Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 672
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » User » ZellaMutande
Media precedente
ZellaMutande
Media successivo
[768 x 1024]

Da: emizellone
Lunedì 28 Febbraio 2005
Numero di visite: 11674
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui


Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
TTTTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ULUOVOOYOOYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$GGGGGGLLLLLL
TTTTUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLGLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$$TLUYVOOYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GGGGGGGGLLL
TTTUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLGGLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$LLLYCYOYYYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$GGGGGGGGL
TTTTUUUUUUUUULUULLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OULUYCYOYYVCVYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$GGGGGGGL
TTTTTUUUUUUUULUULLLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OLLGYCVYYVVCCVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GGGGGGG
TTTTTUUUUUUUULLULLLLLLLLLLLLLLLGLGLGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$OUGGOCVYVVCCCCVVYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GGGGGGG
TTTTUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOO$$OGLGOCVYVVCCCCCCVYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GGGGG
TTTTUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLGLGGGGGGGGGGGGG$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOO$O$OLGGOCVYVVCCCCCCCVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$GGGGG
TTTUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOO$$O$UG$CVYVYVCCCCCCCVVYYYYYYYYYOOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$GGG
TTTTTUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$$$O$OOOO$$$$UULGCVYYYVCCCCCCCCCVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$GG
TTTTUUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGLGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOO$$GLGGXUGCVYYYVCCCCCCVVCCVYYYYYYYYYYOOOOOOOOOOO$$$$$$$$$$G
TTTTUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$OOOOOOOO$GGLLLTXTUGGU$G$YVVVVCCCCCCCVYYYYYYYYYOYOOOOOOOOO$$$$$$$$$$
TTTTUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGG$$$$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOO$$GLTXWMMMMMMMMMMMMMWWXGVVCCCCCCVYYYYYYYYYOOOOOOOOO$$$$$$$$$$
TTTUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGG$GG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOOOOOOOOOOOGLTWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWXGYVVCCCCVVYYYYYYYYOOOOOOOOO$$$$$$$$$
TTUUUUUUUUULLLLLLLLLLLLGGGGGGG$$GGGGGG$GGG$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$OOO$OOOOOOOOOOOO$UHWMMMMMMMMMMMMWMMMMMMMWWMWUYCCCCCVVYYYYYYYOOOOOOOOO$$$$$$$$$
TUUUUUUUUUULLLLLLLLLGGGGGGGG$G$GGGGGGGGGG$G$$$$$$$$$$$$$$$$$$OOO$OOOOOOOOOOOO$UHMMMMMMMMMMMMWWWWWWMMMMMMMWHYCCCCCCCVYYYYYYYOOOOOOOO$$$$$$$$$
UUUUUUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGGGG$GGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$OOOOOOOOO$TMMMMMMWMMMMMMWHHXXXTXWWWWWWWWOCCCCCCCCVYYYYYYOOOOOOOOO$$$$$$$$
UUUUUULLLLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$OO$$O$$$OOOOOOOOOOOOLWMMMMMMWWMMMMWHHTULL$LHWHULUUX$CCCCCCCCCVYYYYYYYOOOOOOO$$$$$$$$
XTUUUULLLLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$OOOO$$$$$$$$OOOOOOOOOO$WMMMWMMMWWWWWHHXGOYYY$UU$OYYOO$$CCCCoCCCCCCYYYYYYOOOOOOOO$$$$$$$
UXWXULLLLLLLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$G$$$$$$$$$$OO$OOOOO$$$$$$$$OOOOOOOOOOTWWMMMMMMWHWHWHXGYCVVVVYVVVVVYOO$YCCCoCCCCCCCVYYYYOOOOOOO$$$$$$$$
XULUXHXULLLLGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$OO$$$OOOOOO$$$$$OOOOOOOOOOGMWWMWWMWWWWWWWHXGYCCCCCVVVCVVVVOO$CoCoCCCCCCCCCYYYOOOOOOO$$$$$$$$
TTTTUGUXXLGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$OO$$$$$$$$OOO$OOOOOOOOOOOOHMWMWWWWWWWWWWHHTGYVCCCCCCCCCCCVYOOYoooCCCCCCCCCCVYYOOOOOO$$$$$$$$
TTXTXUTLTULGGGGGGGGLLGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$OO$$$$$$OOOOOOOO$$OOOOOOO$MMMMWWWWWWWWHXTXUGOVCCooooCCCCCVVYO$CooooCCCCCCCCCVYYOOOOOO$$$$$$$
TTTTTXULTUGGGGGGGGGGLGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$OOO$$$$$$OOOO$GLUUUGOOOOOOOLMMMMWHWWWWHXXTTUGGOYClllloooCCCVVYO$VoCooooCCoCCCCCVYYOOOOOOO$$$$$
LUUUUXUUTTGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$GGGG$$G$$$$$$$$$$O$$$$$$$$GLLUUULGUGOOOOOOOUWWWWWWMWWHXXXTULLOOVlììlllooCCCCCYY$OoooooooooCCCCCCCVYOOOOOOO$$$$
UTXGLLLUTTGGGGGGGGGLGGGGGGGGG$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$$$$$GULLUULL$GGGGOOOOOOOUWWWHHWWWHHXXXUGGYOVoììiìlloooCoooCVO$CooooooooCCCCCCCCVYYOOOOOOO$$
LLLLWX$$UTGGLLGGGGGLGGGGGGGGG$$$$$$G$$$$$$$$$$$$$GLUUTUULUUGL$G$GGYOOOOOOLWWWWHHHWWHXTLLLG$YClììììlloooCVVVVYYOYoooooooooCCCCCCVVVYYOOOOOO$$
LGGLHH$$TTGGLGGGGGLGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$LULULLG$$UGLG$LUGYOOOYYYLWWWMMWWWHHXTUUU$OVClllìlloooCYYOLLL$O$oooooooooCCVYVCCVVVVYOOOOOO$
UULUUTGGTTGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$$$$$$$$$O$$$$OULGLLLULLLLTULULGYYOOYYYGWWWMWWHHHXUUUUL$OYColllloooCCoCVO$$$$CoooooooooCVTXUYCVVVVVYOOOOO$
TTUUTTLLTTGGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$$G$$$O$$OOOOOOOLTLLUUG$LUUULLG$$YOOYYYY$MMMMWWWXTUTTGG$$$YCollllloooCYUUGYVV$oooooooooooVXXLTLVVVVVVYOOOO$
LTTTUTUUXTGGGGGGGGGGGGGGGGG$$$$$$GGLG$$$$OOO$OOO$LULULLGULLGGUUU$OYOYYYYYOMMMMMWX$YVYOO$$LGOVolllllooCYìC$$CoCVoooooooooooVXXYGTOVVVVVVVOOOO
TTULUTUUXTGGGGGGGGGGGGGGGGG$$GGUTUTLL$$O$OOOOOOO$LGLGUULUXLUTTG$$OYYYYYYYYWMMMWHOCloCCloYLL$VoollllooVCoCYOCloVoooolooooooCXXOYU$VCVVVVVVYOO
HHHTULLTXTLLLLGGGGGGGGGGGGLLUUTHHTUTL$OOO$OOOOOO$ULLTGLUXXTHTULUGOOYYYOYYYXMMMWTVCloooolCYGOCooloooooCCCCYYCooCCooolloooooCTXYYL$CCCVVVVVVYO
UUUWXXTXXXLLLGGGGGGGGGGLTTTXUTTUUTUUL$$OO$OOOOOO$UUULUG$XTLU$UULYOYYYYYYYYGMMWWTCVooooClloCCoooooooooCCVYYVCCoCYCoolllooooCTXYOL$CCCVVVVVVVY
TUXXTTHXXXLLLGGGGGGGGGGUTTULLUTTUTUULOOOOOOOOOOO$UUHWXGGXLOLXT$OOOYYYYYYYYOWWWWHVVoloClìlooooooooooooooCVYVVooCVOYolloooooCTHYYLGCCCVVVVYYVY
TXXXUUXTXXLLGGGGGGGGGGGUUUUUUUTTTTTTLOOOOOOOOOOO$UTWWTUGTGLTUOGXGOOYOYYYYYYTWWWWGVColloììooooooooollloooCCVVVCVVOYGCoooooooUHYYLGCCCVVVVV$GY
HHTUUTXTXXLLGGGGGGGGGGGUTTUULUTTUXXULOOOOOOOOOOO$TXWWWWLU$GL$GLUY$OYYYYYYYYLWHHHXYVCCCVììloooooooolllllooVVCooCCVOG$VOYooooLHGYGGCCCVVVVVOLV
UUTLUUTUXXLGLLLLLLLLLLLUUTTTUTTUTWHTLOOOOOOOOOOOOUTHWWWXU$GLUTLGO$OYYYYYYYYGWWWWHGVColllìllloooooooollloVYVYYYYVVGGOCVYOVooYHTULLCCCVVVVVVOV
