Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Emilia Romagna » Spot Rock island » rimini 26 agosto 2004
Media precedente
rimini 26 agosto 2004
Media successivo
[640 x 480]

Da: prudenzio
Venerdì 27 Agosto 2004
Numero di visite: 24615
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Rock island nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;:::::::;;:;;::::;:;::::::::;;:;;::;::;;:::::;;::::;;;:;;;;;;:;::;;:::;:;;;;::;;;;;;:::;;;
:::::::::::;;:::::;:::::::::;::::;;:::::::::::::;;:::;;;::::::;:::;;:;;:::::;:::;;::::;:;:;;;;;;;:;;::;;;;:::;;:;::;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;:::::::;::;;::;;;;;::::::;:;;::::;;:;:::::::;:::;::::::;:;;;;;;::;;:;;;;:;::;;;;;:;;;;::::::;;;;;;;;:;;;;:::;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;
::;;;;;:;;::;::;;;;;:::;:::;;::::::::;;;;;;:;;::;:;;;;;;;;;;;;;;;::::;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
::;;;;;;;::::;;::;;;;::;;:;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;::;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;:;;;;:;;;;;::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;:;;;;;::;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
ìiiii]/]]//]//|||||//|!!!!!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
VVVVVVVVVVVVVVVCVVCCVVCCCCCoooooollolìììììiììiiiii]/]///]]/||||!!!!!|!!!;;!!;;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCooCoColloolììllììiiiiii]////]]////|||!!!!!!!!!;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYVYYYYYYYYYYYVYVVVYYVVVYYVYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVVVooolooooolìììììiii]]]i
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYYYVYVV
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYOYYOYYYOYOYYYYYYYYYOYYYOYYYYYYYYYYYYYOYYYYYYYYYYYY
YYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
YYYYYYVYYVVYYYYYYVYYYYYYCCYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVYYYVVYYYYYVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYVVVCVYYYYYYYVCVYVYYYYYYY
VYVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYVVYYYYYVYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYYYYVYYVYYYYYYYYYYVVYYYYVYYVYYVYYYYVYYYYYYYYVYYVYYYVVYYYVVVCVVYVVVYYVCYVVVVVYYYY
VCVVVVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYVYVVVYYVVYVVYVYYYYYVVYYVVVVVYYYYYYYYVVVYYYVVYYYYVVYYYVYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVY
CVVVVVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCVCVVVCVVVVVVVVVVVVCCVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVCVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVV
CVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVVVCVVVVCVVVVVCVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVYV
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCCVVVVVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVYYVVYVVVVCCCVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYY
VCVVCCVVVVCCCVCCVVVVCCVCCCVCVVVVVVVVVVCCCVVCCVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVYYVVYVVYVVVVVVYVVVVVVVVVVVCCVVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VVVVVCCVVVCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVCVCVVCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVYYVVYVVVYYVVYVYVVYVVVVVVVVVVVVVVYVVYVYYYYYYYVYYYVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVCVVVVVVVVV
CVVVVVVVVVVVVVCVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYVVVVCVVVVVVVVVVVVCCCCCCVVVCVVVV
