Anticiclone e niente freddo

Voglio la neve!
Almeno facesse le onde...
Odio il freddo.
Prendo quel che viene.Risultati
Sondaggi

Voti: 666
Commenti: 0
 
 
0
    
Gallery

[ Indice | TOP 10 | Invia Media | Video recenti | Foto recenti ]
21172 Media
Gallery » Wave » Mar Mediterraneo » Marche » Spot Pentegana » miky east coast a casa sua in back
Media precedente
miky_east_coast a casa sua in back
Media successivo
[678 x 424]

Da: miky_east_coast
Martedì 30 Settembre 2003
Numero di visite: 72063
Numero di voti: 0
Votazione media: 0


Solo gli utenti registrati possono votare questo Media!
Puoi registrarti Qui

Vai alla scheda dello
spot Pentegana nella
Spot Guide

Salva su disco il media Download Media

Stampa Media Stampa Media
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
lììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ììììììììììììììììììììììììììììììììììììiiiììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
ììììììììììììììììììììììììììììììììiii]]]]]]/iììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììiiìììììììììììììiììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì
oCooCCooooìiìloollloolllllloooooì:-,.. .  !/loooooooooooooooooooooollooooooolooooolllllolllolllooooCooooooooooollollooooooooCCCCCCCCCooooooo
CCCCCCCCCCooooooCoooolìii]/||/!----,,-|///looooCCCCCoooooollllooolliiooooooCollì/i]]|/|ii]||]looCCCVCCCCCooooooCCooooolooooCCCCCoCoCCCCooloC
Coooooooìilì]]]/!||/:---;/]ìllì;,.-|ìiiiìiììiììlìiìì]/||!:-:::::-,.,-/i|!::|!:::-:-,.        .;]iììlllooolol/!!/]|!!:;]ìiiìooCCooolloooooooo
ooooollllolooollìloollllollolll|!:;;!;;,..--,;!!!!]ii]]/!::-:::,...:|]iìiììlillìi|///|!;:;---|!|]]ii]iììi/|;-:::-:,-:]iiiilllooooCCCCoCCCooo
ìì]iiìiìllìllììììlllìììììlllllìii]]iììì]]ìììììlllììlì]iiiii]]]]|//||/iìllìllìllllii]]]]i]]/|/////]]iìi]|/]/:!ìiiìiiìloolìiìlììooooolllollooo
i]|;!/||ii]]ìiii]iiìììììllìiii]//]]/]]iii]]iiiìììlllllllìììììllllìiiììoooooooooolllìlllllìììiììì]/|:,...,,,,-!//]//]|ìoooooooooooooollllllll
|;;|||//]/!/]]]]ìlìi]ìììììi]]]/]]//iìììi]|]llllì//iìlllllloloooooolìlloloooolloolloooooCCCCooooollll]:............,:/]iCCCoooCCCooolllììì]/|
!;;;!|//]]/!;;!!!!!||||////////|||]]/]]|;;|/|/]!;;!|/]]]ii]///]ìllllìllooooooCCCCCCCCooCCCCCoooooooooìi]i]]/]iììììloooilllì]!/]///|||/]]]/|!
/|;::::;;;;;!|!;;;!!!;|]]|;!;---,,:;::;;!;|ììì]|;:!!!:;||]/]]]ìoììllooooooooooCCCCCCCoooCCCCCCooCoCCColllllooooCCCCCCCCCCVCli/!||;:;;|]//!!!
!|!!!||///||!;;!|//|;;|||;----,,,--:;!!:]ììoolì|;!|///|!||||/]iìiillooooooooCCCCoooooooCooooooooCCCCCoCooCoCCCCCCCCCCCCCoCCCì]|;;]]/!,,::|ii
!|!!!!!!||!;!!||///]]]/ii]//|!;;|//ioClioCCCoìi/;!/ii]iiii]iiìììllloooollloolooooooliìllolllllloCCCCCooooCooooCCCCCCl]]i|]]i!/|!;;:;/!--:;--
;!||/]//]]]iììloooì/]]|||]]]///|/]]ìlooooooooìi/!!/iìììììiiìiììlìììllloooCoCCCCCCCCCCCCoooollììloooooooooooooCCCoooCCCCCCCCoollìììì]iiiìlì]!
/ii]ììllììlllllllllìiillllool]//]]//]ìllolllìi/|!|/]iìììi]]]]i]ìiìììlilooolllìoCCCCCCCCoooì]//|ìloollooooooooooooooooooCCCCCooolllloooCCCool
lllìììlllìlììììlllli]ilììììiiì]/]]]iììlooolì]//|///]i]]]|!;!!;|iiìììi/iill/:--|ilooooooolli;;,-/iiloooCCCoooooolloooooooooooooollooolllììlll
iiìììllìlloooloollolliiiìlììi]]ììiììlooCooìi/|||||||!;!||!||//!!|iìi//;:-;:--,,-!ooooooll]|;:-.,/|/ìloooooooCCCCCCCCCCCCoooooooooooCoooooooo
]iìii/]llooììllllolloooooì]]]|//iiillooìlì]/!;|////!;:-;:;;;|//|;///!;;:-,---,,.-|lìll];!;;::-,..,:/ìlloolllooooooooooooCooooooooCCCoCCooooo