ULTTTXUUXHLLLULUTTXXTUUXXHXUTXXUUTTTLOOOOOOOOOOOOTXXXWWXUUG$UTLGGGOOYYYYYYY$WWWWWHTOCooolloooooooooooloVOO$$GLGVY$GGO$YVYOVCCGTTLCCCCVVVVVVV
ULTTXXTUXHLUUTTXWWWWWWWWHXTXXWXUTGTULOOOOOOOOOOOOUUTTUTUL$GGLGGGLGOYYYYYYYYYUWWWWWHHGVVVCoolooolooooooY$G$G$LUUYCCVOLG$$$VY$VoVVVCCCCCVVVVVV
XTTUUUTUHHTHWWWWWWWMWWWWWWHHWXTTUXUULOOOOOOOOOOO$UTTTTTULLGOGGGG$$OYYYYYYYYYHWWWWWWHHHHX$CoolooolooooCOVYOOO$GTOTVCCVOOGLLOYOOVCCCoCCCCVVVVV
WHXULUXUHWMMMMWWMMWWWMMWWWWWWXTUUUUULOOOOOOOOOOO$TTTTUULLLLG$$GUO$OYYYYYVYYGWWWWWWWWWHHWHTOooooooooCCYVììiìoVUTTTU$VCVCV$LLU$LTGO$CoCUYCVVVV
WHXXXXHTWMMMMMMWMMWWMMWMWMMWWXTTUULTLOOOOOOOOOOO$TTUUULLLLGG$$$G$$OYYYYYYYY$WWWWWWWHWWWHHHHLCooCoooCCYVYVCVlVLTTTTUL$OCoCYOL$LTL$Y$CCXHVVYVV
HHHHHHHXMMMMWWWWWWWWWWWWWWWMMXTLLUTTLOOOOOOOOOOO$UUTUULLL$G$GLTGG$OYYYYYYYUHWWWWWWWWWWWWHWWHXYCCCCoVCYVCYOO$CLTTTTTTULGOCoCGL$GGGL$UGXWUXTVV
HHTWWWWHWWWHXXHXXXHHHHWWWWWMMXULLLTTLOOOOOOOOOOO$LTLTULLU$TUGGULG$OYYYYYYOWWWWWWWWWHWWWHWWWWHHGCCCCVVYVCCVOGYLTTTTUTTTTUGOVGL$$$LUXHXWWXHTGG
HHHTXXXTULLL$$$$OO$$GUHWWWWWMHTLLLTULOOOOOOOOOOO$LTTXTUGXUUUGLTLG$YYYYO$$$XWWWWWWWWHHWHHWWWWHHHLVCCVVVVVCVYGLTTTTTUUTTTTTUGLUGGGGUTXXMMWHHTW
HHHHHHHULG$OOOOYYYYOO$LXHHWWWMTULUTTLOOOOOOOOOOO$UTXTTUGGUUULGGG$$YYOO$G$TWWWWWWWWWHHWHHWHWHWWWWUVVVVVVVVVOUHXTTTTUTTTTTTTUUUGGULV$TUWMHXWWT
HHHHHHXLG$$OOOYYYYYYYOGUTXHHWMXLLTTTLOOOOOOOOOOO$UTTHXTG$G$GLGGLG$OO$LTUUWWWWWWWWWWHHWHWWHHHHWWWHUYVVVVVYY$UMMWXTTUTTTTTTTUTTULUTVVCYUH$LXWH
HHHHHHTLG$$OOYYYVYYYYO$LUTXHWMHTTTXULOOOOOO$GGLG$XTUTUUL$GL$GGGULLG$$HWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWHHWWWWHUYYYYVYOOLWMMMWHTTTGOGLLLUTUUUTVCVCCCCOVGX
HHHHHHTL$$$OOYYYVVYYYO$GLTXXWWHTUUTULOOOOOUUUUUL$UUUTUULGGGGGGUUUUTXHWWWWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHLO$$$YO$TWMMMMMMHX$YOOY$TTXTUTVoCoCOVYYG$
HHHHHHXL$$OOYYYYVVYYYO$GLTTXHWXUUTTLLOOOO$UTUTULOUTUULULL$$TLLUXHWWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWWHHHHWWWWWWHLLTXUUTXWWMMMMMMMGYOOO$UTLLUTYCoClCY$UGG
HHHHHHHXL$$$LUUUGOYYYYOGUUXXHWHUTXLLL$OOO$UUTUULOUTUUUGGLLLLTTHWWWWWWWWWWWWWWHWWWWHWHWWHWHWHHHHHWWWWXUULTXTHHHHXWMMMMUYYO$OGULLUUOCìVìlCGWWU
HHHHHHXTTGOGGULLLLG$YYY$UUTXHWHTLUUTL$OOOOUTTTULOUUUXULLLUTXHWWWWWWWWWWWWWHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWTGGLTHUHHHXHHXWWMTYY$OOGGTTLT$llCloCUXWM
WHHHHHHXG$YYGUTGGG$YYVY$TUUTTWXLUUTXU$OOOOUTTULLOUULLULLUHWWWWWWWWWWWWWWWWHWWHWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXXTWWHXHTLXHHXYO$OOOGHHTGGYYooooUTTT
WHHHHHTTUOOYOLU$$$OYVVY$TLOO$TWWWHHHU$OOO$TTTULL$ULUUULLXWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWWWHXXTTTXXT$$GGOYGWMTUOoVGoooLTTU
WWWHWHUTL$OYYOG$OOOYVYY$U$YVOTWHXXTXUOOOOOUTTUUL$U$UUUUTHWWWWWWWWWWWWWWWWHWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLXXTTULULTXHHHXWWUOXWUOVoìVìlo$TUY
WWWWHHUL$$$OYYO$OYYYYOY$LOY$$XXXXXTXUOOOOOUL$YVCoCCYOGXHWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXWHUUGLTXXXHUHXWHTMTGCYVClolYUXT
HHHHHHULGG$$OOYYYYYYOOO$$YYGLWHXMWMTLOOOO$LOVCCollloVOXWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTXGOLUU$THXXLXOHHMGCoolooVOGTU
HHHHHHULULG$OOOYYYYYOOOG$YOLXWXXWHMTL$OOOOULOOYVCCCYLHWWWWWWWWWWWWHHWHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWMHGLTTTHHLUTUGVTTHGVoCCVYXYOLU