CCVCCVVVVVVVVVCVVCCCCVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVCCCCCVCCoCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYVVVVVVYVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVV
CCVCCCVCCVVVVVVVVVCVVVVVVCCCVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVCoìoooooCCVCVCVVVVVVVVVVVVVYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCVVCCCVVVVVVCCCCCVCCCCCCCCCCVVVVCCVCVVCCi///iilììoCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVVVCVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVCCooCCCCCoCCoCCCCCCCCCCCCCl/|!!||/|]]ìoloCCCoooCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
VCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCooColol]]ìoCCCooolooCoolìllllllì/|!|/|||||/]ìiìlooooCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVV
VCCCCCCCCCCCCCCCCCoCoooì]/il|//]lllìi/|iii/]ii]/|/]]/|;!/]/!!!!|]iiiìi]loooCCCVVCVCVVCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVVCCCVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCoCoooColìllìì]!OoC]/]i/||/|!;;;:-:!//||//||!|//|!!!!|]]]llllìììllooCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVCCCCVCVCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVYYYYYVVV
ìloollollìii//iìì]|||/]/|]Yilì];;;:-:|!;::--,-;!!!|||||||!||!!!|/]iìiiiiìììììììiìlooooCCCVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYVVYV
||iìiii]]/;;;;;!//!;;;!|!]]ìi!------:!!;:---,,-::;;|]////|//|||!|/ilollìiiìììiìììi/iìlloCCCCCCCCCCVVVVVVCVCCCCCCCCCCCCVVVVVCVVCCVVVVVVVVVYYY
|;!||||/|!;::-,,:::::;||:!--,:|-.,--:;!;;---,.,,-:;!/////|/]i/|||]]iloololìiiii]iiìllìiiiiiìlloooooCCCCCVVVVVCCCCCCCCCVCoCCooooCCCCCVCCVVVVV
]:::;:;;;!:-,,.,,-,---:,|!----:i/;--::;;:---,....-::;!;;!|//]]]//]ììillìlllllllìiìllllloollìi]]lllloooooCCoCCCVVVVVCCCCCCCCCoollooCCCCCCCVCV
ì;-,----:---,,..,-,,--,-|i|::-,]ìi;-:::---,,,.....,-:;;;;!||//]]iiììììììiìlooloololìiiiiiiiiii]]//]iììììììlloooooCCCVCCCCCVCCCCooooCCollloCC
oì!----,,,..,,,,,,,,,-,,,!;/;-.!ìì/!;----,,,......,-:::;;;!||/||iiìlìiiììììlìlllloollìììììììlllllìiìiiìì||!|//]iìloooooooCooCCCCCCoooolllllo
Col/:-,,.,-,....,,,,,-,,--:|!:;!]ìi!;-,,,,,,,.....,-;:;;;;!||/|||/]ììiììììiìììlllìoooollììllloolìlììllllìi]///]i]]]iiiiloollllllooooooooolìl
VCCo]!-,,,,,--,,,,,,-;;:--:|i]ì]ilìi]-,,..,,....,..-:::;;!|!|||||!!|||/]iiii]]illoollììììlloooCCCCColllllìììììììììi|///]ìllìllooCCClloììììll
VVCCooì/;---::::-----:!]/:/;;ìì;llliì]:-,,,....,,..,--:::;;;!!!|!!:;!!!|]]i]]iiiìlì]iììiiìloooCCVCVVCoooooolìlìììììiiiiiiiiiiìlllììììloooool
VVVCCCColi|;::!!;;!;!|]ìì/;i]oll]lolìiì/;;:,,...,,,,,,,::::!!;;;!:::;;;;/]]]]]]ii]/]i]//ìoooooooCCCCCCCCCCCCooCColloollììiii]]]iììiii]]iii]i
VCVCVCCCCooì]|||/]]iììiiì/!ìl]/i]ìoolllììì]!-,...,,,,,.,-:::::;:;::::;;;;|//]]]]]//]]/]ìììloooooooooCCCCVVCCooCooColoooCooolììì/ii//]|!]||//
VVVVCVCCCCCCCoì]/|illlììì]ìlìì]]ì/ìllollolli|:-,,,,,,,.,,-::::::::;::;;!;!|!|/////]//]iiiìoCCCCCooooloooCCVCCCCCoolllloooCoooCooooololllìiìì
VVVVVVVVCCCVCCCCoì/]ìlllolYoolìiii]ìllllloooìi|;-,,-----,--::;;::::::;;;;;!!!//||]/]//]]ìoCCCCCCCCColoooooooloooCoooolllloooooooollloooCCooo
VVVVVVVVVVCCCCCCCCCoollìoCCìlolì]/]iìlììllloolìi]|!---:;:--:::;;;;::::::;:;;;!!!|////]/ìoCCCCCCCoCCCoooooCCCCoolloCCVCooloCoooolllllllloooCC
VVVVVVVVVVVVVVCCoooCCCColìli]ìlìi]//]]]i]]]iii]]]///!||//|!;;;;;;::::::::::-:::;!!||//ilìlCCCCCCCCCCCCooooooooCCoooooCCCooooCCCCoooooooCCCCC
VVVVVVVVVVVVVVVCooooCCCCCCool]///]ii/|/]]]]]]]]]///!/ììlìi]/||!!!!;;;:-:::::--:::!|!|//iiìoCCCCCCCCCCVVVCCCCoooooCColooooCCoooCCCVVCCCooooll
VVCVVVVVVVVVVVVVVoooooCCooCCCColì]/||!/]]]]/////!;!]looCColìììi]////!!;:--:::-;;:!!;!|]]iìlCCCCCCCCCCCVCCVCCCCCCoooCooollloCCCCoolooooooCCCC