ìììlìiìlììììllollllloolllìii]iiiiìloooolì]/!!!/////!;::|::;::!!|:;-::::-:;;:::-,.,,.-;!//|!:-,,. ..;/]iìììììllllìììllloolllllllllllllllllllo
lllllllllllllllllllllllllooloooooooolllì]!;;!//]]]]ii|iOì---::;;;!;;-::;;/|!!!!;-,.:|/]ììi]!---,.  ,!]]iììììllllìììlllllììììlllllllìlììlllll
lllllllllllllllloooloooooooooooooollììi/!::;!|/]]]lììOLVYO|,-:;/]]|!!!;/]ii]//]]/|::|/ììlììi|:-,,.  ,!/]iìiììlììììiììlllììiiìììììiìiìiiììììì
]//:!:|iiiììììììllllllììllllìlllìììii]/::::;!||||||!!oTULCC/:!/]]!|]]|/ìoooolììlìi/!;!iìììl]]/;-,,.. -|]]iiììììììiiììlìì]i]iiiiiìiiiii]i]iii
,..    ...,--,,-::::::--::;:-:--,,-:!|;----::;;;;;;:|UTG|-:l]|;;;|/i]:!||/||!;:-,::;-;|ii//|/||!!,.. ,;//]]iiiiiiiiììììì/]]ii]]]]]/|||||||/]
                            . .-;|/]]/;-,,,------,---CLGì;::l!:!!||||!:..,,..,.,-:-::!/]ì/iìl]oìo/,. .-;|//]/]]]]iiiììll]iii]]]]|;,.--::::;|
                   ..-,.    ..;]ìììiii|:,,,,,,,,,,--,-CìY/!|i!;!;;:;!!:,..,-::,-;:::;;;]/ììii]ììì]|,. .,:|||||//|]iilolliìii]//|:-.  ... .,:
                .-,:!|||||!;;;/]]/|////|!;-,....,,::,,llYi|;!;.,::;:;;;-:;!|!;---::|-|!|//||//]|/|/|-. .,;!!|||||/]]ìoìlii/;|/!;!:,        .
             ..,-:!||//|///]]||!!!!;;!!!!;;;:-.,,:;!;|Coo/;;;-,,.--::-:-!|||-,-!!|!|!|/]]/!|||||//]|;, ..,:;!!||||//ììi|:,. .--::;-.        
           ..--:;!||//||/||!||!!/]]]/|;-!!;!|/!;!!!||lìOl]!,...  .,-:::::-::,--;::!||/ìì||i///]ìììì]!-. .,-;:!!!;!!!|:-,...   .,--,.        
      .,.,---:;!||///|||!;;!;|//]iii]i]/|!::!/iì];-;|o]]!;.        ..,,. ..,,,.,-!!!!/]l]/!||/ii/|||:,....,::;;!;:--,......    .,-,,.       
,:::--::-:;::;!!!|!!!;:---:!!/]]iiiii]]///|:!/////]!!|;;;;;;!!!!!:,-,.  .,.....,,!!|/]]i]!;!!//|||!;:,,....,-;--....... . .. ...,-,..       
||/||;:---:-,:;!!!!!!!!!!|||!!/]ii]]i//////;;;!|;;;ilolìi]/////////]/!,,...  ...,.-!||!!;-;;|/!!||||!,,,. .,--  ..    .   .,.,,,-,.         
|||!!;:---,,-;;;!|!|!!||||||!///]]]]]//||!|||!,--,!/]i]//|||///]]]]/]///;;-,.   ..,.,-:::-:-;;;:;;!;;-,,. .   .,,,,.....  ...,,,-,,.       .
!!!!;;:--::;!!!;!!!|||||||||||/]]]]////!||||!;-,,:!|/]i]//////////////||!||::-,.. . ..,...,.----::;::-..     .,,,,,,... .,  ..---...        
;;;!;:;;---::;;;!!!||||||!|!!||///||/|/||||!::-;!!||]i]]]/!!!!!!!!|||||||||!:-....-....... ..,..,,,,,...     .,---,,...  .    ...           
:::::-:::---::;;;;!!!!!||||||!!|/||!||!!!!!;;::;!!||/i]]]|!;;;;!!!!!!!!!;;;;:::;:::------,,,,...,,,..,,,,,,,,,,,,,,. .                      
;;;;;;:;:::;;;!!!!;;;;;;:--:;:-,,,-:---::::----,-:;;!!/|||!!!;;::;;;---::::;:;;;;;;;;:::--::,,,.,,,,..,,,---,,,,::::-,.                    .
;;:;;;:::::-::-,,.....,---,,,,...,,,....,,,,,.,,,,.... .......... ......,,,,.......,.,,,    .   .     ..,-,.     . ....    .               .
-,,---,,,.,,,,.. .... .,,,.,...,,,--,...,,,,,-::::-:--,,,.,...,--,,,,   ..  . .......... ,,.,.. ..... ...,-,,,... ... .        ...........,,
.,:-,. ..,.  .     ,-,...,..  ..,,,....,,,.......   ...,-::,......,.     ..  .......,,,,,,-----,. ..........,,,,,..,,,,..,... ...,,.,----,,,
..,..  .......,.. ...,....    ......,,,..  .       .......  . ..,,.,.. .        ........  .......     . .. .. ........,.....,,-,,:---:;:::::
,,....   ........  ...,-.....,,,,,...,.,.....,.....    ... . .::;:-::::-,.               . .......,..--,,,,,,-,,,.,--,...........  .....,,,.