WHHHHHXTUUGG$$YYYYYYOO$G$OUWWWXTXWWHU$$OOOOYYYYVVVOTWWWWWWWWWWWWWWWWHWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWU$LGGHHXT$$TT$$XUHTTGYXMoOUX
HHHHHHXTXLGGG$OYYYYYYO$GGGXWWWHXUUXHU$$$OYVVVVVoV$HWWWWWWWWWWWWWWWHWHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWXGYVoTWWMXTXX$GUGXHWXXXWXYLW
HHHHWHHUTULLULGOYYYYO$GLGLHHHWWHXUHWU$$$$VVCVCCo$HWWWWWWHHWWWWWWWWWHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXGYOVTOUMXHHHHUXL$GLUTTWHULW
WWHXXXTTUULG$O$OYYYOOGLGGTHXTXXHMHXWU$$$$VVCCCCCHWWWWWWWHHHWWWWWWWWHHHWHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHX$YOìUVGMTUYLCLUXOYG$LUXXTXW
XXXTXTTXUUL$$O$OOO$$GLLGUHHXXTTXHHHWUG$$$CCCCCCLWWWWWWWWWHHHHWHWWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUY$VLV$MUTGGlOVLTUUGUTTTUTH
XTXXXTXHULG$OO$$$GLLLGGTXHHWMHTTHWWWXG$$$CVVVVOHWWWWWWWHHHWHWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHXXXHHHHHHHHHG$VLY$MGGVOìVVOYVYLUUTGUTT
TXXXXXHWHULGGLLUUULLGUXXHHHMMHTTTWWHXL$$$YYYYYTWWWWWWHWWHHHWWHHWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHLOLYOMGLC$ìVCYYCVOYLXWUTX
XTXXXHWWWWWHHXTTULGLXHHHXHHWWUUUUUUUTUG$$YYYYOHWWWWWWHHHHHHHWWHWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHXHXHHHHHHHHHHHXGUYYMUT$OiYl$$YV$OOTXWTG
XXXXHHWWWWWHTUULLGTHHHXXHHHHTUUTUXHHXTG$$YYYYUHWWWWWWWHHHHHHHHHWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHUXOOMUTOOl$lO$VOUOVXHUWT
TTTTHWWWWWWXTGGGUXHHHXXHHHHXTUUTUUUUUTUGG$O$GHWWWWWWWHHHHHHHHHHWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHHUGGXHXG$YGo$GVOLYYULYUH
TTTXHHWWWWWTTULXHHHHXHHHXHXTTTTUT$UUUTHHHHHHHWWWWWWWWHHHHHHHHHHHWHWHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHXHHHHHHXXHHHXXXHHHHHHHHHHXGOOVOGG$UVGUVOL$Vìo$oG
TXXXHHWWWWWXXHHHHHHXXHHHHXTTTUUUTTTUUUXHXHMMWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHWHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXXXHHHHHXHHHHHXHHXHHHHHHHHHHHHTG$OO$YYVVY$YOT$YCCY$T
XXXXHHWWWHHHHHHHHHXHHHHHXTUUUUUUUUUTUUTXXXWMWHWWWWWWWHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHXXXHXHHXHHHHXHHHHHHHHHHXHXTGOOYYYYVYGYUHOGU
XXXXHHHHHHHHHHHHXHHHHXTUUUULLUTUUUUUUTUXTTTXWHWWWWWWHHHWHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHXXXHXHHHHHXHHHHHHHHHUXULGOo$LCìCVOOOYY$L
TXXXHWWHHHHHHHHHHHHHUULUUXULUTUUUUUUUUTTTTXHHWWWWWWWHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHXXXXHHHXHHHXHHHHHHHHHTTTULLLTHHHWHHXTL$YY
TXXXHWHHHWHHWHHHHHHUULLLUTUUUUUUUUUUUUUUTXHWWHWWWWWWHHHWHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHXULLGLTTLUTTUTLTTO
TTXXWWHXXHHHWHHHHHTULLULLLUUUUUUUULLLULUUHWWHWWWWWWWHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHXHHHHXHHXHHHHHHHHHHHUL$TG$LUTUUUUUTXT
TTXXWHHTTHHWWHHHXXLLLLLLLUUUUUUUULLLLULLUWWWWWWWWWWWHHHHWHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHLLOTOYYXTTHTLUUXU
TTXHHHHTWWHWHHHHHTLLLLLLUUUUUUUULLLLLLLLXWWWWWWWWWWWHHHHWHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHXXHHXHXXHHHHHHHHHHHGLYXGYOXXUHULXTXX
TTXWHHHUTWWWHHHHHUULLLLLUUUUUUULLLLLLLLUWWWHHHWWWWWHHHHHWWHHHHHHWHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXHXXXXHHHHHHHHHHHUUUXTLXWWTLUTXXUL
TTHHHHHUTWHWHHHHHUULLLLUUUULULULLLLLLLLXWWWHHHWWWWWHHHHHWWHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXHXXHHHXHXHHHHHHHHHTLXTTTTHWUTTTLU$V