CCCVCVVVVVVVVVVVVVCCCCCooCCCCCCCool]|;;;;;:::;!|/ìllllloooolìllììiiiiìì];::;;!!!|!||//]iìiìooCoCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCCCCColllllllllllììlìllll
CCCCCCCCVCCCCVVVVVVVCCCCCCVVCCCCCCooli]iìlCVYYYVVCCCCoooloooCCooìiììììllli/|oCi||!|/]]iìì/]iìoooooCCCCCVCCCCCCCCVVVVVVVVVVCCoollìllollllloll
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCCCVVVVCCCCCooooCVYYYYYYYVVCCCCCCCooooCColloollììììilYVì/||/]]ii//iìoCCoCCCCCCCCCCCCCoCCCVVCVCCVVCCCCCoCCCCCCCollll
CCVVVVVVVVVCCCCCooCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVCCCCCVVVVVVVVVVVCCVVCCCCoCoCCoCCCCCollìlGGYVLGoìi]]]]iiìoCVCCCCVCCCCCVCCCoCoooloCCCooCoCCCCoCooCCCCCCC
oCCCCVVVVVVVVCCCCCoooooooCCCoCCCCVVVVVVVVCVVCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCCCooCoooooCCCYLoT$GLCCVVooooooCCCoCCooCCCCoCCCCCCCCoollloolllllooooollloolll
CoCCCCCCVVCVVCCCCVCCCCooooCCCooooCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCoCVVVVVYVCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVCCVVVVCooolooooooooooll
CCCCCoCCoCCCCooCCCCCCCCCCCCCCoooooCCCCCCCCCCCCVVCCCVVVVVVVCCVCCCCCCCoooCCCoCCCVCVVVCCCCCCVVVVVVCCCCCoooCCCCCVCVVVVVCCCCVVCVCCVCCCCoCCCCCCCCC
VVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCooooCCCCCCCCCCCCCoCCCCCVVVVCCVVCCCCCCCCCCooooCCooCCCCCCVVVVVVCCVCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVCCCCCCCVVVVC
VVVVVCCCCCCCCCCCVCCCCCCVVCCCCCCCoooooooooCCCCCCoCVVCCCCCCCCCCCCVCVCCCCCCCVCCCCoCoCoCCoCCCCCCCCCCCCCCVVVCVCCCCCCCCCCCVVVVCVCCCCCCCCVVVVVCVVVC
CCCCCCoCCoooooooCCCCCCCCCCCooooCCCCCCCCoooooCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCVVCCCCCVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCVVVVVVVVVVYYYYVVVVCCV
VCCCCCCCCCCCCoCCooooooCoCooooooooCCCCVCCCoCCCCCVCCCCVVCVCCCCCooCCCCCoCCCCCCCCCCCVVCCCCCVYYYVVYYYVVVVVVVVVCVCVVVVCVYVVVVVVVVVVVVVYYYYVVVVVVVV
VVVVVCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCooolooCCCoooCCCVVVVVVCYVVCCCCCVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVVVVVVCVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVYVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVVVYYY
VVVVVYVVVCCCCCoCCCCCCCCCCCoooCCVVVVCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCVCoCCVVVYYVVVVVVVVVYVVVVVVYVYYYVVVYYYYVYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYVVVV
VVVVVVVVVVVVVVVCCCCCCVCCVVCCCVVVVVVVCCVCCCCVCCVCVCVYVVVVVVVCCVVCCVVVVVVVVYYYYVYYYYYVVVVVVVVVVCCVVVVVVVYVVVVYVVYYYYYYYVVYYYYYYVVYVVYYYYYYYYVY
VVCVVVVCCCCCVVCCCoooCVCCCCCCVCVCVVVVVVVVVVVVVVVCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVYYVYYVYVVYVYVYYYVVYYVYYYVYVYYYYVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVYVVYYYY
VVVVVVVVCCVCCCVVCVCCVVVCCCCCCCCCCCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVYYYVYVVVVYYVVVVVYVVVVVVYYVVVYYYYYYVYYYYYYYYYYYYVVCVYVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVV
VVVVVVVVVVVVVVVVCVVCCCVVVCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCVCooCCVCCCVCCCCCCVVVCVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVYYVVVVVYYYYVVVVVV
CCVVCoCCCCCVVCVVVVVCCCVVCCVVVVVVVCoCCCCCCCCCCVVVCCCCVVVCVVCCCCCCCVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVYVVVYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVYYYYYVVVVVCC
CCVVVVVVCCCCCoooooCCCoCCCCCCCCVVVCCCCoCooooCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVCCCCCCCVVVVCCCCCVCCVCCVVVVVVVVVVYYYVYVVVVYYVYVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVCVCoCCCCCCCCooCCCCCCCoooCCCCCCVVCCVVVVVVVCCCCCVCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