..   ..           .        .,,, .   .--,.,;;::---,,:-...,--.. .,,,;!!!||;-,---,-:-,,,,.........   ... .... ......,-:-----,,.......,,-----,..
   .. .         .,...     ...     .        .-::-,,-,.   ....,,..  .,,,:---.--,------:--,,,-,...       ........,,,....   .,...... .,,,-----..
   .,,,..    .,,..... .    ....,, .    ...             ...,....,,,,,. ..,--:::-----,...  .. ......,,,--:::--:::-,,,,,.         ...,,,---:::-
              ..     .,---,.,,,..     .  .   ..      .   ..   ......    ..,,,....,--,.     ...,-:-,,,---,,....     ...        ..............
                        ..,.             .                   .,-,,,,,. ............         .,,,,....,,...,,.  .    .,,.         ..         
.   ..   . .,...                      .           .. ..    ..  ..,,,,..       ..             ... .  ,.. .................    ....  ..... .  
       ..,.--,.,              ..     .        .,-,....,,........,-,,......    .........,,....,,,,,.... ....,.....  ...... . ...    .........
   .,,.....,,,,,..,.,,,.....   ... .        ..-:;::;-,,--,.-,,,,----,.,.,,,,-,,,,....,,,,,--::--,....   . ..........       ...         ....,
  .,,..  ..,.  ,,....,,,.........    ...,,.      .......,,,-,---::-,,,..,-----:,,,,-::-:!||!:;:--..,,.. ..............          ..  . ....,-
   .                      ..  .. ..    ... .. ...,,,,,.. .,,------,,,,-,-::--:-:-----;--,,---;!!;:;;;:,,,,,,,,,,....................,,,:;;::
   .    .,....   ..   .....               ..       ..,-,,,..,,..,..,--:::::::---,,--:;;;;;:;;;;-,.--,--:::-,.,-,,...,,,,--,,--,,,,--,--,-;;-
.       .,,..        .........    ....     ..     .     ......,,  ......,,,...,,,-:;:---;!;;;-:,,,-::::::;;:,-----,,,--::::;:----::-:::,,,-,
         ..,.        .      ..                                     .    ......,,,,..   .--::-,.....-,,,:!!!!;;;|!;!;;;;;/¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\..,
          .,,       .. ...   ,,              .                    .          ,,..            .,.. ...  .,--:;!!;:;:;;:::SurfReport.it (, .
          . .       .   ..                   .                                                .   ......,,...-,,,-ol]:!/\_______________/-..
          .         .    .                   .                                                         ..........,iCV|VoC||;|/|]!|!/:/.:/:..
Descrizionemiky_east_coast a casa sua in back » Sborinata attiva settembrina... miky_east_coast al 'pentegana'... fano

Commenti:

Nessun commento, perché non ne inserisci uno!?


Discussione sul Media

Non è presente alcun Forum collegato al Media.

 
Home · Contattaci · Raccomanda · Guestbook · Accessi  |  WAVE  |  WIND  |  SNOW  |  Top10 · Cerca · Gadgets · Sostieni · Registrati · Logout      
Meteo Maps Webcam Reports Spots Forum Gallery Articles MySurf Directory Shops Camps Chat Libri News Gruppi Eventi Annunci
 
Pagina generata in 0.275 sec. - WEB Server: Apache - OS: Linux - CMS: PHPNuke. I contenuti sono pubblicati sotto una Licenza Creative Commons. I siti collegati possono richiedere l'esclusione dal portale. Risoluzione minima consigliata 1280x1024. Sito ottimizzato per Mozilla Firefox
Supported by CBA 3BMeteo Test paternità SurfReporter LetsGoItaly Directory SitiUtili WebDir Cerca Codici sconto
Permalink: http://surfreport.it/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=751&orderby=ratingA&spotname=&uname=&ascii=1