TTHHHHHTXWWHHHHHHUULLLLUUULLLLLLLLLLLLLHWWWHHWWWWWWHHHHHHWHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXHHXHHHHHXXHHHHHHHHHHXO$$YLLLWHTGTTXUU
TXWHHHUUUHHWWHHXHUULLLLLOYYOOO$GLLLULLLHWWHHHWWWWWWHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHXHXXXXHHHXHXHHHHHHHHHGLOL$$VTUULXTXXT
THHHHXUULXXHWWHXXULLULLOYYYYYYYYLLLLLULXWWHHHWWWWWWHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHXXHHHHHXXHHHHHHHHHHHHTULTG$VTTTLTLTXX
XHHHHHUUUXXHHHXHTULLLU$YYYYVYVVYLUULULLTWWHHWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHXXHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHTUTLOVUUXTXULXH
HWHHHHXLXXXHXXXHULLULLYO$$$YYVVYOOULULLHWWHHWWWWWWWWHHXHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHXXXXHHHHHHHHHHTXUOOXXTTXUTHH
HHHXOLUYTXHHXXXXULLUULGG$YOG$YVYYoVLLLTWWWHHHWWWWWWHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHXHXHXXXHXXXHHXHHHHHHHHHHHWXHT$GXXXTXUXXW
WHHOiiiìlCOTXXXTULULUOOGVVVGG$VVYlìGLUWWHHHHHHWWWWWWHHHHHHHWHHHHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHXXXXHHHXXXXXXXXHHHHHHHHHHXXXLTUXTHUXWW
WHXliììì]]iTXUTUUUUUL$VY$G$YYVYVYlìYUXWWHHHHHHWWWWWWHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHXXHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHXHXXXXXXHXXXXXXXHHHHHHHHHHXLLLUUUUTTTXXX
HXLiììiìi]CXXXXUUUULUGYVVVYVYVVVVììVTHWWHHHHHWWWHHWWHHHHHHHHHHWWHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXHHHXXHXXXXHHHHHHHHHHHUULLLLLLUUTTX
HXYiiììii]GTHXXUUULLLLYVVVYYYYVVViìGWWWWWHHHWWWWHHWWWHHHHHHHHHHWWHHHHHHHHXXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXHXXXXXHHHHHHHHHWXXXXXXXXHHHHW
HTliii]]iìXXXXTLUULLLL$VVYVYYVVVViiWWWWHHHWWWHWWHHHWWHHHHHHHHHHHWWHHHHHHHXXHHHHWWWWHHHHHHHHHHHHHHXHHHXXXXXXXXXXXHXXXXXXHHHHHHHWWWWMMMMMMMMMM
H$iìii]]iYXXUXUUULLLLLGVVVVYYVYVYllHWWWWHWHHWWWWWHHWWHHHHHHHHHHHHHWWHHHHHHHXHHHWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHWXWMMWMMWMMWM
XCììììiiiTXUUTUUULLULLLOYVYYYVYYYVoHWWWWWHWWHWWWWHWWWWHHHHHHHHHHHHWWHHXXHHHHHHHHWWWWHHHHHHHWHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHWWWWWWHWHWWMMM
UìììiiiioHTLTUULLULLLLLGYVYYVVVYOVOWWWWWWHWWWWWWHWWWWWHHHHHHHHHHHHHHWHHHXXHHHHHHHWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHHHHHHWWWWWWWWWW
Oììiiii]$XTTTULUULLLLLLLYYYVVVVYOVUWWWWWWHWHWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHWWHXXXHHHHHHHWWWWWHHHHHWHHHHHHHHXXXHXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHWHHHHXXHWWHWXXW
LYVliiiiXHTXUUUUULULLLLL$YYYVVVVO$TWWHWWWHWWWWWWWHWWWWHWHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHWWWWWHHHHWWHHHHHHHHHHXXHXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHXHTXHHHWXWWWW
HHHXXUGGHXXTULUUULULULLLLYYVVVVYOUXWWHWWWWWHHWWWHWHWHWWWHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHWWWWHHHWWHWWWHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHHWHHXHTXHWTHHXH
Y$UTTUTHXUXUUULULLLLULLLLYYVVVVYOTHWHHWWWWWWHWWWHHHWWHWWWWHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHWWWWHHHHWWWWWHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXXHXHHHWHHHHXTXHGHXXX
G$$$OYCllUTUUUUULLLLULLL$YVVVVYYOUHWHHWWWWWWHWWHHHHHHHWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHWWHHHHHWWWWWHHHHHHHHXXXXXXXXXXXXXXXHHHHHWHHXXUTXUUULLL
HHXTULGGLTTUUUULLULLULLLYYVVVYYYOGTWWHWWHWWWHWWWWHHHHHHHWWWHHHHHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWHHHHWWWWHHHHHHHXHHHXXXXXXXXXXXXXHHHHWHTUUULLLLLLUT