CCCCCCCCVVVVVVVCCCCVVVVCCCCCCCoooCCoooooooCCCCVVCCCCVVVVCCVVVVVVVVCCCVVVVCCCCCVVVVVVVVVVCVVVVCCVVVVVVVVVVVVVVYYYYVVVVVVVVCCCCVVVVVVVVVVVCVVV
CCoCCoCCCCCCVVVVVVVCCCCoooooooCoCCoCooooooooCooCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVCCCCCCCCVVVVVVCCCCCVVVCCCCCCVVCCVVVYYYYYYYVYYYVVVVVVVVVVVVVVVVVVCV
loCCCCooCCCCCCCCCCVVVVVVCCCCCCCCoCooooCCVCCVCCCoCCCCCCCVCVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVCVCVVVCCCCCCCCCCCVCCCCCVVVCCCCVVVVVVVVVVYYYYYYVVYYVVVVVVVVVYY
llolooollloooCCCCCCCCCCCVVVVCVVCVVVCCCCCCoCCCVCCCCCCCCCCoCCCVVVVVYYVVCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVCVCVVCVVVVCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
ooooooolooolloooooCCCCCoCCCCCVVYVVVVVVVVCCCCCCCCCooCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVCCVCVVVVVVVCCCCCVVVVVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCVVVVV
CCCCCoooooooooooooooooooooooooCCCCCCVCVCCCVCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVCCCCCCCVVCVVVVVVCCCCVVVVVVVVVVCCCCCCCCCCVVVVCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVV
VVVVVCCCCCVVCCCCCCooooooooooCoCCooCoCCCCooCCCCCCCCCCCCVCVCCCCCCCCCCCCCCCooooooooCCCCCCCCVVVCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVCVCCCCCCCCCVVCVCVCCCCCCCCC
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCCCCCoCCCCCCooooooCoCCCCCCCCCCCCCoooCCCCoooooCCoooCCoCCCooCoCCVVCVVVVVVVVCCVVCCCCCCCCCCCCCoCCCCCCCCCCCCCVVCCCCCCCCCCVCCC
CVVVVVVVVVVCCVCVVVVVVVVVVVVVVCCVCCooooooooooooCCoooCCCCooooCooolìlloooooCCCCCCCCCCCVVVVVVVCCCCCCVCCVCCCCCCCCCCCCCCoooCoCCVCCCCCCCCCCCoooooCo
CCCCCCCCoCCoCCCCCoCCCCCCCVVVVCVVVCVVVVVCCCCoCoooCooooooooooooollìlllìiiiìììlooooooooooooloololoooCCCCCooooolllloooooooCoCCoolllooCoooolllooC
CCCCCCCCCoCoooooooooooooCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVCVVVCoooCCCCCCCooooCoooooooooolllllììlllllllllllooooooCCCooooooooololooooCCCCCCCVVYYVVVVVCoCCCV
CCCClCCooooooooCCCCCCCooooCCCCVVVVVVVVVYVVVVYVVYYYYVVYVYYYYVVVVVVVVVVCCCCCVCCVVVCCCCCCCooCooCCCCCCVVCVVVCCCCCCCCVVVCCCCCCCCVVVVCVVVCCCCCCCCC
CVVV]CCVCCCCCCVVVVYYYYVVVVVVVVoCVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYYYYYVYVYVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVCVVVCCCCCoCCCCVVCCCCVVVVCVVVVCCCCCCCCCCVCVV
CCCCiiììiCClClCCoCVCVVlìliììiìiVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYYYYYYYYYYYYYYVVYVVVYVVVVVVVCCVCVVVVCVVVVVYVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVYVYYVVYVVCVVVVVCC
VCCCiì/ìlCl]]i!!/||iCo]liììill/ìVVVVVYVYYYYYYYYYVVVVVVYVVVVYYYYYYVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVYYYVVVVVVVVVVVVVYVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVVCCV
VVVVCCCiCVVCCVVVVVVVVVVVCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYYVVVVVVVVCVVVVCVVVCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVYVYVVYYYYYYYYYYYYYVVVVVVCCCCCCCCCV/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\CCV
VVVVVCCoVVCCCCCCCCVVVVVVVVCVVVCCCCCCCCVVVCVVVVVVVCVVCVCCCCCCCCCCCCCooCCCoCCooCCCCCCVCCCCCVVVVVVYYYYYYYYYYYYYYYYVVVVVVVVVSurfReport.it (ooo
CVVVCCCCCCCCCCCCCCCCVCCCCCCCCVCCCCCCCCoCCCCCVVCCCCCCoCoCCCVVVVVVVVCCoCoooooooooooooooooooooCCCCVVVVVVVCVVVVVVVVVVOOYVYYY\_______________/CCC
CCCCCCCCCCCCCCCCooCCCCooooooCCCCCoCCCCCooCCCCCCCCoooooooooooCooCCCoooCooooooooooooooCoCoCoCoCCoooCCooooooooCCCCCCOOOV$YOli!/i/o///|Y|Vl!ìoCo
Descrizionerimini 26 agosto 2004 » Bix al rock di rimini

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.178 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=2488&orderby=titleD&spotname=Rock-island&uname=&ascii=1