOOOOOOOOOOOOOYOOYOOOYOOYYOOOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$O$
MMMMMWHHHHXXXXXXXXXTTTTTUUUUUUUUUUUUULULLLLLLLLLLLULVCCoooolllloCOT$CooollooolllloYG$$OOOOOOOOOOOOOOOOOYOOOOYOYYOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$LG$$O$
MMMMWHHHXXXXXXXXXTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLUOVCCoooollloCGT$Cooollooollloo$$$O$O$OOOOOOOOOOOOOOOOYOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$LUTLO$$G
M##WHHHHXXXXXXXXTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUULULLLUUUULLLLUGVCCoooollloVLTYoCoooloolloooVG$$OOOOOOOOOOOOOOYOOOOOOOOYYOYOOOOOOOOOOOOOOOOOO$UULUG$GTX
M#MWHHHXXXXXXXXXTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUULULULUUUUUUULULUOCCoooollloYUTOoCooolooloooC$$$$OOOOOOOOOYOOOOOOOOOYYOOOOOOOYOOOOOOOOOOOOOOO$LUGGULXHXX
MMWHHXHXXXXXXXXTTTTTTUUTUUUUUUUUUUUUUTUTUUUUTTUUUUUUUGVCCooollloOUTYooolllllloooV$$$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$LUULUUTWHHX
MWHHHHXXXXXXXXXXTTTTTTUTUUUUUUUUUUTXTXTXXXXTTXXXXXXXXTYCCooolllCOUTYColllllllooCO$$$O$OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO$OO$O$OOO$OOO$GUULULUXXXXX
MHHHHHHXXXXXXTXTTTTTTTUTUUUUUUUUUTTXXHXXXXXXTTTXXTXXXX$CCooolllCOGUOollllllooooC$GG$$$$$$$$$$$$$$$$G$GGGGGG$$$GGG$$$$GGGGGGG$GGGLULLUTXXTTXX
WHHHHXXXXXXXXXXXTTTTTTUUUUUUUUUUUUTTHXXXXXXXXXTTTXTTTTUYCooolloCOOGYollllooooCC$TTTTTTTTTTUUUUUUUUULLLLLULUUUUULLLLG$$$$$GLULLLUUUUUTTWXTTTX
HHHHXHHXXXXXXTXTTTTTTTTUUUUUUTTTUTXTXHXXXXXXXTXTTTXXTTTGVCoolloCOY$VolllloooCCVLULLGGGLGGGGLLUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLUUULLLGGGGGGLLLLXXTTTT
HHHHHHHXXXXXXXTTTTTTUUUTUTUUUUTTTXXTTXXXXXXXXXXXXTTTXTTUOCCooooCYV$VollloooCCC$GGGGLLLGGGGGGGLGGGLGLLLUUUUUUUUUUUUULULLG$GGLLUUTTTTTTTXHHXXX
HHHHHHXXXXXXXXTTTTTTUTUUUUTUUTTTTXTTXTTXXHXXXXXXXXXXTTXTLYCCCooCYC$VooooooCCCOLUUTULLGGGGGG$$$$$$$$$$$$GGGGLGGGGGGLGGLLLUUUTUUUUUUTUUTTXHXXH
WWHHHXXXXXXXXXXTTTTTTTUTUUUUUTTUTXHXXXTTXXXXXXXXXXXXXXXTTTOYVCCVYCGYCoooCCCV$TXTTULLLLLLLLLLGGGG$$$$$$$$GGLGGGGGGGLUUTTTTTTTUUTTTUUUUUTTXXXX
HHHHHHHXXXXXTXTTTTTTTUTUUUUTUUTTXXHXXXXXTTTXXXXXXXXXXTXTTTTL$OYOOOU$YVVVYYOGTTTUUULLLLLLLLLLLUUULULLGG$$GGLLLLLLUUTTUUUUUUUUUULLUUUUUTTXTTXH
WWHHHHHHXXXXXXTTTTTTTTUUUUUUUTTTXXHXXXXXXTTTTTXTXXTTTTTUUUUUUUUUUUXTLLLLLLUTTTTTTTTTTTUUUTUUUUUUUUUUUULLG$G$GLUUUUULLLLLLLLLGLLLUUTTTUUTTTXH
WWHHHHXXXXXXXXTTTTTTTUTTUUUUTTTXXXHXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTUTUUUUUTTTUUUUUUUTTTTXXXTXXTTTTTTTTUULLLLLLLUUUUULG$$$GGLLLUULL/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\LLU
WWHHHHHXXXXXXXTTTTTTUTTTUTTUUTTXTXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTTTTTUUUUTTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUTUULGG$$GGLLULSurfReport.it (LUU
WWHHHHHXXXXXXXTTTTTTTTTTUUUTTTXTTXXXXXXXXXXTXTXXTTTTTTTTTTTTUUUTTTTTTUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXTXTTUUUUUUTUULLGGG$GU\_______________/GUU
WWHHHHHHXXXXXTTXTTTTTTTUUUUTTTXXXXXTXXXXXXXXXTTTTTTTTTTTXTTUUUUTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTXXXXXXXXXXXXXTTTTTTTTUTUUG$G$GL$]]]/ì/ì]ìi$$!GTT
Descrizionebottom » E oggi battesimo in acqua!!

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.245 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=22719&orderby=dateD&spotname=&uname=&ascii=1