WWHHHHHXUTUUUUULLULUULL$YVVVYYYO$GUHWWWHWHWWWWWWHHHHHHHHHHWWWWHHHHHHHWHHHHHHHHHHWHHHHHHHHHWWWHWHWWWHHHHXHHXXXXXXXXXXXXXXXHXHHHHWHTTTTXXHWMMM
XXHHHHHXTTUUUULLUULUULU$YVYYYYY$GGTWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWWWHHHWWHXHHHHXHXXXXXHXXXXXXHXXHHHHHWWWWHWWHHHHH
TXULGLTUXUUTXUUUUUUUUUU$O$$OOOLUUUTWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHWHHHHHHHWWWHHWHHHHHHHXXXXXXHXXHXXXXXXXHHHHHWWWWWWWWWWW
XXXXTUUUULUTTTTTTUUTUUUUTUUTTTXUUUXWWHWWHWWWWWWWWWWWHHHHHWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWHWWHHHHHHHXHHHXXXXXHXXXHXXHHHHHWMWWWWWWWWW
UGG$OYYYYY$UUUUUUUUUUUUUUUUUUUULUUHHHHWHHHWHWWWWWWWWWWWWHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWWWWHHHHHXHHXXHXXXXXXXXXHHHHHHWMWWWHHXXHH
TOYYYYYYOOOLUUUUUUUUUUULLULUUUULLHWWWWWWHWHWWWWWWWHWWWWWWWWWWHWWHHHHHHHHHHHHHHHXXXXHXXXXXXHHHHTUGYYOTXWHHHHHHHXXXXXXXHXHHXXXHHHHHWMWWWHHXXHH
HHXTTXU$OYVGUUULUULLLLLLLLULULUUTWWWWWWWWHHHHHHWWWWWWWWHHHWWWWWWWHHHHHXXHHHXHXXXXXXXXXXXXHXXGVCooCCoYYUHHWHHHXXXXXHXHHHXXXXHHHHHHWMWWWHHXHHH
XHHWXGYVVVVGUULLUULLLLLLLLLLLLLUXWWWWWWWWWWWHHHHWHHHHWWWHHHHHWHXXTTTTTUTTUUUUULLLGGGLLUTXXTVooCCCVCooOVTHHHHHXXXXXXXHHXXXXXHHHHHHHHHHHXHXXHH
XHXUOVVVYVYLUULLLLULLLLLLLLLLLUTHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHWWHHHHHXULGG$OOYCooì/|/;-,..,...,-:/ì]VCCVVVVCoVOLHHHHHHHXXXHXXXXXXXXHHHHHHWHHHHHWHHHH
HUOYYYYYYVOLUULLLLLLLLLLLLLLLLUTHWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHXTTGCYVVCCCColìii/;;;,.       .:!illìYloOGGVooYLHHHHHHXXXHXXXXXXXXXHHHHHHHWWWWWWXHHH
OOYYO$$OYO$LUUUUUUULLLLLLLLLLLUTTWHWWWWWWWWWWWWWWWHHHHHXL$$YCVVVCCCCoolii/!;:,        ,|lì]lVCYOXHLVlooYXHHHHHHHHXXXXXXXXXXHHHHHHHWWMMMWHHHH
$O$$$$OOO$GLLLLUUUUUUULLLLLLLLUTUHHWWWWWWWWHWWWWHHHHHHXLG$OYVVVVVlCCoolii/!!:,       .,!il]ìCVYOTLVVlìlCUHHHHHHHHHHHXXXXXXXHHHHHHWWWMMWWHHHH
ULGGGG$$GGLUUUUUUUUUUULLLLLLUUUTLXWWWWWWHHWHWHHHHHHHHHUGG$OYCCCCClollìlìi/|!:,    .,,-://ìoooCYYYYVolììoYHHHHHHHHHHHHHXXTXHHHHHHHWWWWWWWHHXH
WHHTTU$GLUUUUUUUUUUUUUULUUUUUUTXUTWWHHHHHHHHHHHHHHHHHXLG$OOVVCCCCloolllìi]/!::,,,-::!|//]]lCVVY$YYVolllCoUHHHHHHHHHHHHHXTXHHHHHHHWWWWWWWWWHW
WWHHXXTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTXUXWWWHHHHHHHHHHHHHHHHUG$$OOYVVVCVoCoolììi/|;--. .,-:;!|]iiioVYO$$YoììllolOTHHHHHHHHHHHHXTXHHHHWHHWWWWWWWWHHW
WWWHXTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTXUTXWWWHHHHHHHHHHHHHHHTLG$$OOYVVVCVoCoolììi/|!--...,-;!|/iiììlVooVYVlìiìlolVOXHHHHHHHHHHHHTXHHHHHHWWWWWWWWWHHW
WWWHXTTXTTUUTTTTUUUUUUUUUUUTTXTUUUXWWHHHHWHHHHHHHHHTLGO$$OOYVVVCVoColllìi]|;,-. ..,-;!/]iìlooììlooìiiìlooVLHHHHHHHHHHHHXTXHHHHHHWWWWWWWWWHHW
WWWWTTTTTTTTTTTTTTUUUTTTTTTTXXUUUUUTWHWHWHHHHHHHHHXLGOO$OOYYYYYYVVVVCoììi]|:-:,,--:;|/]iìloooììììììiiìlloVXHHHHHHHHHXXXTXHXHHHHWWWWWWWWWWWHW
WWWHTTTUTTUUUUUTTUUTUTTTTTTXXUTTTUGGHHHHWWHHHHHHHHU$OOO$OOYVYYYVCColli|]i/|;::,,--:;!/]iìloCCìììììiiiìlooCXHHHWWWHHHXXTXXHHHHHHHWWWWMWWWWWHW
WWWHTUUTTUUUUUUTUUUUUUUUTTHXTL$$OOOOUHHHHHHHHHHHHUG$OOO$OOYYVVYCCooll]|]i/|;-:,,--:;!|/iìloCVolììììiiìloCCLHHHHHHHHHTTXXHXHHHHHHWWWWMWWWWWHW
HHWHTUUTTUUUUUUTUUUUUUUUUTWHUULOOOOO$HHHWHHHHHHHTG$$OOOOOOYVVVVCooooli/ii]/!;!::;!|/]iìììloCVCllìiìììiìoCCYXHHHHHHHHXXXHHHHHHHHHWWWWMWWWWWWW
WWHXTUUTUUUUUUUUUUUUUUUUTUHUUUUGOOOOOXHWWHHHHHHXLG$O$$$$OOYYYYYVVVVCCollllììlìiiiìììllloloooCVolìiiiìììlCYVLHHHHHHHHHHXHHHHHHHHWWWWWMWWWWWHW
WWWXTUUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUXUUUUUGOOOOGHHHHHHHHXULGOCooOYYVoìoolOUGOLL|o]///]i];;;!||//|//]ììììooliiiiiìloOLLHHHHHHHHHHHHHHHHXHHHWWWWWWWWMHWW
WWWXTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUXUUUUUU$O$OLWHHHHHHXULG$YGGìYYYVV]lllLGoìGG]$i!|!iOo:,,-;;;|;;oL$Gì/lVoìiiiìlOUXHWWHHHHXXXXHHHXHHHXXHWWWWWWWWWWWWW
MMWXUUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUUXUUUUUUU$$$HWHHHHHHTULG$ULUGOYYV$OCoìUGOOGL/Oi;/!]Yl-:,--:;!]ìUG$LUi$LVoìiiCLYCXTUGLXHHHHHHHHHHHXXHWWWWWWHWWWWMWWH
WMWTTUUTUUUUUUUUUUUUUUUUUUXUUUUUUUL$UWWWWHHHXUUGG$GCG$YYVCY$CoiCT$$Ul|C/-/!ii/..,..,-:!|OOìYGo$$OYoìoLoVTLVCloCOUHHHHHHHHHHHWWWWWWWWWWWWMMWH
WWWTUTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUHUUUUUUUTLXWWWWHWHLULG$GGVG$YYVCYOCoi/iooi/|V/-/;/l]      ,,!/$OoY$C$$O$YCLoVLL$olllloCYLTHTXHHHHWWWWWWWWWWWWWWWWW
MWHTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUUXUUUUUUUTHWWWWHWWXUULG$GTGTYYYVoLVoo]]O$$Y]/O|,/;/Yi      .,!/GLOGUlVT$$$L$lUoUVìììlìloooVVVLTTHWWHWWWWWWWMWHTXLHW
WWHTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUUTXUUUUUUUUHWWWWWWWXTULG$Y$$CìYVVoo]loiLU$$TO]$|:|:/Yi      .,:!]YO$o]iVO$YT$VLlTlìììllllooCCLLLUTTXHWWWWWWWMWHTTTHW
WWHTTTTTUUUUUTUUUUUUUUUUUTXUUUUUUUUHWWHWWWHGGULG$YYVCVYCCCollCoLGìC$$]l|;!;|i/.....-;!!/ooooCCCVO$OXGGUCXìììllllllCo$GGGLLUUTXHWWWWWMMWHHXHW
WWHTTTTTUUTUUTUUUUUUUUUUUTXUUUUUUUTWWWXWT$UTTULG$O$$$YYVCoColClUGVOGL]li/|;;,.,,,,,-:;|]ìoCVYOO$OOLXGLTGXììlllìolooloVO$$GGLLUTTXWWWMMMMWWMM
WWXTTTTTUTUUTTUUUUUUUUUUUTTUUUUUUUTHMWWWTGTXTULG$O$$$YVVCoCoìC]YTG$TC]l/!;-,,        ,;|ilCVYO$$YGGXLLULXììllìlllCoilììlVO$GLLLUUTXHMMMMMXWM
WWXTUTTTTTUTTTUUUUUUUUUUUXTUUUUUUUUTWWWWXUXXUULG$O$$$YYVCoCoìC]/lCVì//l/!;:!,       .-:|]lCVYOO$OGGHTHWYXllllììllVlììììììloVO$GLLUUUTXHWMWMM
WWXTTTTTTTUTTUUUUUUUUUUUUXTUUUUUUUUUHMMMWLXXULG$OO$$OOOYVVCCCVCooooìì//i]//:,.      .,:|]loVYOOYGUXHWMHVHlllllllCCìiiììììlììloVO$GGLLLUTTXXX
WWTTTTTTTUUTTUUUUUUUUUUUUXTUUUUUUUUTXMMMWXXTULG$OO$$OOYYVVCCCYVCCooll||ìii!:-.       -;!]ìlCY$GTXWWWWWHYHoolllllCoìììììiìììiìilloCVO$GLULLGY
WWXXXTTTUUTTTTTUUUUUUUUUTHTUUTTTTTTTTMMMWXXTULG$O$$$OOYYVVCCoYVCCooll|!lìi||:,       ,;//iYOGTHWHWWWWWWLH$oollloolìllìlìììlìlollllooooCV$GOV
MWHHHHXXTTTTUTTUUUUUUUUUTXXTTTTTTTTTTHWWWHTTULG$O$$$OYYVVVCCCYVVVCooo/|lìi//;-    ....;iY$LXWWHHHWWWWWWMHHGCollCClììlìììlìììlolloloolloCOYVV
MMWWWWWHXXTTUTTUUUUUUUTTUHXTTTTTTTUTTTXHWHT$UTL$O$$$YYYVVCCCCYVVVCCoo/|llì]/!-    .,:ìYYUXHWWHHWWWWWWWWMMWWUVCoYoìììlììllìììollloloooooVOYVV
MMWWMWWWWHHXTTTUUUUTUTTTTWXTTTTTTTTTTTG$LHWTUWXLG$$OYYYVVCCCCYVCVCCCoi]oollì/|,..-!lCVGTHHHHHHHWWWWWWWMMWWWHTYVYoolìolìolìolllllCoooolCoCCCV
XXUUWWWMMMWHXTTUUUTTTTTTXWHHXTTTTTTTULO$TXHWWWWHU$$OYYYVVCCCCYVCVCCCoiioolìì/]:-]oOOLXHHHHHHHHHWWWWWWMWWWHWWHTYYVCCoolìììlììlllloloooloooCVV
ìlllCLHWWMWWHXXTTTXXTTTXMWWWWHTTTTXHXGYGXHWWWWWWHULOYYYVVVCCCYYVVVCCCiìCoolìl//oOLXXXHHHHHHHHWHWWWWWMWWWWHWWWHLYCCVCCClollìììllìlìlìlìlooCCC
]]ll]/lGHWWWWHHHHHWXTTTHMWMWWWWTGG$LLG$GTHLMWWWWWWHTOYYYYVVCCYYCVVCCCiìCColllìoLXXXXHHHHHXHHHHHHWWWWWWWWWHHWWWH$CCoooCCCCCCCCCoooooCCoCCCCoC
/|/|/]ì]lGWWWWWWWWWTTTTWMMWWWWWWLGULGLUGXHGWWWWWWWWWU$YVYYVVVVCLGYV$GìCVCooloOUXXXXHHHHHHHHHHHHWWWWWWWWWHHHHWWWHGCooCooooooloCCCCCooCCoCoooC
|!!/!;;!!/lWWWWWWWWTTTHMWMWWWWMWWTUUULGGHHTHMWWWWWWWWXUYVYVVVCo$XLGTTiVCCoolOXXXXHHHHHHXHHHHHHHWWWWWWWWWHHHHHWWHHGVCVYoolllolllCCColoCColooC
!;;;;::;;!/LHWWWXWWTLGTMWMWWWWWWMLOGGGLLHHHWMWWWWWWWWWHUOYVVVYYVYOYOYlooColVUXXHHHHHHHXXHHHHHHWWWWWWWWWWHHHHTULLHWGCVOYoolloClloCVoooooooCCC
;:::::;;;;;!/ii|;GWTG$TWMMMWWWWWWXTTGG$GHHWHWWWWWWWWWWWXGOYVVYOYYYVVYoloVCl$HHHHHHHHHXXXHHHHHWWWWMWWWWWWHHTGGGGGUMWLVYOooooolooCCVCCCooooCCC
::---;;---:;|!::;GWXG$TWMWWWWWMMWWWLOO$$LWWWHWWWWWWWWWWWTLOYYYOYYOYYYVloVVoTHHHHHHHHXXXXXHHHHWWWWWWWWWWWHLGGGLGLGHMWTOYVooooooooCVVCCCCoCCCV
-:--:;:--::;:::;]WWHLGXMMMWWWMMMWT$$$TLOGWHHHHWWWWWWWWWWWHLOYY$OOOYYYYoCYV$HHHHHHHXXTXHXXHHHWWWWWWWWWWWWLGGGLLGLGTMMWH$CCooooooCCCVCooCCoVVC
:::,::-----,--::!TWWTGHWMMWMMMMMGoCVTWUGWWWWWWWWWWWWWWWWWWH$OY$$OOOYYYCCYYTHHHHHXXXXXXXHHHHWWWWWWMWWWWWWXGLGGLLLGLWWHWHLVooooooCCCCCCCCVCVCC
:--,;:-.,,,,-,-::VWWHUHMMMWMMMWWCoolUWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWTOO$$OOOOYOVCYOHHHHHHXXTXXXXHHHWWWWWWMMWWWWWWWGLGGGGLLLMWWWWWTYoooooCVVCoCCCCVCCC
----::---,,,--,::]WWWTHWMMMWMWWWX$oCWWMWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWLO$$OO$OYYYVYGHHHHHXXXXXXXHHHWWWWWWMMWWWWMWWWTGGGG$LLLMMMWMHHXOCCCoCCCoCVVVVYCCV
::-----------,,:::TWWHXMMMWWWWWMWWXWWWWWMWWWWMMWWWWWWWWWWWWWHG$G$O$OVYYYYUHHHHXTXXXXXHHHHWWWWMMMWWWWWWWWWHLGGGGLUWMMMWTWWHXLYCCCCooCCCYVVVVC
::----:------,:;:-CWWWWMWMWWWWWMMMMMMWWMMWWWMMMMWWWWHWWWWWWWWX$O$U$$$$YVOHWHHHXXXXXXHHHHWWWWWWMWWWWWWWWWWWUGLTXWWHWMWWXWWWWHT$VCCCVVYCVCCVVV
;:--,:----:---;;:-|XWWMMMMMMMMWWMWMMMWWWMWWWWWMMWWWWWWWWWWWWWHTYUULVUTOVLWWWHHHHHHHHHWWWWHWWWMWWWWWWWWWWWWHHWHWWWHWMWMWWWWWWWHLOYVYYYVVVVYYV
;-------------;;::!OWWHHHWMMMMMMWWMMMWWWWWWWWWWMWWWWHWHWWWWWWWHGLXXLXHYYXWWWWHHWHHHWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMWWWWWWWHTGOOYYYVYYYOO
:-------------;;::;iXGVVVYOGTMMMMMMMMWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHHXUGUGLOVOUMWWWWWWWWWWWWWHWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHMMMWWWWWWWWWWHU$OOOOYYOOO
-:------------;;;;;|LLYCCoCVY$XMMMMMWWWWWWMMWWWWWWWWWWWWWWHHHHWHWHHHHTTXHWWWWWWWWWWWWWWWWWWMWWWWWMMWWWWWWHHHWWXTUUTHMMWWWWWWWWWWWHXL$OOOOOOO
::-:--,,-:-::-;;;;!|OLVVCooCVYOLWMMMWWWWWWMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWHWHWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWWHHWHUULLLUTWWWW/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\OOO
:-::-,,:;:::::;;;;;!VGooVCCCCVYOGXMWWWWMWWWMMMMWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWHHWMWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWWWMMWWWWWHHHHXLTTULUXWWWSurfReport.it ($OO
;-,--,:;;;::::;:;;!|oLooCCoollCVOGXMWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWMWWWWWWWWWWWWWWWWWHWWWWMWWWWWWWWWHHWWWWWWMMMMWHWHWHWHHUUTTTUTUTW\_______________/O$$
;:,,,,;!!;::-;;:;;;|iUColColììlllCUWHWWWWWWWMWMMWWWWWWWWWWWWWWMMWWMWWWWWWWWWHWWWWWWWWWWWHWWWWWWWMMMMMWWHWHHHHHXLLLLUUGULLLLUii]/liì]llLT!LUL
DescrizioneZellaMutande » Zellandrea ha brevettato le ZelleMutande (da non confondersi con lo ZellaMutante, che è Paolo), per limitare i danni al C...occige.

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.367 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=4213&orderby=titleD&spotname=&uname=&ascii=1